bibweb projekt europejski dla bibliotek polskich n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BIBWEB – projekt europejski dla bibliotek polskich PowerPoint Presentation
Download Presentation
BIBWEB – projekt europejski dla bibliotek polskich

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

BIBWEB – projekt europejski dla bibliotek polskich - PowerPoint PPT Presentation


 • 209 Views
 • Uploaded on

BIBWEB – projekt europejski dla bibliotek polskich. P roje k t Fundacji Bertelsmann a , BUW i SBP ( EBIB ). Współpraca międzynarodowa bibliotek. Czynniki określające współpracę: finanse bibliotek państwo a biblioteki (sieci i koordynacja) planowanie, zarządzanie projektami, grantami

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

BIBWEB – projekt europejski dla bibliotek polskich


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bibweb projekt europejski dla bibliotek polskich
BIBWEB – projekt europejski dla bibliotek polskich

Projekt Fundacji Bertelsmanna, BUW iSBP (EBIB)

wsp praca mi dzynarodowa bibliotek
Współpraca międzynarodowa bibliotek
 • Czynniki określające współpracę:
  • finanse bibliotek
  • państwo a biblioteki (sieci i koordynacja)
  • planowanie, zarządzanie projektami, grantami
  • stosunek bibliotekarzy do dynamicznych zmian
  • wiedza bibliotekarzy (odporność na trendy)
  • języki obce

E-learning

wsp praca mi dzynarodowa bibliotek1
Współpraca międzynarodowa bibliotek
 • Czy i jak powinniśmy współpracować?
 • uświadomić sobie wagę współpracy (pojedynczo przegramy)
 • szukać partnerów współpracy (Internet)
  • stowarzyszenia, instytucje edukacyjne i naukowe (IG), biblioteki, muzea, indywidualne osoby itp. (niestandardowe myślenie o projektach)
 • szukać funduszy wspierających rozwój i współpracę (zob. EBIB)
  • Ministerstwa, fundacje (FNP, FB), instytuty naukowe, sponsorzy, samorządy, darczyńcy, fundusze strukturalne UE, itp.
fundacja bertelsmanna
Fundacja Bertelsmanna
 • Europejskie cele Fundacji
  • aktualne problemy społeczne z obszaru: kultury, oświaty, gospodarki i polityki, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i porozumienia międzynarodowego.
 • Polskie projekty
  • Towards European Integration – Sieć krajów Europy Środkowo-Wschodniej w celu integracji do Unii Europejskiej,
  • Cities of Change – Międzynarodowa Sieć Reformowania administracji komunalnej w Europie Wschodniej,
  • Modelowe biblioteki dla nastolatków,
  • Bibweb – zdalne kształcenie,
  • Szkolenia dla liderów bibliotek.

EBIB

e edukacja do wiadczenia niemieckie

E-learning

E-edukacja, doświadczenia niemieckie
 • Rok 1999 - sytuacja w Niemczech
 • Internet staje się coraz bardziej znaczący, wiele bibliotek dostrzega jego rolę w przyszłości
 • Idea: e-edukacja zamiast kursów stacjonarnych
 • Korzyści: Uczący sami wybierają porę naukiJednoczesny dostęp do kursu dla wielu uczestników
 • Szybka aktualizacja treści kursu
 • Mniejszy koszt
 • Pierwszy kurs online dla bibliotekarzy w Niemczechbibweb - (www.bibweb.de) – „e-learning Award” 2004.
idea bibweb kurs internetowy dla bibliotekarzy w polsce

bibweb.pl

Idea: „bibweb – kurs internetowy dla bibliotekarzy“ w Polsce
 • Fundacja Bertelsmanna jest zainteresowana kontaktami z Polską
 • Sytuacja w bibliotekach podobna do niemieckiej
 • Treści kursu można łatwo adoptować
 • Partnerzy są otwarci na współdziałanie
bibweb w polsce
BIBWEB w Polsce
 • Zespół realizatorów projektu:
 • Fundacja Bertelsmanna – model i finansowanie
 • Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie – obsługa kursu (gorąca linia)
 • SBP, Ebib – promocja i informacja oraz treści kursu
 • Lomac i transline - tłumaczenia
 • time4you - oprogramowanie

BUW

bibweb w polsce1
BIBWEB w Polsce

E-learning

 • Etapy wdrożenia
  • analiza polskich warunków i możliwości wdrożenia modelu niemieckiego – 2001
  • wywiad w środowisku bibliotekarskim – 2001
  • dobór partnerów i rozpoczęcie współpracy – kwiecień 2002
  • promocja i informacja – od grudnia 2001
  • podpisanie umów – 2003
  • przystosowanie i przetłumaczenie treści kursu – lato 2002/ wiosna 2003

E-learning

bibweb w polsce2
BIBWEB w Polsce
 • Etapy wdrożenia
  • zamówienie nowych treści – jesień 2002 / zima 2003
  • zakup sprzętu i adaptacja technologiczna – styczeń 2003
  • szkolenia hotlinerów – luty 2003
  • test w bibliotekach polskich – kwiecień 2003
  • start kursu – maj 2003
  • oceny cząstkowe jesień 2003/wiosna 2004
  • korekty i aktualizacje kursu – co pół roku od 2004
  • poszukiwanie partnerów współpracy.
cele i metody kursu
Cele i metody kursu
 • Cele
  • Poszerzanie umiejętności (docelowo przynajmniej 20 % bibliotekarzy powinno się dokształcić)
  • Zwiększanie liczby bibliotek profesjonalnie udostępniających informację przez Internet dla obywateli
  • Przekazanie najwyższej jakości wiedzy (eksperci)
 • Metody
  • Trzymodułowy kurs online (3 stopnie zaawansowania)
  • Współpraca z trzema partnerami
  • Stałe ocenianie kursu i elastyczne zmiany
tre ci kursu
Treści kursu
 • Moduł 1: Podstawy Internetu(Powstanie i rozwój Internetu; Usługi oferowane w sieci, Obsługa potrzebnych programów, Podstawy pozyskiwania informacji, Prezentacja popularnych serwisów bibliotecznych, Obsługa poczty elektronicznej (e-mail).
 • Moduł 2: Systematyczne wyszukiwanie informacji w Internecie (Strategie wyszukiwawcze, Narzędzia wyszukiwawcze, Kryteria oceny zasobów elektronicznych, Przeszukiwanie katalogów i transfer danych),
 • Moduł 3: Planowanie i tworzenie własnej oferty internetowej (Wprowadzenie do języka HTML oraz innych języków używanych przy tworzeniu stron WWW, Koncepcja i planowanie kosztów własnej oferty usługowej, Prawo autorskie, Metody współpracy z samorządem i motywowanie pracowników).
rola ucznia
Rola ucznia
 • Aktywne uczestnictwo
 • Dostosowanie procesu uczenia się do własnych potrzeb
 • Nauka w kontekście, odpowiadająca konkretnym sytuacjom
 • Uczenie się jako proces socjalny, który wymaga interakcji
cele projektu

bibweb.pl

Cele projektu
 • Wspieranie bibliotekarzy polskich w ich wchodzeniu w nowoczesność (przynajmniej 1000 osób przeszkolonych),
 • Korzyści dla użytkowników bibliotek,
 • Wspieranie projektów polskich (Ikonka, Infobibnet i inne),
 • Wdrażania nowoczesnych technologii do nauczania,
 • Współpraca polsko-niemiecka (know-how).
bo ena bednarek michalska toru 2004
Bożena Bednarek-Michalska, Toruń 2004
 • Dziękuję za uwagę!

E-learning