slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MORO! PowerPoint Presentation
Download Presentation
MORO!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

MORO! - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Ammattiosaajan työkykypassi. Ammattiosaajan työkykypassi nuorten toiminta- ja työkyvyn edistäjänä Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry www.sakury.net www.alpo.fi. MORO!. Ammattiosaajan työkykypassi – miksi?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MORO!' - kata


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Ammattiosaajan

työkykypassi

Ammattiosaajan työkykypassi nuorten toiminta- ja työkyvyn edistäjänä

Suomen ammatillisen koulutuksenkulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

www.sakury.net www.alpo.fi

MORO!

ammattiosaajan ty kykypassi miksi
Ammattiosaajan työkykypassi – miksi?
 • ammattiin opiskelevien terveyskäyttäytyminen ei tue hyvinvointia
 • liikuntatottumukset, ravinto ja ylipainoisuus, levon määrä, päihteiden ja tupakan käyttö jne.
 • OPISKELIJAT EIVÄT JAKSA TEHDÄ TYÖTÄ!
 • opetusministeriö ja Opetushallitus käynnistivät keväällä 2006 työkykypassin kehitystyön. Passia on kehitetty SAKU ry:n koordinoimissa projekteissa ammatillisissa oppilaitoksissa eri puolilla Suomea. Työkykypassin käyttöönotto käynnistyi ammatillisessa koulutuksessa syksyllä 2008.
ammattiosaajan ty kykypassin tavoitteet
Ammattiosaajan työkykypassin tavoitteet
 • motivoida ja ohjata opiskelija omaehtoiseen ja säännölliseen toiminta- ja työkyvyn ylläpitoon ja edistämiseen
 • tukea ammatillista kasvua ja kehittymistä
 • työkykyapua opiskelijalle, henkilöstölle sekä oppilaitokselle => hyvinvoiva oppimisympäristö!
 • työkykyisyys kaikkien asiaksi

AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSIN TAVOITE:

AMMATTIIN OPISKELEVAT JAKSAVAT TEHDÄ TYÖTÄ JA VIETTÄÄ VAPAA-AIKAA!

ammattiosaajan ty kykypassi miten
Ammattiosaajan työkykypassi – miten?
 • toimintakykyä tukevien ja edistävien elementtien liittäminen osaksi opiskelua
 • saada opiskelija kokemaan liikunnan, terveystiedon ja työturvallisuuden opiskelu aidosti itseään ja omaa elämäänsä koskevana
 • saada opiskelija ymmärtämään, että hyvinvointi on kokonaisuus, joka muodostuu unesta, ravinnosta sekä fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista
 • TYÖKYKYPASSI KOKOAA TYÖKYVYN

TEKIJÄT YHTEEN!

ammattiosaajan ty kykypassi kenelle
Ammattiosaajan työkykypassi - kenelle

Ammattiin opiskelevalle, joka haluaa huolehtia omasta toiminta- ja työkyvystään jo opintojen aikana sekä työelämään siirryttäessä.

Miten eritasoiset opiskelijat hyötyvät passista?

 • Kaikki opiskelijat: opetussuunnitelmat ja teemahetket
 • Aktiivit: oppilaitoksen harrastustoiminnan kehittäminen
 • Hyperaktiivit: oppilaitoksen ulkopuolisen harrastustoiminnan hyödyntäminen

HYVINVOINTIA PINNALLE, VALMIUKSIA TULEVAISUUTEEN JA ETUA TYÖNHAKUUN!

ammattiosaajan ty kykypassin sis lt
Ammattiosaajan työkykypassin sisältö
 • 5 x 40 tunnin opintosuoritukset

(40 h = lähiopetustuntimäärä + itsenäinen osa)

  • toiminta- ja työkykyä edistävä liikunta
  • terveysosaaminen
  • ammatin työkykyvalmiudet
  • harrastuneisuus ja yhteistyötaidot
  • työkykyvalmiuksien vahvistaminen
 • suorituksia sekä opinnoista että vapaa-ajalta
 • opintojen suoritusjärjestys ja aikataulutus vapaa
 • työkykypassin suorittamisesta merkintä päättötodistukseen
 • palaute työelämästä ollut positiivinen!
ammattiosaajan ty kykypassi

AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSI

Pakollinen liikunta

Vapaasti valittava –liikunta

Kerhot, asuntola

Järjestöt

Toimintakykyä syventävä pakollinen tai vapaasti valittava opintokokonaisuus

Työssäoppimisjaksot

Pakollinen tai vapaasti valittava terveystieto

Tuutor-

Kerho-

Kulttuuri-

Oppilaskunta-

Tuomari-

Järjestö-

Seuratoiminta

Ammattiaine-opinnot

Työturvallisuus

Työergonomia, ensiapukurssit jne.

Hyvinvoiva oppimisympäristö

Työelämä ja yhteiskunta

ammattiosaajan ty kykypassi1
Ammattiosaajan työkykypassi

ESIMERKKI TYÖKYKYPASSIN TOTEUTTAMISESTA

 • Toiminta- ja työkykyä edistävä liikunta
 • pakollinen liikunnan opintokokonaisuus

(1. vuoden syksyllä)

 • liikunta osana ammattiin kasvamista ja ammatin työkykyhaasteet huomioiden
 • kartoitetaan fyysinen kunto; motivaation lisääminen, vertaaminen omaan tulokseen, seuranta
 • ohjaaminen toiminta- ja työkykyä edistävään liikuntaan
 • opiskelija suorittaa vähintään 40 tuntia ja täyttää osa-alueelle määritetyn tavoitteen
 • liikunnanopettaja merkitsee hyväksytyn suorituksen opintorekisteriin
ammattiosaajan ty kykypassi2
Ammattiosaajan työkykypassi

2. Terveysosaaminen

 • pakollinen terveystiedon opintokokonaisuus

(1. vuoden keväällä)

 • terveystieto ammattiin kasvamisen tukena ja omakohtaisena
 • kartoitetaan terveyskäyttäytymistä, valitun osa-alueen seuranta
 • ohjaaminen terveyttä edistävään käyttäytymiseen => tieto käytäntöön
 • vähintään 40 tuntia ja tavoitteen saavuttaminen
 • terveystiedon opettaja merkitsee hyväksytyn suorituksen opintorekisteriin
ammattiosaajan ty kykypassi3
Ammattiosaajan työkykypassi

3. Ammatin työkykyvalmiudet

 • toisen vuoden ammattiopinnot
 • työturvallisuus, mahdollisesti joku kurssi (esim. ensiapu)
 • oman toiminnan seuranta ja arvioiminen (työturvallisuuden ja työkykyyn vaikuttavan terveyskäyttäytymisen seuranta ja arviointi)
 • ohjaaminen turvalliseen työskentelyyn ja opitun soveltaminen
 • ammattikuntopiirit, teemapäivien järjestäminen, taukojumpat
 • vähintään 40 tuntia ja tavoitteen saavuttaminen
 • ammattiaineenopettaja merkitsee hyväksytyn suorituksen opintorekisteriin
ammattiosaajan ty kykypassi4
Ammattiosaajan työkykypassi

4. Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot

 • Harrastustoiminnan tutorkoulutukset ja -toiminta, toisen vuoden aikana
 • aktiivisuus, sitoutuminen ja yhteistyötaidot
 • vähintään 40 tuntia ja tavoitteen saavuttaminen
 • harrastustutortoiminnasta vastaava merkitsee hyväksytyn suorituksen opintorekisteriin
ammattiosaajan ty kykypassi5
Ammattiosaajan työkykypassi

5. Työkykyvalmiuksien syventäminen

 • työssäoppimisjakso, 3. vuoden aikana
 • opiskelija seuraa annettuja teemoja, ALPO.fi-hyvinvointiportaalia hyödyntäen
 • miten oma toiminta vaikutti työssäjaksamiseen
 • keskustelut työpaikkaohjaajan kanssa
 • vähintään 40 tuntia ja tavoitteen saavuttaminen
 • työssäoppimisen ohjaaja merkitsee hyväksytyn suorituksen opintorekisteriin
k ytt noton mahdollisuuksia
Käyttöönoton mahdollisuuksia
 • yhteistyö eri toimijoiden kesken
  • moniammatillisesti
  • terveydenhoitajan hyödyntäminen
  • ammattikuntopiirit, taukojumpat
 • yhteistyö passia toteuttavien ammattiopistojen välillä
 • opetussuunnitelmien perusteissa terveys, turvallisuus ja toimintakyky on yksi yhdestätoista elinikäisen oppimisen avaintaidoista
 • liikunnan ja terveystiedon hyödyntäminen toisiaan tukevina => teoriasta käytäntöön
 • omakohtaisuus, omaehtoisuus ja toiminnallisuus
onnistumisen edellytyksi
Onnistumisen edellytyksiä

Mistä liikkeelle?

 • nimetään työkykypassia koordinoiva henkilö
 • kootaan työkykypassiryhmä/työkykypassiryhmiä viemään passia eteenpäin yksikössä/yksiköissä
 • kartoitetaan nykyiset opintokokonaisuudet ja niiden soveltuminen työkykypassin osa-alueiden toteuttamiseen
 • päivitetään olemassa olevia kokonaisuuksia siten, että ne täyttävät kullekin osa-alueelle valtakunnallisesti määritetyt tavoitteet
 • suunnitellaan valintatarjottimelle uusia työkykypassiin sopivia kursseja
onnistumisen edellytyksi1
Onnistumisen edellytyksiä

Pelisäännöt

 • osa-alueisiin hyväksyttyjen suoritusten ja suoritusjärjestyksen selvillä olo
 • mitä passiin hyväksytään ja miten se dokumentoidaan
 • miten oppilaitoksen ulkopuolella kerätyt suoritukset dokumentoidaan ja hyväksytään
 • tallennetaanko opinnot sähköisesti portaaliin vai ammattiosaajan huoltokirjaan
 • kuka hyväksyy osa-alueen/osa-alueiden suorittamisen
onnistumisen edellytyksi2
Onnistumisen edellytyksiä

Tukitoimet onnistuneelle työkykypassin käyttöönotolle

 • toimintaa tukeva opetussuunnitelma
 • asiasta kiinnostunut johto ja henkilöstö
 • henkilöstön välinen yhteistyö, jossa mukana ovat liikunnan- ja terveystiedonopettajat, ammattiaineen opettajat, ryhmänohjaajat, terveydenhoitajat, työpaikkaohjaajat, opot, asuntolaohjaajat jne.
 • riittävästi resurssia toimintaan
 • myönteinen suhtautuminen työkykyyn ja hyvinvointiin koko oppilaitoksessa
 • opiskelijoiden motivointi ja ohjaus
 • vastuuhenkilöiden kouluttaminen
 • tiedottaminen ja markkinointi sekä henkilöstölle että opiskelijoille
todistus ty kykypassista
Todistus työkykypassista
 • Ammattiosaajan työkykypassin suorittamisesta tulee merkintä tutkintotodistuksen päättötodistusosaan Opintoihin sisältyvät kohdan alle
 • Opiskelijalle voidaan myöntää erillinen todistus työkykypassin suorittamisesta ALPO.fi-hyvinvointiportaalin avulla
 • Kokonaisuudesta ei anneta numeroarvosanaa eikä työkykypassi sinällään edellytä numeraalista arvosanaa
 • Ammattiosaajan työkykypassiin sisällytetyt pakollisina tai valinnaisina tutkinnon osina suoritettavia osa-alueita arvioidaan asteikolla

1 – 3 ammatillisessa koulutuksessa annetun asetuksen mukaisesti

alpo fi hyvinvointiportaali
ALPO.fi-hyvinvointiportaali
 • ammattiosaajan työkyvyn työkalu
 • tietoa terveydestä, eri alojen työkyvyn haasteista ja työelämästä
 • blogissa opiskelijoiden omia juttuja
 • ammattiosaajan työkykypassin suoritusten sähköinen keräämispaikka
 • harjoitus- ja harrastuspäiväkirja
 • ammattiin opiskelevien fyysisten testien koontipaikka
ajankohtaista
Ajankohtaista
 • ensimmäisessä haussa tukea työkykypassin käyttöönottoon sai 20 koulutuksen järjestäjää
 • toisella avustuskierroksella tukea on myönnetty 25 koulutuksen järjestäjälle, joista uusia on 12
 • huhti-toukokuussa jälleen mahdollisuus hakea OPH:lta tukea passin käyttöönottoon
 • pilottivaiheessa aloittaneille todistuksia on jo myönnetty muutamia kymmeniä
 • ensimmäiset käyttöönoton jälkeiset passit valmistuvat keväällä 2011
saku ry n rooli
SAKU ry:n rooli
 • passin levittäminen uusille käyttöönottajille
 • käyttöönottajien tuki
  • SAKU on the road -työkykypassikiertue
  • valtakunnalliset koulutukset
  • apua tiedotukseen ja markkinointiin sekä henkilöstölle että suoraan opiskelijoille
 • työelämämarkkinointi

Lisätiedot:

Työkykypassikoordinaattori Sari Mantila-Savolainen, puh. 0207 55 10 15, @sakury.net

slide21

KIITOS!

Suomen ammatillisen koulutuksenkulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

www.sakury.net www.alpo.fi

MORJES!