management financial en cost accounting n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Management, financial en cost accounting PowerPoint Presentation
Download Presentation
Management, financial en cost accounting

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Management, financial en cost accounting - PowerPoint PPT Presentation


 • 283 Views
 • Uploaded on

Management, financial en cost accounting. NEFEB Bijeenkomst 17 juni 2009. management finance en cost accounting. Albert Rommers Werkzaam als registeraccountant en bedrijfsadviseur accountenz. management finance en cost accounting. Doelstelling vandaag Link leggen tussen:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Management, financial en cost accounting


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Management, financial en cost accounting NEFEB Bijeenkomst 17 juni 2009

  2. management finance en cost accounting Albert Rommers Werkzaam als registeraccountant en bedrijfsadviseur accountenz

  3. management finance en cost accounting Doelstelling vandaag Link leggen tussen: De employee benefits adviseur De ondernemer Management finance en cost accounting

  4. management finance en cost accounting Doelstelling vandaag Nut inzien van basiskennis van management finance en cost accounting om betere gesprekspartner te kunnen zijn voor de ondernemer

  5. management finance en cost accounting Inhoud presentatie • Korte visie ontwikkelingen • Wat verstaan we onder management finance en cost accounting (mfca) • Mfca in relatie tot aard van bedrijf • Nut mfca voor gesprekspartner ondernemer

  6. De employee benefits adviseur • De markt verandert • Niet een polisverkoper • Gesprekspartner in risicobeheersing • Steeds meer noodzaak om kennis te hebben van specifieke facetten onderneming

  7. De employee benefits adviseur Markt: Product: Onderneming (omvang?) Advies op maat Toegevoegde waarde: Gesprekspartner (goedkopere) risicodekking begrijpt onderneming (er)

  8. De gesprekspartner begrijpt ondernemer Begrijpt hoe onderneming in elkaar steekt De employee benefits adviseur

  9. Positie ten opzichte van accountant / bedrijfsadviseur Accountant Employee benefits adviseur Risico gebieden onderneming (-er) • Inherente risico’s • Beheersing kosten • Verbetering rendement • Strategische mogelijkheden • Basis financiële info • Veranderingen interne aard • Beoordeling zachte risico’s • Acceptatie risico’s • Mogelijkheden tot beperking risico’s • Basis managementinfo • Veranderingen m.n. extern • EB advies, tevredenheid en inzichtelijkheid kosten en beloning

  10. Wat verstaan we onder management finance en cost accounting ?

  11. Wat verstaan we onder mfca Accounting: Verzamelen registreren en interpreteerbaar maken van financiele en niet-financiele gegevens

  12. Wat verstaan we onder mfca managementaccounting Veelal specifieke informatie voor beheersing organisatie en strategische keuzes Personeel, ziekte, bezettingsgraad, markt, omgeving

  13. Wat verstaan we onder mfca Finance accounting Financiele informatie gericht op beheersing liquiditeit, rentabiliteit etc.

  14. Wat verstaan we onder mfca Cost accounting (financiele) informatie gericht op beheersing kosten, kostprijzen productieprocessen, etc.

  15. Voorbeeld kostprijs accountant

  16. management finance en cost accounting in relatie tot aard van het bedrijf

  17. Mfca in relatie tot aard bedrijf Aard van de onderneming, typologieën (interpretatie cijfers) • Productie: • homogene massaproductie • heterogene massaproductie • (serie-) stukproductie • Handel: • Dienstverlening: • met beschikbaar stellen van capaciteit • met doorstroming van producten • zonder doorstroming van producten

  18. Mfca in relatie tot aard bedrijf Aard van de onderneming, typologieën • Balansbeeld: • aard van de activa • aard van de passiva • Resultatenrekening: • bruto marge • kapitaalslasten • organisatiekosten

  19. Mfca in relatie tot aard bedrijf Aard van de onderneming, typologieën(interpretatie cijfers)

  20. Mfca in relatie tot aard bedrijf Aard van de onderneming, typologieën • Financiële stuurinformatie: • dekkingsresultaten • bruto marge • kostenbeheersing • Overige managementinformatie: • bezettingsgraad • uitvalpercentage • ziekteverzuim

  21. Mfca in relatie tot aard bedrijf Aard van de onderneming, typologieën(interpretatie cijfers)

  22. Mfca in relatie tot aard bedrijf De ondernemer stuurt: • Op resultaat aannames in kostprijs • Op financiele informatie Let op, vaak is niet alle informatie expliciet aanwezig, veel in hoofd ondernemer

  23. Nut van kennis van management finance en cost accounting voor gesprekspartner ondernemer

  24. Nut kennis mfca voor gesprekspartner ondernemer • Kunnen stellen van de juiste vragen; • De onjuiste opmerkingen achterwege laten; • De ondernemer kunnen laten vertellen over zijn bedrijf en de risico’s en kansen daarin kortom • Ondernemer laten merken dat je begrijpt wat hem bezig houdt en hoe het bedrijf in elkaar zit

  25. Nut kennis mfca voor gesprekspartner ondernemer De EB-adviseur is steeds meer een gesprekspartner van de ondernemer Basiskennis van de onderneming is belangrijk om deze positie in te vullen

  26. Vragen? De ondernemer na uw advisering