o ppilaalle annettava tuki ja vastuuhenkil t turun perusopetuksessa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
O ppilaalle annettava tuki ja vastuuhenkilöt Turun perusopetuksessa PowerPoint Presentation
Download Presentation
O ppilaalle annettava tuki ja vastuuhenkilöt Turun perusopetuksessa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

O ppilaalle annettava tuki ja vastuuhenkilöt Turun perusopetuksessa - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

O ppilaalle annettava tuki ja vastuuhenkilöt Turun perusopetuksessa. Yhteistä linjausta monialaisena yhteistyönä etsimässä. Toiminnan painopistettä suunnataan KOULUYHTEISÖN HYVINVOINTIIN. edistää ongelmien ennalta ehkäisyä, niiden varhaista tunnistamista ja tarvittavan tuen järjestämistä

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'O ppilaalle annettava tuki ja vastuuhenkilöt Turun perusopetuksessa' - katell-carver


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
o ppilaalle annettava tuki ja vastuuhenkil t turun perusopetuksessa

Oppilaalle annettava tuki ja vastuuhenkilöt Turun perusopetuksessa

Yhteistä linjausta

monialaisena yhteistyönä etsimässä

toiminnan painopistett suunnataan kouluyhteis n hyvinvointiin
Toiminnan painopistettä suunnataan KOULUYHTEISÖN HYVINVOINTIIN
 • edistää ongelmien ennalta ehkäisyä, niiden varhaista tunnistamista ja tarvittavan tuen järjestämistä
 • jokaisen on pohdittava, miten omassa työotteessaan voisi kehittää ennaltaehkäisevää toimintaa asenne, joka on TYÖTAITO

Vänni 2014

yhteis llisen oppilashuoltoty n rakenteita turussa
Yhteisöllisen oppilashuoltotyön rakenteita Turussa

Turun OH-OPS 2.1

KOR = koulukohtainen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä

 • koordinoi yhteisöllistä oppilashuoltotyötä koulussa
 • kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa
  • johtaa rehtori
  • kuuluu opettajaedustajan lisäksi ainakin oppilashuoltohenkilöstö, osa-aikaisen erityisopetuksen edustaja ja vuosiluokilla 7–9 oppilaanohjaaja
  • kutsutaan säännöllisesti oppilaskunnan ja huoltajien edustajia
  • voidaan tarvittaessa kutsua koulun henkilöstön muita edustajia ja lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviä viranomaisia ja toimijoita

Vänni 2014

yhteis llisen oppilashuoltoty n rakenteita turussa1
Yhteisöllisen oppilashuoltotyön rakenteita Turussa

Paikallinen sopimus tukee ennaltaehkäisevän työn kehittämistä:

”Oppilashuoltotyön TVA-korvausperusopetuksessamaksetaan sellaiselle opetusvelvollisuustyöajassa olevalle henkilölle (esim. erityisopettajalle, tai luokanopettajalle tai aineenopettajalle, ei opolle), joka nimetään vastuuseen yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokousten valmistelusta ja muistioiden laatimisesta rehtorin apuna.Koulu voi käyttää yhden TVA-korvauksen kutakin yhteisöllisen oppilashuollon ryhmää kohti. (Koulun eri yksiköillä voi joissakin kouluissa olla oma ryhmänsä).”

Vänni 2014

perusopetuslain velvoitteet miten k yt nn n toiminta j rjestet n lain mukaan ja sujuvasti
Perusopetuslain velvoitteetMITEN KÄYTÄNNÖN TOIMINTA JÄRJESTETÄÄN LAIN MUKAAN JA SUJUVASTI?

16 a §

Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitelläänpedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisestiyhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. (30.12.2013/1288)

17 §

Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on kuultava oppilasta ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa siten kuin hallintolain (434/2003) 34 §:ssä säädetään sekä hankittava oppilaan opetuksesta vastaavilta selvitys oppilaan oppimisen etenemisestä ja oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa moniammatillisena yhteistyönä tehty selvitys oppilaan saamasta tehostetusta tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta sekä tehtävä näiden perusteella arvio erityisen tuen tarpeesta (pedagoginen selvitys). Pedagogista selvitystä on tarvittaessa täydennettävä psykologisella tai lääketieteellisellä asiantuntijalausunnolla tai vastaavalla sosiaalisella selvityksellä. (30.12.2013/1288)

Vänni 2014

perusopetuslain mukainen o ppilaan tuki oppimisessa ja tai koulunk ynniss
Perusopetuslain mukainenoppilaan tuki oppimisessa ja/tai koulunkäynnissä

YLEINEN TUKI

Monipuolinen ohjaus

Laadukas opetus

Yhteisöllisyys

Osallisuus

Rehtori lukitsee

Rehtori tai opettaja lukitsee

Vänni 2014

yksitt isen oppilaan asioita k sitell n aina yhdess oppilaan ja huoltajan kanssa
Yksittäisen oppilaan asioita käsitellään aina yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa

Vänni 2014

oppilashuolto ops 3 1 asiantuntijaryhm n mar kokoaminen ja toimintatavat
OPPILASHUOLTO-OPS 3.1Asiantuntijaryhmän (MAR) kokoaminen ja toimintatavat
 • ryhmään voivatkuuluaterveydenhoitaja, kuraattori, psykologi, lääkäri, oppilaanohjaaja, opettaja, erityisopettaja tai muu siinä tilanteessa keskeinen henkilö
 • se henkilö, jolle asian selvittäminen työtehtävien perusteella kuuluu, kutsuu ryhmän kokoon, toimii puheenjohtajana ja hankkii oppilaan ja/tai huoltajan suostumuksen/kirjallisen luvan. Usein ryhmän kokoaa kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja tai lääkäri. Myös muut edellä mainituista voivat koota ryhmän
 • ryhmän vastuuhenkilö vastaa, että asian käsittely kirjataan oppilaan yksilölliseen oppilashuoltokertomukseen ja että se säilytetään lain vaatimalla tavalla oppilashuoltorekisterissä. (toimialajohtajan ohjeet elokuussa 2014)

Vänni 2014

oppilashuoltoty n painopisteen suuntaaminen ohl
Oppilashuoltotyön painopisteensuuntaaminenOHL

MAR

K O N S U L T O I N T I

Vänni 2014