slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
YENİ ÖLÇÜ ALETLERİ YÖNETMELİĞİ VE GAZ SAYAÇLARINA GETİRDİĞİ YENİLİKLER, PowerPoint Presentation
Download Presentation
YENİ ÖLÇÜ ALETLERİ YÖNETMELİĞİ VE GAZ SAYAÇLARINA GETİRDİĞİ YENİLİKLER,

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

YENİ ÖLÇÜ ALETLERİ YÖNETMELİĞİ VE GAZ SAYAÇLARINA GETİRDİĞİ YENİLİKLER, - PowerPoint PPT Presentation


 • 224 Views
 • Uploaded on

YENİ ÖLÇÜ ALETLERİ YÖNETMELİĞİ VE GAZ SAYAÇLARINA GETİRDİĞİ YENİLİKLER, GAZ SAYAÇLARININ YASAL METROLOJİDEKİ YERİ HAZİRAN 2009. Bu Bildiride;. Dağıtım şirketleri tarafından gaz tüketim tespiti için kullanılan doğalgaz sayaçları Gaz sayacı kullanımına ilişkin öneriler

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

YENİ ÖLÇÜ ALETLERİ YÖNETMELİĞİ VE GAZ SAYAÇLARINA GETİRDİĞİ YENİLİKLER,


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. YENİ ÖLÇÜ ALETLERİ YÖNETMELİĞİ VE GAZ SAYAÇLARINA GETİRDİĞİ YENİLİKLER, GAZ SAYAÇLARININ YASAL METROLOJİDEKİ YERİ HAZİRAN 2009

  2. Bu Bildiride; • Dağıtım şirketleri tarafından gaz tüketim tespiti için kullanılan doğalgaz sayaçları • Gaz sayacı kullanımına ilişkin öneriler • Yeni ölçü aletleri yönetmeliği ve bu yönetmeliğe uygun düzenlemeler • Sayaç kalibrasyonu,uygulamaları ve önemi izah edilecektir.

  3. GAZ SAYAÇLARI • DİYAFRAMLI SAYAÇLAR • ROTARY SAYAÇLAR • TÜRBİN SAYAÇLAR

  4. DİYAFRAMLISAYAÇLAR • Pozitif yer değiştirmeli sayaçlardır. Sızdırmaz bir odacık içindeki esnek iki diyaframın dolup boşalması ile hacimsel ölçüm yaparlar. • Doğalgaz tesisatlarında en çok kullanılan sayaç tipidir. • Diyaframlı sayaçlar herhangi bir bakım gerektirmez.

  5. DİYAFRAMLISAYAÇ ARIZALARI • Kaçak • Sayacın Ölçüm Yapmaması • Gaz Yokluğu • Ses • Ölçüm Hataları • Nem ve Çalışma Ortamı

  6. ROTARYSAYAÇLAR • Rotary Sayaçlar, “8” şeklindeki iki adet kanatçığın ölçüm odası içinde serbest olarak dönmesi sırasında belli hacimde gazın hapsedilip bırakılması esasına dayanarak ölçüm yaparlar. Bu hacim “devirsel hacim” olarak adlandırılır.

  7. TÜRBİNSAYAÇLAR (TÜRBİNMETRE) • Türbinli sayaçlar hız ölçen cihazlardır. Türbinli sayaçlarda boru hattı boyunca akan gazın eksenel hareketi kanatçıklı türbin rotorunun dönmesine neden olur. • Türbin sayaçlar genellikle harici yağlama gerektirmezler. • Çarklara gelen gazın laminer olması için sayaçtan önceki hattın düzgün bir hız profili olmalıdır. Sayaca bağlanan giriş ve çıkış boruları sayaçla aynı çapta olmalıdır.

  8. SAYAÇ KULLANIMINA İLİŞKİN ÖNERİLER • Giriş ve çıkışında kapak olmalı ya da etiketle kapatılmalıdır. • Sayaçlar ambalajında saklanmalı • Montaj sırasında conta dışında keten, • macun,teflon bant kullanılmamalı, • test nipeli ve rakorlar gereğinden • fazla sıkılmamalıdır.

  9. SAYAÇ KULLANIMINA İLİŞKİN ÖNERİLER • Rotary sayaçlar yılda bir kez yağlanmalı, • beş yılda bir yağı değiştirilmelidir. • Montajı, üzerindeki ok yönünde yapılmalı, • yağlama yapabilmek için sayaç ile duvar arasına uygun mesafe bırakılmalı,sayaç öncesine filtre konulmalıdır. • Sayaçlar aydınlığa,yangın merdivenleri üzerine,merdiven altlarına,sürekli nemli ortamlara konulmamalıdır. • Montaj öncesi kaynak curufları ve diğer kalıntılar basınçlı havayla süpürülmelidir.

  10. SAYAÇ KULLANIMINA İLİŞKİN ÖNERİLER • Taşınırken ve depolanırken daima dik pozisyonda olmalı, montajında uygun askı ve destek kullanılmalıdır. • Sayaçlar kolayca okunacak,ulaşılabilecek ve müdahale edilebilecek yerlere konulmalı,bina dışındaki sayaçlar koruyucu kutu içinde olmalıdır. • Dağıtım şirketi sayacın kalibrasyonu veya değişimi gerektiğinde sıkıntı yaşamaması için sayacın tüm teknik bilgilerini kendi veri tabanına kaydetmelidir.Rotary ve türbinmetrelerin uygun yerleri mühürlenmiş olarak talep edilmelidir.

  11. YENİ ÖLÇÜ ALETLERİ YÖNETMELİĞİ • Bu yönetmelik Sanayi Bakanlığı tarafından, 2004/22/EC sayılı Avrupa Birliği Ölçü Aletleri Direktifine paralel olarak, 7 Ağustos 2008 tarihinde 26960 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. • Yönetmeliğin amacı;kamu menfaati,sağlığı,emniyeti,düzeninin sağlanması,tüketicilerin ve çevrenin korunması, vergilerin ve harçların toplanması ve adil ticaret gibi ilgili alanlardaki ölçü cihazlarının ve işlemlerinin yasal metrolojik kontrollerinin yapılması ve CE işaretinin vurulmasıdır.

  12. SEKTÖRE GETİRDİĞİ YENİLİKLER • Önceki yönetmeliklere göre ürün belgelendirme, muayene ve damgalama işlemleri ve piyasa gözetimi-denetimi faaliyetleri Bakanlıkça yürütülmekte iken yeni yönetmelik ile; • Ölçü aletlerinin uygunluk değerlendirme ve belgelendirme işlemleri AB Resmi Gazetesi’nde yayınlanmış onaylanmış kuruluşlar tarafından yapılacaktır. • Ölçü aletlerine yapılacak her türlü test ve muayene işlemleri de bu onaylanmış kuruluşun sorumluluğunda olacaktır. • İmalatçı kuruluşlar ise arzu ettiklerinde onaylanmış kuruluş tarafından yetkilendirilmeleri halinde ölçü aletlerinin ilk muayene ve damgala işlemlerini kendileri de yapabileceklerdir.

  13. SEKTÖRE GETİRDİĞİ YENİLİKLER Diyaframlı Sayaçlar (Eski) Rotary ve Türbin Sayaçlar (Eski) Sayaç Sınıfı (Yeni) Tüm Sayaçlar (Yeni)

  14. PERİYODİK MUAYENE(KALİBRASYON) SÜRECİ Ölçüm hatası standart içersinde olan sayaç (Uygun sayaçlar) 1. Kalibrasyon sonucu (Uy. olmayan sayaç) Hurda sayaç

  15. KALİBRASYON SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Qmin 0,2*Qm Qm Ölçüm hatası (%) Debi (m3/h)

  16. YILI G4 PERİYODİK MUAYENE VERİLERİ TOPLAM PERİYODİK MUAYENE SAYISI 180.000 ÖLÇÜM SINIRLARINI AŞAN SAYAÇ ORANI % 25,39 HURDA SAYAÇ ORANI % 10,81

  17. G4 PERİYODİK MUAYENE SONUÇLARI 10 yıllık periyodik muayene giren sayaçların yaklaşık olarak % 25 ‘i (45.000 adet ) sınırların dışında ölçüm yapmaktadır. Sınırın dışında ölçümler ağırlıklı olarak negatif(-) ölçüm hatasına sahiptir. Ölçüm hatalarının ortalaması; Qmaks (6 m3/h) ortalama ölçüm hatası - 2,95 % %20Qmaks (1,2 m3/h) ortalama ölçüm hatası - 1,88 % Qmin ( 0,04 m3/h) ortalama ölçüm hatası -24,09 % Bileşik ortalama ölçüm hatası -4,08 %

  18. G4 PERİYODİK MUAYENE SONUÇLARI Bu sayının 31.000 adetlik kısmı düzeltme dişlisi kullanılarak standartlar dahilinde ölçüm yapması sağlanmıştır. 14.000 adetlik kısmı ise aşırı ölçüm hatası sebebi ile hurdaya ayrılmıştır. Aşırı hataların düzeltme dişlileri ile standartlar haline getirilmesi mümkün değildir.

  19. G4 PERİYODİK MUAYENE SONUÇLARI HURDA SAYAÇ İSTATİSTİKLERİ (-) ÖLÇÜM HATASI % 70,49 % 15,96 GÖVDE HASARI ÖZEL ÖLÇÜM GRUBU HATASI % 9,70 ESKİ TARİHLİ % 1,58 AŞIRI SESLİ ÇALIŞMA % 0,77 % 0,87 (+) ÖLÇÜM HATASI % 0,63 YÜKSEK BASINÇ KAYBI ( > 2.2 mbar )

  20. G4 PERİYODİK MUAYENE SONUÇLARI

  21. SANAYİ SAYAÇLARI İSTATİSTİKLERİ

  22. ÇARPICI BİR ÖRNEK ! Kalibrasyon Sonuçları Sayacın ortalama hata değeri: -%74,2 dir. Aylık ortalama tüketilen gaz miktarı:138.000 m3/h Yıllık parasal kayıp : 1.200.000TL dır. (1.2 Trilyon)

  23. TEŞEKKÜR EDERİM