slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
СЛИВЕН  БУЛ. " БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" №18,  ЕТ.2 PowerPoint Presentation
Download Presentation
СЛИВЕН  БУЛ. " БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" №18,  ЕТ.2

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

СЛИВЕН  БУЛ. " БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" №18,  ЕТ.2 - PowerPoint PPT Presentation


  • 106 Views
  • Uploaded on

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО - СЛИВЕН. ПОДГОТОВКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ, ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ И ДЕЙНОСТИ ПО РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ В ОБЛАСТ СЛИВЕН. СЛИВЕН  БУЛ. " БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" №18,  ЕТ.2

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'СЛИВЕН  БУЛ. " БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" №18,  ЕТ.2' - katell-martin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО - СЛИВЕН

ПОДГОТОВКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ, ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ И ДЕЙНОСТИ ПО РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ В ОБЛАСТ СЛИВЕН

СЛИВЕН  БУЛ. " БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" №18,  ЕТ.2

ТЕЛ.  611 002, ФАКС: 663 011,e-mail: rio_sliven@mon.bg,www.rio-sl.hit.bg

slide3

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО - СЛИВЕН

Подготовката за Националното външно оценяване в ІV клас, VІІ клас и VІІІ клас с интензивно изучаване на чужд език и за Държавните зрелостни изпити в област Сливен се извършва в съответствие с нормативните актове в системата на народната просвета, със заповедите на министъра на образованието, младежта и науката за определяне на графици и на изисквания за провеждането на съответните дейности.

СЛИВЕН  БУЛ. " БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" №18,  ЕТ.2

ТЕЛ.  611 002, ФАКС: 663 011,e-mail: rio_sliven@mon.bg,www.rio-sl.hit.bg

slide4

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО - СЛИВЕН

Дейности, извършени от РИО – Сливен

І. НВО

- Със заповеди са определени регионалните комисии за провеждане на Националното външно оценяване в ІV клас, VІІ клас и в VІІІ клас с интензивно изучаване на чужд език.

ІІ. ДЗИ

- Със заповед е определена регионална комисия за организиране и провеждане на ДЗИ;

- Утвърден е списък на квесторите и консултантите;

- Утвърден е списък на подходящите сгради и зали, в които ще се провеждат изпитите, както и броят места в залите.

СЛИВЕН  БУЛ. " БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" №18,  ЕТ.2

ТЕЛ.  611 002, ФАКС: 663 011,e-mail: rio_sliven@mon.bg,www.rio-sl.hit.bg

slide5

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО - СЛИВЕН

Изпратени писма и предстоят срещи с:

- ръководителите на електроразпределителното дружество;

- директора на Областна дирекция на МВР - Сливен;

-представители на местните медии за информиране на заинтересовани лица.

СЛИВЕН  БУЛ. " БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" №18,  ЕТ.2

ТЕЛ.  611 002, ФАКС: 663 011,e-mail: rio_sliven@mon.bg,www.rio-sl.hit.bg

slide6

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО - СЛИВЕН

Проведени срещи, извършени проверки и осъществена квалификационна дейност на РИО - Сливен

І. НВО

- НВО в ІV клас ще се провежда в 58 училища, в VІІ клас - в 54 училища;

- Работни срещи с директорите на училища, на които се обсъждат въпроси и проблеми, свързани с предстоящото Национално външно оценяване.

Предстои провеждане на подробен инструктаж.

- Извършени тематични проверки във връзка с установени ниски резултати от НВО през миналата година и оказване на методическа помощ.

СЛИВЕН  БУЛ. " БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" №18,  ЕТ.2

ТЕЛ.  611 002, ФАКС: 663 011,e-mail: rio_sliven@mon.bg,www.rio-sl.hit.bg

slide7

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО - СЛИВЕН

Проведени срещи, извършени проверки и осъществена квалификационна дейност на РИО - Сливен

І. НВО

- Проведена квалификационна дейност с начални учители и с учители по български език и литература за повишаване постиженията на учениците на НВО.

- Отваряне на приемна по въпросите на външното оценяване и на изпитите в VІІ клас, готовност за предоставяне на информация на място, по телефона, чрез електронната поща и интернет страницата на РИО - Сливен.

- Изискване за провеждане на информационна кампания в училищата относно външното оценяване и приемните изпити.

СЛИВЕН  БУЛ. " БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" №18,  ЕТ.2

ТЕЛ.  611 002, ФАКС: 663 011,e-mail: rio_sliven@mon.bg,www.rio-sl.hit.bg

slide8

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО - СЛИВЕН

Проведени срещи, извършени проверки и осъществена квалификационна дейност на РИО - Сливен

І. НВО

- Своевременно осигуряване на необходимите материали и на допълнителна копирна техника при възникнала необходимост.

- Създаване на организация за осигуряване на медицинско лице в училищата по време на изпитите.

- Организиране /при заявено желание/ на присъствие на доброволни екипи от външни наблюдатели.

- Създаване на нужната организация за оценяване на работите на учениците от училищата, в които не е възможно да се извърши оценяване, съгласно изискванията за НВО в ІV и в VІІ клас.

СЛИВЕН  БУЛ. " БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" №18,  ЕТ.2

ТЕЛ.  611 002, ФАКС: 663 011,e-mail: rio_sliven@mon.bg,www.rio-sl.hit.bg

slide9

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО - СЛИВЕН

Проведени срещи, извършени проверки и осъществена квалификационна дейност на РИО - Сливен

ІІ. ДЗИ

- Предстои работна среща с директорите на училища, в които се обучават ученици в 12. клас за организирането и провеждането на изпитите.

- Подписани са от всички участници в организацията и провеждането на ДЗИ декларации за липса на конфликт на интереси.

- Заявления от зрелостници за явяване на ДЗИ:

- 1481 зрелостници - за ДЗИ по БЕЛ

- 1524 - за ІІ ДЗИ

- 12 - за ІІІ ДЗИ.

СЛИВЕН  БУЛ. " БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" №18,  ЕТ.2

ТЕЛ.  611 002, ФАКС: 663 011,e-mail: rio_sliven@mon.bg,www.rio-sl.hit.bg

slide10

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО - СЛИВЕН

Проведени срещи, извършени проверки и осъществена квалификационна дейност на РИО - Сливен

ІІ. ДЗИ

- Извършена проверка на коректността на данните в заявленията и съответствието им с въведените в електронната система.

- ДЗИ по БЕЛ ще се провежда в 15 училища, ІІ ДЗИ - в 18 училища, ІІІ ДЗИ - в 2 училища.

- В град Сливен е предвидено СОУ да организират провеждането само на външно оценяване в VІІ клас, а зрелостниците от СОУ са разпределени в профилирани и професионални гимназии.

СЛИВЕН  БУЛ. " БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" №18,  ЕТ.2

ТЕЛ.  611 002, ФАКС: 663 011,e-mail: rio_sliven@mon.bg,www.rio-sl.hit.bg

slide11

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО - СЛИВЕН

Проведени срещи, извършени проверки и осъществена квалификационна дейност на РИО - Сливен

ІІ. ДЗИ

- Квесторите са определени на принципа да са дежурни при провеждане на изпитите в други училища, а не в тези, в които работят.

- Предвиден е резерв от квестори - 30% .

СЛИВЕН  БУЛ. " БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" №18,  ЕТ.2

ТЕЛ.  611 002, ФАКС: 663 011,e-mail: rio_sliven@mon.bg,www.rio-sl.hit.bg

slide12

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО - СЛИВЕН

Дейности, извършени в училищата, които провеждат НВО и ДЗИ

І. НВО

- Организиране на дейности за информиране и консултиране на ученици, родители, граждани;

- Провеждане на родителски срещи относно външното оценяване.

ІІ. ДЗИ

- Проведени са „пробни матури”;

- Определени са Училищни зрелостни комисии;

- Подадени сазаявления за допускане до ДЗИ, сесия май-юни, 2013 г., в определения срок.

СЛИВЕН  БУЛ. " БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" №18,  ЕТ.2

ТЕЛ.  611 002, ФАКС: 663 011,e-mail: rio_sliven@mon.bg,www.rio-sl.hit.bg

slide13

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО - СЛИВЕН

Дейности на РИО – Сливен относно реализиране на държавния план-прием

- Заседание на Постоянна комисия по заетост към Областен съвет за развитие на област Сливен за разглеждане и съгласуване предложението за държавен план - прием за учебната 2013/2014 г.

- Определена е Областна комисия по приемането на ученици чрез конкурс с полагане на приемни изпити и съответните други комисии;

- Изготвят се графиците за дейностите на комисиите, ще бъдат попълнени декларации за липса на конфликт на интереси от всички лица, имащи отношение към дейностите.

- В училищата с новоназначени директори ще бъде подпомогнат процесът на инструктиране на квесторите, както и организацията и провеждането на оценяванията.

СЛИВЕН  БУЛ. " БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" №18,  ЕТ.2

ТЕЛ.  611 002, ФАКС: 663 011,e-mail: rio_sliven@mon.bg,www.rio-sl.hit.bg

slide14

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО - СЛИВЕН

Дейности на РИО – Сливен относно реализиране на държавния план-прием

- На 25 и 26 април 2013 г. РИО – Сливен организира традиционната за областта „Панорама на образованието”.

- Центърът за кариерно ориентиране – Сливен, създаден по проект „Система за кариерно ориентиране” по ОП „Развитие на човешките ресурси” организира на 26 април 2013 г., в рамките на Панорамата на образованието, състезанието „Професиографска надпревара”, в което ще вземат участие ученици от профилирани и професионални гимназии от град Сливен и ученици от VІІ и VІІІ клас на основни училища и СОУ.

СЛИВЕН  БУЛ. " БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" №18,  ЕТ.2

ТЕЛ.  611 002, ФАКС: 663 011,e-mail: rio_sliven@mon.bg,www.rio-sl.hit.bg

slide15

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО - СЛИВЕН

Дейности на РИО – Сливен относно реализиране на държавния план-прием

- Срещи с директорите на всички училища, в които се обучават ученици от VІІ и VІІІ клас, за инструктаж относно предстоящите дейности по приема на ученици в държавни и общински училища.

- РИО – Сливен координира провеждането на родителски срещи с родителите на ученици от VІІ и VІІІ клас.

- Инструктажът на длъжностните лица, определени да участват в приемането на заявленията в училищата-гнезда, се извършва от експерти от РИО и такива присъстват при приемане на заявленията с цел осигуряване коректност на кампанията.

СЛИВЕН  БУЛ. " БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" №18,  ЕТ.2

ТЕЛ.  611 002, ФАКС: 663 011,e-mail: rio_sliven@mon.bg,www.rio-sl.hit.bg

slide16

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО - СЛИВЕН

Благодарим Ви за вниманието!

СЛИВЕН  БУЛ. " БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" №18,  ЕТ.2

ТЕЛ.  611 002, ФАКС: 663 011,e-mail: rio_sliven@mon.bg,www.rio-sl.hit.bg