slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Machineveiligheid PowerPoint Presentation
Download Presentation
Machineveiligheid

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 6
karleigh-ross

Machineveiligheid - PowerPoint PPT Presentation

109 Views
Download Presentation
Machineveiligheid
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Machineveiligheid

  2. Strategie actie Machineveiligheid is een belangrijk aandachtspunt. Uit een onderzoek van de Arbeidsinspectie in 2009 bleek dat bijna de helft van de overtredingen hiermee te maken had.

  3. Gevaarlijke situaties die werden gevonden: • (APK) hefbruggen worden niet (aantoonbaar) gekeurd; • Veiligheidsvoorzieningen of beschermkappen op gevaarlijke machines worden weggehaald; • Machines zijn niet goed verankerd, waardoor ze kunnen omvallen. • Herkenbaar?

  4. Dit willen we vermijden!…

  5. Veilig werken met hefbruggen.Tips: • Ga na of alle hefbruggen in uw bedrijf jaarlijks worden gekeurd. Dit is herkenbaar aan de actuele keuringssticker. • Regelmatig onderhoud is van levensbelang. • Een nieuwe hefbrug moet voldoen aan de meest geldende normen. • Merk je dat een hefbrug ‘kuren’ vertoont meld dit dan zo snel mogelijk bij je werkgever.

  6. Tot slot!Au Gebruik de tipkaart! Klik hier voor een kort filmpje over de bevindingen van de arbeidsinspectie over machineveiligheid. Kijk op www.arbomobiel.nl voor meer tips en adviezen over veilig en gezond werken.