Download
1 / 20

??? ?????????????? ????????????????????? ????????????? ?????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on

แนวทางในการใช้งานโปรแกรมประยุกต์บน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ในการสำรวจข้อมูลบำรุงทาง โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานข้อมูลงานบำรุงทาง ของกรมทางหลวงชนบท. โดย สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท หน่วยปฏิบัติการวิจัยการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน. หัวข้อการนำเสนอ. 2.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??? ?????????????? ????????????????????? ????????????? ??????????????' - kat


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5677879

แนวทางในการใช้งานโปรแกรมประยุกต์บนแนวทางในการใช้งานโปรแกรมประยุกต์บนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ในการสำรวจข้อมูลบำรุงทาง

โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานข้อมูลงานบำรุงทางของกรมทางหลวงชนบท

โดย สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท

หน่วยปฏิบัติการวิจัยการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน


5677879
หัวข้อการนำเสนอแนวทางในการใช้งานโปรแกรมประยุกต์บน

2


5677879
ขั้นตอนงานบำรุงทางแนวทางในการใช้งานโปรแกรมประยุกต์บน

3


5677879
การนำนโยบาย อทช. สู่งานซ่อมบำรุงทาง

 • ความโปร่งใส ในการจัดซื้อ จัดจ้าง

 • โปร่งใสในทุกกระบวนการ

 • สำรวจออกแบบประมาณการตรวจรับเบิกจ่ายใช้งาน

ปริมาณ ?

 • ถูกต้อง

 • ตรวจสอบได้

การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

ประเภท/คุณสมบัติ?

 • เป็นไปตามกรอบเกณฑ์กติกา

วิธีการจัดซื้อ?

7จริง

การตรวจรับ/ส่งมอบ?

 • ถูกต้อง

 • เหมาะสมดี

การจ้างแรงงาน

จำนวน ค่าจ้าง คุณสมบัติ ระยะเวลา

การจ้างบริการ

ซ่อม คจก.

ราคา คุณภาพ ระยะเวลา


5677879
การนำนโยบาย อทช.สู่งานซ่อมบำรุงทาง

 • การนำ 7 จริง มาใช้สนับสนุนนโยบาย

 • 1. การสำรวจจริง

 • 2. การออกแบบจริง

 • 3. การประมาณการจริง

 • 4. การจัดหาวัสดุจริง

 • 5. การเบิกจริง

 • 6. ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ตามสภาพจริง

 • 7. รายงานจริง


5677879
แนวทางการปฏิบัติงานโดยใช้แท็บเล็ตแนวทางการปฏิบัติงานโดยใช้แท็บเล็ต

2

3

4

1

ปรับปรุงหรือ

เรียกใช้ข้อมูล

นำเข้าข้อมูลสู่

ระบบฐานข้อมูล

นำข้อมูลมาบันทึก

ในรูปแบบที่กำหนด

 • มีขั้นตอนเยอะ

 • มีโอกาสผิดพลาดสูง

 • ใช้กระดาษ เครื่องพิมพ์มาก

 • ทำแบบสำรวจแล้วยังต้องมากรอก CRD

 • จัดเก็บข้อมูลเก่าไม่เป็นระบบ

 • สืบค้นข้อมูลเก่ายาก

 • ใช้บุคลากรมมาก คนสำรวจ คนคีย์

5

สำรวจข้อมูลบำรุงทาง

บันทึกข้อมูลลงแท็บเล็ต

พิมพ์รายงาน

เพื่อนำไปใช้งาน

6


Tablet
กระบวนการทำงานของอุปกรณ์ Tablet

ตรวจสอบข้อมูลภายในระบบ CRD

ดาวน์โหลดข้อมูลเข้าแท็บเล็ต

เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

สำรวจข้อมูลบำรุงทาง

ข้อมูล CRD

ข้อมูลสำรวจ

ข้อมูลการซ่อมบำรุง

ข้อมูลการประเมินโครงข่ายทาง

นำเข้าข้อมูลบำรุงทาง

เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

ระบบ RMMS

ระบบ PMMS

ระบบ CRD

อนุมัติข้อมูล

ส่งออกรายงาน

75677879
ตรวจสอบสถานะของสายทางตรวจสอบสถานะของสายทาง

9


5677879
สายทางมีข้อมูล ตรวจสอบสถานะของสายทางGIS บนแผนที่ถูกต้อง

10


5677879
รายละเอียดในแต่ละช่วง กม. มีความเป็นปัจจุบัน

11


5677879
ข้อมูลที่จัดเก็บภายในโปรแกรมประยุกต์ข้อมูลที่จัดเก็บภายในโปรแกรมประยุกต์

ไม่สามารถแก้ไขข้อมูล

สามารถจัดเก็บข้อมูล

12


5677879
ข้อมูลที่จัดเก็บภายในโปรแกรมประยุกต์ข้อมูลที่จัดเก็บภายในโปรแกรมประยุกต์

ข้อมูลทั่วไปของถนน

 • เป็นข้อมูลพื้นฐานของสายทาง ซึ่งจัดเก็บอยู่ภายในระบบฐานข้อมูลกลางของกรมทางหลวงชนบท (CRD)

  • รหัสสายทาง ชื่อสายทาง

  • รหัสสะพาน ชื่อสะพาน

  • ตำแหน่งที่ตั้ง

  • ความกว้าง ความยาว ระยะทางรวม

  • ประเภทผิวทาง / ไหล่ทาง

  • หน่วยงานรับผิดชอบ

 • นำเข้าข้อมูลสายทางจากระบบ CRD สู่ฐานข้อมูลภายในแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ตามความต้องการของผู้ใช้งานได้ เพื่อรองรับการวางแผนการสำรวจสายทาง (ไม่จำเป็นต้องนำเข้าทุกสายทาง)

 • ข้อมูลพื้นฐาน “ไม่” สามารถแก้ไขภายในแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ได้ จำเป็นต้องดำเนินงานผ่านระบบ CRD เท่านั้น

13


5677879

 • เป็นข้อมูลส่วนประกอบอื่นถนนและอื่นๆ ซึ่งจัดเก็บอยู่ภายในระบบฐานข้อมูลกลางของกรมทางหลวงชนบท (CRD)

  • เครื่องหมายจราจร: ป้ายจราจร หลักนำโค้ง Guard rail หลักกิโลเมตร ไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจร Timber Barricade

  • ข้อมูลท่อลอดกลม ท่อลอดเหลี่ยม และรางระบายน้ำ

  • ข้อมูลด้านสังคม

  • ข้อมูลทางเชื่อม / ข้อมูลศาลาพักผู้โดยสาร

 • สามารถ “แก้ไข” หรือ “เพิ่มเติม” ข้อมูลส่วนประกอบอื่นถนน และข้อมูลอื่นๆ ภายในแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ได้

 • ข้อมูลที่มีการ “แก้ไข” หรือ “เพิ่มเติม” จะถูกบันทึกกลับเข้าสู่ระบบ CRD ในสถานะของสายทาง “รออนุมัติ”

ข้อมูลส่วนประกอบอื่นถนน

14


5677879

 • ข้อมูลในการสำรวจ ซึ่งจัดเก็บอยู่ภายในระบบฐานข้อมูลกลางของกรมทางหลวงชนบท (และการดำเนินงานซ่อมบำรุงปกติ

  • ข้อมูลการประเภทความเสียหาย / วิธีการซ่อมบำรุง

  • การทดแทน / การบำรุงรักษา

  • การตัดหญ้า ทาสี หยอดรอยต่อ

  • ภาพถ่ายประกอบการดำเนินงานซ่อมบำรุง

  • ปริมาณการใช้วัสดุในการซ่อมบำรุง

 • ข้อมูลบันทึกเข้าสู่ระบบอัตโนมัติภายหลังการเชื่อมต่อแท็บเล็ตเข้ากับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

 • สามารถส่งออกรายงานได้สอดคล้องกับความต้องการ

ข้อมูลการสำรวจและซ่อมบำรุงปกติ

15


5677879

 • สำรวจข้อมูลการประเมินโครงข่าย 4S

  • ทางสบาย (Service)

  • ทางสวยงาม (Scenic)

  • ทางปลอดภัย (Safe)

  • ทางไม่หลง (Sure)

 • แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์จะคำนวณคะแนน และเกรดในแต่ละเกณฑ์โดยอัตโนมัติ ภายหลังการประเมิน

 • บันทึกเข้าฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ และสามารถส่งออกรายงานได้สอดคล้องกับความต้องการของ สบร.

ข้อมูลการประเมิน 4S

165677879
คุณสมบัติขั้นต่ำของแท็บเล็ตคุณสมบัติขั้นต่ำของแท็บเล็ต

 • ระบบปฏิบัติการ Android 4.0 ขึ้นไป

 • รองรับความละเอียดหน้าจอ 1280 × 800 พิกเซล

 • ความจำภายในเครื่องขึ้นต่ำ 16 กิกะไบต์

 • ความเร็วสัญญาณนาฬิกาขั้นต่ำ 1.2 GHz หน่วยประมวลผลหลักอย่างน้อย 4 แกน

 • หน่วยความจำหลัก (RAM) อย่างน้อย 2 GB

 • รองรับการทำงานระบบ GPS ในตัว และรองรับ A-GPS พร้อมด้วยระบบเข็มทิศ

 • รองรับการเชื่อมต่อด้วยเครือข่ายไร้สาย (Wi-fi) และ GPRS / EDGE / 3G

 • รองรับการบันทึกภาพถ่ายด้วยกล้องด้านหลัง

18


5677879
วิธีการใช้งานโปรแกรมประยุกต์วิธีการใช้งานโปรแกรมประยุกต์

19


5677879

จบการนำเสนอวิธีการใช้งานโปรแกรมประยุกต์


ad