A járműipar szerepe Kelet-Közép-Európa versenyképességében
Download
1 / 20

- PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

A járműipar szerepe Kelet-Közép-Európa versenyképességében. Prof. Dr. Rechnitzer János. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. KÖZ- ÉS VÁNDORGYŰLÉSE A vizek szerepe a területi fejlődésben Révkomárom, 2011. november 24–25. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. KÖZ- ÉS VÁNDORGYŰLÉSE

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - karis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A j rm ipar szerepe kelet k z p eur pa versenyk pess g ben

A járműipar szerepe Kelet-Közép-Európa versenyképességében

Prof. Dr. Rechnitzer János

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁGIX. KÖZ- ÉS VÁNDORGYŰLÉSE

A vizek szerepe a területi fejlődésben

Révkomárom, 2011. november 24–25.


A j rm ipar szerepe kelet k z p eur pa versenyk pess g ben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG versenyképességébenIX. KÖZ- ÉS VÁNDORGYŰLÉSE

A vizek szerepe a területi fejlődésben

Prof. Dr. Rechnitzer János

Révkomárom, 2011. november 24–25.

A járműipar szerepe Kelet-Közép-Európa versenyképességében


A j rm ipar szerepe kelet k z p eur pa versenyk pess g ben

A járműipar szerepe Kelet-Közép-Európa versenyképességében

Győr járműipari fejlesztési pólus elsődleges és másodlagos célterülete, valamint kisugárzási irányai regionális partnerei közvetítésével

Forrás: Grosz, 2007.


A j rm ipar szerepe kelet k z p eur pa versenyk pess g ben
Mobilitás és környezet: Járműipari, energetikai és környezeti kutatások a Közép- és Nyugat-dunántúli Régióban

A járműipar szerepe Kelet-Közép-Európa versenyképességében

 • Alprojekt: A járműipar gazdasági szerepe a Közép- és Nyugat-dunántúli régióban

 • A projekt időtartama: 2010. május 1. – 2012. április 29.

 • 30 kutató és PhD hallgatók

 • 2010. október: Járműipari és Térgazdasági Kutatócsoport „JÁTÉK”

Prof. Dr. Rechnitzer

János

Alprojekt-vezető

Dr. Smahó

Melinda

Alprojekt-felelős

Kollár Katalin

PhD hallgató

Szabados Eszter

Ügyvivő-szakértő

Pató Melinda

Ügyvivő-szakértő

Tóth Tamás

PhD hallgató

Füzi Anita

PhD hallgató


A kutat s bemutat sa sze 1 03 1 k f projekt
A kutatás bemutatása – SZE 1.03.1 K+F projekt környezeti kutatások a Közép- és Nyugat-dunántúli Régióban

A járműipar szerepe Kelet-Közép-Európa versenyképességében

Versenyképesség, Kelet-Közép-Európa

Járműgyártási kapacitások feltérképezése (Németország, Ausztria, Szlovénia, Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Magyarország, Románia)

A járműipar helyi és regionális gazdasági és társadalmi hatásai, támogatási rendszerei

Kelet-közép-európai régiók (NUTS II) és járműgyártási központok versenyképességi elemzése

Járműipar telepítési tényezőinek számbavétele

Járműgyártásra épülő fejlesztési stratégia, ajánlások a Közép-dunántúli és Nyugat-dunántúli régió számára


A kutat s bemutat sa sze 1 03 2 k f projekt
A kutatás bemutatása – SZE 1.03.2. K+F projekt környezeti kutatások a Közép- és Nyugat-dunántúli Régióban

A járműipar szerepe Kelet-Közép-Európa versenyképességében

 • A Közép- és Nyugat-dunántúli régióban található járműipari beszállító hálózat elemzése

 • Innovációs potenciál és aktivitás

 • Hálózati kapcsolatok

 • Tudásbázisok és szintek

 • Vállalat irányítás és szervezés minősége

 • Piaci magatartási modellek

 • Vállalati kultúra

 • Fejlesztési stratégiák, tervezés

 • Humánerőforrások igénybevétele

 • Igények a képzésre, oktatásra


Kelet k z p eur pa meger s d se a vil g aut gy rt s ban 2000 2010
Kelet-Közép-Európa megerősödése a világ autógyártásában (2000, 2010)

A járműipar szerepe Kelet-Közép-Európa versenyképességében

Forrás: Barta, 2011.


Kke orsz gok komparat v el nye a j rm iparban
KKE országok komparatív előnye a járműiparban autógyártásában (2000, 2010)

A járműipar szerepe Kelet-Közép-Európa versenyképességében

Forrás: Barta, 2011.


A kke orsz gok j rm ipar nak r szesed s nek v ltoz sa az ipari termel si rt kb l 2006 2010
A KKE országok járműiparának részesedésének változása az ipari termelési értékből (2006, 2010, %)

A járműipar szerepe Kelet-Közép-Európa versenyképességében

Forrás: Barta, 2011.


A region lis versenyk pess g piramis modellje
A regionális versenyképesség piramis modellje változása az ipari termelési értékből (2006, 2010, %)

A járműipar szerepe Kelet-Közép-Európa versenyképességében

Forrás: Lengyel, 2000.


A foglalkoztat s s munkatermel kenys g kapcsolata a kke orsz gok r gi ban
A foglalkoztatás és munkatermelékenység kapcsolata a KKE országok régióban

A járműipar szerepe Kelet-Közép-Európa versenyképességében

HU21: Közép-Dunántúl

HU22: Nyugat-Dunántúl

Forrás: Lengyel, 2011.


A versenyk pess gi f komponens s a gazdas gi fejletts g gdp lakos
A versenyképességi főkomponens és a gazdasági fejlettség (GDP/lakos)

A járműipar szerepe Kelet-Közép-Európa versenyképességében

HU21: Közép-Dunántúl

HU22: Nyugat-Dunántúl

Forrás: Lengyel, 2011.


A versenyk pess get meghat roz faktorok s azok t nyez i
A versenyképességet meghatározó faktorok és azok tényezői

A járműipar szerepe Kelet-Közép-Európa versenyképességében

1. faktor: Humán tőke: emberi fejlettség és inaktív korúak aránya (HCD), faktorsúlya: 18,873.

Az emberi fejlettség, a beköltözők, a magas szabadalmi bejelentések pozitívan, míg az aktív korúak aránya és a ledolgozott órák száma fordított előjellel alakítják ezt a faktort.

2. faktor: Kutatás és technológiai fejlettség (RTD), faktorsúlya:17,901.

A K+F-re fordított kiadások magas részesedése, a high-tech szektorokban foglalkoztatottak magas aránya, a magas állótőke képződés alkotja ezt a faktort.

3. faktor: Társadalmi tőke: szegénység (SCP), faktorsúlya:17,224.

A magas szegénységi arányt, az alacsony iskolai végzettséget alkotó faktor.

4. faktor: Társadalmi tőke: munkanélküliség (SCU), faktorsúlya:15,265.

A munkanélküliek, köztük a tartós és fiatal munkanélküliek magas aránya alkotja ezt a faktort.

5. faktor: Humán tőke: felsőfokú végzettség (HCH), faktorsúlya:12,306.

A felsőfokú végzettségűek magas aránya pozitívan, míg az iparban foglalkoztatottak aránya negatívan alakítja ezt a faktort.


A j rm ipari gy rak elhelyezked se a visegr di orsz gokban
A járműipari gyárak elhelyezkedése a Visegrádi országokban

A járműipar szerepe Kelet-Közép-Európa versenyképességében

Jelmagyarázat

személygépjármű

motor

teherautó

busz

Megjegyzés

Az aláhúzott településeken 1990 után alapították a gyárat

Forrás: JÁTÉK, 2011.

Térkép: Hardi


Versenyk pess g az aut gy rakkal rendelkez s nem rendelkez r gi kban orsz gonk nt
Versenyképesség az autógyárakkal rendelkező és nem rendelkező régiókban országonként

A járműipar szerepe Kelet-Közép-Európa versenyképességében

Forrás: Dusek, 2011.


A versenyk pess g mutat inak alakul sa az aut gy rakkal rendelkez s az aut gy r n lk li alr gi kban
A versenyképesség mutatóinak alakulása az autógyárakkal rendelkező és az autógyár nélküli alrégiókban

A járműipar szerepe Kelet-Közép-Európa versenyképességében

Forrás: Dusek, 2011.


A j rm gy rak hat sa a r gi k s az ipari k zpontok fejl d s re i
A járműgyárak hatása a régiók és az ipari központok fejlődésére I.

A járműipar szerepe Kelet-Közép-Európa versenyképességében

Eltérő nagyságú és funkcióval rendelkező településekben találhatók a járműipari központok

A gyárak jellegében, kiépülésükben és tradícióikban nagy különbségek vannak (barna és zöldmezős telepítés, hagyományos, új központok)

Az autóipari régiók gyorsabb fejlődést mutatnak a Visegrádi országokban (2002-2008 között 6 %-kal dinamikusabban fejlődtek ezek a régiók), ennek elemei:

- kedvezőbb, magasabb jövedelmi viszonyok

- alacsony munkanélküliség

- kedvezőbb település felszereltség, lakásállomány

- tartós népességvonzás


A j rm gy rak hat sa a r gi k s az ipari k zpontok fejl d s re ii
A járműgyárak hatása a régiók és az ipari központok fejlődésére II.

A járműipar szerepe Kelet-Közép-Európa versenyképességében

Országonként azonban jelentősek a különbségek, ezek az alábbiak:

- a vállalatok mérete, funkciója, termelési láncban elfoglalt helyzete

- a telepítés módja és formája

- a termelési tradíciók

- a települések felszereltsége és ellátottsága

- az anyagvállalathoz való közelség, illetve annak elérhetősége

- a gazdaságpolitikai környezet

- a helyi (regionális) támogatási rendszer és üzleti környezet

A kutatás folytatódik, lezárás 2012. április!