m ll e t mde de m stratej ler m z n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MİLLİ EĞİTİMDE DEĞİŞİM STRATEJİLERİMİZ PowerPoint Presentation
Download Presentation
MİLLİ EĞİTİMDE DEĞİŞİM STRATEJİLERİMİZ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

MİLLİ EĞİTİMDE DEĞİŞİM STRATEJİLERİMİZ - PowerPoint PPT Presentation


 • 186 Views
 • Uploaded on

MİLLİ EĞİTİMDE DEĞİŞİM STRATEJİLERİMİZ. KDZ. EREĞLİ 12 Şubat 2013. İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ. «İhtiyaç olan insan, çözüm üreten, problem çözen insandır.». Niçin Değişim ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MİLLİ EĞİTİMDE DEĞİŞİM STRATEJİLERİMİZ' - karma


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ht ya duydu umuz
İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ

«İhtiyaç olan insan, çözüm üreten,

problem çözen insandır.»

ni in de i im
Niçin Değişim ?
 • Günümüzde, kurumlar yapısal değişikliklerle kendilerini güncelleştirmeye çalışmakta ve iyice kökleşmiş, yer etmiş alışkanlıkları değiştirme ihtiyacı duymaktadırlar.
 • Değişen iş ortamları, işin yapılma şekli, daha hızlı hizmet beklentisi, takım çalışması, örgütsel davranış biçimlerinden dolayı değişimi zorunlu kılmaktadır.
slide4
DEĞİŞİM
 • Dünyada değişmeyen tek şey değişimdir.
 • “Yeni dünya düzeninde kazananlar, değişimi dikkate alıp farkına varanlar arasından çıkacaktır.” Z. A. ERDEM
 • Değişimi pozitif anlamda ele alıyoruz.
de mde r skler
DEĞİŞİMDE RİSKLER
 • Aklî ve mantıkî olunması gerektiği yerde hislerle hareket etmek, yapma kuşağında çeşit çeşit yıkmalara sebebiyet verebilir.
 • Kişiler istemedikleri zaman değişim zordur,
 • Değişim her zaman planlanandan daha uzun sürebilir,
 • Kişiler daha çabuk öğrenip kolay unutabilirler,
 • Beklentiler fazla olabilir,
 • Sonuçları hemen görmek isteyebilirler,
bir y netici olarak
Bir yönetici olarak;
 • Okulumuzu yönlendirenler başımıza gelen olaylar mıdır?
 • Yoksa olaylara verdiğiniz cevaplar mıdır?
bir y netici olarak1
Bir yönetici olarak;
 • Önemli olan şu, sebepler açısından başımıza gelen olayların okulumuzdaki rolü, yalnızca yüzde 10 dur. Yüzde 90 bizim olaylara verdiğimiz cevaplardır.
 • Okulumuzun kontrolünün yüzde 90'ı elimizde bulunmaktadır.
 • ÖYLEYSE BİZ OLAYLARA NASIL CEVAPLAR VERİYORUZ?
de i imin ger ekle mesi
Değişimin Gerçekleşmesi
 • Değişimin %80 ‘ i;
 • Sağlam bir kalbe ,Sağlam bir gönle, sağlam bir duruşa sahip olma,İnanmışlık ve adanmışlıkla gerçekleşir.
 • Geriye kalan % 20’ lik kısım ise tekniktir, teknolojidir, sanattır, sanayidir….
ya anan bir olay
Yaşanan Bir Olayı
 • Amaçlarımız için nasıl kullanırız?
 • Yaşanacak olayları amaçlarımız için nasıl kullanmalıyız?
 • Yaşanmış bir olaydan amaçlarımız için nasıl faydalanırız?
gel m de m s re
GELİŞİM- DEĞİŞİM-SÜREÇ
 • Esas gelişim süreçlerde olur ve değişim ömür boyu yaşanan bir süreç olarak kabul edilir.
 • Ertelememe,
 • Üşenmeme,
 • Vazgeçmeme çok önemlidir.
de mde d rt y kural
DEĞİŞİMDE DÖRT İYİ KURAL
 • İhtiyaç hissetmek yada hissettirmek
 • İstemek, arzu duymak, istekli olmak.
 • İnançlı olmak, inanmak
 • İtimat etmek, güven duymak, güvenmek.
 • Değişmek istemeyen bir yöneticiyi kimse değiştiremez.
de i im stratejileri
Değişim Stratejileri

1.Farklı Olma;

Okul yada kurumun amacını gerçekleştirme, imajı artırma, müşteri şikayetleri, süreç performans sonuçları, stratejik hedeflerden sapmalar, çalışanların memnuniyeti, enerji tüketimi, verimlilik, etkililik gibi göstergelerde radikal gelişmeler elde etmekle gerçekleşir.

de i im stratejileri1
Değişim Stratejileri

2.Müşteri odaklılık

 • Hizmet kalitesini en son noktada değerlendirecek olan müşteridir.

Müşteri bağlılığını sağlamanın, müşteriyi elde tutmanın en iyi yolu mevcut ve potansiyel müşterilerin ihtiyaçlarına net bir biçimde odaklanabilmekle olacaktır.

de i im stratejileri2
Değişim Stratejileri

3. Tedarikçilerle işbirliği

Okullar; En iyi performansı ortaya koyabilmek için, işbirliği yaptığı kuruluşlarla, güvene, bilginin paylaşılmasına ve bütünleşmesine dayalı, karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler kurarak, değer oluşturma becerisini geliştirmeyi hedeflemelidir.

de i im stratejileri3
Değişim Stratejileri

4.Çalışanların geliştirilmesi ve katılımı

İş süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde bizzat o işi yapan çalışanların katılımı çok önemlidir.

 • Katılımın ve iletişimi yaygın hale getirebilmesi, öğrenme ve becerilerinin geliştirmesi, yetkilendirilme kültürünün oluşumu için herkesin  katılımı sağlanmalıdır.
de i im stratejileri4
Değişim Stratejileri

5. Süreçler ve verilerle yönetim

 • Arzu edilen sonuçlara odaklanmak, çalışanlarımızın ve kaynaklarımızın en üst düzeyde değerlendirilmesi, sonuçların tutarlılığı ve değişkenliklerin kontrol altında tutulması, gerçekçi hedefler belirleme ve stratejik yönlendirmelerde bulunma,verilere dayalı yönetim sistemiyle, tüm faaliyetler sistematik olarak süreçlerle yönetilmelidir.
de i im stratejileri5
Değişim Stratejileri
 • 6. Sürekli gelişme ve yenilikçilik

Yönetimlerin temeli sürekli gelişmeye dayalı olmalıdır. Hedef, belli bir standardı tutturmak değil, kurumsal çeviklik, maliyetlerde azalma, fırsatların görülmesi, performansın en üst düzeye çıkarılması ve tüm çalışanların önlemeye dayalı iyileştirme çalışmalarını desteklemek olmalıdır. Orijinal fikirler ve yenilikler özendirilmeli ve desteklenmelidir.

de i im stratejileri6
Değişim Stratejileri

7. Liderlik ve amacın tutarlılığı

Çalışanların kararlılık ve etkinliklerinin en üst düzeye çıkarılması, okulun yönünün açıkça bilinmesi, saygın bir konum elde edilmesi, tüm faaliyetlerin kurumsal ve sistematik bir yapı içinde, uyumlu biçimde yürütülmesi ve kurum kültürünün geliştirilmesi liderlerle gerçekleşecektir. Bu nedenle her düzeyde yönetim fonksiyonunda liderlik davranışları sergilenmelidir.

de i im stratejileri7
Değişim Stratejileri

8. Sonuçlara yönlendirme,

Sürekli başarının sağlanması, paydaşların tatminine ve menfaatlerin dengelenmesine bağlıdır. Bu nedenle tüm çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve toplumu da kapsayan paydaşlar için katma değer oluşturmak ve uzun dönemli başarılar elde edilmesi hedeflenmelidir.

de i im stratejileri8
Değişim Stratejileri

9. Toplumsal sorumluluk

Okullar ve çalışanlar topluma karşı, düzenleyici ve yasal gereklerin ötesine geçecek örnek bir sorumluluk bilinci ve iyi bir ahlaki yaklaşım sergilemelidir.

l em zde de m ve d n m
İLÇEMİZDE DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM
 • DURUM TESPİTİ
 • YOL HARİTASI OLUŞTURULMASI
 • ÖNCELİKLENDİRİLDİRİLERME ÇALIŞMALARI
uygulayaca imiz e t m model
UYGULAYACAĞIMIZ EĞİTİM MODELİ
 • İNSANDA VARSAYILAN ÜÇ TEMEL POTANSİYELİ ESAS ALINACAK
 • YETKİN İNSANA ULAŞABİLMEK İÇİN İNSANDA Kİ BU POTANSİYELLERİ SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞTIRMAK, POTANSİYELİ PERFORMANSA DÖNÜŞTÜRMEK BİZİM ÇIKIŞ NOKTAMIZ OLACAK.
y net m anlayi imiz
YÖNETİM ANLAYIŞIMIZ
 • BU MODELE BAĞLI OLARAK YÖNETİM ANLAYIŞIMIZI DEĞİŞTİRMEK. OKULU/KURUMU CANLI BİR VARLIK GİBİ ALGILAYARAK, İNSANDA VAR OLAN ÜÇ TEMEL POTANSİYELİ YÖNETİM ANLAYIŞI İÇERİSİNE DAHİL ETMEK.
 • OKULUMUZDA/KURUMUMUZDA YAPACAĞIMIZ TÜM FAALİYETLER BU YAPI ÜZERİNE KURGULAYARAK VE TEMEL POLİTİKALAR, STRATEJİLER, OLUŞTURMAK.
e t mde temel pol t kalarimiz
EĞİTİMDE TEMEL POLİTİKALARIMIZ
 • “KALİTE DE MÜKEMMELLİK” YOLCULUĞUNA ÇIKMAK,
 • ANA SINIFINDAN 4. SINIFA KADAR ÖĞRENCİLERİMİZİN FİZİKSEL VE DUYGUSAL POTANSİYELLERİNE DAHA FAZLA YOĞUNLAŞMAK,
 • 5- 6–7–8. SINIFLARDA ÖĞRENCİLERİMİZİN ZİHİNSEL POTANSİYELLERİNE DAHA FAZLA YOĞUNLAŞMAK.
 • 9-10-11-12. SINIFLARDA ZİHİNSEL, DUYGUSAL VE FİZİKSEL POTANSİYELLERE DENGELİ HİZMET ETMEK.
 • ENGELLİ VE DEZAVANTAJLI ÖĞRENCİLERİMİZE EĞİTİM HAYATININ İÇERİSİNDE HİZMET SUNMAK.
ger ekle t rmek sted kler m z
GERÇEKLEŞTİRMEK İSTEDİKLERİMİZ
 • Okul toplumunu oluşturan öğrenci, öğretmen, çalışanlar ve velilerin fiziksel, zihinsel ve duygusal potansiyellerini tespit etmek;
 • Velilerimizin var olan potansiyellerini okul içine çekecek çalışmalar yapmak;
 • Öğrencileri ders içi ve ders dışı çalışmalarla ilgili baskın potansiyellerinde çalıştırmak, zayıf ve çekinik olan potansiyellerini de geliştirmek, potansiyelleri performansa çevirecek çalışmalar yapmak.
 • Çalışmaları izleme ve değerlendirmek.
de mved n m
DEĞİŞİMVEDÖNÜŞÜM
 • Fiziksel değişim ve dönüşüm
 • Duygusal değişim ve dönüşüm
 • Entelektüel değişim ve dönüşüm
de i im ve d n m al malar ndan beklediklerimiz
Değişim ve Dönüşüm Çalışmalarından Beklediklerimiz
 • Fiziksel değişim ve dönüşümde : Okullarımızın fiziki mekan yetersizliklerinin giderilmesi, madde kaynaklarımın değişimi, derslik sayılarının artırılması, normal eğitime geçilmesi,
 • Duygusal değişim ve dönüşümde:Çalışanların adanmışlığı maral motivasyon ve memnuniyet artışlarının sağlanması
 • Entelektüel değişim ve dönüşüm: Stratejik ve süreçlerle yönetim anlayışlarına geçilmesi.
de m ve d n m n temel stratej ler
DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜN TEMEL STRATEJİLERİ

Entelektüel Sermaye :

 • Okulun Bilgi Birikimi, Öğretmenlerin Yeterlilikleri artırmak Birlikte İş Yapabilmeleri /Ekip Çalışmaları/ Zümre Çalışmalarıyla ilgili sistem oluşturmak

Sosyal Sermaye :

 • Çalışanların Moral-motivasyonları Güvenirlilik, Bağlılık, Tanınırlılık /İmaj çalışmaları yapmak.

Fiziksel Sermaye:

 • Okulun/kurumun fiziksel kapasiteleri/Finansal Kaynaklar/Nakit Akışı/Gelir Ve Giderler/Bütçe /Madde Kaynakları

Bu Üç Sermayeyi Etkin Kullanmak,

f z ksel de m ve d n m
FİZİKSEL DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM
 • Aksiyon, sonuç odaklı çalışma
 • Kurum imajı, fiziki görünürlük
 • Okul, derslik ihtiyaç analizi

-okul yapılabilecek arazilerin tespiti

-hayırseverler insan ve kurumların analizleri

-eğitim kampüsünün yapılması

-planlanan 9 okulun yapılaması

 • Okul türlerinin yeniden gözden geçirilmesi
duygusal de m ve d n m
DUYGUSAL DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM
 • Önce insan, önce öğrenci, öğrenci merkezli eğitim
 • Hizmetkar liderlik anlayışı
 • Tanıma ve taktir etme çalışmaları
 • Öğrenci kişilik hizmetleri odaklı rehberlik

-sağlık hizmetleri

-sosyal yardım hizmetleri

-rehberlik hizmetleri

-özel yetiştirme hizmetleri

-sosyal ve kültürel hizmetler

duygusal de m ve d n m1
DUYGUSAL DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM
 • Ev, aile ziyaretleri

-yönetici-öğretmen, çalışan ziyaretleri

-öğretmen –öğrenci ziyaretler

 • Öğretmen ve yönetici yeterlilikleri geliştirme

-teknik yeterlilikler

-insani yeterlilikler

 • Okulu, sınıfı motive etme ve hedefe kilitleme
 • Yetenekleri geliştirme, şiir, resim, müzik, edebiyat, spor yarışmaları,
 • Estetik bakış, tasarım çalışmaları
entelekt el de m ve d n m
ENTELEKTÜEL DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM
 • Sistem kurma ve işletme
 • Verimlilik, etkililik, üretkenlik, hız
 • Hedeflerle yönetim
 • Sonuç odaklı çalışma
 • Sınavlarda yüksek başarı, SBS, LYGS, LGS ler de artan başarıları
 • Yarışmalara, olimpiyatlara hazırlanma
 • Proje hazırlama, araştırma inceleme, ARGE çalışmaları
entelekt el de m ve d n m1
ENTELEKTÜEL DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM
 • Stratejik ve süreçlerle yönetim
 • Kıyaslama ve karşılaştırmalar, data oluşturma
 • Bilişim sistemi kurma
 • Öğrenen okul ilkeleri
 • Proaktif vizyon
 • Kriz yönetimi