slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GŁÓWNA IDEA – esencja marki PowerPoint Presentation
Download Presentation
GŁÓWNA IDEA – esencja marki

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

GŁÓWNA IDEA – esencja marki - PowerPoint PPT Presentation


  • 106 Views
  • Uploaded on

Kampania promująca markę Innowacyjne Łódzkie przeprowadzona w okresie grudzień 2012 – kwiecień 2013 w ramach projektu „Innowacyjne Łódzkie”, współfinansowanego w ramach III osi priorytetowej RPO WŁ 2007-2013 ze środków EFRR.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

GŁÓWNA IDEA – esencja marki


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Kampania promująca markę Innowacyjne Łódzkieprzeprowadzona w okresiegrudzień 2012 – kwiecień 2013w ramach projektu „Innowacyjne Łódzkie”, współfinansowanego w ramach III osi priorytetowej RPO WŁ 2007-2013 ze środków EFRR

g wna idea esencja marki

Budując markę Innowacyjne Łódzkie, wykorzystaliśmy najnowsze trendy w brandingu.

1.A Osobowość marki – jaka byłaby marka gdybyśmy porównali ja do człowieka ?

Marce Innowacyjne Łódzkie nadaliśmy osobowość. Jest ona dynamicznym biznesmenem w wieku ok. 35 lat wdrażającym nowatorskie projekty w regionie .

1.B Korzyści emocjonalne- jak marka Innowacyjne Łódzkie wpływa na emocje konsumenta ?

Odbiorcy usług Urzędu Marszałkowskiego wiedzą, że urząd do którego przychodzili latami nie jest zwykłym miejscem. Nie tylko nie są tam tratowani jak petenci , oni wiedzą że są partnerami biznesowymi województwa łódzkiego. Ponieważ tylko dzięki synergii i zgodnej komunikacji obie strony przynoszą sobie wzajemnie korzyści.

1.C Korzyści funkcjonalne – korzyści dla konsumenta odczuwalne w realnej rzeczywistości

Jednak aby uwierzyć, klienci musza poczuć zmianę. Dlatego stworzenie aplikacji mobilnej oraz mobilnej strony www pozwala im zrozumieć i docenić progres zachodzący w funkcjonowaniu urzędu.

1.D Funkcje i Atrybuty- Widoczne funkcje, które koncentrują się na korzyściach lub odróżnieniu

Przeprowadzenie kampanii na początku 2013 roku, jest najlepszym momentem na wyprzedzenie konkurencji w postaci innych samorządów, które jeszcze nie przekonały się jak ważne jest natychmiastowe reagowanie na zmieniające trendy rynkowe.

GŁÓWNA IDEA – esencja marki
to wszystko po to eby stworzy portfel marek funkcjonuj cy w ramach jednego produktu

Kampanii Innowacyjne Łódzkie nadaliśmy cechy, które osobno mogą stanowić pojedyncze marki, a zebrane stanowią o niepodważalności całego portfela. Dodatkowo dzięki pogłębionej analizie udało nam się zbudować symbiozę pomiędzy pojmowaniem kampanii, a właściwym produktem jakim jest innowacyjny urząd i województwo. Kampania jest tylko przyczynkiem dla rozwoju. Komunikuje hasło: nie dajemy się wyprzedzić, jesteśmy przed wszystkimi (w domyśle jednostkami samorządowymi) . Na jego unikatowość wpływają cechy:

DRIVER – CZYLI MARKA ROZPĘDZAJĄCA

Mowa tu o mobilnej stronie internetowej, która respektuje wszelkie nowości technologiczne obecnie dostępne. Jest to nośnik niewykorzystany przez samorządy, które zwyczajowo ograniczają się do komunikacji poprzez BIP.

ENDORSER- MAJĄCA FUNKCJĘ NAPĘDZAJĄCĄ ZAINTERESOWANIE I UWAGĘ

Tu należy skupić się na dwóch formach wykorzystanych w kampanii: branding pociągów oraz aplikacja na urządzenia mobilne. Pierwszy z wymienionych może wydawać się alternatywa dla działań BTL, jest jednak podkreśleniem metafory z jaka jest kojarzone województwo łódzkie tj.: węzeł komunikacyjny, najlepiej skomunikowane województwo w Polsce. Dzięki stworzeniu innowacyjnej aplikacji wzrosła konkurencyjność województwa łódzkiego na arenie nie tylko ogólnopolskiej, ale i światowej. Polskie samorządy dosyć nieufnie podchodzą do nowości technologicznych pomimo tendencji wzrostowych na całym świecie.

ENERGIZER- MA ZAPRASZAĆ DO ZAPOZNANIA SIĘ Z MARKĄ

Tę funkcję pełnią mobilne rozwiązania outdoorowe oraz kampania medialna, która przez zdystansowanie bliskiego i dalekiego planu realizuje najnowsze trendy projektowania i komunikowani. Zgodnie z perspektywami rozwoju outdoor to ostatnie medium masowe z dużym potencjałem wzrostu, jednak tylko innowacyjna komunikacja, taka jak zastosowana w kampanii Innowacyjne Łódzkie daje szansę na efektywne jego wykorzystanie. ( za Witualnemedia.pl Reklama outdoorowa i kinowa: jaki był 2012 rok, co w 2013?)

TO WSZYSTKO PO TO ŻEBY STWORZYĆ PORTFEL MAREK FUNKCJONUJĄCY W RAMACH JEDNEGO PRODUKTU.
kampania w mediach za o enia

W ramach kampanii zaplanowane zostały działania crossmediowe: obecność na nośnikach outdoorowych, kampania w Internecie, radio i w prasie. Kampania rozpoczęła się przed świętami Bożego Narodzenia 20 grudnia i jej główna część trwała do końca marca. Wszystkie działania zakończone zostały publikacją ogłoszeń w prasie, natomiast w celu wzmocnienia działań promocyjnych, w połowie marca na portalu Gazeta.pl ponowiono kampanię mailingową, która utrwaliła przekaz w świadomości odbiorców.

W planowaniu kampanii wykorzystano metodę działania etapowego, która ma na celu systematyczne przypominanie odbiorcom o marce „Innowacyjne Łódzkie”. Dzięki takiemu zabiegowi grupa odbiorców miała czas na sukcesywne przyswajanie komunikatu kampanii. Odbiorca, poprzez kampanię był informowany, iż działania związane z marką „Innowacyjne łódzkie” nie są jednorazowym wydarzeniem a ciągłym procesem mającym w efekcie unowocześniać województwo łódzkie. Wysyłanie wielu komunikatów reklamowych w różnym czasie, w różnych mediach miało na celu wywarcie na odbiorcach wrażenie, że działania w poszczególnych mediach trwają dłużej, niż w rzeczywistości, a ich intensywność jest wyższa.

KAMPANIA W MEDIACH ZAŁOŻENIA
internet za o enia

Kampania internetowa wykorzystywała potencjał trzech największych portali informacyjnych: Onet.pl, Wp.pl i Gazeta.pl, które są liderami na polskim rynku w rankingu popularności wśród internautów. Witryny te przodują w statystykach, posiadając najwyższą liczbę użytkowników (RU – realny użytkownik) i największą miesięczną liczbę odsłon, dzięki czemu są świetnymi kanałami budującymi maksymalny zasięg przekazu kampanii. Łącznie na wszystkich portalach zaplanowano 9 000 000 odsłon. W tym celu wykorzystany został format Double Billboard 750x200 – w dwóch wersjach kreacyjnych: statycznej i dynamicznej. Emisja prowadzona była w ramach ROS, czyli bez podziału na konkretne sekcje. Dzięki temu kampania odsłonowa osiągnęła maksymalny zasięg przy dużej optymalizacji wydatków, co również spowodowało zwiększenie jej efektywności.

Z badań wynika, że czołowymi ogólnopolskimi portalami informacyjnymi w momencie planowania kampanii były:

Onet.pl (UU: 58 385 037, RU:13 437 858),

Wp.pl (UU:54 308 090, RU: 12 625 945),

Gazeta.pl (UU: 41 882 196, RU: 11 773 097).

W ramach kampanii Internetowej zaplanowana została również dwukrotna wysyłka mailingu promocyjnego do użytkowników poczty Wp.pl i Gazety.pl, do łącznie ok. 380 000 użytkowników. Ta forma reklamy jest wciąż bardzo skuteczna i przynosząca wymierne rezultaty, w postaci wysokiego współczynnika CTR (stosunek odsłon mailingu do kliknięć) plasującego się na poziomie od kliku do kilkunastu procent. Wybór tego kanału komunikacji należy uznać za innowacyjny urzędu i symbolizuje elektroniczne, osobiste zaproszenie do skorzystania z e-usług rozesłane do potencjalnych klientów. W ten sposób wskazano Internautom, jak łatwy w obsłudze jest elektroniczny urząd i jak wiele spraw można załatwić przez Internet.

INTERNET-założenia

Źródło: Badanie Megapanel PBI/Gemius realizowane przez Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. i Gemius SA 06.2012. Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzące z badania Net Track Millward Brown SMG/KRC prowadzonego na próbie dobieranej i ważonej przez PBC.Grupa celowa: Wszyscy internauci

internet rezultaty

.

  • Działania promocyjne w Internecie trwały od 24 stycznia 2013r. do 24 lutego 2013r. Łącznie na wszystkich portalach wyemitowane zostało aż 9 212 863 odsłon reklamy z cappingiem=3, czyli aż o 212 863 odsłon więcej niż założono. Emisja nastąpiła w ramach ROS portalów, czyli bez podziału na konkretne sekcje. Dzięki temu kampania odsłonowa osiągnęła maksymalnie szeroki zasięg. W kampanii, w celu zwiększenia atrakcyjności przekazu, zostały wykorzystane dwie kreacje. Kreacja nr 1 w formacie Video Double Billboard 750x200px oraz kreacja nr 2 w formacie Double Billboard 750x2000px.

Poniżej prezentujemy szczegółowe rezultaty kampanii w podziale na poszczególne portale:

Z powyższych statystyk wynika, iż najskuteczniejsza okazała się kampania na portalu Onet.pl. Osiągnięto bardzo wysokie współczynniki CTR (stosunek odsłon do kliknięć w wyświetlaną kreację).

INTERNET-rezultaty
internet rezulaty cd

Kampania mailingowa została przeprowadzona w dwóch fazach. Po raz pierwszy wysyłkę aktywowano 24 stycznia 2013r., po raz drugi 14 marca 2013r.

Poniżej prezentujemy łączne rezultaty obydwu wysyłek:

- Łączna liczba wysłanych maili: 380 000

- Licznik kliknięć otwierających emaile: 41 748 (12%)

- Liczba kliknięć przenoszących na adres strony www.in.lodzkie.pl: 1 949

INTERNET-rezulaty cd.
prasa rezultaty

Kampania prasowa, która została zrealizowana w okresie od 15 stycznia 2013r. do 26 kwietnia 2013r., to kolejny wykorzystany kanał komunikacji w projekcie „Innowacyjne Łódzkie”. Reklamy ukazywały się w łódzkim dodatku do Gazety Wyborczej oraz w piętnastu tytułach lokalnych przedstawionych poniżej (tabela nr 1).

W każdym z wyżej wymienionych tytułów opublikowano średnio po trzy emisje reklamy. Dzięki temu łącznie w całej kampanii prasowej na obszarze województwa łódzkiego wygenerowano minimum 351 535 jednostkowych kontaktów z reklamą. Jednak, jak wynika z badań przeprowadzonych przez LBS (Lokalne Badania Społeczne) po gazety lokalne sięga średnio 73 % mieszkańców powiatów w wieku powyżej 15 (wskaźnik CO – Czytelnictwo Ogółem). Często, jedno wydanie czytane jest przez wszystkie osoby z gospodarstwa domowego, dlatego szacuje się, iż faktyczny zasięg kampanii był kilkakrotnie wyższy. Planując kampanie postawiliśmy na wiarygodności i zaufaniu, jakim cieszą się poszczególne tytuły w społeczności lokalnej. Czytelnicy chętnie sięgają po te media, które dostarczają najbardziej przez nich poszukiwanych informacji lokalnych.

Aby uatrakcyjnić formę przekazu, w wydaniach tytułów lokalnych, zamieszczono także dodatkowy teaser, który opublikowany kilka stron wcześniej stał się zapowiedzią reklamy głównej. Taki zabieg podniósł zauważalność i zapamiętywalność kampanii, zwiększając liczbę kontaktów z reklamą (co najmniej 2 na wydanie) oraz wywołując zaciekawienie odbiorcy.

PRASA - rezultaty
radio

Uzupełnieniem przekazu w formie wizualnej były spoty w stacjach radiowych. Kampania radiowa trwała ponad miesiąc, od 14 stycznia 2013 do 21 lutego 2013r. Emisje spotów radiowych o długości 30 sekund zaplanowaliśmy w stacji o zasięgu regionalnym - w Radiu Eska oraz w stacjach lokalnych. Radio Eska swoim zasięgiem pokrywa prawie cały teren naszego województwa. Jej słuchalność to przeszło 7,24 %, co powoduje, że jest liderem wśród stacji regionalnych w regionie łódzkim, docierając do 146 000 osób. Wyemitowano 120 spotów przez okres jednego miesiąca, co pozwoliło na dobrze zauważalną kampanię. W celu zwiększenia zasięgu kampanii, ograniczono godziny emisji spotów do czasu pomiędzy 6 - 20. Są to godziny, w których ludzie zarówno jadą do jak i wracają z pracy. Dodatkowo częstym zjawiskiem jest słuchanie stacji radiowych podczas wykonywania zajęć codziennych (nie tylko praca, ale np. gotowanie i sprzątanie). Ograniczenie czasu emisji do tych godzin pozwoliło zyskać pewność, że spoty zostaną usłyszane przez te osoby. Stacje lokalne, które wykorzystane zostały w kampanii Innowacyjne Łódzkie to Radio Victoria (siedziba w Łowiczu), Radio RSC Skierniewice (siedziba w Skierniewicach), Radio Ziemi Wieluńskiej (siedziba w Wieluniu), Nasze Radio (siedziba w Sieradzu), Radio Strefa FM (siedziba w Piotrkowie Trybunalskim). Sumaryczny zasięg wybranych stacji lokalnych to prawie 10% mieszkańców województwa łódzkiego. W celu zwiększenia zapamiętywalności i efektywności emitowanej reklamy zwiększono ilość emitowanych spotów z 60 do 120. Dodatkowo wyprodukowane zostały dwie wersje spotu, jeden z nich w formie „teasera” zaciekawiającego i zachęcającego do wsłuchania się w przekaz. W stacjach lokalnych spoty były pozycjonowane, dzięki czemu znacznie podniesiona została efektywność kampanii zwiększając częstotliwość kontaktów z kampanią. Rozwiązanie jest rzadko stosowane, a przez to innowacyjne, gdyż większość wydawców nie decyduje się na nie.

Badanie: Radio Track. MillwardBrown SMG/KRC. Fale:

Grupa celowe:

Nowe województwo (podział na 16) = łódzkie

Braki danych usunięte po każdej zmiennej.

Wskaźniki słuchalności: Zasięg dzienny

Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika

maj 2012 : lipiec 2012 (wielkość: 21 080)

Wielkość (nie ważona): 2 056 576 (66 055 przypadków, 6,2% całej próby)

Dane liczbowe według : Radio Track SMG KRC Millward Brown, GC. Woj. Łódzkie,

godziny 6-22, XII 2010-XI 2011, zasięg w kwadransach , n=5723

RADIO
outdoor

Na potrzeby kampanii wybrane zostały innowacyjne nośniki – backlighty mobilne, wykorzystujące nowatorską technikę montażu plakatu reklamowego typu day&night. Technika ta pozwala na ekspozycję plakatu w dwóch wariantach kolorystycznych: wersję dzienna i wersję nocną, uzyskaną dzięki źródłu światła umieszczonego pod kreacją. Dodatkowym atutem backlightów mobilnych jest ich zauważalność, nośniki codziennie podczas trwania kampanii przemieszczały się po specjalnie zaplanowanych trasach przejazdu między wybranymi, centrami handlowymi. Trasy obejmowały oczywiście drogi o największym natężeniu ruchu. Ekspozycja zaczęła się w terminie przedświątecznym, co pozwoliło zmaksymalizować zasięg w okresie wzmożonej aktywności zakupowej w centrach handlowych. Kampania trwała od: 20 grudnia 2012r. do 2 lutego 2013r., w następujących miastach:

OUTDOOR

Łódź: Manufaktura, Galeria Łódzka, Port Łódź,

Warszawa: Galeria Mokotów, Złote Tarasy, Arkadia

Poznań: Stary Browar, Galeria Malta

Wrocław: Galeria Dominikańska, Arkady Wrocławskie, Pasaż Grunwaldzki,

GOP: Trzy Stawy, Silesia City Center, Pogoria,

Gdańsk: Galeria Przymorze, Matarnia Park Handlowy,

Kraków: Galeria Krakowska, Galeria Kazimierz, Bonarka City Center

Częstochowa: Galeria Jurajska

outdoor badania

Badane nośniki:

BB 18:

GOP – 25

Kraków – 10

Łódź – 15

Poznań – 10

Szczecin – 5

Trójmiasto – 10

Warszawa – 30

Wrocław – 10

CLP:

GOP – 20

Kraków – 10

Łódź – 17

Poznań – 10

Szczecin – 10

Trójmiasto – 10

Warszawa – 30

Wrocław – 10

Parametry mediowe kampanii:

Zasięg 1+ 41,48 %

Zasięg 1+ w liczbie osób 3 410 224

Zasięg 3+ 6,96 %

Średnia liczba kontaktów na 1 widza kampanii: 16

Liczba kontaktów: 54 138 461

Głównym trzonem kampanii outdoorowej była ekspozycja na 120 nośnikach typu Billboard 18m2, 15 nośników typu 12m2 i 120 nośników typu Citylight. Uwzględnione ilości i lokalizacje dobrane były w taki sposób, aby maksymalnie zwiększyć zauważalność kampanii poprzez ekspozycję w miejscach o wzmożonym ruchu pieszym lub samochodowym. Ponadto wybrane Citylighty w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach wyposażone zostały w urządzenia bluetooth, z których na telefon można było pobrać dodatkowy przekaz reklamowy. Jako termin tej części kampanii wybrano styczeń (BB18m2 i BB12m2) oraz przełom stycznia i lutego (Citylighty). Badania outdooru w systemie AMS Metrics (badaniami objęte są jedynie największe miasta Polski, z tego względu z badania efektywności wyłączone zostały nośniki w małych miejscowościach) wskazują, iż kampania outdoorowa osiągnęła następujące rezultaty:

OUTDOOR - badania
outdoor poci gi

Dodatkowym, wizerunkowym rozwiązaniem wykorzystanym w kampanii Innowacyjne Łódzkie było uwzględnienie ekspozycji spektakularnej reklamy zewnętrznej o powierzchni 40 m2 na 6 pociągach relacji Łódź-Warszawa. Kursy odbywały się w godzinach popularnych wśród podróżujących np. o godzinie 08:20, w której wielu mieszkańców województwa łódzkiego jedzie do Warszawy (podczas kampanii łącznie odbyły się 183 kursy). Reklama na taborze kolejowym jest efektowna, bardzo widoczna i wyróżnia się gdyż jest rozwiązaniem wciąż niestandardowym. Pociągi przejeżdżające przez takie miasta jak: Koluszki, Skierniewice, Żyrardów oraz docelowo Warszawa dodatkowo zwiększyły zasięg i dotarły z komunikatem reklamowym promującym „Innowacyjne łódzkie” do szerokiej rzeszy podróżnych na dworcach. W ramach kampanii wyklejone zostały również szyby między przedziałami, dzięki czemu z przekazem reklamowym w sposób ciągły kontakt mieli pasażerowie przebywający wewnątrz pociągu. Wartością dodaną kampanii na pociągach były dodatkowe kursy pociągów do innych miast m.in. do Częstochowy, Sieradza i Radomska (zrealizowano 29 gratisowych kursów). Wielkoformatowa kampania outdoorowa na pociągach, trwała od 22 grudnia 2012r. do 26 marca 2013r.

Statystyki dotyczące kampanii:

Podczas kampanii „Innowacyjne Łódzkie” z przekazem reklamowym udało się dotrzeć do ok. 33 874 pasażerów Przewozów Regionalnych. Szczegółowe statystyki z podziałem na poszczególne miesiące znajdują się w Wykresie nr 1.

OUTDOOR - pociągi
warto dodana komunikacja z pokoleniem y inaczej znanym jako pokolenie 3f

Wszystkie wcześniej wymienione elementy to konieczna podstawa zbudowania podwalin komunikacyjnych z pokoleniem 3 F tzn.: FUN FRIENDS FEEDBACK. Dla tego pokolenia najważniejsza jest zabawa, relacje z przyjaciółmi i informacja zwrotna. Komunikacja z nowym odbiorcą jest ważna także poprzez aspekt ekonomiczny: jak nigdy dotąd działa marketing wirusowy. Co oznacza, że kampania będzie aktualna nawet po jej zakończeniu. Żeby to osiągnąć należało wskazać nagrodę, co jest niezbędne ze współczesnym konsumentem .

Nagrodą dla odbiorcy aplikacji i strony jest forma innowacyjnego doznania, przeżycia przygody z ciekawymi formami technologicznymi. Nareszcie mają uczucie, że samorząd komunikuje się z nimi kanałami, w których oni już od dawna funkcjonują. Doświadczanie marki, jej potencjału dzieje się w jego umyśle. Zgodnie z teorią powstawania myśli.

Poza komunikacją samych informacji o mobilności urzędu, wykorzystano mechanizmy emocjonalne do komunikacji z odbiorcą. Stąd dobór kolorystyki i wykorzystanie przyjaznych skojarzeń, przede wszystkim z przedmiotem poduszki.

WARTOŚĆ DODANA: KOMUNIKACJA Z POKOLENIEM Y, INACZEJ ZNANYM JAKO POKOLENIE 3F