slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17
kaseem-rios

Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora - PowerPoint PPT Presentation

75 Views
Download Presentation
Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

 2. Joseph Heller (1923 – 1999)

 3. Joseph Heller Americký prozaik a dramatik rusko - židovského původu http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Joseph_Heller1986_crop.jpg?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Joseph_Heller_signature.svg?uselang=cs

 4. Život: • Narodil v newyorkském Brooklynu • Rodiče byli židovští přistěhovalci z Ruska • Během druhé světové války působil v Evropě (na Korsice) u americké bombardovací letky • Po válce studoval na universitě v New Yorku a v Anglii na Oxfordu. • Pracoval v několika reklamních agenturách a věnoval se psaní • Roku 1975 se stal profesorem literatury na City College v New Yorku.

 5. Dílo: • satirické a sociálně kritické romány • často používal groteskní nadsázku • Hlava XXII (1961) • Něco se stalo (1974) • Gold za všechny peníze (1979) • Bůh ví (1984) • Zavíráme! (1994)

 6. Hlava XXII (1961) • antimilitaristická satira - svérázným černým humorem zobrazil absurditu válečné mašinére • téma: 2. svět. válka, absurdita války a armády

 7. Děj: • Hlavní postavou je poručík letectva Yossarian (obdoba Haškova Švejka) • Za 2. světové války na ostrově Pianosa ve Středozemním moři vykonává povinnou vojenskou službu u bombardovacího letectva. Neustále se snaží vymanit z válečné mašinérie (vidí umírat své přátele, bojuje s vojenskou byrokracií i s nelogickými předpisy) • Po opakovaném zvyšování počtu letů je jasné, že jedinou cestou, jak se zbavit války a tím i nebezpečí smrti, je útěk - tak dezertuje do Švédska

 8. Charakteristika: • Kniha nemá výraznější dějovou zápletku, je sledem mnoha absurdních situací, jednotlivých příhod • Groteskní pohled na armádu kombinován s naturalisticky líčenými scénami války – největším nepřítelem je vlastní armáda • Kapitoly jsou věnovány jednotlivým postavám • Kniha je plná absurdit, satiry a černého humoru • Hlavní hrdina pod tlakem okolností jedná jako blázen, občas vyvádí kousky na pokraji recese a snaží se dostat z armády všemi možnými způsoby

 9. „Hlava XXII“ • Synonymem „vojenské hlouposti", absurdity války • Název vychází z vojenského paragrafu XXII, který říká, že voják může požádat o propuštění z armády pouze tehdy, je-li blázen, ale zároveň říká, že uvědomuje-li si, že je blázen, nemůže být bláznem a tím pádem ani propuštěn … ABSURDITA

 10. Jazyková stránka: • Jazyk: vojenský slang, často i vulgarismy (nejsou samoúčelné)

 11. Hlava XXII - ukázka „Hlava vás začíná bolet z Hlavy XXII, ne ze mě,“ řekl na to doktor Daneeka. „ Podle Hlavy XXII totiž člověk, který žádá o vyvázání z bojového nasazení, nemůže být blázen.“ Nebylo divu, že z Hlavy XXII je občas rozbolela hlava. V tomto případě konstatovala, že zájem o vlastní bezpečnost, který voják projeví tváří v tvář bezprostřednímu ohrožení, je projevem racionálně normální mysli. Orr byl blázen, a mohl tedy být vyřazen z letového nasazení. Chtělo to pouze jedno: aby o to požádal. A jakmile by to udělal, nebyl by už blázen a musel by létat dál. HELLER, Joseph. Hlava XXII. Praha: BB art, 1999, str. 51

 12. Otázky • Do které vlny válečné literatury lze dílo zařadit? Zdůvodněte • Vysvětlete název knihy

 13. Něco se stalo (1974) • popisuje krizi americké rodiny a společnosti v60. letech • Hrdina nerozumí svým blízkým ani lidem okolo - bojuje s pocity osamělosti, neporozumění, strachu, prázdnoty života… je nešťastný - žije uprostřed společnosti, která mu přijde absurdní – přesto se snaží nevybočovat - něco je špatně,něco se děje…

 14. Gold za všechny peníze (1979) • Groteskní příběh intelektuála, který marně usiluje o kariéru - ironie

 15. Bůh ví (1984) • groteskní nadsázka • příběh izraelského krále Davida, který zabil Goliáše - leží na smrtelné posteli, rekapituluje svůj život a na pravou míru uvádí řadu okolností zmiňovaných v bibli

 16. Zavíráme! (1994) • volné pokračování Hlavy XXII • Yossarian se ve stáří opět vyrovnává se strachem ze smrti

 17. Zdroje • ANDREE, Lukáš a kol. Literatura pro 4. ročník SŠ. Brno: Didaktis, 2010, ISBN 978-80-7358-149-7. • PROKOP, Vladimír. Přehled světové literatury 20. století. Sokolov: O.K. - Soft, 1998 • AUTOR NEUVEDEN. klipart [online]. [cit. 27.11.2013]. Dostupný na WWW: http://office.microsoft.com • SLANAŘ, Otakar a kol. Obsahy a rozbory děl. Třebíč: PV, 2006, ISBN 80-902571-7-8.