Trygghetspyramiden
Download
1 / 10

Trygghetspyramiden - PowerPoint PPT Presentation


 • 301 Views
 • Uploaded on

Trygghetspyramiden. Allmänna pensionssystemets historiska utveckling I. 1913 Folkpension införs. I två delar: en avgiftsbestämd, en behovsprövad 1916 Yrkesskadeförsäkring - inkomstbortfallsprincipen knäsätts för första gången i allmän försäkring

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Trygghetspyramiden' - kathy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Allm nna pensionssystemets historiska utveckling i
Allmänna pensionssystemets historiska utveckling I

 • 1913 Folkpension införs. I två delar: en avgiftsbestämd, en behovsprövad

 • 1916 Yrkesskadeförsäkring - inkomstbortfallsprincipen knäsätts för första gången i allmän försäkring

 • 1937Årlig pension 100 kr till alla – oberoende av tidigare intjänande

 • 1939 Ingen påfyllning till premiereserven, dvs omvandling till fördelningssystem. Folkpensionsfonden en buffert- fond. Inget pensionsåtagande i nationalbokföringen

 • 1948 Höjning av folkpensionen, motsvarar en tredjedels industriarbetarlön.

 • 1950 Folkpensionen värdesäkras


Allm nna pensionssystemets historiska utveckling ii
Allmänna pensionssystemets historiska utveckling II

 • 1960 ATP-systemet startar

 • 1963Första utbetalningarna av ATP. Förkortad intjänandetid

 • 1969 Pensionstillskott

 • 1984 Parlamentarisk pensionsberedning

 • 1991 RFV anser: En strategi för ATP-systemets framtid

 • 1991(1992)Särskild pensionsarbetsgrupp tillsätts

 • 1994 Principbeslut om nya pensionssystemet

 • 2001 Nya systemet igång fullt ut: inkomstpension, PPM och garantipension.


Nationalr kenskaperna

Nationalräkenskaperna

BNP =

konsumtion + reala investeringar + (export – import)

(produktionssidan = användningssidan = inkomstsidan)


Pensionsstabilitet enl professorerna robert brown och nicholas barr
Pensionsstabilitetenl. professorerna Robert Brown och Nicholas Barr

 • The widely held (but false) view that funded schemes are inherently ‘safer’ than pay-go is an example of the fallacy of composition1.

 • A funded social security scheme and a pay-as-you-go scheme both depend on the ability of the economy to create and transfer wealth. As far as social security is concerned, the funding mechanism is irrelevant.

 • For individuals, the economic function of a pension scheme is to transfer consumption over time. But, ruling out the case where current output is stored in holes in people’s gardens, this is not possible for society as a whole; the consumption of pensioners as a group is produced by the next generation of workers.1The fallacy of composition is to assume that, if something is true for an individual, it must also be true for an aggregate of individuals.


Vanf rest llning
Vanföreställning

 • Det finns en utbredd vanföreställning om att fonderade system i sig skulle vara tryggare än fördelningssystem (dvs. mer ”riktiga” pensionssystem). Ytterst beror föreställningen på att det som kan förefalla sant på individuell nivå också skulle vara det på aggregerad (nationell) nivå.Den ekonomiska funktionen hos ett pensionssystem är att omfördela konsumtion över tiden. För samhället i sin helhet fungerar detta inte. Vi bortser från möjligheten att stoppa ned delar av produktionsresultatet i små hål i trädgården; pensionärers konsumtion idag produceras av dagens arbetande.


Inkomstpensionens balansr kning j mf rd med nationalf rm genheten miljarder kronor
Inkomstpensionens balansräkningjämförd med nationalförmögenheten(miljarder kronor)

Årsredovisningen 2005

Tillgångar

6490

Åtagande

6490

Överskott28

AP-

fonder

769

Nationalförmögenheten

5406

Förmögenhetsstocken

(netto)

5406

Avgiftstillgång

dvs.

en fiktiv

tillgång

5721

Pensions-

åtagande

6462


F rs krings taganden och nationalf rm genheten
Försäkringsåtaganden och nationalförmögenhetenArbetsl shet och betalningsbalans sverige 1970 2009
Arbetslöshet och betalningsbalans Sverige1970 - 2009

Källa

http://www.tradingeconomics.com/sweden/unemployment-rate


ad