A moduláris, kompetencia alapú szakképzés aktuális kérdései
Download
1 / 39

- PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

A moduláris, kompetencia alapú szakképzés aktuális kérdései Budapest 2010. február 15. A vizsgált területek. Képzés és foglalkoztathatóság Moduláris felépítésű, kompetencia alapú képzési szerkezet OKJ monitoring vizsgálat Előrehozott (alternatív) szakképzés TÁMOP 2.2.1.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kathie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A modul ris kompetencia alap szakk pz s aktu lis k rd sei budapest 2010 febru r 15

A moduláris, kompetencia alapú szakképzés aktuális kérdései

Budapest

2010. február 15.


A vizsg lt ter letek
A vizsgált területek kérdései

 • Képzés és foglalkoztathatóság

 • Moduláris felépítésű, kompetencia alapú képzési szerkezet

 • OKJ monitoring vizsgálat

 • Előrehozott (alternatív) szakképzés

 • TÁMOP 2.2.1


A foglalkoztatottak megoszl sa a legmagasabb iskolai v gzetts g szerint 1992 2008
A foglalkoztatottak megoszlása kérdéseia legmagasabb iskolai végzettség szerint 1992-2008.Orsz gos k pz si jegyz k
Országos képzési jegyzék végzettség szerint

Az OKJ jellemzői:

 • Szakképesítések

 • Rész-szakképesítések

 • Elágazások

 • Ráépülések

 • Átjárható, átlátható

 • Rugalmas ugyanakkor stabilA modul ris kompetencia alap szakk pz s aktu lis k rd sei budapest 2010 febru r 15

1. feladat végzettség szerint

2. feladat

3. feladat

4. feladat

5. feladat

6. feladat

Feladatprofil

7. feladat

8. feladat

9. feladat

10. feladat

11. feladat

12. feladat


A modul ris kompetencia alap szakk pz s aktu lis k rd sei budapest 2010 febru r 15

7 végzettség szerint

Fémipari anyagvizsgáló

Szerkezetlakatos

szakképesítés csoport

4

van legalább egy

közös moduljuk

alap-modulcsoportjaik azonosak

Géplakatos

a

kiegészítő

modul-

csoportban

is van

közös

1

5

6

2

3

Épületlakatos

Hegesztő

Építő- és szállítógép szerelő

csak az alap-modulcsoportban van közös

Felvonószerelő

a kiegészítő modulcsoportban is van közös


A modul ris kompetencia alap szakk pz s aktu lis k rd sei budapest 2010 febru r 15

Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő végzettség szerint

szakképesítés rész-szakképesítései

Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő

szakképesítés elágazásai

Géplakatos

szakképesítés

4109

0099

0220

6090

3108

4108

5105

0105

0106

0107

0108

0221

6108

3095

4107

5096

0095

0095

0095

0095

0095

0225

0347

4096

6109

6109

6109

0096

0096

0096

0096

0096

0346

0359

4111

4111

4111

4111

0109

0109

0109

0109

0109

0345

0345

0345

4095

4095

4095

4095

0111

0111

0111

0111

0111

0111

0111

0110

0110

0110

0110

0110

0110

0110

0110

0110

0110

Gépbeállító

rész-szakképesítés

Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő

szakképesítés követelménymoduljai

Géplakatos szakképesítés

követelménymoduljai

0095

0096

0099

0105

0106

0107

0108

0109

0110

0111

0220

0110

0111

3095

3108

4095

4096

4107

4108

0221

0225

0345

4109

4111

5096

5105

6090

6108

6109

0346

0347

0359


K t tts gek s lehet s gek
Kötöttségek és lehetőségek végzettség szerint

 • Egységes kimeneti követelmények (SZVK)

 • Vizsgaszabályzat

 • Iskolai rendszerű és felnőttképzés (29%, 17%)

 • Egymásra épülés, modularitás

 • Változatos képzési programok

 • Bemeneti kompetenciák

 • Előzetes tudás mérése és beszámítása


A modul ris kompetencia alap szakk pz s aktu lis k rd sei budapest 2010 febru r 15

SZVK-t kiadó rendeletek (1.) végzettség szerint


A modul ris kompetencia alap szakk pz s aktu lis k rd sei budapest 2010 febru r 15

SZVK-t kiadó rendeletek (2.) végzettség szerint


A modul ris kompetencia alap szakk pz s aktu lis k rd sei budapest 2010 febru r 15

OKJ végzettség szerint
Okj monitoring vizsg lat
OKJ monitoring vizsgálat végzettség szerint

Célja:

 • Megítélni

  az új szakképesítési rendszer bevezetésének sikerességét, a szakmai megvalósítás hatékonyságát

 • Véleményt mondani

  az új rendszer beválásáról

 • Javaslatokat tenni

  a szükséges módosításokra


A modul ris kompetencia alap szakk pz s aktu lis k rd sei budapest 2010 febru r 15

A vizsgálat témakörei végzettség szerint

1. Vélemény az SZVK általános előírásairól

2.Véleménya szakképesítések

szakmai-és vizsgakövetelményeiről

3. Vélemény a központi programok

helyi alkalmazásának tapasztalatairól

4. Véleményaz áttérés sikerességéről

Összesen

16 kérdés-csoportban, adat-típusú és szöveges véleménykérés


A vizsg lat kiterjedts ge
A vizsg végzettség szerint álat kiterjedtsége

 • A vizsgálat azokra az intézményekre irányult, amelyek

  a 2007.október 1.- és 2008. szeptember 30. között vizsgával befejeződött,

  új OKJ szerinti képzéseket folytattak.

 • Vizsgálni kívántunkösszesen 323 intézményt,ezen belül

 • 234 felnőttképzési intézményt,

 • 89 szakképző iskolát, illetve

 • 113 szakképesítést.

 • Visszaérkezett kérdőívösszesen 116 intézménytől, ezen belül:

 • 79 felnőttképzési intézménytől,

 • 37 szakképző iskolától, összesen

 • 61 szakképesítésre vonatkozóan érkezett vissza kérdőív.


F bb meg llap t sok
Főbb meg végzettség szerint állapítások

Az új moduláris rendszert a válaszadók nem kérdőjelezték meg.

Az átlagos „osztályzat” minden kérdéscsoportban 3,5 - 4,5 volt.

A szöveges vélemények kritikusabbak voltak, mint az adattípusúak.

A rendszer elemeinek pontosítása, jobb összehangolása egyértelmű kérés.

Egyes szakképesítések esetében a konkrét változtatási javaslatokat tettek.

Igény van a folyamatos és pontosabb segítségre

a rendszer sikeres működése érdekében.


Tov bbi feladatok
Tov végzettség szerint ábbi feladatok

 • Szakértői értékelés (minősítés) készül

  az egyes szakképesítésekre vonatkozóan

 • Intézkedési terv készüla szükséges korrekciós feladatokra, pl.:

 • szakértői fórum összehívása,

 • konkrét felülvizsgálat,

 • módosítás (korrekció) végrehajtása, stb.

 • Külön terv készül a szakmai segítségadás további feladataira (pl.. Útmutatók készítése)


A szakiskolai k pz s probl m i el rehozott alternat v szakk pz s
A szakiskolai képzés problémái végzettség szerint Előrehozott (alternatív) szakképzés


K zoktat si tv 27
Közoktatási tv. 27.§ végzettség szerint

 • (2) A szakiskola kilencedik-tizedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, továbbá a kötelező óra legfeljebb ötven százalékában pályaorientáció, gyakorlati oktatás, szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás folyik, valamint – az Országos Képzési Jegyzék szerinti – elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás is folyhat. A gyakorlati oktatást iskolai tanműhelyben kell megszervezni.

 • (3) A szakképzési évfolyamokon az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, a középiskola utolsó évfolyamának befejezéséhez vagy az érettségi vizsga letételéhez nem kötött szakképzettségek körében folyhat szakképzés. A szakképzési évfolyamokon a tanuló a szakmai vizsgára készül fel.

 • (4) A szakiskolai nevelés és oktatás – azoknak, akik alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek – megszervezhető kizárólag szakképzési évfolyamokon, a szakképzés követelményeinek és – legalább a teljes képzési idő egyharmadában az általános műveltséget megalapozó pedagógiai szakasz követelményeire épülő –, a szakképzés gyakorlásához szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemek átadásával. A kötelező felvételt biztosító szakiskola, ha a tankötelezettség teljesítéséhez indokolt, e bekezdés szerint is köteles megszervezni a szakképzést.


A modul ris kompetencia alap szakk pz s aktu lis k rd sei budapest 2010 febru r 15

Alternatív szakképzés végzettség szerint

Első körben a szakképesítések kiválasztási szempontjai:

 • OKJ-ban meghatározott 2 vagy 3 éves képzési idő,

 • 31, vagy 33 szintű szakképesítések,

 • A fizikai munkával jellemezhető munkakörökre felkészítő, gyakorlatigényes szakképesítések kiemelése,

 • Érintett tanulói létszám a vizsga nyilvántartási adatok alapján (konverziós tábla régi és új szakképesítések megfeleltetéséről),

 • Hiány-szakképesítések listája (régiós bontásban).


A modul ris kompetencia alap szakk pz s aktu lis k rd sei budapest 2010 febru r 15

Alternatív végzettség szerint szakképzés

A 84 db bevezetésre tervezett szakképesítés kimenet a következő arányban oszlik el az egyes minisztériumok között:

 • SZMM 44 db

 • FVM 24 db

 • OKM 9 db

 • KHEM 6 db

 • KvVM 1 db


A modul ris kompetencia alap szakk pz s aktu lis k rd sei budapest 2010 febru r 15

Alternatív szakképzés végzettség szerint

A szakképesítések követelménymoduljainak összehasonlítása a NAT kulcskompetenciáival stb.


A modul ris kompetencia alap szakk pz s aktu lis k rd sei budapest 2010 febru r 15

végzettség szerint A KÉPZÉS MINŐSÉGÉNEK ÉS TARTALMÁNAK FEJLESZTÉSE”

TÁMOP 2.2.1


A modul ris kompetencia alap szakk pz s aktu lis k rd sei budapest 2010 febru r 15

Alprojektek végzettség szerint

 • Pályakövetés rendszerének kialakítása

 • Minőségbiztosítási rendszer fejlesztése

 • A szak- és felnőttképzésben oktatók szakmai, munkahelyi tapasztalatszerzése és továbbképzése

 • Szakmai idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése

 • Munkahelyi gyakorlati képzés támogatása

 • Szakmai vizsgarendszer fejlesztése

 • Vizsgafeladat-bank kialakítása

 • Tananyagfejlesztés

 • A képzés iránti kereslet növelése


A modul ris kompetencia alap szakk pz s aktu lis k rd sei budapest 2010 febru r 15

A KORSZERŰ VIZSGÁZTATÁSI RENDSZER KIFEJLESZTÉSE végzettség szerint

ÉS

A TANANYAGFEJLESZTÉS A KOMPETENCIA ALAPÚ TANULÁSI MODELLHEZ

AKTIVITÁSOK

A TÁMOP 2.1.1. PROJEKTBENA modul ris kompetencia alap szakk pz s aktu lis k rd sei budapest 2010 febru r 15

Kompetencialeírások végzettség szerint

1. KÖVETELMÉNYMODUL

SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNY

1. KÖVETELMÉNYMODUL

1. KÖVETELMÉNYMODUL

ÍRÁSBELI

INTERAKTÍV

2. KÖVETELMÉNYMODUL

2. KÖVETELMÉNYMODUL

SZÓBELI

3. KÖVETELMÉNYMODUL

3. KÖVETELMÉNYMODUL

GYAKORLATI


A modul ris kompetencia alap szakk pz s aktu lis k rd sei budapest 2010 febru r 15

A követelménymodulok lefedése feladatokkal végzettség szerint

ÍRÁSBELI

INTERAKTÍV

SZÓBELI

GYAKORLATIA tank nyvi tartalommez megoszl sa
A tankönyvi tartalommező megoszlása tanulásmodellhez

Tanulás- irányító

Korszerű tartalmak befogadása

q q q q q q q q

Változó tartalmak

Információ

Tanulás-irányító

Új korszerű információk

tHelyi

tfejlesztésektbefogadása

Stabil tartalmak

Tanulás- irányító

Hagyományos tankönyvek tartalma: szakmai információk

Helyi tartalmak

A tananyagfejlesztés

Tananyagfejlesztés

Matematika


Jelenlegi helyzet
Jelenlegi helyzet tanulásmodellhez

Helyi tananyagok összeállításának jelenlegi lehetőségei

„A” szakképesítés

„C” szakképesítés

„A” szakképesítés

„B” szakképesítés

„C” szakképesítés

„B” szakképesítés

1. új tananyag

3. új tananyag

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

2. új tananyag

kell

1. Régi tankönyv

kell

kell

kell

kell

kell

kell

kell

kell

kell

kell

kell

kell

kell

kell

kell

kell

kell

kell

kell

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

kell

2. Régi tankönyv

kell

kell

kell

kell

kell

kell

kell

kell

kell

kell

kell

kell

kell

kell

kell

kell

kell

kell

3. Régi tankönyv

kell

kell

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

kell

kell

kell

kell

kell

kell

Tanulásirányító az „A” cél-csoportnak

kell

kell

kell

kell

Tanulásirányító a „B” cél-csoportnak

kell

kell

kell

kell

kell

kell

kell

Tanulásirányító a „C” célcsoportnak

kell

kell


Szakmai tank nyvi tartalomszolg ltat si rendszer szak tan t r
Szakmai Tankönyvi Tartalomszolgáltatási Rendszer tanulásmodellhezSzak-Tan-TáR

Tartalom-elemek

Tantárgy szerkezetű képzési folyamat

Tananyagegység alapú képzési folyamat

Tartalomelem:a tananyagelemek szakmai információtartalma + tanulásirányító

Tanulásirányító: módszertani segédlet a feladattal vezérelt tanulói tevékenységhez

1. tananyagegység

2. tananyagegység

3. tananyagegység

4. tananyagegység

5. tananyagegység

6. tananyagegység

A tartalomelemekből többféle

szakmai tankönyv állítható össze

Szakmai tantárgyak tankönyvei

Tananyagegységek tankönyvei


A szak tan t r haszn lata
A Szak-Tan-TáR használata tanulásmodellhez

Szakképesítés kiválasztása

Felhasználók tanulási képességek szerint:

Követelménymodulok


Lefedetts g
Lefedettség tanulásmodellhez

Tartalomelemek

Vizsgaelemek

SZVK szerinti kompetenciák tartalma


A modul ris kompetencia alap szakk pz s aktu lis k rd sei budapest 2010 febru r 15

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! tanulásmodellhez

lipka.gabriella@nive.hu

www.nive.hu