Welkom
Download
1 / 30

WELKOM - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

WELKOM. OCSG 12 mei 2014. NICOLAAS EN NICODEMUS. Uitkijken naar een nieuwe vorm van samenwerken b innen de vzw SGSNBaO. Vooraf…. Er is een fout gebeurd …! Kon niet ongedaan gemaakt worden. Maar : Hierdoor diende zich een grote opportuniteit aan.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' WELKOM' - karma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Welkom

WELKOM

OCSG

12 mei 2014


Nicolaas en nicodemus

NICOLAAS EN NICODEMUS

Uitkijken naar een nieuwe vorm van samenwerken

binnen de vzw SGSNBaO


Vooraf
Vooraf…

 • Er is een fout gebeurd…!

  • Kon niet ongedaan gemaakt worden.

 • Maar :

  • Hierdoor diende zich een grote opportuniteit aan.

  • We kunnen hier een positieve wending aan de splitsing geven…

   • Zie verder.

 • Geen eigenbelang !

  • Geen gevolgen voor de jobs van de staf!

  • Wel : in het belang van de SG !

  • Wel : splitsing = meer werk (doen we graag!)


Waarom meer middelen
Waarom meer middelen ?

 • Een stap vooruit zetten (een beetje ambitieus zijn mag)!

 • Onze slagkracht vergroten !

 • Eindelijk … iets kunnen doen

  • Op pedagogisch vlak

  • Ter ondersteuning van de scholen

  • Iets meer doen dan kruimels verdelen !

 • En dit zonder voorafnames !


Verandering
Verandering ?

Veranderingen in onze SG zijn vaak moeilijk !

 • Expertisecentrum

  • Op een moment dat er meer dan 800 lt meer waren in onze SG zouden we 24 lt ‘afromen’.

 • Circusvoorstelling

 • Durven we nu de stap wagen ?

 • Met middelen die de overheid ons al jaren ontzegt ?


Samenhang veranderingsprocessen
SAMENHANGVERANDERINGSPROCESSEN

VISIE

URGENTIE

PLAN

MIDDELEN

COMPETENTIES

=VERANDERING

URGENTIE

PLAN

MIDDELEN

COMPETENTIES

=VERWARRING

VISIE

PLAN

=WEERSTAND

MIDDELEN

COMPETENTIES

VISIE

URGENTIE

MIDDELEN

COMPETENTIES

=CHAOS

VISIE

URGENTIE

PLAN

COMPETENTIES

=FRUSTRATIE

VISIE

URGENTIE

PLAN

MIDDELEN

=ANGST


Verandering1
Verandering ?

Oproep om :

 • Objectief proberen te oordelen

 • Het hoofd koel te houden

 • Een stap vooruit te zetten zonder te bruskeren

 • In te zien dat het ontdekken van een fout ook nieuwe inzichten kan meebrengen

 • In solidariteit en in het belang van de organisatie te beslissen !


Wat levert het ons op
Wat levert het ons op ?

 • Uiteraard : extra punten !

  • 192 ptn = 2 1/2e ambt onderwijzer

 • Meer mogelijkheden om noden te ondersteunen (zie bevraging DICOS) :

  • Mentorenwerking opzetten

  • Opvangen gevolgen M-decreet

  • Regiowerkingen aanzwengelen

  • Maar toch ook : administratieve en andere ondersteuning !


Het oorspronkelijke voorstel
Het oorspronkelijke voorstel

Periferie – scholen in Sint-Niklaas

 • 126 punten

 • Beslissing op CASS 12 december (192 ptn!)

  • Maar ook :

   • Geen splitsing binnen hetzelfde schoolbestuur

   • De winst zo veel mogelijk naar de scholen

   • Aanstelling codi/staf in beide SGn

   • Rekening houden met personeel

  • Memo : bespreking ‘Wat als we de reserve van 70 lln niet meer halen ?’ :

   • Puntenwinst is sowieso meegenomen.


Bedenkingen bij dit model
Bedenkingen bij dit model

 • De ‘nieuwe ‘SG is eerder klein :

  • Grote bezorgdheden naar de personeelsleden toe

   • Plaats genoeg voor de TADD’ers ?

   • Grote afstand voor mensen die een andere school krijgen (o.a. voor reaffectatie) !

   • Gaan nieuwe lkrn niet eerder kiezen voor een grote SG ?

 • Periferie ↔ stad

  • Vrees voor het uit elkaar drijven…


Het nieuwe model
Het nieuwe model

 • Waarom ?

  • Er is meer uit de splitsing te halen !

  • De rekenfout zet ons aan het denken = opportuniteit!

 • Bedenkingen bij vorig model vallen weg :

  • Groter comfort voor de personeelsleden van de ‘nieuwe’ SG !

  • Echte splitsing is niet meer aan de orde !


Model c dus
Model C dus

SG 1 – Sint-Nicolaas BaO Zuid (= oude SG)

 • SJKS + OLVP + Sint-Carolus + BBoom + Sifrawa + Sint-Catharina

  • 4592 lln

  • 312 ptn

  • Reserve 92 lln

   SG 2 – Sint-Nicolaas BaO Noord (= nieuwe SG)

 • Heifam + KSRW + Regio Noord + Hoge Geest + Broederscholen

  • 3952 lln

  • 252 ptn

  • Reserve 352 lln


Nog meer voordelen model c
Nog meer voordelen model C

 • Afstand voor reaffectatie = beter

  • Door meer regionale afscheiding (noord-zuid)

 • Mooie mengeling scholen met veel SES-lestijden en met weinig SES-lestijden

 • Periferie is ook ong. regionaal afgescheiden.

 • Reserve aan lln/SG = groot genoeg

 • Iedere school heeft wel een soortgenoot :

  • Stadskernscholen/periferiescholen

  • Kleine scholen/grote scholen

  • Scholen met/zonder vestigingsplaatsen

   • Kan belangrijk zijn bij de plaatsing personeelsleden.


Algemene bedenkingen splitsing
Algemene bedenkingen splitsing

Kansen

 • Stap verder in de ontwikkeling van onze groep.

 • TABD’ers bouwen minder snel rechten op = gunstiger voor goede evaluatie.

 • Bijkomende werkgelegenheid voor 6j.

 • Gesplitste SGn zijn nog heel wat groter dan het Vlaams gemiddelde !


Algemene bedenkingen splitsing1
Algemene bedenkingen splitsing

Opletten voor…

 • Botsing van het belang van onze organisatie (SG) en het belang van de individuele personeelsleden!

  • 61 van de ong. 700 personeelsleden verwerven dit of volgend j recht op TADD

 • Personeelsleden hebben slechts recht op TADD in deel van de oorspronkelijke SG.

  • Sommigen behouden wel nog 5j hun rechten in de andere SG !

 • Enkele personeelsleden zullen 1j langer moeten bouwen aan hun recht op TADD


Aandachtspunten vergaderingen
Aandachtspunten vergaderingen

Vanuit :

 • LOC’s, schoolraden, OCSG, MZC, CASS, DICOS

 • Zorg voor de personeelsleden

 • Bezorgdheid voor het werkelijk uit mekaar drijven

 • Zinvolle besteding


1 zorg voor personeelsleden
1, Zorg voor personeelsleden

 • Intentie inbouwen om iedereen aan het werk te houden.

 • Garanties voor het personeel.

 • Goede mensen moeten we kunnen houden.

 • De logica moet worden : ‘We zorgen voor jou’. Maar ook : ‘We zorgen voor elkaar’.


1 zorg voor personeelsleden1
1, Zorg voor personeelsleden

 • TABD

  • Herwerken van afsprakennota 2b zodat we TABD’ers die al langer bij ons werken, zo veel mogelijk beschermd worden.

  • Ieder personeelslid vanaf 300 dagen dienst moet een overzicht krijgen van de gevolgen.

  • Bijzondere zorg voor de mensen die direct nadeel ondervinden (bijv. 1 jaar langer diensten opbouwen).


1 zorg voor personeelsleden2
1, Zorg voor personeelsleden

2, TADD’ers

 • Situatie van de TADD’ers die moeten geplaatst worden in een juist perspectief plaatsen :

  • Gebied om iemand te plaatsen wordt kleiner…

  • Maar : er zijn ook minder kandidaten.

 • Afspraken maken over wat gebeurt met TADD’ers die desondanks toch niet kunnen geplaatst worden.

 • Alle TADD’ers inlichten over de verandering !


1 zorg voor personeelsleden3
1, Zorg voor personeelsleden

3, TBS/OB (reaffectatie)

 • TBS/OB kan vermeden worden door :

  • Nieuwe affectatie aan een andere school

  • Mutatie


Tbs ob bij splitsing
TBS/OB bij splitsing

 • Plaatsingsmogelijkheden even groot, maar wel per scholengemeenschap…

 • Sneller overgaan naar Vl. Reaff. Commissie

 • Reaffectatie binnen redelijke afstand van de woonplaats = recht.

  • Zelfs bij echte reaffectatie in bijv. SG-periferie zal een oplossing binnen SG-stad door de Vlaamse Reaffectatiecommissie in dank aanvaard worden.

 • Reaffectatieverplichtingen stoppen niet a/d grenzen van de SG!


Tbs ob bij splitsing1
TBS/OB bij splitsing

 • De voorbije jaren :

  • Slechts 2 gevallen van echte reaffectatie :

   • 2x een administratief medew. die voor enkele uren naar een andere school moest…

  • Indien slechts 1u : oplossing vanuit de puntenenveloppe SG ! = afspraak !

 • Bovendien : muteren of nieuwe affectatie zijn ook nog mogelijkheden !


2 vrees om uiteen te drijven
2, Vrees om uiteen te drijven

 • De samenstelling van model C laat niet toe dat de groepen echt uit mekaar drijven.

 • Bovendien :

  • Inbouwen van garanties voor de samenwerking via goede samenwerkingsovereenkomst !


Nicolaas en nicodemus1
Nicolaas en Nicodemus

Vraag :

Kan de scholengemeenschap werken als Sint-Nicolaas en Sint-Nicodemus (zwarte Piet) ?

 • Zie je de één, dan zie je de ander !


Garanties voor de samenwerking
Garanties voor de samenwerking

 • Werking van de staf blijft zoals nu :

  • Eén kantoor

  • Eén codi

  • Zelfde stafmedewerkers voor beide SGn

  • vzw is het bindmiddel : geen aparte vergaderingen nodig !

  • Eén bestuurscomité en één cocel

   • 2x DICOS en CASS : vergaderen gezamenlijk en gelijktijdig

  • 2x MZC/OCSG/Reaffectatiecommissie

   • Maar : vergaderen gezamenlijk en gelijktijdig !


3 zinvolle besteding
3, Zinvolle besteding

Cfr. bouwen van een huis :

 • NU =

  • Uitzicht op het verwerven van een bouwgrond.

  • Eerst beslissen welk bouwwerk we hier op plaatsen (cfr. beleidsnota + voorbereidend werk CASS+DICOS)

  • Dan beslissen of verwerving doorgaat.

 • LATER =

  • Bekijken welke kamers waar komen in ons bouwwerk!


3 zinvolle besteding ptn
3, Zinvolle besteding ptn

 • = Gezamenlijke bevoegdheid adviescommissie en schoolbesturen + directeurs !

 • Zal in een globaal actieplan worden opgenomen.

 • Mogelijkheden – enkele voorbeelden :

  • Investeren in mentorenwerking

  • Investeren in meer regiowerking

  • Inzetten op het opvangen van de gevolgen van het M-decreet


Naamgeving
Naamgeving

 • Vzw SGSNBaO

  • Zo veel mogelijk opereren vanuit de vzw

  • Daaronder : twee scholengemeenschappen

   • Scholengemeenschap Sint-Nicolaas BaO Noord

   • Scholengemeenschap Sint-Nicolaas BaO Zuidad