2013 2018
Download
1 / 17

תוכנית אסטרטגית לשנים 2013 – 2018 - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

תוכנית אסטרטגית לשנים 2013 – 2018. תוכן עניינים. חזון, ייעוד , משולש הייסוד ומטרות העל. פירוט מטרות העל. מבנה ארגוני. תקציב - משאביים נדרשים. אסטרטגיית גיוס משאביים. במסגרת התהליך הארגון הגדיר מחדש את חזונו וייעודו מהם נבנתה התוכנית האסטרטגית.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' תוכנית אסטרטגית לשנים 2013 – 2018 ' - kato-sweeney


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

תוכן עניינים

 • חזון, ייעוד , משולש הייסוד ומטרות העל

 • פירוט מטרות העל

 • מבנה ארגוני

 • תקציב - משאביים נדרשים

 • אסטרטגיית גיוס משאביים


במסגרת התהליך הארגון הגדיר מחדש את חזונו וייעודו מהם נבנתה התוכנית האסטרטגית

להוות תנועה ציונית המחברת בין עם ישראל, מורשתו ואדמתו לחיזוק הערבות ההדדית, האומץ האזרחי ואהבת הארץ.

חזון

שמירת אדמות המדינה במעשה ולימוד

ייעוד

החיבור הטבעי שבין העם לאדמתו. ע"י עבודתה ושמירתה

משולש הייסוד

אדמה

סיוע ומתן עזרה ממשית המחנכת לערבות הדדית.

החינוך הוא אבן יסוד בארגון שכן כל מעשה מחייב הבנת משמעותו ושורשיו ליצירת ערך

מורשת

סיוע


הארגון מציב לעצמו מטרות שאפתניות, גדולות, אך אם זאת ברות השגה לחמש השנים הבאות

100 מוקדי פעילות

1000 חניכים במסגרות חינוכיות

50 אלף מתנדבים

מודעות

ארגון נוער

לובינג

 • למנוע נטישה ולשמור על אדמות המדינה ב-100 מוקדי פעילות.

 • הפעלת 1,000 משתתפים במסגרות חינוכיות המכווינות לדרך חיים ערכית ומשמעותית.

 • הפעלת 50,000 משתתפים בפעילות התנדבותית חינוכית על פי ערכי העבודה והשמירה לחיזוק ערבות הדדית ואהבת הארץ.

חשיפת עד לכ-2.5 מיליון איש לחזון ולמסריו של ארגון השומר החדש.

 • בחינת הפעלת 1500 חניכים בארגון נוער, המחנך לערכי התנועה לבניית דור חדש, חלוצי ואמיץ לב.

לפעול לשינוי החקיקה במדיניות האכיפה והענישה בתחום החקלאות.


תוכן עניינים שאפתניות, גדולות, אך אם זאת ברות השגה לחמש השנים הבאות

 • חזון, ייעוד, משולש הייסוד ומטרות העל

 • פירוט המטרות

 • מבנה ארגוני

 • תקציב - משאביים נדרשים

 • אסטרטגיית גיוס משאביים


כלל פעילות הארגון מאוגדת ב-100 מוקדי הפעילות

ניתן לראות כי פעילות הבסיס של הארגון (השמירה) נשמרת לאורך כל שנות התוכנית ומהווה כ-50% מכלל מוקדי הפעילות של הארגון


50 000
הפעלת 50,000 המתנדבים תעשה תחת הפלטפורמות של השמירה והחקלאות

יש לציין, כי במסגרת תוכנית העבודה השנתית הארגון יבנה תוכנית מפורטת לגיוס המתנדבים עפ"י מקורות הגיוס כפי שצויינו בתוכנית המפורטת

אופני ההתנדבות: - הארגון מפעיל שני אפיקי התנדבות מרכזיים, אפיק "השמירה" הכולל וריאציות שמירה שונות ומתאפיין במחויבות ארוכת טווח, ביצוע הכשרה אותה מחויב לעבור המתנדב ותשלום דמי חברות שנתיים לארגון. אפיק "החקלאות" המתאפיין במתן סיוע התנדבותי חד פעמי, לרוב במסגרת קבוצתית.


במסגרת הרחבת תוכניות החינוך, הארגון ירחיב משמעותית את תוכנית מאהל ומגדל ויפתח קייטנות לישראלים וחוצניקים

תוכנית הדגל

כ-1000 חניכים בשנת 2018


בנוגע לארגון נוער, יצירת מודעות ולובינג הארגון יבחן את הנושאים באמצעות גורמים חיצוניים ויבנה תוכניות בהתאם

עבור מטרות אלו (ארגון נוער, חשיפת הארגון והלובינג) ייבנו תוכניות נפרדות אשר יובאו לאישור הוועד המנהל והאסיפה הכללית בהמשך

 • ארגון נוער:- תבחן היכולת להקים ארגון נוער חדש בישראל המפעיל -1500 משתתפים, בעל חזון ברור ותוכן ממשי, השם לו למטרה לבנות דור חדש בקרב עמנו המחובר לאדמתו ולמורשתו. לצורך כך, יצורף לארגון אדם במשרה מלאה בעל ניסיון רב ואורנצטציה מתאימה. בהמשך, נבחן את המעבר לתנועת נוער.

 • חשיפת הארגון לכ-2.5 מליון איש:- באמצעות משרד יחסי הציבור של הארגון, תבנה בחודשים הקרובים תוכנית לפרסום הארגון ומסריו המרכזיים והגעה להכרתו ותודעתו הרחבה של הציבור, על מנת להפיח ברבים את רוח הארגון, עצם פועלו והידיעה כי ניתן ואפשר לחולל שינוי תפיסה חברתי.

 • לובינג לשינוי החקיקה: - במקביל למישורי הפעולה החינוכיים והמעשיים, באמצעות משרד לובינג חיצוני, יקח הארגון חלק פעיל בקידום ושינוי חקיקתי בכנסת ישראל, לטובת שמירה על אדמות המדינה וחינוך לערכים הקשורים בה.


תוכן עניינים ולובינג הארגון יבחן את הנושאים באמצעות גורמים חיצוניים ויבנה תוכניות בהתאם

 • חזון, ייעוד, משולש הייסוד ומטרות העל

 • פירוט המטרות

 • מבנה ארגוני

 • תקציב - משאביים נדרשים

 • אסטרטגיית גיוס משאביים


על מנת לבצע את המשימות המורכבות העומדות בפני הארגון, עליו להערך במבנה ארגוני מתאים ולאייש מספר פונקציות מרכזיות

המשרות החדשות מהוות תוספת של כ-1 מ' ש"ח לתקציב השנתי ועלייה של כ-40% לתקציב הנוכחי

המבנה החדש מגדיר שני מרכזי ליבה מוגדרים וממקודים: חינוך ותפעול (משולש היסוד: לימוד ומעשה) ויחד עם המנכ"ל מהווים את המשולש המוביל של הארגון


תוכן עניינים העומדות בפני הארגון, עליו להערך במבנה ארגוני מתאים ולאייש מספר פונקציות מרכזיות

 • חזון, ייעוד, משולש הייסוד ומטרות העל

 • פירוט המטרות

 • מבנה ארגוני

 • תקציב - משאביים נדרשים

 • אסטרטגיית גיוס משאביים


לצורך ביצוע כלל המטרות שצויינו לעיל תקציב הארגון בחמשת השנים הקרובות הינו כ-90 מ' ש"ח

בבחינת ייעודו, חזונו ואופן התפתחותו העתידית של הארגון, התקבלה החלטה ארגונית מהותית כי יש לחלק את המשאבים הנדרשים באופן הבא:

• כ- 75% היבטי החינוך

• כ- 25% היבטי השמירה.

20.2

17.7

17.4

13.5

12.2

8.4


אם זאת, הארגון לוקח בחשבון שייתכנו קשיים בגיוס המשאביים וכתוצאה נערך בניתוח רגישות לשלוש חלופות אפשריות לתקציב

 • ניתן לראות כי הירידה המרכזית במוקדים הינה במוקדי מאהל ומגדל ומגורי סטודנטים בעוד מבחינה כספית הירידה המשמעותית היא בתוכניות החינוך : בתוכנית המנהיגות המהווה כ-40% מהתקציב ובמאהל ומגדל

 • התקציב נע בין כ-90 מ' ש"ח בתרחיש הרגיל לכ-76 מ' ש"ח בתרחיש האמצע וכ-52 מ' ש"ח בתרחיש המצומצם


תוכן עניינים שייתכנו קשיים בגיוס המשאביים וכתוצאה נערך בניתוח רגישות לשלוש חלופות אפשריות לתקציב

 • חזון, ייעוד, משולש הייסוד ומטרות העל

 • פירוט המטרות

 • מבנה ארגוני

 • תקציב - משאביים נדרשים

 • אסטרטגיית גיוס משאביים


במטרה לעמוד בתקציב הנדרש הארגון נערך לגייס את הסכום הנדרש מכלל המקורות האפשריים

 • מתוך תקציב של כ-90 מליון ש"ח כ-19 מליון ש"ח הינם מהכנסות שוטפות של הארגון המהווים כ-20% מסך התקציב הנדרש

 • כתוצאה בפועל על הארגון לגייס כ-71 מ' ש"ח אשר חולקו 50% / 50% בין מקורות ישראלים למקורות בחו"ל

 • מבין המקורות הישראלים ישנה חלוקה של כ—55% / 45% בין ממשלה לתורמים פרטיים בהתאמה


שנתברך בעשייה ושמחה!!! נערך לגייס את הסכום הנדרש מכלל המקורות האפשריים


ad