Bibweb projekt europejski dla bibliotek polskich
Download
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


 • 209 Views
 • Uploaded on

BIBWEB – projekt europejski dla bibliotek polskich. P roje k t Fundacji Bertelsmann a , BUW i SBP ( EBIB ). Współpraca międzynarodowa bibliotek. Czynniki określające współpracę: finanse bibliotek państwo a biblioteki (sieci i koordynacja) planowanie, zarządzanie projektami, grantami

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - karyn-sheppard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bibweb projekt europejski dla bibliotek polskich
BIBWEB – projekt europejski dla bibliotek polskich

Projekt Fundacji Bertelsmanna, BUW iSBP (EBIB)


Wsp praca mi dzynarodowa bibliotek
Współpraca międzynarodowa bibliotek

 • Czynniki określające współpracę:

  • finanse bibliotek

  • państwo a biblioteki (sieci i koordynacja)

  • planowanie, zarządzanie projektami, grantami

  • stosunek bibliotekarzy do dynamicznych zmian

  • wiedza bibliotekarzy (odporność na trendy)

  • języki obce

E-learning


Wsp praca mi dzynarodowa bibliotek1
Współpraca międzynarodowa bibliotek

 • Czy i jak powinniśmy współpracować?

 • uświadomić sobie wagę współpracy (pojedynczo przegramy)

 • szukać partnerów współpracy (Internet)

  • stowarzyszenia, instytucje edukacyjne i naukowe (IG), biblioteki, muzea, indywidualne osoby itp. (niestandardowe myślenie o projektach)

 • szukać funduszy wspierających rozwój i współpracę (zob. EBIB)

  • Ministerstwa, fundacje (FNP, FB), instytuty naukowe, sponsorzy, samorządy, darczyńcy, fundusze strukturalne UE, itp.


Fundacja bertelsmanna
Fundacja Bertelsmanna

 • Europejskie cele Fundacji

  • aktualne problemy społeczne z obszaru: kultury, oświaty, gospodarki i polityki, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i porozumienia międzynarodowego.

 • Polskie projekty

  • Towards European Integration – Sieć krajów Europy Środkowo-Wschodniej w celu integracji do Unii Europejskiej,

  • Cities of Change – Międzynarodowa Sieć Reformowania administracji komunalnej w Europie Wschodniej,

  • Modelowe biblioteki dla nastolatków,

  • Bibweb – zdalne kształcenie,

  • Szkolenia dla liderów bibliotek.

EBIB


E edukacja do wiadczenia niemieckie

E-learning

E-edukacja, doświadczenia niemieckie

 • Rok 1999 - sytuacja w Niemczech

 • Internet staje się coraz bardziej znaczący, wiele bibliotek dostrzega jego rolę w przyszłości

 • Idea: e-edukacja zamiast kursów stacjonarnych

 • Korzyści: Uczący sami wybierają porę naukiJednoczesny dostęp do kursu dla wielu uczestników

 • Szybka aktualizacja treści kursu

 • Mniejszy koszt

 • Pierwszy kurs online dla bibliotekarzy w Niemczechbibweb - (www.bibweb.de) – „e-learning Award” 2004.


Idea bibweb kurs internetowy dla bibliotekarzy w polsce

bibweb.pl

Idea: „bibweb – kurs internetowy dla bibliotekarzy“ w Polsce

 • Fundacja Bertelsmanna jest zainteresowana kontaktami z Polską

 • Sytuacja w bibliotekach podobna do niemieckiej

 • Treści kursu można łatwo adoptować

 • Partnerzy są otwarci na współdziałanie


Bibweb w polsce
BIBWEB w Polsce

 • Zespół realizatorów projektu:

 • Fundacja Bertelsmanna – model i finansowanie

 • Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie – obsługa kursu (gorąca linia)

 • SBP, Ebib – promocja i informacja oraz treści kursu

 • Lomac i transline - tłumaczenia

 • time4you - oprogramowanie

BUW


Bibweb w polsce1
BIBWEB w Polsce

E-learning

 • Etapy wdrożenia

  • analiza polskich warunków i możliwości wdrożenia modelu niemieckiego – 2001

  • wywiad w środowisku bibliotekarskim – 2001

  • dobór partnerów i rozpoczęcie współpracy – kwiecień 2002

  • promocja i informacja – od grudnia 2001

  • podpisanie umów – 2003

  • przystosowanie i przetłumaczenie treści kursu – lato 2002/ wiosna 2003

E-learning


Bibweb w polsce2
BIBWEB w Polsce

 • Etapy wdrożenia

  • zamówienie nowych treści – jesień 2002 / zima 2003

  • zakup sprzętu i adaptacja technologiczna – styczeń 2003

  • szkolenia hotlinerów – luty 2003

  • test w bibliotekach polskich – kwiecień 2003

  • start kursu – maj 2003

  • oceny cząstkowe jesień 2003/wiosna 2004

  • korekty i aktualizacje kursu – co pół roku od 2004

  • poszukiwanie partnerów współpracy.


Cele i metody kursu
Cele i metody kursu

 • Cele

  • Poszerzanie umiejętności (docelowo przynajmniej 20 % bibliotekarzy powinno się dokształcić)

  • Zwiększanie liczby bibliotek profesjonalnie udostępniających informację przez Internet dla obywateli

  • Przekazanie najwyższej jakości wiedzy (eksperci)

 • Metody

  • Trzymodułowy kurs online (3 stopnie zaawansowania)

  • Współpraca z trzema partnerami

  • Stałe ocenianie kursu i elastyczne zmiany


Tre ci kursu
Treści kursu

 • Moduł 1: Podstawy Internetu(Powstanie i rozwój Internetu; Usługi oferowane w sieci, Obsługa potrzebnych programów, Podstawy pozyskiwania informacji, Prezentacja popularnych serwisów bibliotecznych, Obsługa poczty elektronicznej (e-mail).

 • Moduł 2: Systematyczne wyszukiwanie informacji w Internecie (Strategie wyszukiwawcze, Narzędzia wyszukiwawcze, Kryteria oceny zasobów elektronicznych, Przeszukiwanie katalogów i transfer danych),

 • Moduł 3: Planowanie i tworzenie własnej oferty internetowej (Wprowadzenie do języka HTML oraz innych języków używanych przy tworzeniu stron WWW, Koncepcja i planowanie kosztów własnej oferty usługowej, Prawo autorskie, Metody współpracy z samorządem i motywowanie pracowników).


Rola ucznia
Rola ucznia

 • Aktywne uczestnictwo

 • Dostosowanie procesu uczenia się do własnych potrzeb

 • Nauka w kontekście, odpowiadająca konkretnym sytuacjom

 • Uczenie się jako proces socjalny, który wymaga interakcji


Cele projektu

bibweb.pl

Cele projektu

 • Wspieranie bibliotekarzy polskich w ich wchodzeniu w nowoczesność (przynajmniej 1000 osób przeszkolonych),

 • Korzyści dla użytkowników bibliotek,

 • Wspieranie projektów polskich (Ikonka, Infobibnet i inne),

 • Wdrażania nowoczesnych technologii do nauczania,

 • Współpraca polsko-niemiecka (know-how).


Bo ena bednarek michalska toru 2004
Bożena Bednarek-Michalska, Toruń 2004

 • Dziękuję za uwagę!

E-learning