NOKTALAMA İŞARETLERİ - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NOKTALAMA İŞARETLERİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
NOKTALAMA İŞARETLERİ

play fullscreen
1 / 14
NOKTALAMA İŞARETLERİ
463 Views
Download Presentation
karsen
Download Presentation

NOKTALAMA İŞARETLERİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri NOKTALAMA İŞARETLERİ Nokta ( . )

 2. TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri Nokta 1 ) Cümlelerin sonunda kullanılır. TDK, 1932’de kurulmuştur. Örnekler Türkçe zengin bir dildir.

 3. TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri Nokta 2 ) Bazı kısaltmaların sonunda kullanılır. Dr. (doktor) Cad. (cadde) Alb. (albay) Örnekler

 4. TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri Nokta 3 ) Sayılardan sonra sıra bildirmek için kullanılır. 1. Cadde II. Mahmut XV. yüzyıl Örnekler

 5. TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri Nokta 4 ) Arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncu rakamdan sonra nokta kullanılır. 3, 4 ve 7. Maddeler XII – XIV. yüzyıllar arasında Örnekler

 6. TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri Nokta 5 ) Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra kullanılır. Kök Gövde İsim Kök Fiil Kök Örnekler

 7. TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri Nokta 6 ) Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için kullanılır. 23.04.1920 Örnek:

 8. TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri Tarihlerde ay adları yazıyla da yazılabilir. Bu durumda ay adlarından önce ve sonra nokta kullanılmaz. 29 Mayıs 1453 29 Ekim 1923

 9. TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri Nokta 7 ) Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için kullanılır. Tren 09.15’te kalktı. Örnekler Saat 17.00’de tören var.

 10. TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri Nokta 8 ) Dört ve dörtten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılır ve araya nokta konur. 1.000 500.000 21.300.000 Örnekler

 11. TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri Nokta 9 ) Genel Ağ adreslerinde kullanılır. http://meb.gov.tr Örnek: 10 ) Matematikte çarpma işareti yerine kullanılır. 4.5=20 Örnek:

 12. TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri Nokta 11 ) Kitap, dergi gibi eserlerin künyelerinin sonunda kullanılır. Falih Rıfkı ATAY, Tuna Kıyıları, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1938. Örnekler

 13. TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri NOKTALAMA İŞARETLERİ Nokta ( . )

 14. TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri Sevgili Öğrenciler, Ayrıntılı bilgi için TDK’nın yazım kılavuzuna başvurabilirsiniz.