univerzitet u sarajevu fakultet za kriminalistiku kriminologiju i sigurnosne studije n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE PowerPoint Presentation
Download Presentation
UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE. SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE. Politički sistem. S AD su nastale ujedinjavanjem trinaest kolonija, koj e su ostv a ril i radikalni evropski doseljenici početkom 17. i prvom polovinom 18 . stoljeća;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE' - karyn-bowman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
univerzitet u sarajevu fakultet za kriminalistiku kriminologiju i sigurnosne studije

UNIVERZITET U SARAJEVUFAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

politi ki sistem
Politički sistem
 • SAD su nastale ujedinjavanjem trinaest kolonija, koje su ostvarili radikalni evropski doseljenici početkom 17. i prvom polovinom 18 . stoljeća;
 • Rastom potrebe za oslobođenjem i nezavisnosti održan je prvi kontinentalni kongres svih predstavnika 1774. godine, dok je drugi kontinentalni kongres održan 1775. godine, na kojem je utvrđena potreba vođenja odlučne borbe protiv engleskog kolonizatora
 • Deklaracija o nezavisnosti je donesena 04.07.1776. godine

(Tomas Džeferson), čiji su principi:

 • jednakost pred zakonom
 • narodni suverenitet
 • pravo naroda na državni ustanak protiv vlade ili vlade koja bi rušila pravo suverenog naroda,
 • pravo čovjeka na sreću, itd.
politi ki sistem1
Politički sistem
 • Politički sistem SAD se temelji na Ustavu iz 1787. godine. U pitanju je najstariji važeći ustav na svijetu; spada u red kratkih i čvrstih ustava;
 • Organizacioni sistem vlasti temelji se na principu podjele vlasti na:

Zakonodavnu - vrši je Kongres, kojeg čine dva doma:

Predstavnički dom – broji 435 članova, svaka država šalje predstavnike prema broju stanovnika, biraju se na period od 2. godine na općim, neposrednim izborima građana po izbornim jedinicama;

Senat– broji 100 članova, svaka država šalje po dva predstavnika, biraju se na period od 6 godina ( s tim što se svake druge godine vrši reizbor trećine članova)

Izvršnu - povjerena je predsjedniku SAD, bira se na 4 godine, s mogućnošću ponovnog izbora .

On je:

 • šef države
 • šef izvršne vlasti (predsjednik vlade)
 • vrhovni zapovjednik oružanih snaga
 • šef obavještajne službe
 • rukovoditelj Vijeća nacionalne sigurnosti
 • najznačajnija osoba za vođenje vanjske politike
 • politički neodgovoran ( ne može snositi odgovornost pred Kongresom).
politi ki sistem2
Politički sistem
 • Sudska vlast - nosilac sudske vlasti je Vrhovni sud koji na osnovu svojih kompetencija, mjesta i položaja održava ravnotežu moći koja je Ustavom regulisana i garantovana. Jedna od najznačajnih funkcija ovog Suda je tumačenje Ustava i njegovih odredbi.
obavje tajno sigurnosni sistem
Obavještajno-sigurnosni sistem
 • Obavještajno-sigurnosni sistem SAD je za razliku od obavještajno-sigurnosnih sistema drugih država (V.B., Francuske, Njemačke) relativno mlad. Na to je između ostalog utjecala i dugo zagovarana politika izolacionizma (Monroova doktrina). Naime, SAD su zagovarale tzv. politiku samodovoljnosti, smatrajući da je to najbolji način da se fokusiraju na unutrašnji progres zemlje, s jedne strane i da budu izvan svjetskih zbivanja, s druge strane. Politiku izolacionizma napuštaju nakon okončanja Drugog svjetskog rata;
 • Dugo su se oslanjale isključivo na saznanja diplomatsko-konzularnih predstavništava;
 • Prema pojedinim izvorima, genezu špijunske aktivnosti možemo pratiti od 1776. godine. Tada je engleski doseljenik, Artur Li osnovao Odbor za ratnu prepisku i izgradio prvu američku šifru, koja je poslužila kao temelj za budući razvoj kriptografije;
 • Kao začetnik organiziranog oblika obavještajnog rada u SAD, navodi se Alan Pinkerton, koji je 1850. godine osnovao "Nacionalnu detektivsku agenciju“ u Čikagu.
obavje tajno sigurnosni sistem1
Obavještajno-sigurnosni sistem
 • General-major Vilijam Džej Donovan (Wiliam J. Donovan) je predsjedniku SAD predložio osnivanje američke obavještajne službe. U julu mjesecu 1941. godine osnovana je obavještajna služba pod nazivom Ured za koordinaciju obavještajnih aktivnosti, na čijem se čelu upravo nalazio njen predlagač Donovan.
 • Na tragu tih opredjeljenja u prvoj polovini 1942. godine formiran je Ured za strategijska istraživanja (OSS).
 • Na inicijativu predsjednika Ruzvelta početkom 1942. godine uspostavljen je :Zajednički obavještajni komitet - formiran kao organzajedničkog odbora načelnika generalštabova. U ovom Komitetu su bili predstavnici obavještajnih službi svih rodova vojske (mornarica, vazduhoplovstvo i kopnena vojska), zatim
 • Služba Državnog sekretarijata vanjskih poslova kao i
 • Vanjsko-ekonomska uprava.
obavje tajno sigurnosni sistem2
Obavještajno-sigurnosni sistem
 • Polazeći od toga, dana 12.03.1947. godine, na prijedlog američkog predsjednika Trumana (Truman), Kongres je donio Zakon o nacionalnoj sigurnosti.
 • Ovim Zakonom je uspostavljena i današnja Centralna obavještajna agencija SAD - (CIA) kao i Savjet za nacionalnu sigurnost, s osnovnim ciljem da predsjedniku SAD daje potrebne savjete o sigurnosnim pitanjima iz oblasti vanjske i unutrašnje politike, kao i pitanja koja tretiraju vojnu problematiku, te usmjeravanje i koordinaciju obavještajnih institucija.
obavje tajno sigurnosni sistem3
Obavještajno-sigurnosni sistem
 • Obavještajni sistem (obavještajna zajednica) SAD danas čini 15 organizacija koje poslove i zadatke izvršavaju u okviru svojih zakonom datih ovlaštenja:
 • CIA- Centralna obavještajna agencija;
 • Agencija za nacionalnu sigurnost;
 • Odbrambena obavještajna agencija Ministarstva odbrane;
 • Obavještajna služba armije;
 • Obavještajna služba vojne mornarice;
 • Obavještajna služba avijacije;
 • Obavještajna služba marinskog korpusa;
 • Obavještajni ured u Ministarstvu finansija;
 • Obavještajni elementi u Ministarstvu energetike;
 • Obavještajna komponenta u Ministarstvu trgovine;
 • Nacionalna agencija za snimanje i kartografiju;
 • Nacionalni ured za izviđanje;
 • Federalni istražni biro (FBI);
 • Ured za obavještajnu djelatnost i istraživanje (Stejt Department);
 • Uprava za borbu protiv narkotika
savjet za nacionalnu sigurnost nsc
Savjet za nacionalnu sigurnost - NSC
 • Predstavlja najvišu institucionalnu izvršnu piramidalnu instancu državne vlasti, čiji su fundamentalni zadaci da daje savjete i preporuke predsjedniku SAD, koordinira i usmjerava rad resornih saveznih agencija te da nadzire rad svih obavještajnih i kontraobavještajnih aktivnosti.
 • Savjet za nacionalnu sigurnost u suštini predstavlja vojnopolitičko i odbrambeno-sigurnosno, te obavještajno i kontraobavještajno tijelo koje ima ključnu ulogu za sveukupnu nacionalnu sigurnost SAD, kako na unutrašnjem, tako i na vanjskopolitičkom planu.
centralna obavje tajna agencija cia
Centralna obavještajna agencija - CIA
 • Centralnoj obavještajnoj (informativnoj) agenciji date su nadležnosti da obavještajne podatke i informacije o stranim državama prikuplja legalnim i tajnim putem, radi konačnog donošenja relevantnih odluka koje se odnose na nacionalne i druge vitalne interese SAD.
 • Kada je u pitanju koordinirajuća uloga obavještajnih aktivnosti, a prema tekstu Zakona iz 1947. godine, ovlaštenja CIA-e su:
 • da Savjetu za nacionalnu sigurnost daje potrebne savjete o obavještajnim aktivnostima vladinih odjela i agencija, a koji su u funkciji nacionalne sigurnosti;
 • oblikuje i dostavlja Savjetu za nacionalnu sigurnost ključne preporuke na osnovu kojih se vrši koordinacija obavještajnih aktivnosti naznačenih institucija, a koje se odnose na nacionalnu sigurnost;
 • kao analitička služba, obrađuje, sistematizira i na sadržajan način analizira podatke obavještajnog karaktera prikupljenih iz svih izvora, a odnose se na nacionalnu sigurnost;
centralna obavje tajna agencija cia1
Centralna obavještajna agencija - CIA
 • imajući u vidu složenost međunarodne društvene zbilje, CIA je dobila obavezu da pruža adekvatnu pomoć u cilju razvijanja postojećih ostalih obavještajnih agencija, na način da pored svoje osnovne funkcije uspostavlja pomoćne službe preko kojih obavlja dodatne obavještajne djelatnosti od zajedničkog interesa, a koje odredi Savjet za nacionalnu sigurnost da izvršava i druge dužnosti i funkcije koje se odnose na nacionalnu sigurnost;
 • U cilju pružanja podrške predsjedniku SAD, Vijeću nacionalne sigurnosti i drugim subjektima,CIA će se usredotočiti isključivo na strana obavještajna pitanja.
 • U skladu sa direktivama Savjeta za nacionalnu sigurnost kreira program prikupljanja obavještajnih podataka i brine se o njegovom provođenju
 • posebnu pažnju poklanja prikupljanju podataka o oružju za masovno uništavanje (WMD) u cilju daljne neproliferacije, međunarodnom terorizmu, transnacionalnom organiziranom kriminalu, ....
 • Sprovodi efikasne operativne programe kontraobavještajnog karaktera prema stranim obavještajnim službama van teritorije SAD, dok unutar države može sprovoditi u saradnji sa FBI, ali samo pod odobrenjem generalnog javnog tužioca.
centralna obavje tajna agencija cia2
Centralna obavještajna agencija - CIA

OSNOVE UNUTRAŠNJE ORGANIZACIJE :

 • Direktor Centralne obavještajne agencije (DCI) u svom Uredu ima zamjenika (DDCI) sa brojnim pratećim službama kao što su:
 • Ured glavnog inspektora,
 • Štab za odnose sa javnošću,
 • Ured generalnog savjetnika, Ured za kongresne poslove,
 • Štab za obavještajnu kontrolu naoružanja,
 • Štab za izvještavanje o agenciji, te
 • izvršni direktor.
centralna obavje tajna agencija cia3
Centralna obavještajna agencija - CIA
 • Daljna unutarorganizacijska struktura je podijeljena na tri dijela:

Direktorate za koje se može reći da predstavljaju naučno-stručni, operativni i visokoprofesionalni dio obavještajne agencije, a to su:

 • Nacionalnu službu za tajne opracije

(bavi se tradicionalnom špijunažom.)

 • Ured za Nacionalne poslove

(odgovoran za obavještajne analize)

 • Ured za tehničku potporu

(odgovoran za istraživačke i razvojne projekte)

 • Na čelu ovih agencija su zamjenici obavještajnog direktora.
nacionalna sigurnosna agencija nsa
Nacionalna sigurnosna agencija - NSA
 • Agencija za nacionalnu sigurnost je osnovana na temelju tajne direktive (memoranduma) predsjednika Trumana od 24.10.1952. godine, koja je nosila naziv "Komunikacijske obavještajne aktivnosti", s osnovnim ciljem da ona preuzme "kontrolu komunikacija i elektronsku špijunažu u korist Pentagona i drugih organa izvršne vlasti SAD"
 • U kasnijem periodu, a na osnovu obavještajne direktive Vijeća za nacionalnu sigurnost (NSCID) od 17.01.1972. godine, utvrđena je decidno odgovornost NSA, odnosno njena nadležnost i djelokrug rada, proizvodnjom raznovrsnih signalnih obavještavanja (SIGINT), saglasno verificiranim i preciznim zahtjevima i prioritetima koji su utvrđeni od strane rukovodećih struktura obavještajne zajednice.
 • Analogno tome SIGINT aktivnosti su podijeljene u Komunikacijske obavještajne djelatnosti (COMINT) i Elektronske obavještajne djelatnosti (ELINT).
nacionalna sigurnosna agencija nsa1
Nacionalna sigurnosna agencija - NSA
 • Imajući u vidu njeno mjesto i ulogu u obavještajnoj zajednici, odgovornost "NSA i njenog direktora su precizno utvrđene DOD Direktivom S-5100.20, ("Agencija za nacionalnu sigurnost i centralna služba sigurnosti".).
 • Na osnovu te Direktive direktor NSA će:
 • Sprovoditi SIGINT operativnu kontrolu nad SIGINT aktivnostima utvrđenih od strane Vlade Sjedinjenih Država;
 • Osigurati tehničko vodstvo svim SIGINT operacijama u vezi sa SIGINT-om Vlade Sjedinjenih Američkih Država;
 • U skladu sa zahtjevima obezbjediti zakonito sprovođenje SIGINT operacija
 • U okviru svojih ovlašćenja propisati sigurnosnu regulativu koja se odnosi na operativnu praksu;
nacionalna sigurnosna agencija nsa2
Nacionalna sigurnosna agencija - NSA
 • Okvirno posmatrano, a na temelju dostupne literature NSA je zadužena da:
 • da uspostavi i rukovodi virtualnim sistemom sa kompleksnim i složenim unutarorganizacionim centraliziranim integracijskim odnosima;
 • planira, koordinira i direktno rukovodi obavještajno-operativnim fazama;
 • ostvaruje, permanentnu i preciznu kontrolu i zaštitu svih komunikacijskih i informacijskih kanala;
 • stara se za komunikacijsku otvorenost između elemenata obavještajne zajednice SAD;
 • usavršava, unapređuje i implementira najsavremenija tehničko-tehnološka dostignuća i standarde SIGINT sistema i njegovih komponenata;
 • Sjedište se nalazi u državi "Merilend (Maryland). Na čelu NSA se nalazi direktor koji ima zamjenika i dva pomoćnika zamjenika za operaciju i vojnu podršku.
nacionalna agencija za snimanje i kartografiju nima
Nacionalna agencija za snimanje i kartografiju - NIMA
 • Pored Centralnog Ureda za snimanje (CIO) koji je osnovan kao borbena agencija za podršku, 01.10.1996. godine, osnovana je Nacionalna agencija za snimanje i kartografiju. Odgovorna je da:
 • osigura odgovorno obavještajno snimanje i geopodručne informacione proizvode, podršku i informacije;
 • upravlja snimanjem i geopodručnim analizama i proizvodnjom;
 • uništi ili osigura uništenje proizvoda fotografske obavještajne djelatnosti i geopodručnih informacija od strane najefikasnijih i ekspeditivnih sredstava;
 • razvija i daje preporuke nacionalnoj i nenacionalnoj politici;
 • prepisuje i daje mandat standardima i tehničkim arhitekturama;
 • procjenjuje izvedbu fotografisanja;
 • revidira i odgovara na zahtjeve fotografisanja;
 • razvija politiku i osigurava sudjelovanje DOD-a u nacionalnom i međunarodnom snimanju;
 • Savjetuje Ministra odbrane i DCI-a o budućim potrebama za snimanjem;
nacionalna agencija za snimanje i kartografiju nima1
Nacionalna agencija za snimanje i kartografiju - NIMA

Organzacija i funkcionisanje NIMA-e se ostvaruje putem tri Direktorata:

 • Direktorat za operacije
 • Direktorat za sisteme i tehnologiju
 • Direktorat za korporativne poslove