Download
l ska n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Láska PowerPoint Presentation

Láska

143 Views Download Presentation
Download Presentation

Láska

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Láska Jedno slovo a tak veľa znamená

 2. Jednahviezdapatrínám, keďnaTebaspomínam, v duchusausmievam, no v srdcitakmerumieram. Tvojesny Ti kaziťnebudem, ajkeďŤa z celéhosrdcamilujem. ĽúbimŤastáletajne, ale hlavnebezprestajne. Možnosi to nebralvážne, a tietoslovázdajúsabyťprázdne. Viem, žesi to prečítaš, a možnoajrozmýšľaš, ale už je čas, dať Ti zbohomzas...

 3. Nie je šesť či sedem divov sveta, je iba jeden...Láska.

 4. Srdce má dôvody, ktoré rozum nepozná.

 5. Milujeme ľudí, ktorí nás odmietajú...a odmietame ľudí, ktorí nás milujú.

 6. Láska je najsilnejšia zo všetkých vášní, lebo útočí zároveň na hlavu, srdce i telo.

 7. Láskou ubúda čas a časomubúdaláska. Preto, keďnemáš čas, nemôžeš mať ani lásku. Keď máš lásku, nemôžeš mať čas. Preto, čoje dobré? Mať lásku alebočas?

 8. V hre zvádzania existuje len jedno pravidlo, Nikdy sa nezamilovať...

 9. Bozk – krásny vynález prírody, ktorý zastaví reč, keď sú slová zbytočné.

 10. Ani blízkosť tiel nemôže zblížiť vzdialené srdcia.

 11. Niektorí ľudia vstúpia do nášho života a rýchlo z neho odídu. Niektorí v ňom ostanú nejakú chvíľu a zanechajú stopy v našich srdciach. My už potom nikdy nie sme rovnaký.

 12. Srdce srdcu srdce dalo, srdce srdce milovalo , a to srdce srdceprosí, nech to srdce v srdci nosí

 13. Láska je nebo, láska je sen, láska je človek ktorého chcem. Láska je neha po ktorej túžim, láska je človek ktorého ľúbim.

 14. Už nikdy ty aja,ale navždy MY! Dvaja na výhru aj prehru, dvaja na život a smrť.

 15. Láska je len vtedy pravá keď sú v jednom srdci dvaja. Láska nemá bežné pravidlá, začiatok je síce jasný, no koniec si neurčuje

 16. Každá zrada začína láskou. Možno ma miluješ.Možno to iba hráš.Ale jedno si pamätaj: Srdce moje už máš!

 17. Láska je ako slza rodiaca sa vočiach a padajúca k srdcu.

 18. Pravá láska nemá šťastný koniec, Pravá láska nemá koniec. Láska dáva všetko, ale len milencom...

 19. Janka Vörösmartyová, Aplikovaná etika 2.ročník 2011/2012 Až keď sme našli lásku, vieme čo nám v živote chýbalo.