4251753
Download
1 / 27

?????????? ??????? ???????? ??????? ?? ??????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 222 Views
 • Uploaded on

Тлумачення поняття нещасний випадок на виробництві. Випадки травмування , що підлягають розслідуванню за Порядком № 1232.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?????????? ??????? ???????? ??????? ?? ???????????' - kaspar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
4251753
Тлумачення поняттянещасний випадок на виробництві


4251753
Випадки травмування,що підлягають розслідуваннюза Порядком № 1232

Нещасний випадок підлягає розслідуванню у разі впливу на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок яких зафіксовано шкоду здоров’ю, зокрема, від одержання поранення, травми, у т. ч. внаслідок тілесних ушкоджень, гострого профзахворювання і гострого професійного та інших отруєнь, одержання сонячного або теплового удару, опіку, обмороження, а також у разі утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, одержання інших ушкоджень внаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха (землетрусу, зсуву, повені, урагану тощо), контакту з представниками тваринного і рослинного світу, які призвели до того, що:

 • працівник втратив працездатність на один робочий день чи більше;

 • працівник переведений на іншу (легшу) роботу не менш як на 1 робочий день;

 • настала смерть або зникнення працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов’язків.

  До відома: Травмовані внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) особи — це особи, які внаслідок ДТП одержали тілесні ушкодження будь-якого ступеня тяжкості

  і протягом трьох діб звернулися за медичною допомогою до лікувально-профілактичного закладу (п.2 Порядок обліку дорожньо-транспортних пригод, затверджених постановою КМУ від 30.06.2005 № 538).

  2


4251753
Потерпілі особи,на яких поширюється дія Порядку № 1232

 • власник підприємства або уповноваженого ним органу (далі ― роботодавець);

 • працівник, у т. ч. іноземець та особа без громадянства, яка відповідно до законодавства уклала з роботодавцем трудовий договір (контракт) або фактично допущена до роботи роботодавцем;

 • фізична особа ― підприємець;

 • член фермерського господарства, член особистого селянського господарства, особа, що працює за договором, укладеним відповідно до законодавства (далі ― особа, що забезпечує себе роботою самостійно)

  3


4251753
Тлумачення поняття «роботодавець»


4251753
Тлумачення поняття «працівник» «роботодавець»

Для порівняння. Згідно зі статтею 1 Генеральної конференції МОП від 08.06.1939 працівник — це працівник з корінного населення, тобто працівник, який належить чи прирівняний до корінного населення залежної території члена Організації або належить чи прирівняний до залежного корінного населення на території метрополії члена Організації.

5


4251753
Потерпілі «роботодавець»особи, на якихне поширюється дія Порядку № 1232:

1) особи рядового і начальницького складу органів та підрозділів Держспецзв’язку;

2) військовослужбовці Служби зовнішньої розвідки, Збройних Сил, Управління державної охорони, СБУ, Держспецтрансслужби;

3) особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх військ, курсантів (слухачів) навчальних закладів МВС;

4) особи, що утримуються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах;

5) особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби;

6) особи рядового і начальницького складу Держтехногенбезпеки;

7) особи рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту МНС;

8) військовослужбовці Адміністрації Держприкордонслужби та її регіональних управлінь, Морської охорони, органів охорони державного кордону, розвідувального органу Адміністрації Держприкордонслужби, навчальних закладів, науково-дослідних установ та органів забезпечення Держприкордонслужби у період проходження ними військової служби;

9) вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти під час навчально-виховного процесу

6


4251753
Спеціальне «роботодавець»розслідуваннянещасних випадків

Нещасний випадок підлягає спеціальному розслідуванню:

 • груповий;

 • зі смертельним наслідком, випадок смерті;

 • зникнення працівника під час виконання трудових (посадових) обов’язків;

 • випадок травмування, що спричинив тяжкі наслідки (у разі прийняття територіальним підрозділом Держгірпромнагляду рішення про проведення спеціального розслідування).

  Віднесення нещасних випадків до таких, що спричинили тяжкі наслідки, у т. ч. з можливою інвалідністю потерпілого, здійснюється відповідно до Класифікатора розподілу травм за ступенем тяжкості, затвердженого МОЗ.

  Якщо територіальним органом Держгірпромнагляду протягом доби не прийнято рішення про проведення спеціального розслідування випадку травмування, що спричинив тяжкі наслідки, розслідування повиненпроводити роботодавець

  7


4251753
Повідомлення про нещасний випадок, що не підлягає спеціальному розслідуванню

Повідомлення про нещасний випадок за формою додатка 2 до Порядку №1232 протягом 1 години з використанням засобів зв’язку та протягом доби на паперовому носії надсилається:

 • Фондові за місцезнаходженням підприємства,на якому стався нещасний випадок;

 • керівникові первинної організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці (за на підприємстві кількох профспілок —керівникові профспілки, членом якої є потерпілий, а у разі відсутності профспілки —уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці);

 • керівникові підприємства, де працює потерпілий, якщо потерпілий є працівником іншого підприємства;

 • органові державного пожежного нагляду за місцезнаходженням підприємства у разі настання нещасного випадку внаслідок пожежі

  8


4251753
Склад комісії випадок, що не підлягає спеціальному розслідуваннюз розслідування нещасних випадків підприємства

 • керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа підприємства, на яку роботодавцем покладено виконання функцій з охорони праці (голова комісії);

 • представник Фонду за місцезнаходженням підприємства;

 • представник первинної профспілки (за наявності на підприємстві кількох профспілок —представник профспілки, членом якої є потерпілий, а у разі відсутності профспілки —уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці);

 • інші представники підприємства (за необхідності);

 • представники іншого підприємства (у разі якщопотерпілий є працівникоміншогопідприємства );

 • представник закладу державної санітарно-епідеміологічної служби, який здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством (у разі виявлення гострого профзахворювання або отруєння).

  Кількість членів комісії — не менше трьох осіб.

  Примітка: До складу комісії не може входити безпосередній керівник робіт.

  9


4251753
Протокол зустрічі випадок, що не підлягає спеціальному розслідуваннюголови (члена комісії) з потерпілою особою (уповноваженою особою, яка представляє її інтереси)

ПРОТОКОЛ

зустрічі голови (члена) комісії з розслідування нещасного випадку,

що _____ ___________ 20__ р. о ___ год. ____ хв.

_______________________________________________________________

(професія (посада), прізвище, ініціали потерпілого)

на ______________________________________________________________

(найменування підприємства)

із потерпілою особою (уповноваженою особою, яка представляє її інтереси)

Мною, _________________________________________________________________

________________________________________________________________________

проведена зустріч з потерпілою особою (уповноваженою особою, яка представляє її інтереси _________________________________________________________________

(дата і місце проведення зустрічі)

__________________________________________________________________________

та роз’яснено їй права відповідно до вимог Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, профзахворювань і аварій на виробництві, затвердженого Постановою КМУ від 30.11.2011 № 1232, а саме:

 • має право приймати участь у засіданнях комісії, де висловлювати пропозиції;

 • додавати до матеріалів розслідування документи, що стосуються нещасного випадку;

 • викладати особисту думку щодо обставин і причин нещасного випадку;

 • одержувати від голови комісії інформацію про хід проведення розслідування;

 • по завершенню розслідування отримувати акт за формою Н-5, а також акт за формою Н-1 (у разі коли нещасний випадок визнано таким, що пов'язаний з виробництвом).

  Потерпіла особа (уповноважена особа,

  яка представляє її інтереси) _______________ _________________

  (підпис) (ініціали та прізвище)

  Голова (член) комісії _______________ _________________

  (підпис) (ініціали та прізвище)


4251753
Перелік запитів про отримання висновків фахівців компетентних органів

 • Запит до медичного закладу про характер і ступінь тяжкості травм та наявності в організмі потерпілого алкоголю, токсичних або наркотичних речовин на момент надходження потерпілого до закладу

 • Запит до лікувально-профілактичного закладу за місцем лікування потерпілого щодо зв’язку погіршення стану здоров’я працівника з впливом на нього небезпечних чи шкідливих виробничих факторів або щодо протипоказання за станом здоров’я працівника виконувати зазначену роботу (у разі нещасного випадку, пов’язаного з погіршенням стану здоров’я потерпілого), а у разі необхідності запит закладові місцевої державної санітарно-епідеміологічної служби про результати вимірів санітарно-гігієнічних досліджень чинників виробничого середовища і трудового процесу умов праці, пов’язаних з нещасним випадком

 • Запит до лікарсько-експертної комісії спеціалізованого профпатологічного лікувально-профілактичного закладу про наявність (відсутність) у потерпілого професійного захворювання

  11


4251753
Перелік запитів про отримання висновків фахівців компетентних органів (продовження)

 • Запит до територіального підрозділу Міністерства внутрішніх справ щодо мотивів з’ясування потерпілим та іншою особою (у разі заподіяння тілесних ушкоджень іншою особою або вбивства потерпілого під час виконання чи у зв’язку з виконанням ним трудових (посадових) обов’язків або дій в інтересах підприємства)

 • Запит до територіального підрозділу Держпраці щодо отримання висновку про наявність трудових відносин між потерпілим та роботодавцем (у разі залучення потерпілої особи не на умовах трудового договору або іншою уповноваженою особою роботодавця)

 • Запит до територіального органу нагляду за безпекою руху, який проводить розслідування, щодо причини катастрофи, аварії та пригоди (події) на транспорті та порушення вимог законодавства(у разі події на транспорті)

 • Запит до експертно-технічного центру або іншого уповноваженого науково-технічний закладу щодо проведення експертного обстеження на відповідність нормативним вимогам умов та засобів виробництва, причетних до нещасного випадку

  12


4251753
Перелік матеріалів висновків фахівців компетентних розслідування:

 • копія наказу про утворення спеціальної комісії;

 • протоколи рішень комісії про розподіл функцій між членами комісії;

 • протокол зустрічі голови (члена) комісії з потерпілим чи уповноваженою особою, яка представляє інтереси потерпілого;

 • протоколи опитування та пояснювальні записки потерпілого, свідків нещасного випадку та інших осіб, причетних до нещасного випадку;

 • протокол огляду місця, де стався нещасний випадок;

 • ескіз місця, де стався нещасний випадок, згідно з додатком 12 до Порядку №1232, плани, схеми, фотознімки такого місця, пошкоджених об’єктів та засобів виробництва;

 • медичний висновок про характер і ступінь тяжкості травми потерпілого відповідно до Класифікатора розподілу травм за ступенем тяжкості, а також про стан алкогольного, токсичного чи наркотичного сп’яніння потерпілого;

 • трудовий договір або інший документ, що визначає трудові відносини між потерпілим та роботодавцем; наказ про прийняття на роботу, особиста картка (довідка про сімейний стан); витяг з трудової книжки;

  13


4251753
Перелік матеріалів висновків фахівців компетентних розслідування (продовження):

 • копії документів про проходження потерпілим первинного професійного навчання, інструктажів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці;

 • інформація про проходження потерпілим первинного та періодичного медичного огляду;

 • дані (наказ, витяг з Правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства тощо) про режим роботи та умови праці на об’єкті, де стався нещасний випадок;

 • накази (розпорядження) щодо експлуатації засобів виробництва на об’єкті виробництва, де стався нещасний випадок;

 • дані про результати перевірки технічного стану (до настання нещасного випадку) причетних до нещасного випадку засобів виробництва (акт або протокол випробування, технічний звіт тощо);

 • витяги з паспортів (формулярів, сертифікатів) засобів виробництва та їх експлуатаційної документації (інструкцій, журналів, актів тощо); витяги з проектно-технологічної документації щодо організації безпечної експлуатації засобів виробництва;

 • документи, що вказують підстави залучення потерпілого на об‘єкт виробництва, де стався нещасний випадок (наказ, розпорядження, наряд-допуск, дозвіл тощо) (за наявності); 14


4251753
Перелік матеріалів розслідування (продовження):

 • висновок експертної комісії у разі її утворення та висновок експертизи (науково-технічної, медичної тощо), якщо вона проводилась;

 • результати додаткових санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища та трудового процесу, проведених установами, організаціями, лабораторіями, яким надано право проводити такі дослідження (у разі їх проведення);

 • витяги з доведених до виконавців документів, що визначають функціональні обов’язки працівників, причетних до нещасного випадку(посадові інструкції, інструкції з охорони праці, робочі інструкції),та нормативно-правових актів з питань охорони праці, вимоги яких порушені;

 • довідка про матеріальну шкоду, заподіяну внаслідок настання нещасного випадку, та надання потерпілому чи членам його сім’ї матеріальної допомоги;

 • інші додаткові документи залежно від обставин і причин настання нещасного випадку.

  Примітка. Акт за формою Н-5 та акт за формою Н-1 складають у п’яти примірниках.

  Перелік матеріалів, що додаються, оформлюється окремо від акта Н-5.

  15


4251753
Критерії пов’язання нещасного розслідування випадку з виробництвом

Достовірно можна вважати НВ пов’язанимз виробництвом,якщо (див. п. 15 Порядку № 1232):

1) наявні безпосередні критерії, які пов’язують нещасний випадок з виробництвом, а саме:

 • НВ стався на території підприємства або його виробничого об’єкта, під час експлуатації засобів виробництва або транспортних засіб, що належить підприємству або ним орендується;

 • у робочий час, визначений Правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства (режим роботи підприємства або виробничого об’єкта), колективного договору підприємства, іншого розпорядчого документа або усної вказівки роботодавця;

 • дії в інтересах підприємства (виробництва);

  2) наявний критерій, який вказує на вплив виробничого чинника на фізичний стан потерпілого.

  Достовірно можна вважати НВ не пов’язаним з виробництвом, якщо (див. п. 16 Порядку № 1232):

  нещасний випадок стався за межами території підприємства або об’єкта виробництва, у неробочий час та під час дій в особистих (власних) інтересах, при цьому не береться до уваги фізичний стан потерпілої особи.

  У всіх інших випадках остаточне рішення про зв’язок нещасного випадку з виробництвом приймає комісія з розслідування залежно від встановлених обставин події, на підставі висновків компетентних органів та документів, що доведені до виконавців або затверджені в установленому порядку.

  16


4251753
Строк проведення розслідування розслідування нещасного випадку

 • протягом доби — роботодавець утворює комісію з розслідування нещасного випадку;

 • протягом трьох робочих діб (з моменту утворення комісії) — проведення розслідування;

 • протягом доби — роботодавець розсилає матеріали розслідування у Фонд та інші органи, які брали участь у розслідуванні НВ (за їх вимогою), а також потерпілому або особі, яка представляє його інтереси, та акти за формою Н-5 (у разі пов’язання нещасного випадку — акт за формою Н-1).

  Строк розслідування може бути продовжений наказом роботодавця за письмовим погодженням з територіальним органом Держгірпромнагляду за місцезнаходженням підприємства (наприклад, у разі виникнення потреби у проведенні лабораторних досліджень, експертизи, випробувань для встановлення обставин і причин настання нещасного випадку).

  Нещасний випадок, про який своєчасно не повідомлено керівника підприємства або роботодавця потерпілого або внаслідок якого втрата працездатності настала не одразу, розслідується протягом місяця після надходження заяви потерпілого чи уповноваженої ним особи, яка представляє його інтереси (незалежно від строку настання нещасного випадку)

  17


4251753
Зберігання розслідування матеріаліврозслідуваннянещаснихвипадків

Нещасні випадки реєструють у Журналі реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків на виробництві ,за формою додатка 7 до Порядку № 1232.

Акт за формою Н-5 (Н-1) разом з матеріалами розслідування зберігається на підприємстві, працівником якого є потерпілий,не менше 45 років.

Підприємство, на території якого стався нещасний випадок з працівником іншого підприємства, зберігає примірник акта за формою Н-5 протягом періоду, необхідного для здійснення передбачених актом заходів щодо усунення причин настання нещасного випадку, але не менш як 1 рік.

18


4251753
Контроль розслідування за розслідуванням нещасних випадків

Контроль за своєчасністю та об’єктивністю проведення розслідування нещасних випадків, підготовкою матеріалів розслідування, веденням обліку нещасних випадків, вжиттям заходів щодо усунення причин нещасних випадків здійснюють відповідно до компетенції:

 • органи державного управління, органи державного нагляду за охороною праці;

 • органи виконавчої дирекція Фонду;

 • профспілки через свої виборні органи і представників (уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці у разі відсутності на підприємстві профспілки).

  У разі виявлення порушення вимог Порядку № 1232 уповноважені представники вищезазначених органів відповідно до своєї компетенції мають право вимагати від роботодавця:

 • проведення повторного (додаткового) розслідування нещасного випадку;

 • затвердження чи перегляду затвердженого акта за формою Н-5 або Н-1;

 • визнання нещасного випадку таким, що пов’язаний з виробництвом, і складення акта за формою Н-1.

  19


4251753
Припис за формою Н-9 розслідування

У разі отримання роботодавцем або уповноваженою ним особою від посадової особи територіального органу Держгірпромнагляду припису за формою Н-9 (за формою додатка 10 до Порядку №1232) роботодавець зобов’язаний:

 • у 5-деннийстрок після одержання припису за формою Н-9 видати наказ про вжиття зазначених у приписі заходів;

 • притягти до відповідальності працівників, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці;

 • в установлений приписом строк письмово повідомити територіальний орган Держгірпромнагляду про виконання заходів.

  Рішення посадової особи органу Держгірпромнагляду може бути оскаржено у судовому порядку. На час розгляду справи у суді дія припису за формою Н-9 зупиняється.

  20


4251753
Приховані нещасні випадки розслідування

Згідно з роз’ясненням Держгірпромнагляду України від 31.01.2012 № 716/0/3.1-6/12 прихованим вважається нещасний випадок, якщо до територіального управління (за місцем знаходження суб’єкта господарювання) від роботодавця не надійшли:

 • матеріали розслідування (акт за формою Н-5 або акт за формою Н-1, у разі пов’язання нещасного випадку з виробництвом) протягом 5 робочих днів (з часу настання нещасного випадку);

 • повідомлення про нещасний випадок по завершенню одного робочого дня (з часу надходження повідомлення від лікувально-профілактичного закладу) у разі нещасного випадку, що підлягає спеціальному розслідуванню

  21


ad