slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Attraktivitetsutvikling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Attraktivitetsutvikling

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Attraktivitetsutvikling - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Attraktivitetsutvikling. Kongsbergundersøkelsen 2007. Hva må til for å gjøre Kongsberg til en enda mer attraktiv by å bo og jobbe i? Resultatene skal bidra til å finne frem til en felles måte å profilere Kongsberg på. Antall svar. 1211 personer svarte 493 fikk invitasjon på e-post

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Attraktivitetsutvikling' - katima


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kongsbergunders kelsen 2007
Kongsbergundersøkelsen 2007
 • Hva må til for å gjøre Kongsberg til en enda mer attraktiv by å bo og jobbe i?
 • Resultatene skal bidra til å finne frem til en felles måte å profilere Kongsberg på.
antall svar
Antall svar
 • 1211 personer svarte
 • 493 fikk invitasjon på e-post
 • Av disse svarte 293 (svarprosent = 59,4 prosent)
 • Fokusgrupper for utdypende svar
hvem har svart
Hvem har svart
 • 50/50 innflyttere/ ”innfødte”
 • 50/50 kvinner/ menn
 • 65 prosent bor i enebolig
 • +40 prosent har mer enn 3 års høyskoleutdannelse
 • 26,5 prosent har matematiske-, tekniske- eller ingeniørfag i hovedutdanningen
hvorfor attraktivitetsutvikling
Hvorfor attraktivitetsutvikling?
 • Rekordlav arbeidsledighet
 • Flinke folk kan velge og vrake i jobber overalt
 • Stedskvaliteter blir avgjørende
 • Byer med gode stedskvaliteter tiltrekker seg flinke folk
 • Kamp om arbeidskraften
felles merkevare for byen
Felles merkevare for byen
 • Kongsberg – sterk historisk identitet
 • Må finne ny felles merkevare
 • Hvilket etterlatt inntrykk ønsker vi omverdenen skal ha av Kongsberg?
vekst
Vekst
 • 60 prosent av deltakerne i Kongsbergundersøkelsen synes at Kongsberg skal vokse
 • Ønsker gradvis og kontrollert vekst
 • Ønsker å beholde og utvikle den urbane småbyen
befolkningsvekst
Befolkningsvekst

1,5 prosent vekst årlig:2,5 prosent vekst årlig:

2006 23 444 2006 23 444

2010 24 883 2010 25 877

2015 26 805 2015 29 278

2020 28 877 2020 33 125

2025 31 109 2025 37 478

2042 40 069 2028 40 360

Viser årlig vekst i befolkningen ved henholdsvis en øking på 1,5 og 2,5 prosent.

slide12

Kongsbergundersøkelsen

Vekst - 60% ønsker at Kongsberg skal vokse, kontrollert vekst

til den urbane småbyen.

Boligmarkedet– mer differensiert/”selvbygger prinsipp”

Bymiljø– mer byliv, levende og aktiv bruk av sentrum

Kultur/uteliv, myter – har høy kaféfaktor, få folk og næringsliv til å at i bruk de tilbudene som finnes

Flere KIFT-arbeidsplasser, beholde det offentlige tjenestetilbudet, sikre sykehuset

Høgskolen viktig, ønsker større bredde og å være mer synlig i bybildet

Kollektivtilbudet lokalt i Kongsberg får stryk!

attraktivitetsutvikling 2008
ATTRAKTIVITETSUTVIKLING 2008

Prioriterte tiltak NCE-SE styret for 2008:

Partnerarbeidsplasser;

etablere et vekstmiljø for KIFT-arbeidsplasser

Merkevare;

etablere merkevaren lokalt og nasjonalt

Kongsbergfilm foreligger skisse til en film for å profilere og bygge merkevaren Kongsberg, i samarbeide med Playfilms

suksesskriteriet
Suksesskriteriet

Kongsbergsamfunnet må stå sammen om å bygge en felles merkevare for Kongsberg

Og merkevaren må kunne brukes av ALLE på Kongsberg!

kongsbergs merkevare
Kongsbergs merkevare
 • Merkevaren skal bygge på:
  • Industri og teknologi, trygge omgivelser og gode oppvekstvilkår, innovasjon og nyskaping, nærhet til alt, den urbane småbyen, jobbmuligheter, kultur og natur
  • ”Den fulle pakka”
kriterier
Kriterier
 • Merkevaren må være slik at den kan brukes av hele Kongsbergsamfunnet
 • Slagordet må være på norsk, men må kunne fungere like godt på engelsk
 • Det må skape positive assosiasjoner
 • Det bør bidra til å øke kunnskapen om Kongsberg
kongsbergs merkevare1
Kongsbergs merkevare
 • Teknologi
 • Teknologi + stedskvaliteter
 • Teknologi + mentalitet
 • Teknologi + fremtidsretning
 • Teknologi + fremtid bygget på stolt historie
 • Andre forslag
kongsbergs merkevare2
Kongsbergs merkevare
 • Teknologibyen Kongsberg
  • setter kunnskap i system
  • bygger kunnskap for fremtiden
  • med teknologi for fremtiden
  • pådriver for nytenkning
  • inspirerer til nyskaping og vekst
kongsbergs merkevare3
Kongsbergs merkevare
 • Teknologibyen Kongsberg + fremtidsretning:
  • vi strekker oss
  • tenker nytt
  • skaper morgendagens løsninger

- gir muligheter for fremtiden

  • med kvaliteter for fremtiden
kongsbergs merkevare4
Kongsbergs merkevare
 • Teknologibyen Kongsberg og stedskvaliteter:
  • småbyens kvaliteter og storbyens muligheter
  • bo lokalt, jobb globalt
  • et sted å vokse
  • med kjærlighet til kultur, natur og teknologi
  • med nærhet til alt
kongsbergs merkevare5
Kongsbergs merkevare
 • Teknologibyen Kongsberg og uttrykk for byens mentalitet:
  • med vilje til vekst
  • med evne til nytenkning
  • møter utfordringene
  • ser mulighetene
kongsbergs merkevare6
Kongsbergs merkevare
 • Teknologibyen Kongsberg og en fremtid bygget på sin historie:
  • med tradisjon for nytenking
  • i pakt med fortiden, i takt med fremtiden
  • stolte tradisjoner for morgendagens løsninger
  • fra industri til høyteknologi
kongsbergs merkevare7
Kongsbergs merkevare
 • Andre forslag:
  • Kongsberg - det naturlige valget
  • Kongsberg – la deg fasinere

-----

  • A golden future based on a sterling past
  • A sterling start for high-tech growth
teknologibyen kongsberg
Teknologibyen Kongsberg
 • inspirerer til nyskaping og vekst
 • tenker nytt
 • vi strekker oss
 • småbyens kvaliteter, storbyens muligheter
 • ser mulighetene
 • med tradisjon for nytenking
 • la deg fasinere!
forslag
Forslag:

Teknologibyen Kongsberg – la deg fasinere!

Begrunnelse:

Får frem det unike ved Kongsberg – Teknologibyen

Kan brukes av alle i Kongsbergsamfunnet

Fungerer like godt på norsk som på engelsk

Appellerer til deg personlig

Gir positive assosiasjoner

Øker kunnskapen om Kongsberg – historiefortelling

Er ikke brukt av andre