ICC:n sopimusmallit ja projektitoimitus
Download
1 / 22

Miksi ICC? - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

ICC:n sopimusmallit ja projektitoimitus Vientikaupan sopimusehdot ICC Suomen osasto 15.11.2007 Lauri Railas. Miksi ICC?. ICC:llä on pitkät perinteet kaupan sääntöjen kehittämisessä, Yhdenmukaiset remburssisäännöt ja Incoterms jo 1920- ja 1930-luvuilta lähtien

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Miksi ICC?' - kasimir-hardin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ICC:n sopimusmallit ja projektitoimitusVientikaupan sopimusehdotICC Suomen osasto 15.11.2007Lauri Railas


Miksi icc
Miksi ICC?

 • ICC:llä on pitkät perinteet kaupan sääntöjen kehittämisessä, Yhdenmukaiset remburssisäännöt ja Incoterms jo 1920- ja 1930-luvuilta lähtien

 • Mallisopimusten julkaisu alkoi vasta 1990-luvun alussa, agentti- ja jälleenmyynti-sopimukset, irtaimen kauppasopimus jne.

 • Tasapuolisuus tavoitteena, koska ICC on yleisjärjestö


Icc n uudet sopimusmallit
ICC:n uudet sopimusmallit

 • ICC Model Contract Turnkey Supply of an Industrial Plant 2003 (laitostoimitus)

 • ICC Model Major Project Turnkey Contract 2007 (urakkasopimus)

 • Molemmissa toimittajalla/urakoitsijalla kokonaisvastuu eli laitoksen tai rakennuksen ”avaimet käteen” kokonaiskorvausta vastaan


Icc model contract turnkey supply of an industrial plant 2003
ICC Model Contract Turnkey Supply of an Industrial Plant 2003

 • Vastaavia malleja tehneet mm.

 • - UNECE (ECE 188)

 • - ORGALIME ja

 • - FIDIC (Yellow Book 1999)

 • - Pohjoismaissa NLM 02-ehdot


Ehtojen tarkoitus
Ehtojen tarkoitus 2003

 • Laitos, laite tai tuotantolinja ostajan tiloihin

 • Laitteen/laitoksen toimittaminen, sen asentaminen ja käyttöönotto

 • Vastuu laitteen käyttöominaisuuksista

 • Pääpaino johdannon mukaan silti tavarantoimituksella eli CISG ym. kauppalait soveltuvat sopimukseen


Laitostoimitusehtojen osat
Laitostoimitusehtojen osat 2003

 • Ehtoteksti

 • Contract Schedules – Kohtia, joihin osapuolten toivotaan kiinnittävän huomiotaan ja täsmentävän sopimuksessaan

 • Annexes - luettelo sopimuksen sovittavista yksityiskohdista


Sopimuksen voimaantulo ja t yt nt npano
Sopimuksen voimaantulo ja täytäntöönpano 2003

 • Sopimuksen voimaantulo on sidottu sen allekirjoitukseen

 • Sopimuksen toteuttamisen edellyttämät tapahtumat, kuten vientilisenssit ja pankki- takaukset ovat sopimuksen täytäntöön- panon edellytyksiä

 • Osapuolilla on kuitenkin velvollisuuksia voimaantulosta lähtien


Laitteen toimitus
Laitteen toimitus 2003

 • Vaikka myyjän toimitusvelvollisuus sopimuksessa käsittääkin tehtäviä pystytykseen, käyttötestaukseen ym. liittyen, sovitaan itse laitteen toimituksesta, kuten irtaimen kaupassa

 • Kaksi mahdollisuutta käytössä

  • Tavara toimitetaan satamaan ostajan maassa, jonka jälkeen ostaja vastaa

  • Tavara toimitetaan asennuspaikalle


Laitteen toimitus 2003 ehdoissa
Laitteen toimitus 2003 ehdoissa 2003

 • Laitostoimitusehdoissa on valittu olettamaksi CIP (asennuspaikka)

 • Tämä johtaa siihen, että vaikka myyjä maksaakin kuljetuksen asennuspaikkaan, riski tavaraan ja varaosiin siirtyy toimitushetkellä  jos varaosat jäävät riskin siirryttyä saapumatta, myyjä ei voi asentaa, mutta ei sopimusrikkomusta

 • Toimitus tapahtuu luovutettaessa ensimmäiselle itsenäiselle rahdinkuljettajalle  implikaatioita oikeuspaikkaan ja lainvalintaan


Myyj n velvoitteet
Myyjän velvoitteet 2003

 • Tavaran toimitus CIP asennuspaikka

 • Tavaran toimitus yleiskuvauksen mukaan. Ostajan velvoitteena avustaa layoutin suunnittelussa.

 • Pystytyksen/asennuksen valvonta

 • Pystytystestin (koneiden koekäyttö ym.) valvonta

 • Käyttötestin (luvatun kapasiteetin saavuttaminen) valvonta


Sopimusrikkomusten seuraamukset
Sopimusrikkomusten seuraamukset 2003

 • Sopimussakko

  • tavarantoimituksen viivästyksestä

  • käyttöönoton viivästyksestä

  • taatun suoritustason alituksesta minimisuoritustason ylittyessä

   Purku vain kun laite ei saavuta minimisuoritustasoa


Sovellettavat oikeuss nn t
Sovellettavat oikeussäännöt 2003

 • Sopimusehdot asettavat kaksi vaihtoehtoa, joista toinen (B) on nimetyn maan laki. Jos valintaa ei tehdä, soveltuu vaihtoehto A:

 • Lex mercatoria (principles of law generally recognized in int´l trade as applicable to international turnkey contracts)

 • CISG

 • Kauppatavat

 • UNIDROIT-periaatteet, poislukien hardship


Icc model major project turnkey contract 2007
ICC Model Major Project Turnkey Contract 2007 2003

 • Kansainvälisenä yleisenä mallina tähän mennessä lähinnä FIDIC:in ehdot (Silver Book 1999)

  • Mm. Maailmanpankin hankintasäännöt viittaavat siihen

 • Kansallisia mallisopimuksia rakennusurakoihin YSE 98 Suomessa ja ABT94 Ruotsissa


 • Yksityiset ja julkiset urakat
  Yksityiset ja julkiset urakat 2003

  • Sopimusmalli on tarkoitettu sekä yksityisiin, että julkisiin urakoihin, mm. sateenkaarimalliin (PPP, BOT ym.)

  • Julkisiin urakoihin soveltaminen edellyttää, että hankintayksiköt hyväksyvät ehdot sopimusten pohjaksi, vaikkakin tarvittaessa muunneltuina


  Kuinka icc n malli tavoittelee tasapuolisuutta
  Kuinka ICC:n malli tavoittelee tasapuolisuutta? 2003

  • Useat artiklat kertovat soveltamis- tarkoituksensa, ettei niitä sovellettaisi muussa asiayhteydessä

  • Kun mahdollista, osapuolten velvollisuudet ilmaistaan peiliperiaatteen mukaan

  • Lojaliteettiperiaate konkreettisin sisällöin osa sopimusehtoja


  Lojaliteettiperiaate k yt nn ss art 3
  Lojaliteettiperiaate käytännössä (Art. 3) 2003

  • Tulkintasääntö ja velvoitteita

  • Yhteistyö, ei tietoista harhaanjohtamista, molempien osapuolten perusteltujen odotusten huomioonottaminen

  • Tiedon jakaminen toiselle osapuolelle (pl. salassapidon alainen tieto)

  • Yhteistyö tavoitteen saavuttamiseksi

  • Toisen osapuolen varoittaminen haitallisista seuraamuksista

  • Vältettävä tarpeetonta puuttumista toisen asioihin

  • Tiedusteluihin vastaaminen ajoissa

  • Konkreettinen konsultaatiovaatimus


  Sopimuksen tulkinta art 7
  Sopimuksen tulkinta (Art 7) 2003

  • Vain kirjallinen sopimus, etusijajärjestys:

   1) Sopimusasiakirja ja liitteet (Schedule of Contract Amendments)

   2) Sopimusehdot

   3) Ylimääräiset liitteet (Appendices, vrt. Schedule)

   4) Tilaajan vaatimukset

   5) Tarjous

   6) Mahd. olettamat

   7) Muut mahd. sopimusasiakirjat


  Muita erityispiirteit
  Muita erityispiirteitä 2003

  • Immateriaalioikeuksien käsittely sopimusehdoissa

  • Lahjonnan ja korruption vastustaminen

  • Ei ”engineeriä”, kuten FIDIC:issä

  • Lainvalinta perinteinen, vrt. laitostoimitusehdot


  Sopimush iri t
  Sopimushäiriöt 2003

  • Viivästysvastuu ja bonus

  • Sopimussakon oletusarvo 0,5 % viikko, max 10 %

  • Vastaava peiliperiaatteen mukainen bonus, jos työ suoritetaan loppuun ennen sovittua aikaa

  • Virheen korjausaika oletusarvona yksi vuosi


  Vastuum r ykset
  Vastuumääräykset 2003

  • Vastuu ja riski vastaanottoon asti urakoitsijalla

  • Sopimusperusteinen tuotevastuu tuottamusperusteinen

  • Rangaistuksenluonteiset ja välilliset vahingot rajattu ulos

  • Maksimivastuu yksittäisestä vaatimuksesta (eräin poikkeuksin, kuten virheen korjaamisvastuu) 7,5 % alkuperäisestä sopimushinnasta

  • Totaalivastuu kaikista vahingoista 30 % sisältäen myös törkeän huolimattomuuden


  Riitojenratkaisu
  Riitojenratkaisu 2003

  • Combined Dispute Board

  • Osapuolten valittava sovellettava prosessioikeus

  • CDB antaa suosituksen tai päätöksen

  • Jos tätä ei noudateta tai osapuoli kiistää suosituksen tai päätöksen, voidaan mennä ICC-välimiesmenettelyyn, osapuolet ovat kuitenkin sidottuja päätökseen, kunnes välitystuomio annetaan


  KIITOS! 2003

  • OTT Lauri Railas

  • Asianajotoimisto Krogerus Oy

  • Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki

  • Puh: 09 622 6520

  • Fax: 09 631 811

  • Email: [email protected]


  ad