Alustus KHI Forumissa 21.08.2010 Veikko Saksi - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Alustus KHI Forumissa 21.08.2010 Veikko Saksi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Alustus KHI Forumissa 21.08.2010 Veikko Saksi

play fullscreen
1 / 42
Alustus KHI Forumissa 21.08.2010 Veikko Saksi
113 Views
Download Presentation
katima
Download Presentation

Alustus KHI Forumissa 21.08.2010 Veikko Saksi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Suomalainen avoimuus ja neuvostoperintö Alustus KHI Forumissa 21.08.2010 Veikko Saksi

 2. Vaikeneminen on vallankäytön väline • Avoimuus on muodikas asia • Relevantti tieto usein vain vallankäyttäjillä • Venäjä-kriittisyydestä tehdään farsseja • Tabuista ei saa puhua

 3. Olivatko he avoimia?

 4. Neuvostoperinnön aiheet • Vaiettavista aiheista 80 % (?) neuvostopohjaisia • 3 x Venäjä = hulabaloo! • Sotasyyllisyys, sotaan syyllisyys, Karjala, KGB, Stasi, Nord Stream

 5. Suomi ja Neuvostoliitto

 6. Poliittinen liturgia • Liturgia on totuuden korvike • Perustuu neuvostopropagandaan • Tärkeintä on olla uskovinaan siihen • Tarkoitetaan päinvastaista mitä sanotaan • Kriittinen arviointi tarpeen • Kanonisaatiokin hyvin elossa

 7. Konsensuspakko • Pakollinen yksimielisyys etukäteen • Tulos alle keskiälyn • Pekka Virkki: konsensus ja ilmaisuvapaus? • Terve demokratia kerää ensin tietoa, sitten arvottaa tiedon argumentteja

 8. Propaganda ja finnofobia • Propagandan ja finnofobian konsensus • Finnofobia on tehokkaan propagandan vaikutuksesta suomalaisten tuntema pelko ajaa omia oikeuksiaan ja laillisia etujaan, tarve mitätöidä omat saavutukset ja tarve tuntea syyllisyyttä niistäkin väitetyistä rikoksista, joita Suomi tai suomalaiset eivät ole tehneet.

 9. Liturgia ja totuus • Totuus ja liturginen konsensus sekoitettiin, jälkipolvet eivät tienneet totuutta • Venäjä on Suomen paras ystävä • NL/Venäjä ei koskaan ole hyökännyt mihinkään, se on rauhaa rakastava valtio

 10. Venäjä-käsitystä kuorrutettava • Miten suomalaiset kokevat Venäjän? • 700 vuotta väkivaltaa ja pelkoa • 500 000 suomalaisen etninen puhdistus • Uhrista tehtiin syyllinen • Sotakorvaukset nyt lähes 60 mrd. euroa • 45 000 km2 aluemenetykset • Asiat aidosti sopimatta – ylimmän ystävän kanssa?

 11. Luottamus on kulmakivi • Inhimillinen yhteistyö perustuu luottamukseen • Luottamuksen voi palauttaa vain rikkoja, ei koskaan uhri • Loistavan keskinäisen tilan valheellinen todistelu ei muuta totuutta • Venäläiset osaavat ajaa oikeuksiaan

 12. Pehmeys on lupa alistaa • Läntinen ystävällisyys on ”lupa” alistaa ja käyttää hyväksi • Venäjä reagoi väkivallan kautta • Valheellinen tila ei haittaa venäläisiä • Suurvaltatavoite on syvälle rakennettu venäläismieliin

 13. Venäjä ei reagoi hyvillä asioilla • Ei reagoi ihmisoikeuksien, naapurimaiden edun, oman korruption tai ongelmien poistamisen kautta, vaan väkivallan • Venäjä suurvalta: 17 milj.km2, ydinaseet, raaka-aineet • Taloudellisesti suurikokoinen EU-valtio • Maassa suunnattomia ongelmia

 14. Soviet Story kertoo syyllisen osapuolen

 15. Kunnioitus ei synny käskemällä • Venäjä käskee kunnioittamaan itseään • Ellei auta, väkivallalla uhkailu käyttöön • Mitä ”kieltä” venäläiset ymmärtävät? • Venäjä ei tahdo Suomen keskustelevan Natosta tai Karjalasta

 16. Mitä tämä oli?

 17. Muutos pelottaa • Teot voivat herättää pelkoa, ei kunnioitusta • Toisten natsi- ja fasistinimittely ei tuo kunnioitusta • Muutos avoimuuteen pelottaa venäläisiä • Venäjä vastustaa muutoksia, jotka tuovat vanhat rikokset korjattaviksi

 18. Suomalaiset reagoivat väärin • Suomalaiset antavat vääriä signaaleja Venäjälle • Kokoomustrio yritetään nyt vaientaa • Mikä sopiva rangaistus normaalista avoimuudesta ja rehellisyydestä? • Lisäisikö rangaistus Venäjä-kunnioitusta?

 19. Itsensä syyllistämien

 20. Katainen puolustaa oikeusvaltiota • ”Me puolustamme omia arvojamme, omaa oikeusvaltiotamme ja sen mukaisia käytäntöjä, jotka ovat kaikkien demokraattisten oikeusvaltioiden yleisesti hyväksymiä”. • Hienosti sanottu. Näkyykö tämä ensi vuonna rakennettavassa uudessa hallitusohjelmassa ja toiminnassa vai onko kyse vaalipuheista?

 21. Perusarvot?

 22. Itsenäisyyden hinta unohdettu? • Kun puhe tervettä ja normaalia kysytään, unohtuiko itsenäisyyden hinta • Kysymys osoittaa järkyttävää ajattelua • Miksi suomalaisten pitäisi olla alamaisia? • Miten Venäjä koskaan oppii, jos aina annetaan vääriä signaaleja? • Itsenäisyyden tulos on tasa-arvoisuus • Suuren ja pienen noudatettava kv-sopimuksia ja lakeja

 23. Historia toistaa itseään

 24. Isot sopivat keskenään

 25. Onko opittu mitään?

 26. Sotasyyllisyys purettava • Suomi oli syytön eli uhri, sen ei pidä käyttäytyä kuin syyllinen • Syyllinen oli Neuvostoliitto / Venäjä jatkaa • Voiko oikeusvaltio pitää perustuslain vastaisia tuomioita voimassa? • Suomen syyllisyyden myytti purettava, tuomiot purettava

 27. Gallup: tuomiot purettava

 28. Karjalan palautus • Palautusselvitys käynnistettävä • Oikeusvaltiona Suomen tulee ajaa kansalaistensa legaaleja oikeuksia • Venäläiset eivät kunnioita quislingeja • Venäläiset isänmaallisia, voisitko kuvitella venäläisen sanovan: ”Meillä ei ole mitään vaatimuksia … kohtaan, mutta jos … haluaa keskustella aluekysymyksistä, olemme valmiit keskustelemaan”.

 29. Karjala-todellisuus!

 30. Rähinöinti väärä strategia • Suomi on alisteinen, valmis keskusteluun, jos syyllinen hyväntahtoisesti niin haluaa • Rähinä, väkivallan käyttö ja sillä uhkailu ovat aina vääriä keinoja • Koston kierteestä hyötyvät vain pankkiirit ja rikolliset

 31. Oliko suvaitsevaista kohdella tabua näin?

 32. WIN-WIN • Omista legaaleista oikeuksista pidettävä asiallisesti kiinni • Asioita ajettava rauhanomaisesti • Win-Win on paras perusta aidolle rauhalle, yhteistyölle ja rajojen madaltamiselle

 33. Lisätietoja:

 34. Parempi tulevaisuus lapsillemme?

 35. Kiitos aktiivisuudestanne! Lämmintä ja mukavaa syksyä kaikille toisiamme suvaiten!