Careerhub Den Kreative Platform - PowerPoint PPT Presentation

careerhub den kreative platform n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Careerhub Den Kreative Platform PowerPoint Presentation
Download Presentation
Careerhub Den Kreative Platform

play fullscreen
1 / 68
Download Presentation
Careerhub Den Kreative Platform
143 Views
karina-morrison
Download Presentation

Careerhub Den Kreative Platform

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CareerhubDen Kreative Platform 29/8-2013 v/Jonna Langeland Christensen www.uva.aau.dk\Den+Kreative+Platform jonnalc@socsci.aau.dk

 2. Program Dag 1 • Oplevelseaf Den Kreative Platform • Principperogmetoder bag Den Kreative Platform Dag 2 • Flere kreative metoder • Mere teori • Faglighed og Den Kreative Platform • Hvoranvendes Den Kreative Platform • Udviklingafegneundervisningsforløb

 3. Sid ned

 4. Den Kreative Platform Uhæmmet anvendelse af viden Motivation til at ville HorisontalTænkning Koncentration til at kunne Opgave Fokus Tryghed til at turde Parallel Tænkning IngenBedømmelse

 5. Uhæmmetanvendelseafviden Fokus og åbenhed over for det nye • Opgave fokus • Parallel tænkning • Ingen oplevet bedømmelse Horisontal tænkning

 6. 1 2 Uhæmmet anvendelse af viden (fase 4+5) 6 3 At kunne sige JA OG Forberedelsen Opgaven gives Den Røde Løber Den Blå Løber Generisk procesmodel for Den Kreative Platform Træning i Horisontal tænkning

 7. 1 – 2 - gruppe

 8. Gruppen som ressource til eget idékoncept Ctr Fælles idékoncept

 9. VidendelingctrRadikal nytænkning

 10. Principper og udfordringer Tilfældige ctr velovervejede

 11. Modul 3 Ideudvikling med anvendelse af principper som stimuli

 12. PRINCIPLE-STIMULI

 13. Sid ned

 14. Når ting (viden) sættes direkte sammen

 15. Ting (idéer) kan sættes direkte sammen

 16. Anvend principper til at få nye idéer – tilføj “hukommelse” til en burger Burgen fortæller når den er for gammel Burger der afslører kalorieindhold Afhængighed af burgere

 17. Hvad sker der når man “hælder” hukommelse I en kniv?

 18. Sid ned

 19. Husk hovedpointerne I jeres idékoncept Hvordan gøres det mere interessant at vente på bussen

 20. Tilføj princippet om “transparens”

 21. Tilføj princippet om ”vibration”

 22. Tilføj princippet om “rotation”

 23. Tilføj princippet “oppustelig”

 24. Sid ned I jeres grupper

 25. Præsentation af ide-koncepter

 26. Horisontal tænkning og principper

 27. Idéer er transparente • Hvad er princippet bag idéen? • Anvend princippet til at “kikke bagved” idéen og få øje på andre “verdener” hvor problemet allerede er løst • Overfør viden fra de andre verdener

 28. Løs aldrig et problem på samme abstraktionsniveau som det eksisterer på

 29. Allergi Maske Allergi medicin Næse-filter

 30. Allergi Ingen partikler i luften Separerer partikler fra luften Industriel støvopsamler Undgå allergisk reaktion

 31. Allergi Industriel støvopsamler Negev-Tornado, Israel (ekspert) Cyklon Brug princippet “Cyklon”

 32. Allergi “”Healthy Breath Filter” - indsat i næseboret • 95% effektivitet for partikler • Lav modstand ved indånding • Pris $2 for 40 stk.. • Patent: USA, EU, Japan, Kina •Indsug skaber cyklon effekt • vægen filtrerer • indhalleringen driver maskinen

 33. Horisontal Tænkning(Eksempler) • Henry Ford • Velcro • Kuvøsen • ABS til biler • Limpistolen der ikke limer sig selv

 34. Praktisk niveau Faktuel opgavedefinition Praktisk niveau Horisontalt (løsnings)princip Det horisontale spring og hjem igen Abstrakt niveau Principiel opgavedefinition Horisontal søgning Horisontal transfer

 35. Løs et problem med horisontal transfer Det principielle I opgaven Hvad siger “filosofen”? 2 1 Hvem er “eksperterne”? 3 Overfør principperne Hvilke principper bruger eksperterne I de andre verdener”? Opgaven 4

 36. Den Kreative Platform i praksis

 37. Hvoranvendes Den Kreative Platform • Produkt- og serviceudvikling • Arbejdsmiljø • Gruppearbejde • Undervisningsplatform for faglig læring

 38. 1. Produkt- og serviceudvikling • Camp – 1 eller 2 døgn • 4 timer (Tek.Nat.Basis) • 2 timer (Aalborghus Gym.) • Ikast – Brande Kommune • SOSU-Fyn

 39. 2. Arbejdsmiljø Post Danmark • Den gode arbejdsdag • Selvledende teams

 40. 3. Gruppearbejde Erfaring med at arbejde på Den Kreative Platform og spilleregler for gruppearbejdet

 41. Idé-udvikling light i grupper 1 • Opgavefokus (sluk mobil og PC, drop smalltalk m.m) • Paralleltænkning. (Følges ad i processen og adskil idéudvikling, vurdering, realisme, beslutninger og føleri) • Ingen bedømmelse (alle idéer er interessante og det er tilladt i beslutningsfasen at fravælge ens egen idé) • Aftal spilleregler og processen (ingen diskussioner undervejs)

 42. Idé-udvikling light i grupper 2 • Fælles og entydig opgaveformulering • Giv plads til individuel idégenerering (evt. vha stimulikort) • Udvikkel på idéerne 2 & 2 inden hele gruppen giver input. • Idéudvikel på en idé af gangen (runde om bordet) • Noter ned undervejs (idéstreng incl. ”nyt bud”) • Anvend Ding-man (både til at holde fokus og gøre obs på når der siges nej til en idé)

 43. 4. Undervisningsplatform for faglig læring

 44. Hvordan kommer fagligheden med I den uhæmmede anvendelse af viden? • Ide peger på manglende viden • Viden bringes I spil I form af principper • Faglig refleksion over ideer • Faglig læring – Eleven associere sin for-forståelse til fagets viden

 45. Ide peger på manglende viden EksempelfraBalongamaterialet • Elefantersompumpesystem • Elefantsomtranportabel beholder • Elefantensanatomi • Elefantensomnyttedyr

 46. Viden bringes I spil I form af principper • Eksempel “Undervisning I demokrati”, hver grupper har en øde ø, hvor de bygger et samfund op, herunder styreform • De demokratiske principper med som stimuli I fase 5 • De demokratiske principper kommer til at indgå I ø-samfundets styreform

 47. Faglig refleksion over ideer • Eksempel fra “undervisning I demokrati” • Øsamfundenes styreform sammenlignes med “den danske model” I en refleksiv proces der følger efter den kreative proces.