otulp rymdvarelsen som kom till klassen l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Otulp Rymdvarelsen som kom till klassen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Otulp Rymdvarelsen som kom till klassen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Otulp Rymdvarelsen som kom till klassen - PowerPoint PPT Presentation


  • 170 Views
  • Uploaded on

Otulp Rymdvarelsen som kom till klassen. Syftet med att arbeta med temat universum och livet: Väcka barnens nyfikenhet för naturvetenskap. Tillgodose deras behov av att få veta mer om sin omvärld. Göra omvärlden begriplig. Styrdokument. Mål att sträva mot

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Otulp Rymdvarelsen som kom till klassen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Syftet med att arbeta med temat

universum och livet:

Väcka barnens nyfikenhet för naturvetenskap.

Tillgodose deras behov av att få veta mer om sin omvärld.

Göra omvärlden begriplig.

styrdokument
Styrdokument

Mål att sträva mot

Skolan skall i sin undervisning i fysik sträva efter att eleven

beträffande natur och människa

– utvecklar kunskap om grundläggande fysikaliska begrepp inom områdena mekanik, elektricitetslära och magnetism, optik, akustik, värme samt atom- och kärnfysik,

– utvecklar kunskap om fysikens världsbild utgående från astronomi och kosmologi,

beträffande den naturvetenskapliga verksamheten

– utvecklar kunskap om den fysikaliska vetenskapens kunskapsbildande metoder, särskilt vad gäller formulering av hypoteser samt mätningar, observationer och experiment,

(skolverket.se)

slide4

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret i fysik

Eleven skall

beträffande natur och människa

– ha insikt i hur planeterna rör sig runt solen samt hur jorden och månen rör sig i förhållande till varandra och kunna förknippa tideräkning och årstider med dessa rörelser,

– ha insikt i grundläggande meteorologiska fenomen och sammanhang,

beträffande den naturvetenskapliga verksamheten

– ha egna erfarenheter av systematiska observationer, mätningar och experiment,

– känna till några exempel där fysikaliska upptäckter har påverkat vår kultur och världsbild,

beträffande kunskapens användning

– ha inblick i hur fysiken kan belysa existentiella frågor, t.ex. världens uppkomst, livets betingelser på jorden och på andra planeter samt energi- och resursfrågor.

(skolverket.se)

otulp
Otulp

Väktare

Från solsystemet Zandema

undervisning
Undervisning

Elever i år 2.

Tematiskt-, storylineinspirerat tema.

Uppdrag genom temat för arbetet framåt.

Eleverna är invånare på planeten Zodiac.

Otulp skriver brev och mail. Skickas med rymdfarkost.

De måste fly, uppmanas att söka sig till Vintergatan, där det kan finns planeter att bo på.

Det huvudsakliga uppdraget är att hitta en ny planet att bo på. Otulp vet inte om någon är beboelig och uppmanar Zodiacerna att ta reda på detta.

breven
Breven
  • Levererades av ett rymdskepp som hängde i taket.
skapande verksamhet
Skapande verksamhet

Rymdfigurer

Planeter

Rymdskepp

Andra aktiviteter

  • Läsa
  • Skriva faktatexter och skönlitterära texter
  • NAVET (Science Center i Borås)
  • Film
  • Taxi till Venus http://www.ur.se/taxitillvenus/
utv rdering
Utvärdering

Förattefteravslutattema se vadbarnenlärt sig kan man exempelvis ha:

En tipspromenad.

Redovisningförföräldrarellerandraskolkamrater.

hur aktiviteterna f rl pte
Hur aktiviteterna förlöpte

Barnen frågade varje dag om Otulp varit i klassrummet.

Varje morgon frågade de om vi skulle arbeta med rymden.

Fick in många olika ämnen i undervisningen förutom fysik (teknik, bild, svenska och matte).

hur p verkades elevernas kunskaper
Hur påverkades elevernas kunskaper
  • Eftersom de upplevde undervisningen rolig och meningsfull så kan de fortfarande mycket om rymden. Nu går eleverna i 6:an!
k llor
Källor:

Danielsson, K. (2002) Planeterna. Mitt faktabibliotek.Gleerupsförlag.

Rådbo, M (1993). Universumboken. Almqvist& Wiksell.

Rådbo, M (1994). Universumboken, Lärarbokidéerochfakta. Almqvist& Wiksell.

http://www.planeter.n.nu/mars/

(20101207)

http://skolverket.se

(20110104)