a pontoz sos f ld rt kel s n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A pontozásos földértékelés PowerPoint Presentation
Download Presentation
A pontozásos földértékelés

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

A pontozásos földértékelés - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

A pontozásos földértékelés . Készítette: Dr. Olajos István egyetemi adjunktus. A pontozásos földértékelés előzményei. 1. Aranykoronás földértékelés 2. 1980-as évek Politikai célok: modernebb földértékelés rendszer a tudomány eredményeinek beépítésével

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A pontozásos földértékelés' - karsen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a pontoz sos f ld rt kel s

A pontozásos földértékelés

Készítette:

Dr. Olajos István

egyetemi adjunktus

a pontoz sos f ld rt kel s el zm nyei
A pontozásos földértékelés előzményei
 • 1. Aranykoronás földértékelés
 • 2. 1980-as évek
 • Politikai célok:
   • modernebb földértékelés rendszer
   • a tudomány eredményeinek beépítésével
   • pontosabb kép a föld termőképességéről
 • Kétféle értékelés-
 • ökölógiai, és ökonómiai
a pontoz sos f ld rt kel s el zm nyei1
A pontozásos földértékelés előzményei
 • Ökológiai földértékelés
  • az ország talajtani feltérképezése
  • talajtípusok
  • termőréteg vastagsága
  • biológiai és kémiai összetétele
 • Talajértékszám- TAÉSZ 1-100
  • az egyes termőhelyek kitettsége
  • napsütéses órák száma
  • csapadékmennyiség
 • Területre nézve módosított talajértékszám-
 • Termőhelyi értékszám TEÉSZ bejegyzése az ingatlan-nyilvántartásba 1-100-ig
a pontoz s f ld rt kel s el zm nyei
A pontozás földértékelés előzményei
 • Ökonómiai értékelés
  • piacoktól mért távolság
  • munkaerő ára, megléte, hiánya
  • infrastruktúra fejlettsége
  • export irányultsága

Termőhelyi Értékszám X 0.1től 1-ig terjedő szorzószám

1989-re nem készül el- gazdasági viszonyok gyökeres változása a TEÉSZ-ot is törlik az ingatlan-nyilvántartásból

pontoz sos f ld rt kel s az eur pai uni ban
Pontozásos földértékelés az Európai Unióban
 • Kétféle rendszer- fizikai és növény növekedési potenciál
 • Növénynövekedési potenciál alapadatok:
  • Talaj, klímaadatok, közigazgatási egységek adatai, növényi igények, termeszthetőségi jellemzők
  • 3 térinformatikai rendszer összekapcsolása- talaj, agroklimatikus , NUTS -1 rendszer – földértékelési egységfedvény- GIS
  • kvalitatív módszer- szakértő jellegű vizsgálat (erdészet, gyümölcsös)
pontoz sos f ld rt kel s az eur pai uni ban 2
Pontozásos földértékelés az Európai Unióban 2
 • Kvantitatív modell( számítógépes talaj-vízrendszer, növénynövekedési vizsgálatokeredményeinek összegzése
 • ALES –rendszer ( TTE talajtipológiai egység, 3 növényfajta termesztési paraméterei- gabona, kapásnövények, gyep, gátló paraméterek)
pontoz sos f ld rt kel s franciaorsz gban
Pontozásos földértékelés Franciaországban
 • 3 –féle rendszer-egységesítése folyamatba van
 • Észak-Franciaország
    • gépesített, intenzív szántóföldi növénytermesztési rendszerekre
    • Termesztés szempontjából lényeges talajjelemzők
    • Pontértékek ( 1-1000-ig)
    • 6 fő alkalmassági osztály
 • Közép-Franciaország
    • Kevésbé intenzív növénytermesztésre
    • Földminőségi jellemzők( víz, csirázás, oxigén, tápanyag)
    • 100 pont 8 osztály 10 pontos határok
 • Mediterrán térségek
    • Fontos( víz, talajvastagság, korlátozott gépi munkák) 20 –as skála
    • Kevésbe fontos földminőségi jellemzők( talaszerk. pot.term.) 5-ös skála
    • Korlátozó tényezők mínusz pontértéke
    • 70 pont 7 osztály 10 pontos érték
nemzeti agr r k rnyezetv delmi program
Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program
 • ELŐZMÉNYEI:
 • Agrár-környezetvédelem 2078/92 EU Tanácsi Rendelet
 • Vidéki térségek Európai Kartája 1996
 • 1257/1999 EU Tanácsi Rendelet –a vidékfejlesztési támogatásokról
nemzeti agr r k rnyezetv delmi program1
Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program
 • Többfunkciós mezőgazdasági modell:
  • Társadalmi
  • Szociális
  • Gazdasági funkciói
 • A növekvő emberiség –növekvő kereslet a mezőgazdasági termékek iránt- az alaptermelés támogatások nélkül is versenyképes
 • A támogatás a kevésbé alkalmas területeken társadalmi ( egyenlő népességeloszlás) és szociális ( munkanélküliség megelőzése) célokat szolgál
nemzeti agr r k rnyezetv delmi program2
Nemzeti Agrár-környezetvédelmi program
 • A földértékelés a növénytermesztés, a környezetvédelem szempontjainak összehangolása
 • E területek támogatási rendszerének összehangolása
 • A természeti paramétereknek megfelelő gazdálkodás
 • Hasonló bevételi viszonyok garantálása a saját bevétel, és a támogatási forrásokból
nemzeti agr r k rnyezetv delmi program3
Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program
 • Földhasználati és támogatási piramis
 • Természetvédelmi magzónák (nincs földhasználat)
 • Természetvédelmi pufferzónák( korlátozott földhasználat)
 • Átmeneti zónák ( extenzív földhasználat, biogazdálkodás)
 • Agrárzónák( intenzív földhasználat)
 • Művelés alól kivett területek( nincs földhhasználat
nemzeti ag rk rnyezetv delmi program
Nemzeti Agárkörnyezetvédelmi Program

Természetvédelmi magzóna

Természetvédelmi pufferzóna

Átmeneti zóna

Agrárzóna

Művelés alól kivett területek

nemzeti agr r k rnyezetv delmi program4
Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program
 • Az értékelés szempontjai:
 • Agrár szempontú értékelés:
  • Domborzati és talajparaméterek
   • ( aranykorona értékek, talaj-értékszám, talaj típusa, vastagsága)
  • Klímaparaméterek
   • ( legfontosabb termékeink klimatikus értékei, aszályhajlam)

0-198 –as érték

nemzeti agr r k rnyezetv delmi program5
Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program
 • Környezeti szempontú értéklelés:
 • Élővilág
   • ( természeti oltalom alatt álló területek, ramsari területek, felszíni vizek partmenti sávjai)
 • Talaj
   • (Erózió mértéke, kémhatása, szervesanyag-készlete)
 • Víz
   • ( felszín alatti vízvédelmi területek, felszíni vízvédelmi területek)
   • Értéke : 0-198
 • Kiszámítása : agrár- környezeti érzékenység +100
nemzeti agr r k rnyezetv delmi program6
Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program
 • 0-90 Környezetvédelmi magzóna
 • 90-110 Környezetvédelemi pufferzóna
 • 110-130 Átmeneti zóna
 • 130 felett –Agrárzóna
 • Kihatása: megváltozik a különböző művelési ágú területek összetétele, jobban alkalmazhatóak a támogatási rendszerek előírásai
pontoz sos f ld rt kel s
Pontozásos földértékelés
 • KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!
 • Következő előadás:
  • Birtoktagok kialakítására vonatkozó eljárások