oana ganea crpe research 2 iunie 2014 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Oana Ganea CRPE Research 2 iunie 2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Oana Ganea CRPE Research 2 iunie 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Oana Ganea CRPE Research 2 iunie 2014. Bla bla bla. Percepția reprezentanților Grupurilor de Acțiune Locală asupra asocierii agricultorilor. CUPRINS: Obiectivele cercetării și metodologie Analiza datelor Cele mai importante rezultate Concluzii Date despre respondenți.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Oana Ganea CRPE Research 2 iunie 2014' - kat


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
oana ganea crpe research 2 iunie 2014
Oana Ganea

CRPE Research

2 iunie 2014

Bla bla bla

Percepția reprezentanților Grupurilor de Acțiune Locală asupra asocierii agricultorilor

slide2

CUPRINS:

  • Obiectivele cercetării și metodologie
  • Analiza datelor
  • Cele mai importante rezultate
  • Concluzii
  • Date despre respondenți

CRPE Research

slide3

Obiectivele și metodologia cercetării (1/3)

Cercetarea de față face parte din proiectul “Advocacy for measures supporting the development of sustainable agricultural associations in Romanian Rural Development Program 2014-2020”, implementat de CRPE în cadrul programului ”Dezvoltare rurală prin antreprenoriat și asociere”.

Obiectivul general al proiectului este de a furniza expertiză Guvernului român în fundamentarea de politici publice de sprijinire a asocierii în scop economic a producătorilor agricoli mici și mijlocii din România.

În actualul draft al PNDR 2014-2020, finanțarea proiectelor de formare a grupurilor de producători (cooperative și asociații agricole) este prevăzută, printre altele, în măsurile:

a) Cooperare – submăsura lanțuri scurte de aprovizionare;

b) Servicii de consiliere – conform posibilităților descrise în Regulamentul nr. 1305/2013, Art 151 fișa măsurii ar putea include submăsura propusă de CRPE – ”Servicii de consiliere pentru înființarea, înregistrarea și sprijin pentru funcționarea grupurilor de producători”, prin care se pot finanța servicii de consiliere :

1. pentru înființarea unei entități noi - până la 200.000 euro, degresiv, pe cinci ani;

2. pentru organizații deja existente - până la 200.000 euro pentru formarea consilierilor;

3. odată înființată organizația sau dacă există deja, se finanțează cei maxim 1.500 'per advice‘(nu există o limită de un singur 'advice‘)

c) Axa LEADER

CRPE Research

slide4

Obiectivele și metodologia cercetării (2/3)

 • Cercetarea de față vine în completarea studiilor realizate până acum, pe palierele explicitate mai sus, printr-o analiză a modului în care se raportează Grupurile de Acțiune Locală (GAL-uri) din România la problematica asocierii fermierilor (cu referire atât la perioada de programare a fondurilor europene 2007-2013, cât și la cea care urmează).
 • Rezultatele cercetării vor putea fi utilizate în cadrul următoarelor studii și activități organizate de CRPE în cadrul proiectului.
 • Obiectivele specifice ale cercetării au fost:
 • Sondarea înțelegerii și a atitudinii reprezentanților GAL-urilor vizavi de problematica asocierii agricultorilor;
 • Identificarea formelor asociative existente la acest moment pe teritoriul GAL-urilor și măsura în care acestea sunt implicate în viața GAL-urilor (membership);
 • Măsura în care au finanțat crearea/dezvoltarea de forme asociative pe actuala programare;
 • Culegerea propunerilor GAL-urilor de îmbunătățire a noului PNDR, astfel încât înființarea și funcționarea asocierilor agricole să fie finanțată într-un mod mai eficient;
 • Instrument de cercetare:
 • Chestionar standardizat, cu 18 întrebări

CRPE Research

slide5

Obiectivele și metodologia cercetării (3/3)

 • Modalitate de culegere a datelor:
 • Chestionar autoadministrat, online.
 • Populație țintă
 • Reprezentanți ai celor 163 de GAL-uri din România
 • Eșantion
 • Au răspuns întrebărilor 49 de persoane-cheie (cu funcții de director executiv, președinte, manager, expert tehnic etc.) din 49 de GAL-uri (distribuția acestora pe harta României în slide-urile următoare).

CRPE Research

gal urile n rom nia
GAL-urile în România
 • În România există în acest moment 163 Grupuri de Acțiune Locală (GAL) care acoperă o populaţie de 6,77 milioane locuitori şi o suprafaţă de 141.000 km pătrați (se estimează că s-a atins 70% din capacitatea de asociere de tip GAL în România);
 • Pe baza strategiilor aprobate în PNDR 2007-2013, până în acest moment, prin GAL-uri au fost finanţate 3 645 proiecte, cu o valoare publică de 167,3 mil. euro;
 • Alocarea financiară pe axa LEADER s-a dublat în actualul draft de PNDR (la aprox. 625 mil euro);
 • Din perspectiva asocierii – foarte importantă capacitatea de a include în strategiile GAL-urilormăsuri inovative, atipice (de tipul intervenției RAF), care să includă un mix de activități de animare comunitară, training, consultanță.

CRPE Research

slide9

Asocierea în scop economic – inițiativă benefică sau nu?

Q1. Din punctul dvs. de vedere, asocierea în scop economic (în asociații agricole, cooperative, grupuri de producători) este sau nu o inițiativă benefică pentru creșterea competitivității producătorilor mici și mijlocii din România? De ce credeți acest lucru?

Baza: toți respondenții, N=49, %

Doar 4% dintre respondenți cred că asocierea în scop economic nu este o inițiativă benefică

CRPE Research

slide10

Existența formelor asociative pe teritoriul GAL-urilor, 1/2

Q2. În momentul de față, pe teritoriul GAL-ul din care faceți parte există forme asociative agricole (ex. asociatii, cooperative) deja înființate?

Baza: toți respondenții, N=49, %

Pe teritoriul celor mai multe GAL-uri (37 din 49 resepondente) există deja forme asociative înființate

CRPE Research

slide11

Existența formelor asociative pe teritoriul GAL-urilor, 2/2

Q3. Aceste forme asociative fac parte în prezent din GAL-ul din care faceți parte?

Q5. Beneficiază acestea în cadrul GAL de sprijin din bani europeni?

Baza: doar respondenții din GALuri pe teritoriul cărora există forme asociative agricole (ex. asociatii, cooperative) deja înființate, N=37

Cele mai multe dintre formele asociative sunt parte din GAL-uri, dar majoritatea nu primesc sprijin din bani europeni în cadrul GAL-ului

30

CRPE Research

slide12

Percepție asupra intenției producătorilor de a se asocia

Q6. Din câte cunoașteți dvs., există producători care doresc in acest moment să se asocieze în GAL-ul în care activați?

Baza: toți respondenții, N=49, %

Mai mult de jumătate dintre GALuri spun că pe teritoriul lor există producători care doresc să se asocieze

CRPE Research

slide13

Măsura de înființare a formelor asociative în strategiile GAL-urilor

Q7. În strategia actuală a GAL-ului în care sunteți membru a fost cuprinsă și măsura de înființare a grupurilor de producători?

Q8. Dacă la Q7=a: Până în momentul de față, ați finanțat constituirea de forme asociative (ex. Actualamăsură 142 – Înființarea de grupuri de producători?

Baza: toți respondenții, N=49, %

În aproape jumătate din GAL-urile cuprinse în cercetare există în strategie și măsura de înființare a grupurilor de producători, dar până în momentul de față niciun GAL nu a finanțat constituirea de forme asociative prin această măsură

Nicio finanțare de forme asociative

23

CRPE Research

slide14

Oportunitatea finanțării constituirii și funcționării asociațiilor în cadrul GAL-ului

Q12. Considerati sau nu oportună finanțarea constituirii și funcționării formelor asociative agricole în scop economic (asociații agricole, cooperative, grupuri de producători) în cadrul GAL-ului dvs. în următorii șapte ani (noul PNDR)?

Q13. De ce nu ați include în strategia GAL-ului altfel de proiecte?

Baza: toți respondenții, N=49, %

Aproape toți respondenții consideră oportună finanțarea constituirii și funcționării formelor asociative

CRPE Research

slide15

Atitudinea diverselor entități membre ale GAL-urilor vizavi de înființarea grupurilor de producători

Potrivit respondenților, scepticismul cel mai mare în privința înființării grupurilor de producători îl au firmele

Q14. Care este atitudinea diverselor entități membre ale GAL-urilor vizavi de înființarea grupurilor de producători?

Baza: toți respondenții, N=49, %

CRPE Research

slide16

Îmbunătățiri ale situației actuale

Q15. Față de ultima perioada de programare, ce credeți că ar trebui modificat din punctul de vedere al sprijinului din fonduri europene pentru înființarea și finanțarea formelor asociative în agricultură pentru ca acestea să devină funcționale?

Baza: toți respondenții, N=49

CRPE Research

slide17

Activitatea ONG-urilor în cadrul GAL-urilor

Q16. Câte ONG-uri există în GAL-ul în care sunteți membru?

Q17. Dintre acestea, după părerea dvs. câte au reușit să coaguleze oamenii din comunitate în jurul unor obiective de interes comun/ public?

Baza: toți respondenții, N=49

CRPE Research

slide18

Cele mai importante rezultate (I)

 • Aproape toți respondenții (96%) a respondenților consideră asocierea în scop economic a agricultorilor o inițiativă benefică și identifică în mod corect cele mai importante motivații pentru asociere (în ordinea descrescătoare a importanței - îmbunătățirea valorificării producției, puterea de negociere sporită, capacitatea de a face investiții la comun);
 • Pe teritoriul celor mai multe GAL-uri (76%) există forme asociative înființate – în cea mai mare parte asociații ale crescătorilor de animale (peste 80%) și composesorate,– prin urmare forme asociative care nu desfășoară activități de desfacere a producției la comun. Au fost numite doar câteva asociații legumicole sau de cereale;
 • Aceste asociații sunt membre ale GAL-urilor (76% din GAL-uri), însă nu au fost sprijinite prin fonduri europene via GAL;
 • Mai mult de jumătate dintre respondenți spun că pe teritoriul lor există producători care doresc să se asocieze în GAL  există cunoștințe asupra bazei de resurse și a vectorilor locali care pot coagula în jurul lor forme asociative;
 • Aproape jumătate din GAL-urile cuprinse în cercetare au cuprins în strategiile lor inițiale și măsura de înființare a grupurilor de producători, dar până în momentul de față niciun GAL nu a finanțat constituirea de forme asociative prin această măsură. Motivele pentru care aceste măsuri au eșuat pot face baza unor cercetări în profunzime (interviuri);
 • În același timp, se dorește finanțarea constituirii de forme asociative prin GAL în următorii șapte ani (doar trei GAL-uri au răspuns că nu ar include o astfel de măsură în strategie, din cauza lipsei dorinței de asociere a agricultorilor);

CRPE Research

slide19

Cele mai importante rezultate (II)

 • Potrivit respondenților, scepticismul cel mai mare în privința înființării grupurilor de producători îl au firmele; autoritățile locale sunt favorabile proiectelor asociative în proporție de 49% dintre GAL-urile respondente;
 • În privința reglajelor pe care le-ar considera oportune pe noul PNDR, respondenții consideră că:
  • 1. Ar trebui să crească sprijinul nerambursabil acordat formelor asociative, în special pentru investiții;
  • 2. Asocierile trebuie ”duse de mână” pe parcursul primilor trei ani de funcționare ( I validare a modelului RAF);
  • 3.Ar trebui sprijinită înființarea asocierilor, nu doar funcționarea lor (a II-a validare a programului RAF);
  • 4. Formele asociative au nevoie de facilități fiscale dedicate;
  • 5. Trebuie limpezită legislația formelor asociative, de multe ori neconcordantă;
  • 6. Trebuie inclusă în categoria cheltuieli eligibile plata salariului unui agent de vânzări pentru formei asociative;
  • 7. Creșterea gradului de finanțare a proiectelor cu componentă de procesare, care pot fi accesate de grupurile de producători
  • 8. Să nu se solicite în cererea de finanțare documentul de proprietate asupra terenului pe care se face investiția, ci dreptul de uzufruct

CRPE Research

slide20

Concluzii – premisele programului RAF

-nevoie de centre logistice! (cu facilități de sortare, ambalare, minimă prelucrare)

”Grupul poate înființa centre de condiționare și ambalare a produselor pentru un comerț civilizat; Ar deveni un serios concurent pentru importatori”

Puncte de focus:

-atenție specială acelor GAL-uri care au declarat că pe raza lor nu există producători care să-și dorească să se asocieze.

-cercetarea poate reprezenta un punct de plecare în determinarea zonelor în care există în continuare cele mai bune premise pentru finanțarea proiectelor de asociere (ex. constituirea unui set de indicatori din categoriile vizate de cercetare: Q1, Q6, Q7, Q12, - GAL-urile care cumulează raspunsuri ”Da” –uri la aceste întrebări întrunesc cele mai multe premise de a începe cu succes proiecte de stimulare a formării de asocieri)

Puncte de reflecție:

-dimensiunea de investiții pe care forma asociativă o poate lua apare în multe din răspunsurile GAL-urilor. Ar fi noile structuri pregătite să se ”înhame” la proiecte de investiții încă de la formare?

-modalități de includere a unei măsuri atipice (urmărind o metodologie similară programului RAF) în noile strategii ale GAL-urilor

CRPE Research