wat doet europa voor de beroepsopleiding n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wat doet Europa voor de beroepsopleiding? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wat doet Europa voor de beroepsopleiding?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15
kaseem-rios

Wat doet Europa voor de beroepsopleiding? - PowerPoint PPT Presentation

114 Views
Download Presentation
Wat doet Europa voor de beroepsopleiding?
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Wat doet Europa voor de beroepsopleiding? Wegwijs in de Europese mogelijkheden: EUROGUIDANCE, PLOTEUS, EUROMODULES… Tanja Biebaut & Jef Vanraepenbusch, EUROGUIDANCE - DBO

 2. EUROGUIDANCE Voor personen, goederen, diensten en kapitaal bestaan binnen Europa geen grenzen meer. Dit betekent o.a. dat jongeren steeds meer kunnen werken en studeren in Europa. De studie- en loopbaanbegeleiding krijgt hierdoor een Europese dimensie. EUROGUIDANCE is het netwerk van ‘National Resource Centres for Vocational Guidance’ ('Nationale Steunpunten voor loopbaanbegeleiding’).

 3. EUROGUIDANCE Voornaamste taken: • Informatie verschaffen over mogelijkheden van onderwijs en opleiding in Europa, hoofdzakelijk ten behoeve van loopbaanbegeleiders; • Ondersteunen van de uitwisseling van kwaliteitsinformatie over onderwijs- en opleidingssystemen en over kwalificaties in de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte; • Het Ploteus-portaal ondersteunen

 4. http://www.euroguidance.be/ • Studeren met behulp van steun van Europese of andere programma's; • Studeren zonder steun van Europese of andere programma's: de 'free movers‘; • Studeren buiten de Europese Unie en buiten Europa; • Werken in het buitenland (Europa, USA, Australie,...).

 5. http://www.euroguidance.be/ Ook: - Informatie voor keuzebegeleiders over de Europese en internationale dimensie in Keuzebegeleiding; - Relevante documenten van de Europese Commissie en internationale instellingen; - Relevante netwerken, organisaties en fora op Europees en internationaal niveau;

 6. http://www.euroguidance.be/ - Europese en internationale projecten rond keuzebegeleiding; - Europese en internationale financieringsbronnen om projecten op te zetten rond keuzebegeleiding; - Downloads; • Mobiliteit voor keuzebegeleiders. Werkervaring opdoen in het buitenland …

 7. EUROMODULES • Het is niet zo eenvoudig om iemand die naar het buitenland wil om te studeren of te werken raad te geven. Daarom hebben we de Euromodules ontwikkeld. • Door middel van de ontwikkeling van deze opleiding willen we een bron van informatie aanbieden voor al wie betrokken is bij de studie- of loopbaanbegeleiding. • We besteden tijd aan verschillende punten, zoals de Europese wetgeving, studeren en onderzoek binnen en buiten de Unie, werken en zelfstandig worden binnen de Unie, …

 8. EUROMODULES • De opleiding bestaat uit verschillende modules. Ieder deel behandelt een welbepaald onderdeel van de algemene problematiek. • De modules worden in digitale versie op Smartschool aangeboden. Op dit overlegplatform is er ook een community voorzien, waar men de mogelijkheid krijgt om van gedachten te wisselen en te chatten met de andere deelnemers. • Na elke module is er een zelfevaluatie voorzien. Deelname is gratis, instappen kan op ieder moment, registeren kan op de volgende link: http://www.euroguidance.be/

 9. Smartschool EUROGUIDANCE

 10. Smartschool EUROGUIDANCE

 11. Smartschool EUROGUIDANCE http://dbo.smartschool.be/ Gratis registreren door een mail te sturen met je naam en e-mailadres naar: Tanja.biebaut@ond.vlaanderen.be Jozef.vanraepenbusch@ond.vlaanderen.be

 12. PLOTEUS

 13. PLOTEUS U vindt er informatie over leermogelijkheden op alle onderwijsniveaus in de Europese ruimte. Die informatie wordt aangevuld met een beschrijving van nationale onderwijs- en opleidingsstelsels , Europese uitwisselingsprogramma's en huisvestingsmogelijkheden in het land van uw keuze. Deze portaal maakt maximaal gebruik van bestaande informatie. PLOTEUS is een service van de Europese Commissie in samenwerking met het Euroguidance netwerk. http://ec.europa.eu/ploteus/

 14. ON THE MOVE ON THE MOVE is een interactieve site voor jongeren die overwegen te studeren of te werken in Europa.http://www.euroguidance.be/

 15. Meer informatie? Tanja Biebaut & Jef Vanraepenbusch EUROGUIDANCE Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Dienst Beroepsopleiding (DBO) H. Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15, Kamer 2A19 1210 Brussel Tel.: 02/ 553 87 00 Fax: 02/ 553 88 45 E-mail: tanja.biebaut@ond.vlaanderen.be E-mail: jozef.vanraepenbusch@ond.vlaanderen.be Url: http://www.euroguidance.be/