המרכז למיפוי ישראל – הועדה
Download
1 / 29

אורתופוטו מקומי - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

המרכז למיפוי ישראל – הועדה הבינמשרדית לממ"ג. אורתופוטו מקומי. משה בנחמו מנהל אגף פוטוגרמטריה וחישה מרחוק דוא"ל: [email protected] 19/09/2011. אורתופוטו ארצי ואורתופוטו מקומי. פעילות האורתופוטו במפ"י תכלול: אורתופוטו ארצי, אורתופוטו מקומי. היעד :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'אורתופוטו מקומי' - katima


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

המרכז למיפוי ישראל – הועדה הבינמשרדיתלממ"ג

אורתופוטו מקומי

משה בנחמו

מנהל אגף פוטוגרמטריה וחישה מרחוק

דוא"ל: [email protected]

19/09/2011


אורתופוטו ארצי ואורתופוטו מקומי

פעילות האורתופוטו במפ"י תכלול:

אורתופוטו ארצי, אורתופוטו מקומי

 • היעד:

 • מפ"י, כגוף מיפוי לאומי, ייתן מענה מלא לצורכי משרדי הממשלה בנושא האורתופוטו

 • יתרונות:

 • ריכוז דרישות משרדי הממשלה

 • חסכון בהוצאות הממשלה (אי כפילות וחפיפה בהזמנות)

 • בקרת איכות על ידי צוות מיומן בהתבסס על מפרט טכני עדכני המבוסס על סטנדרטים מקצועיים מובילים


 • אורתופוטו ארצי - מפ"י

  • ביצוע החל משנת 1997

  • אורתופוטו צבעוני, כיסוי ארצי(1997 – 2004 כיסוי חצי ארצי)

  • רזולוציה קרקעית אחידהשל 1 מ' לפיקסל, 0.5 מ' לפיקסל (2006 ,2007)

  • אורתופוטו ארצי תואם הממ"ג הטופוגרפי הלאומי – דיוק מוכרז של לכל היותר 2 מ' ("בולי בקרה" מהממ"ג הטופוגרפי)

  • ייצור מבוסס מצלמות פוטוגרמטריות אנאלוגיות


  אורתופוטו ארצי - מפ"י

  • תהליך ייצור טורי – ייצור + בקרת איכות - שנה

   • כ- 4 חודשים לצילום אויר + סריקות, ספק צילום

   • כ- 8 חודשים לייצור, 2 ספקים + בקרת איכות מפ"י

  • אורתופוטו ארצי ברזולוציה קרקעית של 1 מ' לפיקסל מסופק למשרדי הממשלה בחינם יחד עם הבנט"ל

  • אורתופוטו ארצי ברזולוציה קרקעית של 2 מ' זמין בשרת המפות הממשלתי
  2000, 1 מ'

  1997, 1.25 מ'


  2002, 1 מ'

  2008, 1 מ'


  אורתופוטו ארצי - 2010

  • החל משנת 2010 –

  • ייצור מבוסס מצלמות דיגיטליות

  • ביצוע במקביל על ידי מספר חברות – צילום + ייצור

  • זמן ייצור כולל בקרת איכות מפ"י, 5 חודשים קלנדריים

  • רזולוציה קרקעית גבוהה התואמתלצרכים של משרדי הממשלה

  • סקר צרכנים (אגף תכנון, מפ"י) , מפת ריכוז צרכים

  • מבוסס על מאות נקודות בקרה קרקעיות – נקודות GPS  אורתופוטו ארצי - 2010 קרקעית לביצוע

  • דיוק מקום:

  • על פי תקנה 38 (נוסח מתוקן), דרישת דיוק המקום המחייבת הינה: "דיוק מיקום של 0.5 מ"מ בקנ"מ של האורתופוטו לגבי 90% לפחות מהנקודות הנבדקות", כך ששגיאות המקום המותרות הינן:


  אורתופוטו ארצי - 2010 קרקעית לביצוע

  • דיוק מקום:

  • במסגרת תהליך בקרת האיכות שבוצע באגף פוטוגרמטריה, נמצא כי אורתופוטו ארצי 2010 נמצא כעומד בדרישות דיוק המקום על פי תקנה 38


  אורתופוטו ארצי - 2012 קרקעית לביצוע

  • הערכות לביצוע אורתופוטו ארצי 2012, מותנה בכיסוי תקציבי

  • תחילת צילום פברואר 2012

  • סקר צרכנים לריכוז דרישות צרכנים בנושא האורתופוטו הארצי – אגף תכנון, מפ"י


  אורתופוטו ארצי 2012 קרקעית לביצוע

  12.5 ס"מ לפיקסל

  25 ס"מ לפיקסל

  50 ס"מ לפיקסל


  אורתופוטו מקומי קרקעית לביצוע

  • מכרז פומבי מס' 3541 – הזמנה להיכלל במאגר ספקים של המרכז למיפוי ישראל

  • אספקת שירותים מקצועיים ייצור אורתופוטו ספרתי, בצבע, בכיסוי מקומי בתיחום וברזולוציה על פי דרישה (0.25 מ', 0.125 מ', אחר)

  • הגשת הצעות מחיר להזמנותמעת לעת

  • מאגר הספקים יורחב ויתעדכן מעת לעתבמהלך פרק הזמן בו המכרז יהיה בתוקף

  • המשתמש העיקרי - המרכז למיפוי ישראל, בשמו ובשם משרדי ממשלה, יחידות הסמך של משרדי הממשלה וגופים ממשלתיים  אורתופוטו מקומי - מכרז פומבי מס' 3541

  הזמנה של אורתופוטו מקומי:

  • ועדת המכרזים תפנה לקבלת הצעות מכל הספקים הנכללים במאגר הספקים שהוקם במסגרת מכרז זה – "פניה פרטנית"

  • ספקי המכרז יגישו את הצעותיהם במענה לפנייה הפרטנית על פי הנדרש במסמכי המכרז – הצעת מחיר להזמנה

  • ועדת המכרזים תבחר בהצעה הזוכה על פי הקריטריונים המוגדרים במסמכי המכרז


  אורתופוטו מקומי - מכרז פומבי מס' 3541

  הרחבת ועדכון מאגר הספקים:

  • המאגר יורחב ויתעדכן מעת לעת ככל שיאושרו מערכות צילום נוספות

  • קול קורא מס' 3477 בנושא בדיקה ואישור מערכות צילום דיגיטליות לביצוע צילום אווירי לצורך הכנת אורתופוטו

  • קול הקורא מפורסם באופן קבוע באתר מפ"י


  אורתופוטו מקומי - מכרז פומבי מס' 3541

  תיחום אזור/י עבודה

  • לכל הזמנת עבודה של אורתופוטו בכיסוי מקומי, יוגדר התיחום של העבודה - פוליגון תוחם, מרובע תוחם, הגדרת הגיליון ו/או האריחים על פי שכבת החלוקה לגיליונות ולאריחים של הממ"ג הטופוגרפי הלאומי של מפ"י

  • אזור העבודה יכול שיהיה בכל אזור של הארץ ובכלל זה באזורי יו"ש

  • שטחו של אזור העבודה יקבע על פי דרישות המזמין ואין כל מגבלה לגבי היקפו (היקף מינימאלי, היקף מרבי) של השטח

  • ייתכן שינוי בהגדרת אזור העבודה זאת בשל מגבלות טיסה של רשויות הביטחון המוסמכות


  אורתופוטו מקומי 3541

  לכל הזמנת עבודה יוגדרו גם:

  • קנה המידה של האורתופוטו

  • רזולוציה קרקעית לפיקסל

  • רמת דיוק נדרשת

  • רמת עדכניות - צילום עדכני שיבוצע לאחר תחילת ההתקשרות או אספקת מוצר מדף

  • מועד לאספקת המוצר הסופי המוגמר - מספר ימי העבודה לאספקת המוצר הסופי והמוגמר ממועד תחילת ההתקשרות

  • העתק/ים מודפס/ים - פירוט נתונים והנחיות לגבי אספקת העתק/ים מודפס/ים


  אורתופוטו מקומי 3541

  תנאי הסף להגשת הצעת מחיר להזמנה

  • הכללה במאגר הספקים של המכרז שבנדון במועד הגשת הצעת המחיר

  • אישור מצלמה תקף במועד הגשת ההצעה ולאורך כל פרק הזמן עליו התחייב המציע להשלמת ביצוע העבודה נשוא ההזמנה


  אורתופוטו מקומי 3541

  אספקת מוצר מדף

  • במקרים שבהם תידרש אספקה דחופה ו/או מיידית של האורתופוטו, תישקל האפשרות של אספקת אורתופוטו קיים ("מוצר מדף") ו/או התבססות על תצלומים לא עדכניים

  • תנאי הכרחי - האורתופוטו והתצלומים עומדים בכל הדרישות של: קנ"מ, רזולוציה, דיוקים ובכל דרישות האיכות של המפרט הטכני


  אורתופוטו מקומי – בקרת איכות 3541

  • רזולוציה וקנ"מ

  • רדיומטריה

  • התאמת צבעים

  • דיוק מקום

  • העתק בשל תבליט

  • זיהוי פרטים

  • קווי תפר

  • רציפות טופולוגית

  • בדיקת חומר הגלם (תצלומים, טיסת צילום)

  • צנזורה

  • מודל גבהים ספרתי - DTM

  • התאמה לבנט"ל

  • 12 בדיקות איכות, כמפורט להלן:


  אורתופוטו מקומי – בקרת איכות 3541

  • מפרט טכני עדכני המבוסס על סטנדרטים מקצועיים מובילים (המפרט זמין באופן קבוע באתר מפ"י)

  • בקרת איכות (מפ"י) על ידי צוות מקצועי ומיומן


  אורתופוטו מקומי - תוצרים 3541

  • אורתופוטו מקומי ברזולוציה קרקעית נדרשת

  • גרסה ברזולוציות קרקעיות של 0.5 מ' , 1 מ' ו- 2 מ' לפיקסל

  • גרסה מצונזרת ולא מצונזרת

  • פורמטים:

   • TIFF (כולל קובץ עיגון מרחבי בפורמט TFW)

   • ECW

   • MRSID

  • רשת ישראל IG2005

  • רשת קואורדינטות גיאוגרפית (WGS'84) - אופציונאלי  אורתופוטו מקומי 3541

  תקצוב:

  • המקורות התקציביים לביצוע ההזמנות יהיו על פי רוב חיצוניים - הגורם המזמין יצטרך לתקצב את הביצוע

  • מפ"י יפעל לשיתוףמספר משרדים למימוש הזמנה של אורתופוטו מקומי במטרה לצמצם "עלויות" לגורם המזמין

  • 70% מסך כל ההכנסות ממכירת התוצרים של המכרז, ישמשו לתקצוב המכרז שבנדון ולמכרז אורתופוטו ארצי בשנה הבאה (הנושא דורש החלטה עקרונית)


  מכרזי אורתופוטו ארצי ומקומי 3541

  סיכום:

  • מפ"י כגוף מיפוי לאומי, ייתן מענה מלא לצורכי משרדי הממשלה בנושא האורתופוטו

  • ביצוע אורתופוטו מקומי על בסיס מפרט טכני מקצועי המבוסס על סטנדרטים מתקדמים

  • בקרת איכות מקצועית על ידי צוות מקצועי ומיומן

  • חסכון בהוצאות הממשלה – אי כפילות ו/או חפיפה בהזמנות

  • שיתוף מספר משרדים בביצוע אורתופוטו מקומי – חסכון למשרדי הממשלה

  • הקלה על משרדי הממשלה בהיבט של אי הצורך בפרסום מכרז/ים לאספקת אורתופוטו


  תודה על ההקשבה 3541

  שאלות ?

  משה בנחמו

  מנהל אגף פוטוגרמטריה וחישה מרחוק

  דוא"ל: [email protected]

  נייד: 050-6225455


  ad