Z kladn kombinatorick principy
Download
1 / 25

- PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on

Základní kombinatorické principy. 1.1 Princip bijekce je vzájemně jednoznačné přiřazení prvků dvou množin: jedna množina pro nás může být nepřehledná a vztahy v ní dokážeme těžko postihnout, zatímco druhá množina je pro řešení problému přehledná

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kata


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Z kladn kombinatorick principy
Základní kombinatorické principy

 • 1.1Princip bijekce

  je vzájemně jednoznačné přiřazení prvků dvou množin:

  • jedna množina pro nás může být nepřehledná a vztahy v ní dokážeme těžko postihnout, zatímco druhá množina je pro řešení problému přehledná

  • Známe-li tedy řešení na množině přehledné, známe i řešení na druhé množině.

  • Kombinatoricky: jestliže na první množině existuje právě m - řešení, pak na vzájemně jednoznačně přiřazené množině existuje také m - řešení.

  • Každému prvku z množiny A je přiřazen právě jeden prvek z množiny B.

  • Obě množiny musí být stejně početné, tj. #A = #B.

  • Symbol #A budeme chápat jako počet prvků množiny A.

   V praxi to znamená, že si popis množiny můžeme zjednodušit nějakou analogií - představou na papíře


Z kladn kombinatorick principy1
Základní kombinatorické principy

 • 1.2 Kombinatorické pravidlo o součinu

  Máme vybrat k prvků:

  • první prvek vybíráme z konečné neprázdné množiny s počtem prvků #A1

  • druhý prvek vybíráme z konečné neprázdné množiny s počtem prvků #A2

  • třetí prvek ... s počtem prvků #A3

  • ...

  • poslední, k-tý prvek, vybíráme z konečné neprázdné množiny s počtem prvků #Ak

 • pokud výběr každého z prvku je nezávislý na výběru ostatních prvků, existuje celkem (#A1 · #A2 · . . . · #Ak) různých možností, jak vybrat tyto prvky


P klad na kombinatorick pravidlo o sou inu
Příklad na Kombinatorické pravidlo o součinu

V restauraci mají na jídelním lístku uvedeno

3 polévky, 6 hlavních jídel a 2 moučníky.

Kolika způsoby lze sestavit menu ze všech třech chodů?

 • Výběr polévky je nezávislý na výběru hlavního jídla i moučníku, totéž platí o dalších chodech, proto použijeme kombinatorické pravidlo o násobení:

 • N = 3*6*2 = 36 možností, jak sestavit menu


Z kladn kombinatorick principy2

A

B

Lichá čísla

1,3,5

prázdný

průnik

ø

Sudá čísla

2,4,6

Základní kombinatorické principy

 • 1.3Kombinatorické pravidlo o součtu

  Předpokládejme, že máme k disjunktních množin

  • potom sjednocení těchto množin má právě

   #A1 + #A2 + . . . + #Ak prvků.

   Disjunktní množiny mají prázdný průnik


P klad 1 na kombinatorick pravidlo o sou tu
Příklad 1 na Kombinatorické pravidlo o součtu

 • V restauraci mají na jídelním lístku uvedeny tyto počty hlavních jídel: bezmasá jídla (3), ryby (2), drůbež (2), vepřové maso (5), hovězí maso (4).

  • Kolik dní můžete chodit do této restaurace, abyste jedli každý den jiné jídlo?

 • Řešení:

  Protože se jedná o disjunktní množiny, použijeme pravidlo

  o součtu:

  N = 3 + 2 + 2 + 5 + 4 = 16 dní


Z kladn kombinatorick principy3

A

B

průnik

2

Sudá čísla < 10

2, 4, 6, 8

prvočísla < 10

1, 2, 3, 5, 7

Základní kombinatorické principy

 • 1.4Součet prvků obecných množin

  • Uvažujme množinu A a množinu B, které mají neprázdný průnik.

  • Pokud sečteme prvky každé množiny, pak společné prvky jsme sečetli dvakrát, proto je jednou musíme odečíst:

  • # (A ∪ B) = # A + # B - # (A ∩ B)

  • {1, 2, 3, 5, 7} + {2, 4, 6, 8} = {1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}

  • 2 musíme odečíst


P klad na sou et prvk obecn ch mno in

A

N

5

3

5

Příklad na Součet prvků obecných množin

 • Ve třídě je 16 studentů.

 • Z celkového počtu mluví aktivně 10 anglicky a 8 německy.

 • 5 studentů zvládá aktivně oba jazyky.

  • Určete, kolik studentů mluví jen anglicky nebo jen německy

  • Kolik studentů nemluví aktivně žádným z těchto dvou jazyků

  • Kolik studentů mluví aktivně nějakým jazykem?


Kombinatorika p klad
Kombinatorika - příklad

 • Když se bude státní vlajka skládat ze tří svislých pruhů v barvách červená modrá a bílá, kolika způsoby lze pruhy uspořádat?

  • Řešení:

   • červená může být na 1., 2. nebo 3. místě

   • modrá po umístění červené může být na 2-3, 1-3 nebo 1-2 místě

   • bílá barva bude na místě zbývajícím

  • Počet možností vypočteme jako 3*2*1 = 6

  • Jinými slovy - aby se kombinace neopakovala, každá barva může být na jednom ze tří míst jen dvakrát: 2+2+2 = 6

   č m b č b m

   m č b b č m

   b m č m b č

 • Kdyby se jednalo o 4 různé barvy (žlutá, červená,modrá,bílá):

  • každá barva může být na 1 ze 4 míst 6x, tj. 6+6+6+6 = 24 možností

  • Vypočteme také jako počet umístění žluté (4) * počet umístění červené (3)

   * počet umístění modré (2) * 1, protože bílé barvě zbude poslední místo

   tj. 4*3*2*1 = 24


Variace kombinace a permutace
VARIACE, KOMBINACE a PERMUTACE

 • 2.1Permutace

  Máme n - různých přihrádek, n -různých předmětů

  (počet různých předmětů je stejný jako počet různých přihrádek)

  • Každý předmět můžeme umístit právě do jedné přihrádky

   a záleží na pořadí předmětu (jedná se o uspořádaný výběr)

  • Je zřejmé, že 1. předmět můžeme umístit do jedné z n přihrádek,2.předmět již jen do jedné z n-1 přihrádek, protože jsme již jednu vyčerpali, 3. předmět do jedné z n-2 přihrádek …

  • Poslední n-tý předmět pak můžeme umístit jen poslední n-té přihrádky

   S odvoláním na pravidlo o násobení můžeme vyjádřit počet způsobů umístění různých předmětů do různých přihrádek (záleží na pořadí) jako: P(n) = n * (n - 1) * (n - 2) * . . . · 2 * 1

   To odpovídá zápisu, ve kterém využíváme faktoriál:


Variace kombinace a permutace1
VARIACE, KOMBINACE a PERMUTACE

 • 2.2 Variace bez opakování

  Máme n - různých přihrádek, k -různých předmětů

  • každý předmět chceme umístit právě do jedné přihrádky

   a záleží na pořadí předmětu (jedná se o uspořádaný výběr)

  • Předpokládejme, že n > k (jinak stačí zaměnit pojem přihrádka a předmět)

  • Je zřejmé, že 1. předmět můžeme umístit do jedné z n přihrádek,2.předmět již jen do jedné z n-1 přihrádek, protože jsme již jednu vyčerpali, 3. předmět do jedné z n-2 přihrádek …

  • Poslední k-tý předmět pak můžeme umístit jen do n-k+1 přihrádek, jež zbyly prázdné.

   S odvoláním na pravidlo o násobení můžeme vyjádřit počet způsobů,

   jimiž lze danou úlohu vyřešit jako:

   Vk(n) = n * (n-1) * (n-2) * . . . * (n-k+1)


Variace kombinace a permutace2
VARIACE, KOMBINACE a PERMUTACE

 • 2.1Permutace

  P(n) = n * (n - 1) * (n - 2) * . . . * (n-n+1)

  To odpovídá zápisu, ve kterém využíváme faktoriál:

  Jedná se o vzorec pro počet permutací z n prvků bez opakování.

 • 2.2 Variace bez opakování

  Zápis: Vk(n) = n * (n-1) * (n-2) * . . . * (n-k+1)

  Zapíšeme pomocí faktoriálů:

  Jedná se o vzorec pro počet variací k-té třídy z n prvků bez opakování.


P klad na permutace
Příklad na Permutace

 • Kolik různých slov vznikne přesmyčkou písmen ve slově POPOKATEPETL*?

 • Řešení: Celkem písmen: 12

  Pokud by byla všechna písmena rozdílná, počet různých slov bychom vypočetli jako násobek 12*11*10*9*8*7*6*5*4*3*2*1

  Protože se některá písmena opakují, počet možností je menší

  • tolikrát, kolik různých možností bychom z nich udělali, kdyby byla rozdílná: pro dvě stejná písmena: počet možností se zmenší 2! krát

   pro tři stejná písmena: počet možností se zmenší 3! krát

   Četnost písmen ve slově: P 3x, O 2x, K 1x, A 1x, T 2x, E 2x, L 1x

   Počet možných slov: = 9 979 200

   * Z aztéckého popoka - dýmati, tepetl - hora. Činná sopka ve střední části Mexika. Poslední erupce v roce 1932.


P klad na variace bez opakov n
Příklad na Variace bez opakování

Parkoviště má 10 míst pro osobní vozy. Zaměstnanců firmy je 6.

 • Kolika způsoby může být zaparkováno všech devět aut zaměstnanců?

  1. zaměstananec si může auto zaparkovat na libovolné místo z 10, 2. zaměstnanec už vybírá jen z 9 míst, 3. z osmi, 4. ze sedmi, 5. z šesti a šestému zbývá pět míst, kam může zaparkovat svůj vůz.

  Obecný zápis : Vk(n) = n * (n-1) * (n-2) * . . . * (n-k+1)

  Výpočet: 10*9*8*7*6*5 = 151 200

  Existuje 151 200 způsobů parkování 6 vozů na 10 parkovacích místech

  pomocí faktoriálů:


P klad
Příklad

 • Ve školce připravili pro děti 16 jogurtů, ale většina dětí onemocněla a zbývajících 5 dětí si mohlo vybrat z 5 jahodových, 6 meruňkových, 5 borůvkových jogurtů (3 druhy).

 • Určete kolika způsoby může dostat každé z dětí 1 jogurt ke svačině.

  Řešení:

  • Každé dítě může dostat na výběr ze 3 druhů jogurtů.

  • n = 3 druhů … analogie s Variacemi bez opakování: přihrádka - některé druhy zbydou

  • k = 5 dětí … analogicky předmět - všechny děti dostanou jogurt

   Počet možností vypočteme násobením počtu možných jogurtů pro každé z 5 dětí: 3 * 3 * 3 * 3 * 3

   vyjádřeno pomocí mocniny: 3 5 = 243


Variace kombinace a permutace3
VARIACE, KOMBINACE a PERMUTACE

 • 2.3 Variace s opakováním

  Máme n - různých druhů prvků a k - různých objektů

  Chceme přiřadit každému objektu některý druh prvku. Můžeme přiřadit stejný druh prvku, protože jich máme dostatek (prvky se mohou opakovat).

  • Pokud přiřazujeme objektům různé druhy prvků, záleží na pořadí.

   1. objektu můžeme přiřadit jeden z n druhů prvků, 2. objektu opět jeden z n druhů prvků, 3. objektu také jeden z n druhů prvků ….

   Poslednímu k-tému objektu můžeme vybrat prvek stále z n druhů.

  • S odvoláním na pravidlo o násobení můžeme vyjádřit počet řešení:

   Vzorec pro počet variací k-té třídy z n-druhů prvků s opakováním.


P klad na variace s opakov n m
Příklad na Variace s opakováním

 • Typickou úlohou je výpočet možností, které skýtá morseova abeceda

  • Má dva druhy znaků - tečka, čárka

  • Písmena tvoří z 1, 2, 3 nebo 4 objektů (znaků), číslice ze 4 nebo 5 objektů (znaků)

   pro jednoznaková písmena - 2 možnosti: •, ̶

   pro dvouznaková písmena - 4 možnosti: • ̶ , ̶ •, ••, ̶ ̶

   pro tříznaková písmena - 8 možností: ̶ ̶ ̶ , ̶ ̶ •, ̶ • ̶, • ̶ ̶,

   •••, •• ̶ , • ̶ •, ̶ ••

   pro čtyřznaková písmena (čísla) - 16 možností: analogicky

   pro pětiznaková čísla - 32 možností: analogicky

   Počet možností vypočteme podle vzorce pro Variace s opakováním, tj.

   kde n = 2 (dva různé znaky) a k = 1, 2, 3, 4, 5 objektů

   Počet možných variací v morseově abecedě je tedy:

   21 + 22 + 23 + 24 + 25 = 2 + 4 + 8 + 16 + 32 = 62


P klad na variace s opakov n m1
Příklad na Variace s opakováním

 • Ve škole píší děti test. Skládá se z 5 otázek a pro každou otázku jsou uvedeny 4 odpovědi, ale jen jedna je správná.

 • existují tedy 4druhy odpovědí

  Určete kolika způsoby mohou děti náhodně vyplnit test bez ohledu na to, zda odpovídaly správně.

  Určete pravděpodobnost, že dítě zodpovědělo všechny otázky správně.

  Řešení:

  • n = 4 druhů odpovědí (A, B, C, D)

  • k = 5 otázek (objektů)

   Počet variací vypočteme násobením počtu možností pro každou z 5 otázek: 4 * 4 * 4 * 4 * 4

   vyjádřeno pomocí variací s opakováním: V*5(4) = 4 5 = 1024

 • Jen jednavarianta je úplně správná. Pravděpodobnost, že nastane je: 1/1024 = 0,00098


Variace kombinace a permutace4
VARIACE, KOMBINACE a PERMUTACE

 • 2.4 Kombinace

  Máme n - různých přihrádek a k - nerozlišitelných předmětů

  a platí, že n > k

  • chceme přiřadit každému předmětu právě jednu přihrádku, ale nezáleží na tom, kterou přihrádku předmět obsadí

  • Vyjdeme ze vzorce 2.2 pro variace bez opakování

   ale počet kombinací bude tolikrát menší, kolik variant navíc dovolovalo k -různých předmětů, tj. k!

   Jedná se o vzorec pro počet kombinací k-té třídy z n - prvků

   Kombinace (angl. COMBINATION) představují neuspořádaný výběr


P klad na kombinace
Příklad na KOMBINACE

 • Šatnářka má volných posledních 12 věšáků, ale čísla z nich má pomíchané na hromádce. Ve frontě s kabáty stojí 5 lidí. Vezme vždy náhodně číslo – nezáleží jí na tom, které.

  • Kolika kombinacemi může umístit na volné věšáky všech pět kabátů?

   Záleží jen na tom, které věšáky budou obsazené a které prázdné, nezáleží na tom, kde bude viset který kabát.

  • Řešení:

  • Pro výpočet použijeme vzorec

  • Po dosazení:


Kombina n slo
KOMBINAČNÍ ČÍSLO

 • Základní vzorec:

 • Další pravidla pro počítání s kombinačními čísly:


Pravd podobnost kombinace
PRAVDĚPODOBNOST, KOMBINACE

 • Příklad 12

 • Mezi 8 bezvadných výrobků se přimíchaly 3 zmetky. Náhodně byly vybrány 2 výrobky.

  • Jaká je pravděpodobnost, že jsou oba bezvadné?

  • Jaká je pravděpodobnost, že je právě jeden vadný?

  • Jaká je pravděpodobnost, že je alespoň jeden vadný?


E en p kladu 12 pomoc kombinatoriky
Řešení příkladu 12 pomocí kombinatoriky

 • Vypočteme počet možností, jak vybrat 2 výrobky z 11 celkem

  - jedná se o kombinace 2 prvků z 11 C2(11) = 55

 • počet možností, že vybereme 2 bezvadné výrobky C2(8) = 28

 • počet možností pro 1 vadný a 1 bezvadný C1(8)*C1(3) = 24

  • Jaká je pravděpodobnost, že jsou oba bezvadné? p = 28/55 = 0,509

  • Jaká je pravděpodobnost, že je jeden vadný? p = 24/55 = 0,436

  • Jaká je pravděpodobnost, že je alespoň jeden vadný?

   p = 1 - 0,51 = 0,491


E en p kladu 12 pomoc kombinatoriky rozeps n vzore k
Řešení příkladu 12 pomocí kombinatoriky - rozepsání vzorečků

 • Jaká je pravděpodobnost, že jsou oba bezvadné?

  jedná se o podíl počtu možností výběru 2 bezvadných výrobků a všech možností

 • Jaká je pravděpodobnost, že je jeden vadný?


E en p kladu 12 pomoc pravd podobnosti
Řešení příkladu 12 pomocí pravděpodobnosti vzorečků

 • Vypočteme pravděpodobnost toho, že oba budou bezvadné, tj. 1. výrobek vybereme s p-ností 8/11 (8 bezvadných z celkem 11 výrobků)

  a 2. výrobek s p-ností 7/10 (zbylo 7 bezvadných a celkem 10 výrobků):

 • Pravděpodobnost, že bude jeden vadný, vypočteme analogicky:

  První vybraný výrobek vybíráme z 11 výrobků - je bezvadný, druhý bude vadný vybraný z 10 výrobků. Nebo první bude vadný vybraný z 11 výrobků a druhý bezvadný vybraný z 10 výrobků. Obě pravděpodobnosti musíme sečíst.

 • Pravděpodobnost, že bude alespoň jeden vadný, vypočteme


P klad pravd podobnost kombinace a variace s opakov n m
Příklad: vzorečkůPravděpodobnost, kombinace a variace s opakováním

 • Ve skříni je naházeno 5 párů střevíců. Tatínek jde potmě, aby nevzbudil děti a potřebuje si vybrat aspoň jeden pár bot. Namátkou tedy vybere 4 střevíce a doufá, že alespoň 2 půjdou do páru.

  • Jaká je pravděpodobnost, že se mu to podaří?

  • Jaká je pravděpodobnost, že neuspěje?

 • K řešení použijte selský rozum.

  reseny_priklad_strevice.xls