slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VY_32_INOVACE_01_CJL_020_Zrn PowerPoint Presentation
Download Presentation
VY_32_INOVACE_01_CJL_020_Zrn

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 206

VY_32_INOVACE_01_CJL_020_Zrn - PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Updated on

VY_32_INOVACE_01_CJL_020_Zrn. Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“. Základy kultury a vzdělanosti Soutěž pro 2 družstva. Soutěž je určena pro 2 družstva, jejichž vybraní zástupci střídavě odpovídají na zvolené otázky;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

VY_32_INOVACE_01_CJL_020_Zrn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. VY_32_INOVACE_01_CJL_020_Zrn Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5„EU peníze středním školám“

  2. Základy kultury a vzdělanosti Soutěž pro 2 družstva

  3. Soutěž je určena pro 2 družstva, jejichž vybraní zástupci střídavě odpovídají na zvolené otázky; na výběr je celkem 5 témat, každé téma má 2 varianty - A a B; první tým si zvolí témaa variantu, pak odpovídá na 5 otázek, přičemž vybírá správnou odpověď ze tří možností; pak odpovídá stejným způsobem druhý tým, družstva se v odpovídání střídají, dokud nejsou všechny otázky zodpovězeny; za každou správnou odpověď si družstvo přičte 1 bod, kdo získá větší počet bodů, vítězí. Pravidla hry „

  4. A Literatura v přemyslovských Čechách Velká Morava A B A B Literární teorie A B Starověké civilizace A Antická literatura B B

  5. Velká Morava A 1. V kterém roce přišli na Velkou Moravu Cyril a Metoděj? A) 909 B) 863 C) 1125

  6. Velká Morava A 1. V kterém roce přišli na Velkou Moravu Cyril a Metoděj? A) 909  ŠPATNĚ! SPRÁVNĚ: B) 863 další otázka

  7. Velká Morava A 1. V kterém roce přišli na Velkou Moravu Cyril a Metoděj? B) 863  SPRÁVNĚ! další otázka

  8. Velká Morava A 1. V kterém roce přišli na Velkou Moravu Cyril a Metoděj? C) 1125  ŠPATNĚ! SPRÁVNĚ: B) 863 další otázka

  9. Velká Morava A 2. Jak se nazýval první spisovný jazyk Slovanů? A) Staroslověnština B) Hlaholice C) Cyrilice

  10. Velká Morava A 2. Jak se nazýval první spisovný jazyk Slovanů? A) Staroslověnština  SPRÁVNĚ! další otázka

  11. Velká Morava A 2. Jak se nazýval první spisovný jazyk Slovanů? B) Hlaholice  ŠPATNĚ! SPRÁVNĚ: A) Staroslověnština další otázka

  12. Velká Morava A 2. Jak se nazýval první spisovný jazyk Slovanů? C) Cyrilice  ŠPATNĚ! SPRÁVNĚ: A) Staroslověnština další otázka

  13. Velká Morava A 3. Urči zdroj ukázky: „Jsem předzpěv k svatému evangeliu. / Jak dříve předpověděli proroci, / Kristus přichází shromáždit národy / neboť jest světlem tohoto světa.“ A) Proglas B) Život Konstantinův C) Život Metodějův

  14. SPRÁVNĚ! Velká Morava A 3. Urči zdroj ukázky: „Jsem předzpěv k svatému evangeliu. / Jak dříve předpověděli proroci, / Kristus přichází shromáždit národy / neboť jest světlem tohoto světa.“ A) Proglas další otázka

  15. Velká Morava A 3. Urči zdroj ukázky: „Jsem předzpěv k svatému evangeliu. / Jak dříve předpověděli proroci, / Kristus přichází shromáždit národy / neboť jest světlem tohoto světa.“ B) Život Konstantinův  ŠPATNĚ! SPRÁVNĚ: A) Proglas další otázka

  16. Velká Morava A 3. Urči zdroj ukázky: „Jsem předzpěv k svatému evangeliu. / Jak dříve předpověděli proroci, / Kristus přichází shromáždit národy / neboť jest světlem tohoto světa.“ C) Život Metodějův  ŠPATNĚ! SPRÁVNĚ: A) Proglas další otázka

  17. Velká Morava A 4. Odkud pocházeli Konstantin a Metoděj? A) z Konstantinopole B) z Velehradu C) ze Soluně

  18. ŠPATNĚ! SPRÁVNĚ: C) ze Soluně Velká Morava A 4. Odkud pocházeli Konstantin a Metoděj? A) z Konstantinopole další otázka

  19. ŠPATNĚ! SPRÁVNĚ: C) ze Soluně Velká Morava A 4. Odkud pocházeli Konstantin a Metoděj? B) z Velehradu další otázka

  20. SPRÁVNĚ! Velká Morava A 4. Odkud pocházeli Konstantin a Metoděj? C) ze Soluně další otázka

  21. Velká Morava A 5. Kdo požádal císaře o vyslání věrozvěstů na Velkou Moravu? A) kníže Svatopluk B) kníže Rastislav C) kníže Mojmír

  22. Velká Morava A 5. Kdo požádal císaře o vyslání věrozvěstů na Velkou Moravu? A) kníže Svatopluk  ŠPATNĚ! SPRÁVNĚ: B) kníže Rastislav další otázka

  23. SPRÁVNĚ! Velká Morava A 5. Kdo požádal císaře o vyslání věrozvěstů na Velkou Moravu? B) kníže Rastislav další otázka

  24. Velká Morava A 5. Kdo požádal císaře o vyslání věrozvěstů na Velkou Moravu? C) kníže Mojmír  ŠPATNĚ! SPRÁVNĚ: B) kníže Rastislav další otázka

  25. Velká Morava B 1. Jaké písemnictví se rozvíjelo na Velké Moravě? A) staroslověnské B) latinské C) české

  26. SPRÁVNĚ! Velká Morava B 1. Jaké písemnictví se rozvíjelo na Velké Moravě? A) staroslověnské další otázka

  27. Velká Morava B 1. Jaké písemnictví se rozvíjelo na Velké Moravě? B) latinské  ŠPATNĚ! SPRÁVNĚ: A) staroslověnské další otázka

  28. Velká Morava B 1. Jaké písemnictví se rozvíjelo na Velké Moravě? C) české ŠPATNĚ! SPRÁVNĚ: A) staroslověnské další otázka

  29. Velká Morava B 2. Staroslověnské velkomoravské památky byly psány: A) latinkou B) cyrilicí C) hlaholicí

  30. Velká Morava B 2. Staroslověnské velkomoravské památky byly psány: A) latinkou  ŠPATNĚ! SPRÁVNĚ: C) hlaholicí další otázka

  31. Velká Morava B 2. Staroslověnské velkomoravské památky byly psány: B) cyrilicí  ŠPATNĚ! SPRÁVNĚ: C) hlaholicí další otázka

  32. SPRÁVNĚ! Velká Morava B 2. Staroslověnské velkomoravské památky byly psány: C) hlaholicí další otázka

  33. Velká Morava B 3. Jak se nazývá první dochovaná slovanská báseň? A) Hospodine, pomiluj ny B) Hlaholské zlomky C) Proglas

  34. Velká Morava B 3. Jak se nazývá první dochovaná slovanská báseň? A) Hospodine, pomiluj ny  ŠPATNĚ! SPRÁVNĚ: C) Proglas další otázka

  35. Velká Morava B 3. Jak se nazývá první dochovaná slovanská báseň? B) Hlaholské zlomky  ŠPATNĚ! SPRÁVNĚ: C) Proglas další otázka

  36. SPRÁVNĚ! Velká Morava B 3. Jak se nazývá první dochovaná slovanská báseň? C) Proglas další otázka

  37. Velká Morava B 4. Který text obhajuje právo člověka na mateřský bohoslužebný jazyk? A) Proglas B) Život Konstantinův C) Život Metodějův

  38. SPRÁVNĚ! Velká Morava B 4. Který text obhajuje právo člověka na mateřský bohoslužebný jazyk? A) Proglas další otázka

  39. Velká Morava B 4. Který text obhajuje právo člověka na mateřský bohoslužebný jazyk? B) Život Konstantinův  ŠPATNĚ! SPRÁVNĚ: A) Proglas další otázka

  40. Velká Morava B 4. Který text obhajuje právo člověka na mateřský bohoslužebný jazyk? C) Život Metodějův  ŠPATNĚ! SPRÁVNĚ: A) Proglas další otázka

  41. Velká Morava B 5. Které tvrzení o památkách Život Konstantinův (ŽK) a Život Metodějův (ŽM) je správné? • ŽK je stručnější a • jednodušší než ŽM B) ŽM je stručnější a jednodušší než ŽK C) ŽK i ŽM mají obdobnou formu

  42. Velká Morava B A) ŽK je stručnější a jednodušší než ŽM 5. Které tvrzení o památkách Život Konstantinův (ŽK) a Život Metodějův (ŽM) je správné?  ŠPATNĚ! SPRÁVNĚ: B) ŽM je stručnější a jednodušší než ŽK další otázka

  43. Velká Morava B 5. Které tvrzení o památkách Život Konstantinův (ŽK) a Život Metodějův (ŽM) je správné? B) ŽM je stručnější a jednodušší než ŽK  SPRÁVNĚ! další otázka

  44. Velká Morava B 5. Které tvrzení o památkách Život Konstantinův (ŽK) a Život Metodějův (ŽM) je správné? C) ŽK i ŽM mají obdobnou formu  ŠPATNĚ! SPRÁVNĚ: B) ŽM je stručnější a jednodušší než ŽK další otázka

  45. Starověké civilizace A 1. Jak se nazývá soubor čínských textů, patřící mezi nejstarší literární památky? A) Kniha písní B) Píseň písní C) Písně lidu

  46. SPRÁVNĚ! Starověké civilizace A 1. Jak se nazývá soubor čínských textů, patřící mezi nejstarší literární památky? A) Kniha písní další otázka

  47. Starověké civilizace A 1. Jak se nazývá soubor čínských textů, patřící mezi nejstarší literární památky? B) Píseň písní  ŠPATNĚ! SPRÁVNĚ: A) Kniha písní další otázka

  48. Starověké civilizace A 1. Jak se nazývá soubor čínských textů, patřící mezi nejstarší literární památky? C) Písně lidu  ŠPATNĚ! SPRÁVNĚ: A) Kniha písní další otázka

  49. Starověké civilizace A 2. Jak se nazývá nejstarší epos světové literatury? A) Rámájana B) Epos o Gilgamešovi C) Odyssea