PRYSKYŘNÍKOVITÉ - PowerPoint PPT Presentation

karyn-glenn
prysky n kovit n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRYSKYŘNÍKOVITÉ PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRYSKYŘNÍKOVITÉ

play fullscreen
1 / 20
Download Presentation
PRYSKYŘNÍKOVITÉ
119 Views
Download Presentation

PRYSKYŘNÍKOVITÉ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PRYSKYŘNÍKOVITÉ Ranunculaceae

 2. převážně byliny s různě utvářenými květy • všechny části květu na prodlouženém květním lůžku ve šroubovici (čemeřice) • částečně ve šroubovici a částečně v přeslenech (sasanka) • všechny části květu na květním lůžku kruhovitě (orlíček) • oboupohlavné • většinou pětičetné, méně souměrné • s okvětím (koniklec) nebo rozlišenými obaly na kalich a korunu (pryskyřník) • plodem měchýřek, bobule nebo nažka • u většina v pletivech ostře chutnající jedovaté látky  využití ve farmacii

 3. Sasanka hajní (Anemone nemorosa) • vytrvalá, válcovitý, vodorovně položený oddenek • 15 – 40 mm velké bílé květy • jednotlivé květy mezi 3 zelenými listeny • kvete brzy na jaře • lesy, křoviny, vlhčí louky • jedovatá • rozšiřování semen zajišťují mravenci

 4. Sasanka pryskyřníkovitá(Anemone ranunculoides) • vytrvalá, oddenek • nad přelenem listenů i 2 květy • žlutě kvetoucí • brzy na jaře • lužní, vlhké lesy, vlhké křoviny • jedovatá

 5. Koniklec luční (Pulsatilla pratensis) • vytrvalý, v zemi vícehlavý oddenek • květy jednotlivě, zvonkovité • lodyha i listy chlupaté • ochmýřené nažky • na výslunných, suchých, travnatých stráních • jedovatý • chráněný

 6. Koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) • vytrvalý, vícehlavý oddenek • trsnatá rostlina • květy zprvu zvonkovité, později široce rozevřené • chmýrnaté nažky • suchá, výslunná místa s písčitým podkladem • chráněný

 7. Jaterník podléška (Hepatica nobilis, Hepatica triloba) • modrofialové květy brzy na jaře • trojlaločnaté, přízemní, dlouze řapíkaté listy • světlé dubové, bukové nebo smíšené lesy • semena rozšiřují mravenci • mírně jedovatý, dříve při jaterních obtížích

 8. Pryskyřník prudký (Ranunculus acris) • vytrvalý, 30 – 100 cm vysoký • lodyha a stopky květů hladké • přízemní listy 3 – 5tiklanné s dlouhým řapíkem • lodyžní listy 3 – 5tidílné • louky, pastviny s dostatkem dusíku • jedovatý, sušením jedovaté účinky ztrácí

 9. Pryskyřník plazivý (Ranunculus repens) • vytrvalý, 10 – 50 cm vysoký • plazivé výběžky v uzlinách zakořeňují • lodyžní listy 3 – 5tičetné • přízemní listy 3četné se zřetelně stopkatým středním úkrojkem • vlhká místa – louky, příkopy, zahrady • mírně jedovatý • průkopnická rostlina – rychle osidluje volná stanoviště

 10. Pryskyřník hlíznatý (Ranunculus bulbosus) • nazpět ohnuté a volnými konci k lodyze přitisklé kališní lístky • na suchých loukách a výslunných stráních

 11. Lakušník vodní (Batrachium aquatile) • porosty stojatých nebo mírně tekoucích vod • ponořené květy  samoopylení • květy na hladině  hmyz • řapíkaté plovoucí listy

 12. Čemeřice (Helloborus) • často pěstovaná na skalkách • brzy na jaře

 13. Blatouch bahenní (Caltha palustris) • okvětní lístky zářivě žluté, lesklé • listy ledvinovité až okrouhlé, lesklé • masitá dutá lodyha • zamokřené louky, podél potoků a vodních ploch • mírně jedovatý

 14. Úpolín evropský (Trollius europaeus) • květ – uzavřená žlutá koule, průměr až 3 cm • listy dlanité, 3 – 5tičetné • vlhké louky, horské louky • slabě jedovatý

 15. Hlaváček jarní (Adonis vernalis) • květy jednotlivé, koncové, 4 – 8 cm v průměru • značně olistěný stonek • teplé a suché oblasti • chráněný • jedovaté glykosidy působící na srdce

 16. oměj šalamounek

 17. orlíček planý

 18. ostrožka stračka

 19. pivoňka

 20. samorostlík klasnatý