esk zem v prav ku n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ČESKÉ ZEMĚ V PRAVĚKU PowerPoint Presentation
Download Presentation
ČESKÉ ZEMĚ V PRAVĚKU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

ČESKÉ ZEMĚ V PRAVĚKU - PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on

ČESKÉ ZEMĚ V PRAVĚKU. OBDOBÍ PRAVĚKU dělíme podle materiálu, z kterého pravěcí lidé vyráběli své nástroje. Doba kamenná (3 500 000 - 2 200 př.n.l) Doba bronzová (2 200 – 750 př. n.l.) Doba železná (750 př.n.l. – 0 ).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ČESKÉ ZEMĚ V PRAVĚKU' - kasi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
obdob prav ku d l me podle materi lu z kter ho prav c lid vyr b li sv n stroje
OBDOBÍ PRAVĚKUdělíme podle materiálu, z kterého pravěcí lidé vyráběli své nástroje
 • Doba kamenná (3 500 000 - 2 200 př.n.l)
 • Doba bronzová (2 200 – 750 př. n.l.)
 • Doba železná (750 př.n.l. – 0 )
slide3

DOBA KAMENNÁnázev vznikl podle hlavního nástroje, který pravěcí lidé používali- opracovaného kamene- PĚSTNÍHO KLÍNU Používali ho k řezání, sekání i jako zbraň.

podle zp sobu ob ivy lid d l me dobu kamennou na dva seky
Podle způsobu obživy lidí dělíme dobu kamennou na dva úseky:

Starší doba kamenná

Doba lovců a sběračů

Mladší doba kamenná

Období prvních zemědělců

z pis do se itu
Zápis do sešitu

Pravěk

Období pravěku dělíme podle materiálu, z kterého tehdejší lidé vyráběli své nástroje.

Pravěk: 1. Doba kamenná- starší

-mladší

2. Doba bronzová

3. Doba železná

star doba kamenn v t to dob se vyvinuli prvn lid dne n ho typu
Starší doba kamennáv této době se vyvinuli první lidé dnešního typu

Člověk rozumný

Člověk zručný

Člověk vzpřímený

Člověk dnešního

typu

jak ili
Jak žili?
 • Žili v menších tlupách.
 • Přespávali v jeskyních a jednoduchých chatrčích.
 • Živili se sběrem lesních plodů nebo semen a lovem zvěře.
 • Převratným objevem byl oheň (znamenal ochranu před zimou, zvěří a usnadnil přípravu jídla).
 • Postupně se začala z posunků vyvíjet řeč.

Jeskyně Pekárna

(archeologické naleziště

z doby kamenné)

slide8
Lov
 • Zpočátku převážně sbírali lesní plody a semena.
 • Postupně začali lovit menší zvířata.
 • S rozvojem řeči si troufli i na lov větších zvířat.
 • K lovu používali kamenné nástroje a nástroje vyrobené z kostí ulovených zvířat.
podneb nebylo st l st dala se
Podnebínebylo stálé, střídala se:
 • období chladu (doba ledová)
 • období tepla (doba meziledová)

Každé období trvalo několik desetitisíců let.

V poslední době ledové na našem území žili lovci mamutů. Archeologové objevili pozůstatky pravěké vesnice z tohoto období u obce Dolní Věstonice na jižní Moravě.

mamut
Mamut
 • Obrovský savec vysoký až 5 metrů.
 • Tělo měl pokryto hustou hnědou srstí.
 • Měl chobot jako slon a obrovské zahnuté kly.
doln v stonice obec u kter byly nalezeny poz statky t bo i t z doby lovc mamut
Dolní VěstoniceObec, u které byly nalezeny pozůstatky tábořiště z doby lovců mamutů.

Byly objeveny:

 • pozůstatky chýší, ohniště
 • hroby
 • kosti stovek mamutů
 • šperky a sošky (Věstonická venuše)
slide12
Umění

Sošky znázorňující tělo ženy,

známé jako venuše.

Nejznámější Věstonická venuše.

Malby

na zdech jeskyní

z pis do se itu1
Zápis do sešitu

Starší doba kamenná (doba lovců a sběračů)

Podnebí: střídala se doba ledová a doba meziledová

Lidé - první lidé dnešního typu

- žili v menších tlupách

- přespávali v jeskyních, později v jednoduchých chýších

- sbírali lesní plody a semena

- lovili zvířata

- jako nástroj i zbraň používali pěstní klín (pazourek)

Převratný objev- oheň

Umění- sošky, rytiny na kostech, malby v jeskyních

Lov- zpočátku lovili jen drobnou zvěř, se vznikem řeči se

odvážili i k lovu větších zvířat-mamutů

slide14

Otázky:

 • Na která období dělíme pravěk?
 • Co je to pěstní klín, z jakého materiálu byl vyroben, k čemu ho pravěcí lidé používali?
 • Jak se živili lidé ve starší době kamenné?
 • Jak tehdy lidé žili?
 • Jaké bylo podnebí ve starší době kamenné?
 • Jak se jmenuje vesnice, u které byly objeveny pozůstatky pravěkého sídliště?
 • Popiš, jak vypadal mamut.
 • Proč si pravěcí lovci v poslední době ledové troufli i na větší zvířata, dokonce na mamuta?
 • Jak se říká soškám, které znázorňovaly tělo ženy?
pou it prameny
Použité prameny
 • Vlastivěda pro 4. a 5. ročník ZŠ, Nová škola
 • Čítanka pro 4. a 5. ročník, Nová škola
 • Dětská ilustrovaná encyklopedie Má vlast, Slovart
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Prav%C4%9Bk, přístupné k 1.11.2010
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Doba_kamenn%C3%A1 , přístupné k 1.11.2010
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Pazourek , přístupné k 1.11.2010
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk_vzp%C5%99%C3%ADmen%C3%BD , přístupné k 1.11.2010
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk_zru%C4%8Dn%C3%BD , přístupné k 1.11.2010
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk_rozumn%C3%BD , přístupné k 1.11.2010
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk_neandrt%C3%A1lsk%C3%BD , přístupné k 1.11.2010
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%AD_V%C4%9Bstonice , přístupné k 1.11.2010
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Mamut , přístupné k 1.11.2010