Het ondersteunend personeel
Download
1 / 26

Het ondersteunend personeel - PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on

Het ondersteunend personeel. Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar 2011-2012 Elsie Van Lint Inge De Luyck. Ondersteunend personeel. Reglementering Forfaitaire enveloppe GO 5.330 punten Puntenwaarde Vacante betrekking Niet-vacante betrekking Bezoldigingsregeling Prestatiestelsel

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Het ondersteunend personeel' - katina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Het ondersteunend personeel

Het ondersteunend personeel

Opleiding voor schoolsecretariaten

Schooljaar 2011-2012

Elsie Van Lint

Inge De Luyck


Ondersteunend personeel
Ondersteunend personeel

 • Reglementering

 • Forfaitaire enveloppe GO 5.330 punten

 • Puntenwaarde

 • Vacante betrekking

 • Niet-vacante betrekking

 • Bezoldigingsregeling

 • Prestatiestelsel

 • Vakantieregeling

 • Verloven, afwezigheden, terbeschikkingstelling

 • Gepresteerde diensten

 • Vaste benoeming

 • Bevorderingen

  • Bevordering tot ssc 106

  • Bevordering vlg. bekwaamheidsbewijs

  • Behalen extra diploma (tijdelijken)

 • Voorgaande diensten

 • Inzetbaarheid SG

 • Centra DBSO

opleiding schoolsecretariaten 2011-2012


1 reglementering
1. Reglementering

 • Omzendbrief PERS/2009/08 van 17/08/2009

  • Forfaitaire puntenenveloppe toegekend aan de raad van het Gemeenschapsonderwijs

 • Omzendbrief PERS/2009/07 van 17/08/2009

  • Het ondersteunend personeel in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

opleiding schoolsecretariaten 2011-2012


2 forfaitaire enveloppe go 5 330 punten
2. Forfaitaire enveloppe GO 5.330 punten

 • te verdelen door de Raad v/h Gemeenschapsonderwijs over verschillende scholengroepen

  • oprichten van halftijds of voltijds administratief medewerker in een school

  • geen REA,WTW verplichtingen

  • vaste benoeming kan via Raad v/h Gemeenschapsonderwijs, dan blijven de punten toegekend aan die scholengroep

   => code 685

   ‘extra omkadering gemeenschaponderwijs’

opleiding schoolsecretariaten 2011-2012


3 puntenwaarde
3. Puntenwaarde

 • salarisschaal personeelslid bepalen

  • via concordantie

  • via diploma

   • www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen

  • via overgangsmaatregelen

 • bijhorende puntenwaarde (zie tabel omzendbrief)

  • 3 puntenwaarden: 63 (31,5), 82 (41), 120 (60)

 • opmerking HSO-niveau:

  • ssc 202 (gewoon SO),

  • ssc 122 (BuSO),

  • beide ssc zijn gelijk, 63 pt

opleiding schoolsecretariaten 2011-2012


4 vacante betrekking
4. Vacante betrekking

 • oprichten van een vacante betrekking van opvoeder of administratief medewerker

  • halftijds (18/36) of voltijds (36/36)

  • 2 halftijdse betrekkingen met verschillende puntenwaarde vb. 31,5 + 41 = 72,5 pt

  • min 50% opvoeders/ school

 • volgorde invulling:

  • REA/WTW (verplicht)

  • affectatie/mutatie (vrij)

  • tijdelijk personeelslid

opleiding schoolsecretariaten 2011-2012


4 vacante betrekking1
4. Vacante betrekking

 • verplichte REA/WTW

  • puntenwaarde betrekking aanvullen tot puntenwaarde personeelslid (indien mogelijk)

 • affectatie/mutatie:

  • vrijheid

  • geen affectatie of mutatie opvoeder <-> administratief medewerker (ander ambt!)

  • geen affectatie of mutatie opvoeder/adm mdw (gewoon sec) <-> opvoeder/adm mdw (BuSO): ander ambt!

  • puntenwaarde betrekking moet = puntenwaarde personeelslid (want behoud ssc)

  • affectatie/mutatie van personeelslid met ssc 106 enkel mogelijk binnen de norm cfr.12.1 ‘ondersteunend personeel’

opleiding schoolsecretariaten 2011-2012


4 vacante betrekking2
4. Vacante betrekking

 • tijdelijk personeelslid volgorde:

  • TADD (verplicht)

  • vrijwillige WTW

   • van buiten de globale puntenenveloppe

   • na beslissing medex/reïntegratie: 63 pt (31,5 pt)

  • tijdelijke vrij van reaffectatie

  • tijdelijke

  • TAO

opleiding schoolsecretariaten 2011-2012


5 niet vacante betrekking
5. Niet-vacante betrekking

 • titularis bepaalt puntenwaarde

 • verplichte REA/WTW

 • tijdelijk personeelslid

  • Volgorde zoals bij vacante betrekking

 • vervanging personeelslid met ssc 106

  • via TAO: vervanger krijgt toelage tot ssc 106

  • tijdelijke: betaling volgens eigen ssc

   • obv bekwaamheidsbewijs/concordantie/OM

opleiding schoolsecretariaten 2011-2012


5 niet vacante betrekking1
5. Niet-vacante betrekking

 • voorbeeld:

  VB opvoeder ssc 158- 82 punten neemt TBS/PA

  • vervanger is opvoeder niveau master (ssc 542): betrekking blijft 82 pt kosten

   of

  • vervanger is opvoeder niveau HSO (ssc 202 of ssc 122): betrekking blijft 82 pt kosten

opleiding schoolsecretariaten 2011-2012


5 niet vacante betrekking2
5. Niet-vacante betrekking

 • voorbeeld:

  VB opvoeder ssc 106- 82 punten neemt TBS/PA

  • vervanger is VB opvoeder niveau master (ssc 542) via verlof TAO:

   • vermindering bezoldiging naar ssc 106

    of

  • vervanger is VB opvoeder niveau HSO (ssc 202 of ssc 122) via verlof TAO:

   • ssc VB (202 of 122) + toelage naar ssc 106

    of

  • vervanger is tijdelijke opvoeder niveau bachelor:

   • ssc 158, geen toelage

opleiding schoolsecretariaten 2011-2012


6 bezoldigingsregeling
6. Bezoldigingsregeling

 • onderscheid bij tijdelijken

  • opvoeder:

   • betaling in 10den-uitgestelde bezoldiging

  • administratief medewerker:

   • betaling in 12den-geen uitgestelde bezoldiging

   • niet betaald juli-aug indien geen opdracht wordt doorgestuurd!

opleiding schoolsecretariaten 2011-2012


7 prestatiestelsel
7. Prestatiestelsel

 • geen onderscheid tss ambt van opvoeder en ambt van administratief medewerker

  • vacant

   • voltijds=36/36

   • halftijds=18/36

   • oprichten per half ambt

   • verlofstelsels

  • niet-vacant

   • willekeurig volume

   • vervanging titularis kan eventueel door meerdere vervangers

opleiding schoolsecretariaten 2011-2012


8 vakantieregeling
8. Vakantieregeling

 • Opvoeder:

  • Gemeenschapsonderwijs:

   • reglementering opvoedend hulppersoneel KB 15/01/1974 artikel 1 § 4

  • Gesubsidieerd onderwijs:

   • eigen regeling of arbeidsreglement

 • Administratief medewerker:

  • CAO IX: vastlegging vakantieregeling administratief medewerker

   • max 12d prestaties tijdens de vakanties waarvan max 10d tijdens de zomervakantie

   • ingangsdatum: 1/1/2011

   • omzendbrief PERS/2011/01 van 31/03/2011

opleiding schoolsecretariaten 2011-2012


9 verloven afwezigheden terbeschikkingstelling
9. Verloven, afwezigheden, terbeschikkingstelling

 • onderscheid tussen:

  • opvoeder:

   • reglementering opvoedend hulppersoneel

  • administratief medewerker:

   • reglementering administratief personeel

  • vb. loopbaanonderbreking

   • administratief medewerker:

    • kan de eerste van elke maand starten, moet min 6 maanden tot 1 jaar, kan over schooljaren heen

   • opvoeder :

    • zoals onderwijzend personeel

    • start 1/9 of 1/10, voor volledig schooljaar

  • vb. ziekteverlof tijdelijken

   • sinds 01/09/2007 idem voor de 2 ambten

opleiding schoolsecretariaten 2011-2012


10 gepresteerde diensten
10. Gepresteerde diensten

 • tellen mee voor TADD (tijdelijke aanstelling van doorlopende duur)

  • voor beide ambten:

   • diensten gepresteerd in een ambt van het opvoedend hulppersoneel en/of het administratief personeel

  • voor opvoeder:

   • diensten als opvoeder

  • voor administratief medewerker:

   • diensten als administratief medewerker

  • diensten in gewoon SO tellen enkel voor gewoon SO

  • diensten in BuSO tellen enkel mee voor BuSO

 • recht op TADD gewoon SO geldt niet voor BuSO en omgekeerd

opleiding schoolsecretariaten 2011-2012


11 vaste benoeming
11. Vaste benoeming

 • ambten van ondersteunend personeel = wervingsambten

  • benoeming op 1 januari

 • opgelet:

  • betrekking met niveau van bekwaamheidsbewijs (puntenwaarde) van personeelslid dat benoemd wordt moet vacant zijn

  • op 15/4 voorafgaand en op 1/1

opleiding schoolsecretariaten 2011-2012


12 bevorderingen
12. Bevorderingen

 • 12.1 bevordering tot ssc 106

  • vast benoemd zijn in een ambt van het ondersteunend personeel

  • afhankelijk van het aantal leerlingen in de school op 1 februari voorafgaande schooljaar

   • < 400 leerlingen : 1 betrekking ssc 106

   • 400 – 900 leerlingen : 2 betrekkingen ssc 106

   • > 900 leerlingen : 3 betrekkingen ssc 106

  • kost 82 punten

opleiding schoolsecretariaten 2011-2012


12 bevorderingen1
12. Bevorderingen

 • 12.1 bevordering tot ssc 106

  • geen vacantverklaring nodig

  • kan de eerste van elke maand

  • binnen termijn van 12 maanden na ingangsdatum meedelen

   • met zending opdracht

   • ambtcode 291 (opvoeder)

   • ambtcode 292 (administratief medewerker)

  • norm mag overschreden worden bij

   • vaste benoeming na REA/WTW

   • nooit bij affectatie, mutatie of nieuwe vaste benoeming

opleiding schoolsecretariaten 2011-2012


12 bevorderingen2
12. Bevorderingen

 • 12.2 bevordering vlg. bekwaamheids- bewijs

  • bij concordantie (SO: 1/9/2001, BuSO: 1/9/2006) van vast benoemd personeelslid:

   • behoud van ssc van 30/6/2001 (SO) of 30/6/2006 (BuSO)

   • kan verschillend zijn van ssc vlg bekwaamheidsbewijs

   • bevordering volgens bekwaamheidsbewijs is mogelijk

  • geen vacantverklaring nodig

  • kan de eerste van elke maand

  • binnen termijn van 12 maanden na ingangsdatum meedelen

   • met PERS 13/14

   • vermelding “bevordering volgens bekwaamheidsbewijs”

opleiding schoolsecretariaten 2011-2012


12 bevorderingen3
12. Bevorderingen

 • 12.2 Bevordering vlg. bekwaamheids- bewijs

  • voorbeeld:

   • 01/09/2001: eerste klerk-typist ssc 201 werd geconcordeerd naar administratief medewerker ssc 201 en kost 63 punten

   • heeft diploma niveau bachelor

   • op 1/5 komen punten vrij door pensionering

   • kan worden bevorderd naar administratief medewerker ssc 158 en kost dan 82 punten

opleiding schoolsecretariaten 2011-2012


12 bevorderingen4
12. Bevorderingen

 • 12.3 behalen extra diploma (tijdelijken)

  • voorbeeld 1

   • opvoeder TABD met diploma HSO, ssc 202 (gewoon SO), in dienst op 01/09/2011 in vacante betrekking: 63 ptn

   • behaalt bachelor op later tijdstip, behoudt ssc 202, 63 ptn zolang aangesteld

   • nieuwe aanstelling: bachelor in rekening brengen, ssc 158, 82 ptn

opleiding schoolsecretariaten 2011-2012


12 bevorderingen5
12. Bevorderingen

 • 12.3 behalen extra diploma (tijdelijken)

  • voorbeeld 2

   • opvoeder TADD met diploma HSO, ssc 202 (gewoon SO), in dienst op 01/09/2008 in vacante betrekking: 63 ptn

   • behaalt bachelor op later tijdstip, behoudt ssc 202, 63 ptn tijdens aanstelling

   • vaste benoeming = nieuwe aanstelling: bachelor in rekening brengen, ssc 158, 82 ptn

opleiding schoolsecretariaten 2011-2012


13 voorgaande diensten
13. Voorgaande diensten

 • nuttige ervaring bestaat niet voor ondersteunend personeel

 • overheidsdiensten tellen mee:

  • tot en met 31/8/2004:

   • bezoldigd en voltijds

  • vanaf 01/09/2004:

   • bezoldigd, kan ook voor onvolledige diensten meetellen

  • opvoeders :

   • KB 15/04/1958 artikel 16

  • administratief medewerker :

   • KB 01/12/1970 artikel 14

  • aanvraag via officieel attest:

   • PERS/2005/06 bijlage 2

opleiding schoolsecretariaten 2011-2012


14 inzetbaarheid sg
14. Inzetbaarheid SG

 • opvoeder of administratief medewerker

  • geaffecteerd of aangesteld a/e school v/d SG

  • kan ingezet worden voor en in andere scholen v/d SG of voor totaliteit SG

  • in een andere school v/d SG kan enkel:

   • mits akkoord personeelslid

   • geen wijziging oorspronkelijke affectatie of aanstelling

   • afstand < 25 km, tenzij akkoord personeelslid

   • schriftelijk vastleggen

    • functiebeschrijving

    • aanstellingsdocumenten (arbeidsovereenkomst, besluit,…)

opleiding schoolsecretariaten 2011-2012


15 centra voor deeltijds onderwijs
15. Centra voor deeltijds onderwijs

 • geen puntensysteem

  • één of meerdere betrekking oprichten als opvoeder of administratief medewerker

  • per betrekking van opvoeder of administratief medewerker 24u (voltijdse betrekking) of 12u (halftijdse betrekking) in mindering brengen van pakket uren-leraar

  • doorgeven in zending ‘aanwending middelen’

 • via taak-en functiedifferentiatie (globale puntenenveloppe)

  • ambt (opvoeder of administratief medewerker) + vakcode 898

opleiding schoolsecretariaten 2011-2012


ad