srpen 2012 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Srpen 2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Srpen 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Elektrárna Dětmarovice a emise NOx. Srpen 2012. MILNÍKY V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠÍ EDĚ. Granulační kotle 4 x 650 t/h (501,3 MWt ). Uvedení do provozu 1975-1976 1. etapa DeNOx 1994-1997 Realizace odsíření 1996-1998 Rekonstrukce EO 2007-2009 2. etapa DeNOx v přípravě.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Srpen 2012' - kat


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
srpen 2012

Elektrárna Dětmarovice

a emise NOx

Srpen 2012

miln ky v oblasti ochrany ovzdu ed
MILNÍKY V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠÍ EDĚ

Granulační kotle 4 x 650 t/h (501,3 MWt)

Uvedení do provozu

1975-1976

1. etapa DeNOx

1994-1997

Realizace odsíření

1996-1998

Rekonstrukce EO

2007-2009

2. etapa DeNOx

v přípravě

v voj emisn koncentrace nox ed p ed a po realizaci 1 etapy denox
VÝVOJ EMISNÍ KONCENTRACE NOx EDĚPŘED A PO REALIZACI 1. ETAPY DENOx

[ TJ ]

dlouhodob emise nox ed
DLOUHODOBÉ EMISE NOx EDĚ

Instalovaná technologie pro snížení emisí NOx odpovídá požadavkům platné legislativy, která dovoluje maximální koncentrace NOxdo 650 mg/Nm3.

Stávající provoz kotlů umožňuje při standardním provozu na 3 mlecí okruhy dosahovat emisních hodnot NOx v rozmezí ca 250 – 380 mg/Nm3.

legislativn r mec pro 2 etapu denox ez a s elektr rny d tmarovice a v tkovice
LEGISLATIVNÍ RÁMEC PRO 2.ETAPU DENOxČEZ, a. s., Elektrárny Dětmarovice a Vítkovice
 • Cíl
 • naplnění požadavků legislativy od 01.01.2016
 • SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/75/EU
 • ZÁKON č. 201/2012 Sb., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ
 • Možnosti

Přechodný národní plán (TNP)

01. 01.2016 – 30.06.2020

Emisní koncentrace NOx max. 200 mg/Nm3 (vztaženo na 6% O2)

od 01.01.2016

p echodn n rodn pl n tnp
PŘECHODNÝ NÁRODNÍ PLÁN (TNP)
 • Na MŽP předložen v rámci ČEZ, a. s., návrh na zařazení EDĚ i EVI do TNP pro NOx
 • Předpokládané změny emisních stropů NOx po zařazení do TNP :
emisn koncentrace no x max 200 mg nm 3 investi n p stup
EMISNÍ KONCENTRACE NOX max. 200 mg/Nm3Investiční přístup
 • Dne 19.08.2011 podána žádost o dotaci na realizaci opatření ke snížení emisí NOx pro lokalitu EDĚ – (K3 a K4), dle Směrnice č. 4/2010 MŽP, prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
 • Akceptace žádosti v 09/2011
 • Dne 30.01. 2012 ministr životního prostředí podepsal seznam schválených žádostí v rámci XXV. a XXVI. Výzvy OPŽP včetně projektu DeNOx EDĚ
 • Následně vyhlášeno výběrové řízení (veřejná zakázka)
 • Rozhodnutí o realizaci – předpoklad do konce 2012 (rozhodnutí o přidělení dotace z OPŽP není překážkou pro zařazení do TNP)
emisn koncentrace no x max 200 mg nm 3 technick mo nosti
EMISNÍ KONCENTRACE NOX max. 200 mg/Nm3Technické možnosti
 • Primární opatření (PO)
   • Primární opatření snižují tvorbu emisí NOx přímo v průběhu spalovacího procesu v kotli. Toho lze dosáhnout modifikací spalování takovým způsobem, aby se tvorba NOx snížila, nebo aby NOx již vzniklé konvertovaly ještě uvnitř kotle.
 • Sekundární opatření (SO)
  • Sekundární opatření snižují emise NOx, které již byly v průběhu spalovacího procesu vytvořeny. Technologie je založena na vstřikování reagentu, který reaguje s NOx ve spalinách a redukuje je na molekulární dusík.
emisn koncentrace no x max 200 mg nm 3 technick mo nosti prim rn opat en po
EMISNÍ KONCENTRACE NOX max. 200 mg/Nm3Technické možnosti – primární opatření (PO)
 • Primární opatření - příklady
    • Nízkoemisní hořáky nové generace (Low Nox Burner)
    • Přerozdělení spalovacího vzduchu a nové trysky OFA
    • Reburning
    • Úpravy mlýnů, recirkulace spalin
    • Optimalizace řízení spalovacího režimu
emisn koncentrace no x max 200 mg nm 3 technick mo nosti sekund rn opat en so
EMISNÍ KONCENTRACE NOX max. 200 mg/Nm3Technické možnosti – sekundární opatření (SO)
 • Sekundární opatření - příklady
  • Selektivní nekatalytická redukce (SNCR)
  • Selektivní katalytická redukce (SCR)
  • Kombinace obou metod (SNCR + SCR)
emisn koncentrace no x max 200 mg nm 3 technick mo nosti fin ln e en v ed
EMISNÍ KONCENTRACE NOX max. 200 mg/Nm3Technické možnosti – finální řešení v EDĚ
 • Finální řešení bude výsledkem
 • výběrového řízení
    • Důraz v zadávací dokumentaci kladen na:
     • Investiční a provozní náklady
     • Garanci požadované výstupní koncentrace NOx
     • Garanci požadované výstupní koncentrace CO
     • Garanci skluzu NH3 a obsahu amonných solí v popílku v případě SO
     • Garanci požadovaného nedopalu ve VEP
emisn koncentrace no x max 200 mg nm 3 technick mo nosti prim rn opat en po1
EMISNÍ KONCENTRACE NOX max. 200 mg/Nm3Technické možnosti – primární opatření (PO)
 • Primární opatření - příklady
    • Nízkoemisní hořáky nové generace (Low Nox Burner)
    • Přerozdělení spalovacího vzduchu a nové trysky OFA
    • Reburning
    • Úpravy mlýnů, recirkulace spalin
    • Optimalizace řízení spalovacího režimu
emisn koncentrace no x max 200 mg nm 3 technick mo nosti po lnb
EMISNÍ KONCENTRACE NOX max. 200 mg/Nm3Technické možnosti PO - LNB

Princip konstrukce nízkoemisních hořáků vychází z teorie koncentrace jádra hoření a tím dosažení max. teploty jako podmínky pro vznik uhlovodíkových radikálů v zóně B a následnou redukci NOx v zóně C. Přidávání vzduchu na hodnotu mírně nadstechiometrickou zaručí dohoření zplyněného uhlí.

emisn koncentrace no x max 200 mg nm 3 technick mo nosti po p erozd len vzduchu a ofa
EMISNÍ KONCENTRACE NOX max. 200 mg/Nm3Technické možnosti PO – přerozdělení vzduchu a OFA

Pásmování spalovacího vzduchu do hořáků dospělo již do 4. zóny. Pozornost je dále zaměřena do redukční zóny spalovací komory – různé způsoby přívodu dohořívacího vzduchu a recirkulace spalin (horké, studené).

emisn koncentrace no x max 200 mg nm 3 technick mo nosti po reburning
EMISNÍ KONCENTRACE NOX max. 200 mg/Nm3Technické možnosti PO – reburning
 • Odstupňovaný přívod paliva
 • Zahuštěná (bohatá) směs uhelného prášku a vzduchu do kotle spodní řadou hořáků
 • Chudá směs horními hořáky
 • Dohořívací trysky OFA

Dohořívací zóna

Redukční palivo

10 – 25 %

Základní palivo

75 – 90%

emisn koncentrace no x max 200 mg nm 3 technick mo nosti po pravy ml nsk ch okruh
EMISNÍ KONCENTRACE NOX max. 200 mg/Nm3Technické možnosti PO – úpravy mlýnských okruhů

Mlýnské okruhy musí zajistit stabilní nízkou jemnost mletí v rozsahu

a dále zajistit zvýšení výkonu mlýna.

Obecně se doporučuje mlýny vybavit dynamickými třídiči

Tato úprava by měla zajistit spolehlivý provoz kotle v konfiguraci 3 ML v provozu + 1 ML v záloze i při horší kvalitě paliva při provozu na jmenovitý výkon kotle.

Pro zlepšení vzduchospalinové bilance především při sníženém výkonu kotle je možno nahradit část vzduchu do mlýnů spalinami. Toto lze řešit recirkulací studených spalin z prostoru za kouřovými ventilátory do stávajících mlýnských okruhů.

emisn koncentrace no x max 200 mg nm 3 technick mo nosti po optimalizace zen
EMISNÍ KONCENTRACE NOX max. 200 mg/Nm3Technické možnosti PO – optimalizace řízení

Příklady signálů pro optimalizaci spalovacího procesu:

emisn koncentrace no x max 200 mg nm 3 technick mo nosti sekund rn opat en so1
EMISNÍ KONCENTRACE NOX max. 200 mg/Nm3Technické možnosti – sekundární opatření (SO)
 • Sekundární opatření - příklady
  • Selektivní nekatalytická redukce (SNCR)
  • Selektivní katalytická redukce (SCR)
  • Kombinace obou metod (SNCR + SCR)
emisn koncentrace no x max 200 mg nm 3 technick mo nosti so scr
EMISNÍ KONCENTRACE NOX max. 200 mg/Nm3Technické možnosti SO – SCR
 • Instalace před komínem je investičně a energeticky náročnější
 • Výhody - prodlouží životnost katalyzátoru a VEP nejsou kontaminovány čpavkem
 • Nevýhody – prostorová a energetická náročnost
 • Pro podmínky EDĚ nereálná technologie.
ad