slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hoàng Hạc Lâu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hoàng Hạc Lâu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Hoàng Hạc Lâu - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Hoàng Hạc Lâu. Có hai giả thuyết tương truyền rằng : Ngày xưa có một Tiên Ông tên Phi Văn Vĩ thường cưỡi hạc đi ngao du và đã có lần dừng chân tại lầu nầy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Hoàng Hạc Lâu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Hoàng Hạc Lâu • Có hai giả thuyết tương truyền rằng : • Ngày xưa có một Tiên Ông tên Phi Văn Vĩ • thường cưỡi hạc đi ngao du và đã có lần dừng chân tại lầu nầy. • 2. Có một Đạo Sĩ uống rượu xong không có tiền trả mới vẽ một con hạc trên vách rồi bảo chủ nhân khi nào có khách thì gọi hạc xuống múa. Từ đó quán lúc nào cũng đông khách tới uống rượu xem hạc múa. Ít lâu sau, Đạo Sĩ tới trả tiền rượu và cưỡi hạc đi mất.

  2. Tích nhân dĩ thừa Hoàng Hạc khứ Thử địa không dư Hoàng Hạc lâu Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản Bạch vân thiên tải không du du Tình xuyên lịch lịch Hán Dương thụ Phương thảo thê thê Anh Vũ châu, Nhật mộ hương quan hà xứ thị Yên ba giang thượng sử nhân sầu. THÔI HIỆU

  3. Hoàng Hạc Lầu Bản Dịch Người xưa đã cưỡi hạc vàng bay đi rồi Lầu hạc vàng còn trơ lại đây Hạc vàng một khi đã bay đi, không trở lại nữa Mây trắng nghìn thu lởn vởn hoài Mặt sông lúc trời tạnh, phản chiếu cây cối Hán Dương rõ mồn một Cỏ thơm trên bãi Anh Vũ mơn mởn xanh tươi Trời tối rồi, đâu là quê hương mình ? Trên sông, khói tỏa, sóng gợn khiến người sinh buồn!

  4. Bài thơ được khắc trên tường

  5. Bản dịch Tản Đà Hạc vàng ai cưỡi đi đâu Mà đây Hoàng Hạc riêng lầu còn trơ Hạc vàng đi mất từ xưa Nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay Hán Dương sóng tạnh cây bày Bãi xa Anh Vũ xanh dày cỏ non Quê hương khuất bóng hoàng hôn Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai.

  6. Bản dịch Vũ Hoàng Chương Xưa hạc vàng bay vút bóng người Đây lầu Hoàng hạc chút thơm rơi Vàng tung cánh hạc đi đi mãi Trắng một mầu mây vạn vạn đời Cây bên Hán Dương còn nắng chiếu Cỏ bờ Anh Vũ chẳng ai chơi Gần xa chiều xuống đâu quê quán Đừng dục cơn sầu nữa sóng ơi !

  7. Bản dịch Trần Trọng Kim Người đi cưỡi hạc từ xưa Đất nầy Hoàng Hạc còn lưu một lầu Hạc vàng đi mất đã lâu Ngàn năm mây trắng một màu mênh mông Hán Dương cây bóng lòng sông Bãi kia Anh Vũ cỏ trông xanh rì Chiều hôm lai láng lòng quê Khói bay sóng vỗ ũ ê nổi sầu.

  8. Bản dịch Trần Trọng San Người xưa cưỡi hạc bay đi mất Riêng lầu Hoàng hạc hãy còn đây Hạc đã một đi không trở lại Man mác muôn đời mây trắng bay Hán Dương sông tạnh, cây in thắm Anh Vũ bờ thơm, cỏ biếc đầy Chiều tối quê nhà đâu chẳng thấy Trên sông khói sóng gợi buồn ai !

  9. Bản dịch Phạm khắc Trí Xưa hạc chở Tiên về cõi thơ Để lầu quạnh vắng đứng bơ vơ Hạc vàng một thuở còn hun hút Mây trắng nghìn năm vẫn lững lơ Lồ lộ Hán Dương , cây rờn nắng Ngạt ngào Anh Vũ, cỏ khoe tơ Chiều hôm quê cũ phương nào nhỉ ? Khói sóng trên sông luống thẫn thờ.

  10. Bản dịch Nguyễn Đức Hiển Lầu xưa Hoàng Hạc là đây Người xưa hoàng hạc cưỡi bay chưa về Từ phen hoàng hạc vút đi Nghìn năm mây trắng lê thê vẫn còn Hán Dương in bóng cây cồn Một bờ Anh Vũ mấy bồn cỏ xanh Bỏ quê nhập cuộc viễn hành Sầu lên sông nước mênh mông khói chiều.

  11. Bản dịch Trần văn Ân Người xưa cưỡi hạc đi đâu tá Hoàng Hạc lầu nay vẫn còn đây Một phút hạc vàng thăm thẳm biệt Ngàn năm mây trắng lững lờ bay Hán Dương cây tỏ, sông quang tạnh Anh Vũ bãi mờ cỏ mướt dầy Chiều quạnh đâu là hương lý cũ ? Trên sông khói sóng não lòng này.

  12. Người xưa cưỡi hạc đã lên mây Lầu hạc còn suông với chốn nầy Một vắng hạc vàng xa lánh mãi Nghìn năm mây bạc vẩn vơ bay Vàng gieo bên Hán, vàng cây hứng Xanh ngát châu Anh, lớp cỏ dầy Trời tối, quê nhà đâu tá nhỉ Đầy sông khói sóng gợi niềm tây ! Ngô Tất Tố

  13. Người xưa cưỡi hạc vàng bay vút, Hoàng Hạc lầu không nay vắng tênh Một thoáng hạc vàng không trở lại, Ngàn năm mây trắng mãi lênh đênh. Hán Dương sông lặng, cây lồng lộng Anh Vũ cồn xanh cỏ rập rình Chiều muộn quê nhà đâu đó khuất, Gợi sầu : khói sóng, nước mông mênh. Bản dịch Lê Phương Nguyên

  14. Hạc chở Tiên về nơi cỏi xa Nền cũ lầu hoang đứng thẩn thờ Hạc đi, đi mãi không trở lại Ngàn năm mây trắng lững lờ qua Hán Dương bến nước cây im bóng Ngút ngàn Anh Vũ cỏ chen hoa Quê nhà biền biệt tìm đâu thấy Sương khói trường giang mắt lệ nhòa. Bản dịch Nguyên Nhung

  15. Người xưa cưỡi hạc chẳng thấy về Để lầu Hoàng Hạc vắng tư bề Có phải một đi không trở lại Mây trắng nghìn năm phủ sơn khê. Hán Dương cây ủ rũ, sông buồn Anh Vũ bãi xa rợp cỏ non, Quê hương khuất bóng nơi đâu tá ? Khói sóng trên sông quyện vấn vương. Bản dịch TH.Nguyen

  16. Hoàng Hạc Lâu July 2007.Dallas TX. NguyenThuHoa