Work non work interface a review of theories and findings
Download
1 / 14

Work/Non-Work Interface: A Review of Theories and Findings - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

Work/Non-Work Interface: A Review of Theories and Findings. Sabine A.E. Geurts and Evangelia Demerouti. Työ ja ei-työ. Työ yksiselitteisempi käsite kuin ei-työ, johon voi kuulua perhetilanteen velvollisuudet, mutta myös muut työn ulkopuoliset toimet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Work/Non-Work Interface: A Review of Theories and Findings' - karyn-stanley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Work non work interface a review of theories and findings

Work/Non-Work Interface: A Review of Theories and Findings

Sabine A.E. Geurts and Evangelia Demerouti


Ty ja ei ty
Työ ja ei-työ

 • Työ yksiselitteisempi käsite kuin ei-työ, johon voi kuulua perhetilanteen velvollisuudet, mutta myös muut työn ulkopuoliset toimet

 • Ei-työ sisältää asioita, joita ei voida niputtaa termin vapaa-aika alle

 • Ongelmana myös työn rajojen hämärtyminen


Taustaa
Taustaa

 • Teollistumisen myötä työn ja ei-työn yhteensovittamisen ongelmat niin työntekijöillä, perheillä, organisaatioilla kuin yhteiskunnalla

 • Nykyinen näkemys: työ ja ei-työ tiiviisti yhteen kietoutuneina, vaikuttavat toinen toisiinsa

 • Suuri osa työssäkäyvistä kokee ongelmia työn ja kotivelvollisuuksien yhdistämisessä


Teorioita ty n ja ei ty n kohtaamisesta
Teorioita työn ja ei-työn kohtaamisesta

 • Segregaatiohypoteesi

 • Kompensaatiohypoteesi

  - täydentävä ja reaktiivinen kompensaatio

 • Leviämishypoteesi

  - passiivinen ja aktiivinen leviäminen

 • Rasitushypoteesi

 • Roolin kohentumishypoteesi


Teorioiden soveltaminen
Teorioiden soveltaminen

 • Teorioiden sopivuus riippuu tutkittavasta joukosta (mm. sukupuoli, ikä, koulutus, siviilisääty, perherakenne, elämänorientaatio)

 • Keskityttävä siihen, miten ihmiset tasapainoilevat eri elämän osa-alueiden vaatimusten ja halujen kanssa


Uusimpia teorioita
Uusimpia teorioita

 • Resurssien säilytysmalli (The conservation of resources (COR) theory)

 • Istuvuusmalli (fit model)

 • Työn ja perheen rajat -teoria

 • Ekologisten systeemien teoria


Vaikuttavia tekij it
Vaikuttavia tekijöitä

 • Persoonallisuuspiirteet

 • Työn piirteet

 • Perheen ominaispiirteet

 • Asenteet


P tulokset
Päätulokset

 • Työllä negatiivisempi vaikutus kotiin kuin kodilla työhön

 • Kodilla positiivisempi vaikutus työhön kuin työllä kotiin


Ty n ja ei ty n kohtaamisen mahdolliset seuraukset
Työn ja ei-työn kohtaamisen mahdolliset seuraukset

 • Fyysiset

 • Psyykkiset

 • Käyttäytymiseen liittyvät

 • Asenteisiin liittyvät

 • Organisatoriset


Ty n ja ei ty n kohtaamisen parantamisstrategiat
Työn ja ei-työn kohtaamisen parantamisstrategiat

 • Euroopassa lainsäädäntö: joustavammat työajat, lomajärjestelyjen helpottaminen, lastenhoidon tarjoaminen

 • Organisaatiot toteuttavat yllä olevia kohtia hyvin eri tavalla käytännössä

 • Vain vähän tutkimusta siitä mitkä organisatoriset ja yksilölliset työn ja ei-työn kohtaamisessa käytettävät strategiat ovat tehokkaita

 • Organisatoriset ja henkilökohtaiset strategiat


Nykyisen tutkimuksen rajoitukset 1 2
Nykyisen tutkimuksen rajoitukset (1/2)

 • Teoreettiset rajoitukset:

  - Työn ja ei-työn käsitteellistäminen

  - Työn ja ei-työn konfliktin suhteuttaminen stressori-rasitussuhteeseen

  - Työn ja ei-työn keskinäinen suhde ja vaikutus toisiinsa

  - Ihmisen kaksijakoinen tarkastelu

  - Yksittäisen työntekijän tarkastelu


Nykyisen tutkimuksen rajoitukset 2 2
Nykyisen tutkimuksen rajoitukset (2/2)

 • Metodologiset rajoitukset:

  - poikkileikkaukset

  - itsearviointi

  - rajoittunut otos

  - eri tutkimusten väliset käsitteelliset erot

  - ei-työn puutteellinen tutkimus


Jatkotutkimuksen tarve
Jatkotutkimuksen tarve

 • Ilmiön positiivisen puolen tutkiminen

 • Teoriajohtoinen tutkimus: määrittelyt ja välineet

 • Kotiympäristön ominaisuuksien huomioiminen

 • Pitkittäistutkimukset useilla eri informaatiolähteillä

 • ”Luonnolliset kokeet” ja interventiot

 • Organisaatiokulttuuri

 • Kansallinen vaihtelu, yleistämisen tarve, ammattikuntien välinen vaihtelu


Yhteenvetoa
Yhteenvetoa

 • Tulevan tutkimuksen tulisi palvella työn ja ei-työn yhteensovittamista käytännössä

 • Työn ja ei-työn kohtaamisen ongelmat tulisi huomioida myös organisatorisella tasolla esimerkiksi käytännön järjestelyissä

 • Työn ja ei-työn yhteensovittamisen parantaminen olisi hyödyllistä työntekijöiden itsensä lisäksi myös perheille, organisaatioille ja yhteiskunnalle


ad