legiovlak n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LEGIOVLAK PowerPoint Presentation
Download Presentation
LEGIOVLAK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

LEGIOVLAK - PowerPoint PPT Presentation


 • 302 Views
 • Uploaded on

LEGIOVLAK. 2014-2020. Smysl a hlavní cíle projektu:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

LEGIOVLAK


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. LEGIOVLAK 2014-2020

  2. Smysl a hlavní cíle projektu: • Legiovlak je ambiciózním projektem Československé obce legionářské Českých drah a. s. a dalších partnerů, který si předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále probíhaly válečné operace čs. legií. Vlak by měl v letech 2015–2020 křižovat Českou republiku a svými expozicemi pomáhat veřejnosti, a především mládeži, obnovovat povědomí o čs. legiích a jejich zásluhách na vzniku samostatného československého státu. • Pro věrné přiblížení podoby legionářských vlaků, životních podmínek, bojové činnosti a zvyklostí našich dobrovolců, byly vybrány pro rekonstrukci nejčastěji používané vozy. Vlak se bude skládat z plošinového vagonu, improvizovaného obrněného vagonu, ubytovacího vagonu (těplušky), zdravotního vagonu, polní pošty, výstrojního, promítacího, štábního a velitelského vagonu.

  3. Plánované složení legiovlaku • 1. vagon - ubytovací(těpluška) – ukázka úpravy vozů pro potřeby života na kolejích • 2. vagon - zdravotnické zabezpečení– specializovaný vagon s operačním sálem • 3. vagon - polní pošta a tiskoviny –známky, tiskoviny, razítka • 4. vagon - výstrojní–ukázka krejčovského a ševcovského řemesla • 5. vagon - promítací – dobové filmové záběry a ukázka propojení armády a dráhy • 6. vagon - štábní– ukázka vagonu včetně dobových map a dalších dokumentů • 7. vagon - obrněný– improvizovaný obrněný vlak včetně výzbroje • 8. vagon - plošinový– obrana vlaku a ochranná taktika • 9. vagon - velitelský – vagon s jednacím stolem a zázemím pro důstojníky (obsluhu)

  4. Ubytovací vagon (těpluška)

  5. Z historie ubytovacích vozů Vůz a jeho stav k počátku roku 2014 Počáteční stav Současný stav Tento vagon získala ČsOL nákupem od Českých drah a. s., a to na podzim roku 2012 jako zrušený nákladní vůz. Díky kompletní rekonstrukci získal finální podobu v květnu 2013 a to za necelé tři měsíce. Od března 1918 se československé vojsko na Rusi zabydlelo ve vlacích (ešelonech) v počtu 12–16 můžu na vagon. Vlaky sloužily jako pojízdná kasárna a staly se do roku 1920 domovem našich vojáků. Celkem disponovalo čs. vojsko na Rusi 531 osobními a 10287 nákladními vozy, které byly uspořádány ve 259 vlacích. Srovnání dobových a současných fotografií

  6. Rekonstrukce

  7. Současný stav

  8. Zdravotní vagon

  9. Z historie zdravotních vagonů Vůz a jeho stav k počátku roku 2014 Počáteční stav Současný stav Tento vagon získala ČsOL nákupem od Českých drah a. s., a to na podzim roku 2012 jako zrušený nákladní vůz. Díky kompletní rekonstrukci získal finální podobu v květnu 2013 a to za necelé tři měsíce. Československé zdravotní vagony zajišťovaly vletech 1918–1920 dopravu a první ošetření raněných z bojů na Transsibiřské magistrále. Čs. legionáři byli z počátku nuceni používat improvizované vagony, které postupně zlepšovali. Později se jim podařilo získat i specializované zdravotní vlaky. Srovnání dobových a současných fotografií

  10. Rekonstrukce

  11. Současný stav

  12. Polní pošta

  13. Z historie zdravotních vagonů Vůz a jeho stav k počátku roku 2014 Počáteční stav Současný stav Tento vagon získala ČsOL nákupem od Českých drah a. s., a to na podzim roku 2012 jako zrušený nákladní vůz. Díky kompletní rekonstrukci získal finální podobu v květnu 2013 a to za necelé tři měsíce. Vagony čs. poštovní ambulance dopravovaly poštu čs. legionářů a spojeneckých vojsk v letech 1918–1920 na Transsibiřské magistrále. Původní ambulance byly přestavěny z nákladních vozů do té doby převážející mouku, uhlí, vápno a jiné suroviny. Čs. legionáři v Rusku je vlastními silami opravili a upravili do podoby, kterou Vám nyní představujeme. Srovnání dobových a současných fotografií

  14. Rekonstrukce

  15. Současný stav

  16. REKONSTRUKCE PRVNÍCH TŘÍ VAGONŮ BYLA FINANČNĚ PODPOŘENA:

  17. Výstrojní

  18. Z historie pojízdných dílen Vůz a jeho stav k počátku roku 2014 Tento vagon získala ČsOL nákupem od Českých drah a. s., a to na podzim roku 2012 jako zrušený nákladní vůz. V současné době je snahou zajistit financování rekonstrukce tohoto vagonu. Potřeby československého vojska brzy začaly přesahovat rámec běžného vojenského smýšlení té doby. Naši legionáři tak byli donuceni přenést jinak běžná vojenská řemesla do improvizovaných pojízdných dílen. V tomto případě jde konkrétně o krejčovskou a ševcovskou dílnu. Současný stav Dobová fotografie

  19. Promítací

  20. Účel vagonu Vůz a jeho stav k počátku roku 2014 Současný stav Tento vagon získala ČsOL nákupem od Českých drah a. s., a to na podzim roku 2012 jako zrušený nákladní vůz. V současné době je snahou zajistit financování rekonstrukce tohoto vagonu. V expozici tohoto vozu by měla být instalována audiovizuální technika, na které by byly prezentovány dobové filmové záběry. Zároveň se bude expozice tohoto vozu věnovat spojení armády a železnice.

  21. Štábní vagon Štábní vagon

  22. Účel vagonu Vůz a jeho stav k počátku roku 2014 Tento vagon získala ČsOL nákupem od Českých drah a. s., a to na podzim roku 2012 jako zrušený vůz. V současné době se dokončuje renovace. V expozici tohoto vozu by měla být instalována ukázka štábního vozu, jako plánovacího místa bojových operací na magistrále. V expozici by měla být umístěny dobové mapy a další štábní potřeby. Současný stav Dobová fotografie

  23. Obrněný vůz

  24. Účel vagonu Vůz a jeho stav k počátku roku 2014 Tento vagon získala ČsOL nákupem od Českých drah a. s., a to v létě roku 2014 jako zrušený nákladní vůz. ČsOL v současné době dokončuje renovaci tohoto vozu. Během válečných operací na ruských železnicích byly našimi vojáky vyráběny různé improvizované obrněné vlaky. Vagony obsahovaly množství výzbroje, která děsila mnohé nepřátele. Počáteční stav Dobová fotografie

  25. Rekonstrukce

  26. Plošinový vůz

  27. Účel vagonu Vůz a jeho stav k počátku roku 2014 Vhodný vagon byl ČsOL zapůjčen od plzeňského železničního spolku v roce 2013. Vůz nyní podstupuje náročnou renovaci. Tyto vagony byly ochranným prvkem našich ešelonů. Často totiž nepřátelé posílali neřízené lokomotivy proti našim vlakům. Dalším možným využitím je naložení jiného válečného materiálu. Současný stav Dobová fotografie

  28. Velitelský vagon

  29. Účel vagonu Vůz a jeho stav k počátku roku 2014 Tento vagon získala ČsOL jako první a to v roce 2011 od Mladoboleslavského železničního spolku. V roce 2012 byla započata náročná renovace a v současné době je snahou zajistit financování pro dokončení tohoto vagonu. Tento vagon by měl sloužit pro obsluhu LEGIOVLAKU, ale také jako expozice velitelského vozu. V jeho interiéru by měl být instalován zasedací stůl a další dobové předměty. Současný stav Dobová fotografie

  30. Původní plán cesty LEGIOVLAKU

  31. Předpoklad jízdy LEGIOVLAKU podle současného stavu projektu • Říjen 2014 – představení vlaku u příležitosti zahájení projektu • Duben 2015 – Praha – slavnostní zahájení provozu vlaku • Květen 2015 – Mladá Boleslav • Červen 2015 – Liberec • Červenec 2015 – Hradec Králové/Praha • Srpen 2015 – Praha/Plzeň • Září 2015 – Plzeň/České Budějovice • Říjen 2015 – Jihlava/Brno • Listopad 2015- Zlín