slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Afd. leder Poul Pedersen Landsudvalget for Svin PowerPoint Presentation
Download Presentation
Afd. leder Poul Pedersen Landsudvalget for Svin

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32
kasper-finch

Afd. leder Poul Pedersen Landsudvalget for Svin - PowerPoint PPT Presentation

86 Views
Download Presentation
Afd. leder Poul Pedersen Landsudvalget for Svin
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. N-emission og deposition. Kilder og mulighed for reduktionPlanteproduktion 2004Herning den 13. Januar 2004 Afd. leder Poul Pedersen Landsudvalget for Svin

 2. Emission af N-forbindelser Ammoniak 82 kton og kvælstofilter 64 kton (2002) Kilde: Steen Gyldenkærne, DMU 2004

 3. Ammoniakemission 1985-2001Husdyrgødning Kilde: Steen Gyldenkærne, DMU 2004

 4. Nova 2003Målestationer Kilde: DMU 2003: Faglig rapport nr. 466

 5. Koncentration af N-forbindelserNova 2003 Partikelbundet Ammonium Sum-nitrat Ammoniak Kilde: DMU 2003: Faglig rapport nr. 466

 6. Deposition af N-forbindelserNova 2003 Ammonium Nitrat Kilde: DMU 2003: Faglig rapport nr. 466

 7. Deposition af N-forbindelserNOVA 2003 Frederiksborg Amt Viborg Amt 10 % 36 % Kilde: DMU 2003: Faglig rapport nr. 466

 8. N-Deposition i Danmark 2002Hvor kommer det fra? 41,5% NOx udenlandsk 48% NOx 6,4% NOx DK N-Deposition 80 kton 18,8 kg N/ha 20,3 % NHx udenlandsk 6,8 % stald 52% NHx 13,3 % svin 1,7 % lager 31,7 % NHx DK 8,3 % kvæg 4,8 % udbringning 10,1 % andre kilder Kilde: DMU 2003: Faglig rapport nr. 466 & Steen Gyldenkærne, DMU 2004

 9. Reduktion af ammoniak og lugt fra svinestalde Ikke lige min odeur!!

 10. Reduktion af ammoniak og lugtAfprøvninger i svinestalde

 11. Svovlsyrebehandling af gylle

 12. Svovlsyrebehandling af gylleLagringsforsøg

 13. Ubehandlet gylle

 14. Svovlsyrebehandlet gylle

 15. Afprøvningsstald1200 stipladser

 16. Svovlsyrebehandling af gylleAprøvningsstald H2SO4 2 3 1 4

 17. Svovlsyre behandling af gylleForeløbige resultater • 70-80 % reduktion ved drænet gulv • 60-70 % reduktion delvist spaltegulv • Ingen lugtreduktion • pH forbliver på 5,5-6,0 i lagringsperioden • Ammoniakreduktion ved lagring og udbringning • Danner ikke flydelag • Teknisk kompliceret – holdbarhed? • Ny undersøgelse: svovlsyre + oxidation

 18. KlimalaboratorietFodringsforsøg

 19. Samling af afgangsluft + luftrensning

 20. Samling af afgangsluft + luftrensning

 21. Biofilter”Perstrupstald”

 22. Biofilter”Perstrupstald”

 23. Biofilter”Perstrupstald”

 24. Biofilter”Perstrupstald”

 25. Biofilter”Perstrupstald”

 26. Linespil + kølingVarmepumpe Varmepumpe 15 kW, kølekapacitet 30-35 kW

 27. Linespil + kølingDrægtighedsstald 25 mm PEL-slanger nedstøbt i kanalbund

 28. Linespil + kølingDrægtighedsstald

 29. Kemisk luftrenser Scan-airclean Foreløbige resultater: 90 % ammoniakreduktion

 30. V og W-gyllekanaler Foreløbige resultater: Ikke effektiv til ammoniak og lugt

 31. ØkonomiNøgletal • Nøgletal • Ammoniakreduktion: Kr. pr. kg ammoniak • Lugtreduktion: vanskelig at værdisætte • Maks. meromkostning • 40 kr. pr. kg reduceret ammoniak • Maks. 10 kr. pr. produceret slagtesvin

 32. Økonomi – foreløbig overslagKr. stiplads årligt Slagtesvin delvist spaltegulv