avi meldingen og attf ringsbedriftenes plass n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
AVI-meldingen og attføringsbedriftenes plass

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

AVI-meldingen og attføringsbedriftenes plass - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

AVI-meldingen og attføringsbedriftenes plass. Av direktør Johan-Martin Leikvoll. BAKTEPPE 1. Norge har høy yrkesdeltakelse (2.4.millioner) og meget lav arbeidsledighet. Likevel er 1 av 4 i yrkesaktiv alder utenfor arbeidslivet p.g.a. sjukdom, uføretrygding m.m. BAKTEPPE 2.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'AVI-meldingen og attføringsbedriftenes plass' - kasi


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
avi meldingen og attf ringsbedriftenes plass

AVI-meldingen og attføringsbedriftenes plass

Av direktør Johan-Martin Leikvoll

bakteppe 1
BAKTEPPE 1
 • Norge har høy yrkesdeltakelse (2.4.millioner) og meget lav arbeidsledighet.
 • Likevel er 1 av 4 i yrkesaktiv alder utenfor arbeidslivet p.g.a. sjukdom, uføretrygding m.m.
bakteppe 2
BAKTEPPE 2
 • Noen av landets 320.000 uføretrygdede kan få et ”come back” til arbeidslivet, men fremfor alt handler det om å stanse økningen i antallet (unødvendige) uføretrygdede.

Viktig å satse på ungdom som dropper ut av skolen, yrkeshemmede, langtidsledige, personer på medisinsk rehabilitering, sosialhjelpsmottagere o.s.v.

 • Norge bruker over 100 milliarder pr. år til passive ytelser og i beste fall 5 milliarder på tiltak for å få folk tilbake til arbeidslivet.
m lgruppe
Målgruppe
 • Målgruppen for attføringsbedriftene i dag er yrkeshemmede
 • Målgruppen for attføringsbedriftene og moderne attføring i morgen bør være yrkeshemmede, sosialhjelpsmottagere, langtidsledige m.m. og målet er å få og beholde arbeid.
 • Attføringsbedriftene bør være et supplement i næringslivets IA-arbeid
det handler om 1
Det handler om 1:
 • Å gripe inn tidlig nok. Det tar 922 dager før personene får vedtak om yrkesrettet attføring og enda går det tid
 • Å treffe den enkelte med de riktige tiltakene
 • Og målet er ikke bare å skaffe personene arbeid (50% i dag), men også:
 • At de beholder tilknytningen til arbeidslivet (35 % i dag)
det handler om 2
Det handler om 2:
 • Næringslivet trenger arbeidskraft – ikke lønnstilskudd
 • For to år siden 90.000 yh. og ledige. I dag 50.000 ledige, men fremdeles 86000 yh som betyr:
  • At yrkeshemmede ikke kan nyttiggjøre seg det gode arbeidsmarkedet som ordinært ledige, men har behov for mer tilrettelagt oppfølging, kvalifisering og arbeidstrening
 • Mer vekt på kvalitet fra NAV – attføring er ikke et akkumulert regneark
hva er moderne attf ring
Hva er moderne attføring?
 • Individuell tilnærming – gjennom kvalifisering, mestring og å sy innsatspakker for den enkelte
 • Lese- og skriveopplæring, kostholdsveiledning, norskopplæring, økonomisk rådgivning, takle psykiske lidelser m.m
hva er moderne attf ring 2
Hva er moderne attføring (2)
 • Stor bredde i utprøvings- og kvalifiseringsarenaer internt og eksternt
 • For personer med omfattende bistandsbehov
 • Nettverk mot næringsliv, offentlig hjelpeapparat
attf ringsbedriftenes rolle
Attføringsbedriftenes rolle
 • Soria Moria – erklæringen klarere på attføringsbedriftenes rolle enn AVI-meldingen

”Attføringsarbeidet må bedres gjennom et samspill mellom ulike etater og tiltaksarrangører, og gjennom styrking av attføringsbedriftenes evne til å levere gode attføringstjenester”

Soria Moria-erklæringen

 • Bekrefter attføringsbedriftenes posisjon som førstevalg for grupper av yrkeshemmede
samfunnskontrakten
Samfunnskontrakten
 • Attføringsbedriftene er ikke en hvilken som helst leverandør av tjenester, men en strategisk alliert for myndighetene
 • Fag- og produktutvikling må gjøres i fellesskap mellom NAV og attføringsbedriftene lokalt og sentralt
 • Kunde/leverandørforholdet slik det praktiseres i dag er gammeldags Victor Normann-politikk
avi meldingen
AVI-meldingen
 • Stolt av at AVI-meldingen bruker våre metoder som modell for tre nye tiltak; (i)avklaring, (ii)kvalifisering, (iii)oppfølging, men undrende til at attføringsbedriftene forbigås i sin stillhet i meldingen.
 • Likevel en individuell tilnærming som en positiv grunntone i meldingen
 • Godt rammeverk – men trenger faglig utvikling
avi meldingen1
AVI-meldingen
 • Større fleksibilitet og muligheter for nye målgrupper bra, men må ikke gå utover rettighetene til yrkeshemmede
 • Nye tiltak må ikke bli gjenstand for lettvint konkurranseutsetting, basert på laveste pris
 • Individenes bistandsbehov må være førende
paradoks 1
Paradoks 1
 • Et godt arbeidsmarkedsmarked gir nye muligheter for yrkeshemmede, men de som i dagens gode arbeidsmarked står utenfor trenger mestringsopplevelser, lengre løp og nye kvalifikasjoner.
 • Likevel ser vi mer fokus på integrerende tiltak og kjappe løsninger. Kvalifiseringstiltak bygges ned
 • Tilbakefallsprosenten vil øke
slide22

30% reduksjon fra 2000 – 2006

 • 2000: 17,5 % av totalen
 • 2006: 8 % av totalen

Kilde: NAV

slide23

19% reduksjon

 • 2000: 12,5 % av totalen
 • 2006: 6,7% av totalen
paradoks 2
Paradoks 2
 • 20 år siden : vernede og ensidige bedrifter, men tett knyttet opp mot statens arbeidsmarkedspolitikk
 • I dag: moderne attførings- og kompetansebedrifter, men holdes på en armlengdes avstand
bruk apparatet
Bruk apparatet
 • Attføringsbedriftene naturlig førstevalg ikke bare for yrkeshemmede som i dag, men også for andre grupper
  • Avklaring og lettere oppfølging
  • Kvalifiseringsprogram for sosialhjelpsmottakere
  • IA-avtalen. Funksjonsvurdering etter 6 måneder
  • Programmer for kostholds-veiledning og fysisk aktivitet
slide26
Pedagogisk opplegg for å takle lese- og skrivevansker
 • Kurs i personlig økonomi
 • Prosjekter knyttet opp mot medisinsk rehabilitering
 • Bistå uføretrygdede for å komme i arbeid
 • Norskopplæring, kombinert med arbeidstrening for innvandrere
 • Prosjekter mot ”drop outs” fra skole
oppsummering
Oppsummering
 • Attføringsbedriftene må gjøres til en strategisk og faglig alliansepartner for utvikling av fag og tilbud
 • Verktøyene, de reelle bedriftsmiljøene og kompetansen finnes i dag i attføringsbedriftene
brev fra direktoratet om attf ringsbedriftene av januar 2007
Brev fra direktoratet om attføringsbedriftene av januar 2007.
 • ..”mener at kvaliteten på tiltakene i en viss grad påvirkes av at arbeidsmarkedsbedriftene er i en særstilling som tilbyder og at dette kan gi begrensede incitamenter i forhold til å heve kvaliteten på tjenestene, sammenlignet med å operere i et marked med konkurranse mellom flere ulike tilbydere..”
 • Men dette stemmer jo ikke med det som skjer lokalt hvor attføringsbedriftene allerede er konkurranseutsatt, og hvor det er tiltaksarrangørene som driver fagutvikling. Er dette et faglig eller politisk synspunkt fra NAV?
tildelingsbrevet fra dept til nav
Tildelingsbrevet fra dept. til NAV
 • …”innrette tiltaksinnsatsen for yrkeshemmede mot oppfølgings- og formidlingsrettede tiltak i ordinært arbeidsliv. Samtidig skal yrkeshemmede med særlig store og sammensatte bistandsbehov uavhengig av situasjonen på arbeidsmarkedet sikres tilpassede tiltak som innebærer mer tilrettelagt og omfattende oppfølging, kvalifisering og arbeidstrening for eksempel i attføringsbedriftene. Dette skal vektlegges i tiltaksgjennomføringen (min uthevning)”.
 • Dette er vi enige, og vi merker oss at statsråden fokuserer på dette
slide30
”Det er von i hangande snøre”, og dette er en god melding.
 • Og denne offensive og gode statsråden -Bjarne Håkon Hanssen - har et bredt felt ( for bredt?). Nav-reformen, arbeid og aktivitet og 1/3 av statsbudsjettet er kanskje stort og viktig nok?
 • Dette bestemmer ingen av oss her. Men ta det likevel som et positivt forslag om at vi vil ha en handlekraftig statsråd ”for oss selv”; d.v.s. for å få de mange utenfor til å komme videre til arbeid og aktivitet.