1 ภารกิจหลักของกระทรวง
Download
1 / 2

????????? 1.2 : ????????????????? ??????? ????????? - PowerPoint PPT Presentation


  • 116 Views
  • Uploaded on

1 ภารกิจหลักของกระทรวง. หัวข้อที่ 1.2 : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค. ประเด็นหลักที่ 1.2.6 : สิ่งแวดล้อมและระบบที่เอื้อต่อการดำเนินงานสุขภาพ ตัวชี้วัด : 59 ร้อยละ 91 ของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '????????? 1.2 : ????????????????? ??????? ?????????' - kato-blanchard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
1 2

1 ภารกิจหลักของกระทรวง

หัวข้อที่ 1.2 : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค

ประเด็นหลักที่ 1.2.6 : สิ่งแวดล้อมและระบบที่เอื้อต่อการดำเนินงานสุขภาพ

ตัวชี้วัด : 59 ร้อยละ 91 ของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบ

ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

ตัวชี้วัด : 60 ร้อยละ 92 ของสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการ

ตรวจสอบมาตรฐาน

ตัวชี้วัด : 61 ร้อยละของผู้ประกอบการอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อม

จำหน่ายได้รับอนุญาตตามเกณฑ์ Primary GMP ไม่น้อยกว่าร้อยละ

70 ของผู้มายื่นขออนุญาต


1 2
2. ภารกิจเฉพาะและบูรณาการ

  • โครงการป้องกันยาเสพติด

  • ยุทธศาสตร์การควบคุมตัวยาและสารเคมี : มาตรการการควบคุมตัวยาและสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด

    ตัวชี้วัด : ร้อยละ ๙๘ ของสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุเสพติดดำเนินการถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด


ad