dynamick premenn n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Dynamické premenné

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Dynamické premenné - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Dynamické premenné. Doc. Ing. Juraj Vaculík, PhD., Mail : juvac@fpedas.utc.sk Web http://nf446.host.sk. Premenné. statické v danom segmente Max. veľkosť 64 kB dynamické v iných segmentoch dostupnej pamäte (heap, halda) veľkosť 250 - 400 kB smerník - typový, netypový. smerník.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dynamické premenné' - karl


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dynamick premenn

Dynamické premenné

Doc. Ing. Juraj Vaculík, PhD.,

Mail : juvac@fpedas.utc.sk

Web http://nf446.host.sk

premenn
Premenné
 • statické
  • v danom segmente
  • Max. veľkosť 64 kB
 • dynamické
  • v iných segmentoch dostupnej pamäte (heap, halda)
  • veľkosť 250 - 400 kB
  • smerník - typový, netypový

Progranmovanie 2006

smerník

smern k pointer
Smerník - pointer
 • typový - ukazuje na premennú

Syntax : ^bazový typ

type osoba = record...

pole = array...

var x:^integer;

x:^osoba;

x:^pole;

 • netypový - ukazuje (obsahuje) adresu niečoho (objektu, podprogramu, premennej)

Progranmovanie 2006

použitie

pou itie dynamick ch a statick ch
Použitie dynamických a statických

type pole = array[1..1000] of real;

var p1,p2 : pole;

s1,s2 : ^pole;

begin

p1:=p2; {2 x 6000 bytov}

s1:=@p1; s2:=@p2;

s1:=@p2; s2:=@p1; {výmena premenných}

s1^ je to isté ako p1 alebo prístup s1^[i| -> p1[i]

Progranmovanie 2006

dynamické

dynamick premenn1
Dynamické premenné
 • veľké množstvo dát >64 kB
 • zreťazené štruktúry
 • new(x);
 • dispose(x); - zruší dynamickú premennú ale v smerníku sa hodnota nezmení
 • x:=nil; zmení smerník - je to lepšie

Progranmovanie 2006

príklady

pr klad dynamick ch premenn ch
var x:^integer;

begin

new(x);

...

dispose(x);

...

type pole:array[] of type;

var x:^pole;

begin

new(x);

...

x^[j]:=obsah;

dispose(x);

end;

type osoba = record

...

end;

var x:^osoba;

begin

new(x);

...

x^.meno:=hodnota;

...

dispose(x);

end;

Príklad dynamických premenných

Progranmovanie 2006

pamäť

pridelenie pam ti
Pridelenie pamäti

zistenie veľkosti dostupnej pamäte (haldy)

 • maxavail - celkom voľne
 • memavail – najväčší súvislý celok
 • getmem – pridelenie pamäti

Progranmovanie 2006

použitie

pou itie
Použitie

typem=array[1..50,1..1000] of real; {cca 300 kB}

var a,b : m; {nie je možné pretože m>64 kB}

a,b : ^m;

begin

new(a);

new(b);

prístupk premenej

a[i,j] {nefunguje }

a^[i,j]{v poriadku}

Progranmovanie 2006

štruktúrované

trkt rovan premenn
Štrktúrované premenné

type m=array[1..100, 1..200] of real; {120.000}

type riad = array [1..200] of real;

smer = array [1..100] of ^riad;

mat = ^smer;

var m : mat;

r,s : word;

begin

readln(r,s);

vytvor (x,r,s);

použitie

x^[i]^[j]

Progranmovanie 2006

predstava

predstava matice
Predstava matice

Progranmovanie 2006

vytvor

trkt rovan premenn vytvor
Štrktúrované premenné - vytvor

procedure vyrvor (var a : mat; n,m : word;);

var i : word;

begin

getmem(a, m*sizeof(pointer));

for i:=1 to m do

getmem(^a[i],n*sizeof(real));

...

end;

Progranmovanie 2006

zreťazené

zre azen trukt ry
Zreťazené štruktúry
 • lineárne smerník + obsah
 • stromové smerník, smerník, obsah
 • LIFO, FIFO, LIRO, FIRO ...

Progranmovanie 2006

deklarácie

z sobn k lifo delkar cia
Zásobník LIFO - delkarácia

program zasobnik_lifo;

type prvok = record

info : integer; {alebo niečo iné}

next : smernik;

end;

smernik : ^prvok;

var zac1, zac2: smernik;

koniec : boolean;

Progranmovanie 2006

program

z sobn k lifo v konn as
Zásobník LIFO – výkonná časť

begin

zac:=nil;

koniec :=false;

repeat

casereadkeyof

#27 : koniec:=true;

'p' : pridaj(zac1);

'v' : vypis(zac1);

'u': uber(zac1);

end;

until koniec;

end.

Progranmovanie 2006

pridaj

z sobn k lifo pridaj
Zásobník LIFO - pridaj

procedurepridaj ( var zac : smernik);

var pom : smernik;

begin

new(pom);

write(text); readln(pom^.info);

pom^.next:=zac;

end;

Progranmovanie 2006

postup

postup
Postup

Progranmovanie 2006

uber

z sobn k lifo uber
Zásobník LIFO - uber

procedureuber(var zac:smernik);

var pom : smernik;

begin

if zac<>nil thenbegin

writeln(text, zac^.info);

pom:=zac;

zac:=pom^.next;

dispose(pom);

endelse writeln(prazdny);

end;

Progranmovanie 2006

postup

postup1
Postup

Progranmovanie 2006

uber

z sobn k lifo v pis
Zásobník LIFO - výpis

procedure vypis(zac:smernik);

var pom : smernik;

begin

while zac<>nil thenbegin

writeln(text, zac^.info);

zac:=zac^.next;

end;

end;

Progranmovanie 2006

postup

postup2
Postup

Progranmovanie 2006

koniec

akujem za pozornos

Ďakujem za pozornosť

Pokračovanie:

Základnéoperácie