paratuberkulose udskrifter
Download
Skip this Video
Download Presentation
Paratuberkulose Udskrifter

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Paratuberkulose Udskrifter - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

Paratuberkulose Udskrifter. - Brug og fortolkning. Introduktion. Paratuberkulose udskrifterne fra Dansk Kvæg kan bidrage til styring og overvågning af infektionen i danske mælkekvægsbesætninger.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Paratuberkulose Udskrifter' - karli


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
paratuberkulose udskrifter

Paratuberkulose Udskrifter

- Brug og fortolkning

introduktion
Introduktion
 • Paratuberkulose udskrifterne fra Dansk Kvæg kan bidrage til styring og overvågning af infektionen i danske mælkekvægsbesætninger.
 • Denne vejledning giver et overblik over indhold og forslag til brug af de udskrifter, der er baseret på test-resultater fra “mælke-testen”
 • Specifikke tekniske detaljer skal findes i den tekniske dokumentation, som findes på
 • www.paratuberkulose.dk
paratb udskrifter
ParaTB Udskrifter
 • ParaTB Mælkefodringsliste
  • Høj-Risiko-køer: håndtering v. kælvning & mælkefodring
  • Lav-Risiko-køer: Råmælksbank
 • ParaTB Udsætterliste
  • Sorteret efter de værste smittespredere m.h.p. udsætning
 • ParaTB Antistofmålinger
  • Overblik over samtlige målinger pr. ko
 • ParaTB Overblik
  • Grov beregning af ydelsestab
  • ”Prævalens” i besætningen
  • ”Prævalens” i Operation Paratuberkulose
 • ParaTB Risiko-kalve
  • Oversigt over kalve født af ””røde” og ”gule” køer
form l paratb m lkefodringsliste
Formål - ParaTB Mælkefodringsliste
 • Daglig management af ”smittefarlige” dyr
 • I forbindelse med kælvning
  • ”Røde” og ”Gule” har eget kælvningsafsnit
  • Kun 1 ”Rød” el. ”Gul” ko i kælvningsboksen
  • ”Rød”/”Gul” kælvningsboks renses mellem hver kælvning
 • I forbindelse med fodring med mælk
  • Råmælk, Celletalsmælk og Tankmælk fra ”Røde” og ”Gule” bør ikke anvendes til fodring af kvie-kalve
paratb m lkefodringsliste
Test-dato“ParaTB Mælkefodringsliste”

Kun gyldig i ca. 4 mdr. efter seneste test-dato

Opdelt i “Høj-Risiko-køer”, “Lav-Risiko-køer” og “Køer uden målinger”

Yderligere opdelt i “Infektionsgrupper” med angivelse af seneste to måle-resultater samt forventet kælvningsdato

forslag til praktisk brug af paratb m lkefodringsliste
Forslag til praktisk brug- af ParaTB Mælkefodringsliste
 • Ophænges i malkestald, så fra-separering af mælk fra ”Røde” og ”Gule” kan ske via listen
 • Indtastning af ”Røde” og ”Gule” i malkeanlæg, så automatisk fraseparering af mælk sker
 • Ophænges i kælvningsafsnit, så ”Røde”, ”Gule” og ”Grønne” kan opdeles ved indgang i kælvningsområdet
 • Skal ”opdateres” med nye resultater x 4 årligt
form l paratb uds tterliste
Formål - ParaTB Udsætterliste
 • Forslag til køer, der kan overvejes udsat
  • Meget generel – kan anvendes i kombination med
   • Øvrige forhold, der kan føre til udsætning
   • Ydelsesnedgang, der kan forbindes med paratuberkulsoe
   • Diarré (kronisk eller tilbagevendende)
   • Forekomst af ParaTB i besætningen
 • Sorteret efter ”vurderet smittefarlighed”
  • Mest smittefarlige står øverst
paratb uds tterliste
”ParaTB Udsætterliste”

Opdelt i på ”Infektionsgruppe”

Kun Inf.grp. 2 og 9 på listen

Sorteret efter gennemsnit af seneste 2 målinger

Seneste 4 målinger angivet

form l paratb risiko kalve
Formål - ParaTB Risiko-kalve
 • Viser kalve, der er født efter køer, der var ”Røde” el. ”Gule” omkring kælvningstidspunktet
  • Kalvene er ”Høj-Risiko-kalve”
   • Kan evt. smitte andre kalve i en kortere periode, specielt hvis moderen havde meget høje målinger v. kælvning
   • Visse kalve kan overvejes udsat, da de måske vil udvikle paratuberkulose meget tidligt (omkring 2-3 års alderen) og da de dermed kan smitte egen kalv ved 1. kælvning
  • Kalven kan skifte status indenfor de første 200 levedage
 • Opdelt på kviekalve og tyrekalve
 • I Kvægdatabasen er kalvene ”markeret” således at de udpeges som Høj-Risiko-køer når de bliver køer
paratb risiko kalve
“ParaTB Risiko-kalve”

Opdelt på kviekalve og tyrekalve

Vurdering af kalvens risiko for at være smittet før kælvning

- baseret på moderens målinger omkring kælvning

 • Tre mulige anbefalinger
 • Ingen => Kalven har ca. 1-10% sandsynlighed for at være smittet før fødsel
 • ”Kan smitte andre kalve” => Bør ikke stå i samme boks som andre kviekalve < 4 mdr.
 • ”Overvejes slagtet” => Bør ikke stå med andre kvier. Er med stor sandsynlighed (>30%) smittet før kælvning og kan smitte egen kalv v. 1. kælvning
forslag til praktisk brug af paratb risiko kalve
Forslag til praktisk brug- af ParaTB Risiko-kalve
 • Udpeger kalve født af Høj-Risiko-køer
  • Giver mulighed for at ”isolere” de kalve, der har størst risiko for at smitte andre kalve
   • Kalv-til-kalv smitte er generelt begrænset, men hvis kalven er født af en meget smittefarlig mor, vil en kalv kunne smitte en anden kalv i enkelte tilfælde
  • Kan bruges til at udpege kalve, som det måske ikke kan betale sig at opdrætte
  • Giver et samlet overblik over de dyr, der fremtidigt vil have størst risiko for at udvikle paratuberkulose
form l paratb antistofm linger
Formål - ParaTB Antistofmålinger
 • Giver overblik over den enkelte kos ”profil”
 • Sorteret efter ”infektionsgruppe” – dernæst dyrenummer
  • Mest smittefarlige infektionsgruppe står først
  • Fokus på køer i ”infektionsgrupperne 2 og 9 ”
 • Bedste køer til levering af råmælksbankmælk
  • Køer i Infektionsgruppe 0 med mange resultater
paratb antistofm linger
Opdelt på Inf-grp.

Historik & Manuel vurdering af “sværhedsgrad”

”ParaTB Antistofmålinger”

”Konklusion”: Værste smittespreder af de 3 markerede er ko nr. 1040. Hun er dog også afgået siden testen er taget.

Ko nr. 917 er formentlig smittet, men de lave værdier antyder, at hun ikke er nogen slem smittespreder

forslag til praktisk brug af paratb antistofm linger
Forslag til praktisk brug- af ParaTB Antistofmålinger
 • Enkeltkøer diskuteres ved rådgivningsbesøg
  • Specielt køer i Inf. grp. 2 og 9
 • Køer i Inf. grp. 2 og 9 sættes under ”særlig observation”
  • Ved tegn på diarré, reduceret ydelse eller lign. bør udsætning overvejes
 • Ikke til daglig management
  • Kan dog bruges til at finde kandidater, der er gode til at levere mælk til råmælksbank (inf. grp. 0)
form l paratb overblik
Formål - ParaTB Overblik
 • Giver overblik beregnet ydelsestab forårsaget af paratuberkulose i besætningen
 • Giver overblik over forekomst af test-positive dyr i besætningen
  • Totalt, og opdelt på 1. kalvskøer, 2. kalvskøer og >2. kalvskøer
 • Giver overblik over forekomst af test-positive dyr i alle besætninger i Operation Paratuberkulose
  • Totalt og opdelt på 1. kalvskøer, 2. kalvskøer og >2. kalvskøer
paratb overblik
1. Kalvskøer ligger tæt på laveste 25%

Besætningens ”prævalens”

Besætningens gennemsnit ligger blandt højeste 25%

Op. ParaTB ”prævalens”

ParaTB Overblik

”Konklusion”: Besætningen har en høj PTB forekomst, men det ser ud som om tiltag om smittespredning begynder at slå igennem, hvilket ses af lave tal hos 1. kalvskøerne

Intervention ”påbegyndt” i besætningen i dec. 2004, men ”effektiv” ca. 1/7-2005

opg relse over ydelsestab baseret p opdeling i ko typer
Forventet ydelse – baseret på “Inf.grp. 0”-køer

Optælling af køer m. forventet ydelsestab

Opsummeret beregnet ydelsestab

Opgørelse over ydelsestab- baseret på opdeling i ko-typer

Køer i Inf.grp. 2 og 9 yder i gns. 12% mindre blandt 1. kalvs og 11% mindre blandt 2. kalvskøer smlg. m. inf.grp. 0

Forventet 305-dages ydelse for køer med min. 2 målinger>45 DEK

forslag til praktisk brug af paratb overblik
Forslag til praktisk brug- af ParaTB Overblik
 • Kan bruges til at beslutte, om en handlingsplan skal etableres og hvad der kan opnås ydelsesmæssigt
 • Kan bruges til ”bench-marking”
  • Sammenligning af egen besætning med øvrige besætninger
 • Kan bruges til at evaluere egen indsats
  • F.eks. 3 år efter start skal % test-positive falde blandt yngste køer og 4 år efter start skal % test-positive falde blandt 1. og 2. kalvskøer, etc.
 • Ikke til daglig management
andre opg relser
Andre opgørelser

Søjlerne er opdelt i aldersgrupper. Antallet potentielt mest smittefarlige (inf.grp. 2+9) er faldet i alle aldersgrupper.

Blandt de yngste køer (<3 år) er der ingen reagenter overhovedet: Sanering synes at være effektiv, men der er stadig lidt, der skal tages hånd om.

Med tiden kan andre opgørelser blive implementeret. Eller man kan lave sine egne.

Her ses et eksempel, hvor besætningens status er sammenlignet v. seneste test-dato (mørk rød+grøn) (nov. 2007) og start-dato (jan. 204) (lys rød+grøn)

ad