The Rotary Foundation (TRF) PETS i D2250 - PowerPoint PPT Presentation

the rotary foundation trf pets i d2250 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
The Rotary Foundation (TRF) PETS i D2250 PowerPoint Presentation
Download Presentation
The Rotary Foundation (TRF) PETS i D2250

play fullscreen
1 / 22
The Rotary Foundation (TRF) PETS i D2250
124 Views
Download Presentation
karina-duran
Download Presentation

The Rotary Foundation (TRF) PETS i D2250

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. The Rotary Foundation (TRF)PETS i D2250 Grete Sæbøe 9. mars 2013 District Rotary Foundation Seminar

 2. Bakgrunn for Future Vision Global, District og Package Grants Fokus-områder Krav, – bærekraftigogmålbart Finansiering Kvalifisering Disposisjon PETS i D2250 , 9. mars 2013, Grete Sæbøe

 3. TRF grunnlagti 1917 som en stiftelse Antall MG-søknaderharøktbetydelig 2005 nystrategisk plan for Rotary mervektpådethumanitære Future Vision, worldwide fra 1. juli 2013 Bakgrunn - historikk PETS i D2250 , 9. mars 2013, Grete Sæbøe

 4. • Forenkle program og prosedyrer • Konsentrere prosjektinnsatsen for økt effekt • Øke eierfølelsen på distrikt- og klubbnivå • Forbedre Rotarys omdømme Future vision – hvorfor? PETS I D2250, 9. mars 2013, Grete Sæbøe

 5. Den nyeordningen for tilskuddtilprosjekter • District grants • Global grants • Packaged grants

 6. Annual Giving og SHARE-Systemet Bidragsamlet inn og investertgjennom Annual Programs Fund Midler investert Midler investert Midler brukt 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

 7. Annual Programs Fund SHARE 50% 50% forvaltet av distriktene forvaltet av TRF sentralt World Fund DistrictDesignated Fund Andre .(klubb, sponsorer) 50% (max) 50% (min) 100% 50% Global Grants .internasjonale prosjekt DistrictGrants lokale, regionale, internasjonale prosjekt utbet. World Fund: minst $ 15.000

 8. Kravtilprosjekter PETS i D2250, 9. mars 2013, Grete Sæbøe

 9. Rotary Fondetsoppgave Setterotarianerei stand til å fremmeforståelse, goodwill, ogfredgjennomforbedringavhelse, støttetilutdannelse, ogreduksjon/ fjerningavfattigdom

 10. Fokusområder - Areas of Focus Peace and conflict prevention/resolution Disease prevention and treatment Water and sanitation Maternal and child health Basic education and literacy Economic and community development PETS i D2250, 9. mars 2013. Grete Sæbøe

 11. støtteordning for stipend

 12. utdanning til fred

 13. fra GSE til VTT

 14. Et nyttsamarbeidsmodell: Packaged Grants • Prosjektisamarbeid med strategiskepartnere • Planlagtavrotarianere • Fremmedeltakelseavmindreklubber • Ingenkostnader for klubbene

 15. TRF-sentralt kvalifiserer distriktene Distriktene kvalifiserer klubbene for Global og Packaged Grants og evt. District Grant Klubbenemå: sende ett eller flere medlemmer til distriktets TRF-opplæringsseminar underskrive og rette seg etter Memorandum ofunderstanding (MOU) akseptere eventuelle tilleggskriterier og retnings-linjer som distriktet kan fastsette. Prosessen gjentas hvert år! Kvalifisering PETS. D2250 9. mars 2013. Grete Sæbøe

 16. Kvalifisering • Kvalifisering (avklubb) sikrerklubbenkontroll for å møte TRF-krav, og for å styre stipend finansierteaktiviteter. • Klubbermåværekvalifisertførsøknadom Global ellerPackegedtilskuddblirakseptert.

 17. Hvordanoppnåmåletom $100 pr.medl. dvs. ca 600,- kr pr. medlem: Annual Giving (AG) Utnevne en Paul Harris Fellow PHF, USD1000,- Inngåavtalegiro, med fast mnd.-trekkkr 50,- pr mnd. gir 600,-kr skattefradageter 28% Finansiering PETS I D2250, 9. mars 2013, Grete Sæbøe

 18. Informasjon - www.rotary.org

 19. MedlemsTilgang

 20. Tilskuddsordningeri TRF-systemetetter 1.juli er DG, GG, og PG Satsningsområder, - 6 fokusområder Bærekraftigogmålbart Finansiering, - pengeflytogbidrag Kvalifisering – krav, MOU ogopplæring, hvertår! Oppsummering PETS I D2250, 9. mars 2013, Grete Sæbøe

 21. Lykketil ! Takk for oppmerksomheten! PETS I D 2250, 9. mars 2013, Grete Sæbø