Download
novinky ve zpracov n seri l v nk n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Novinky ve zpracování seriálů v NK PowerPoint Presentation
Download Presentation
Novinky ve zpracování seriálů v NK

Novinky ve zpracování seriálů v NK

108 Views Download Presentation
Download Presentation

Novinky ve zpracování seriálů v NK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Novinky ve zpracování seriálů v NK 22.2.2005 Národní knihovna ČR Ludmila Hercová

 2. Konspekt • V záznamech seriálů v Národní knihovně od ledna 2005 průběžně při aktualizaci časopisů (u nových záznamů již od poloviny prosince 2004) • MARC21 – pole 072 • Př. 072 7 $a3 $xSpolečenské vědy $2Konspekt $918 • $a – kód předmětové kategorie (nO) • $x – zpřesnění kódu předmětové kategorie (O) • $2 – kód zdroje (nO) • $9 – číslo předmětové kategorie (pro vnitřní potřebu NK)

 3. Příklad • Záznamu seriálu s konspektem • Časopis EKONOM • 072 7 $a33 $xekonomie $2Konspekt $94 • 080 $a050 $2MRF-sel • 080 $a33 $2MRF-sel • 245 00 $aEkonom :$btýdeník Hospodářských novin • 260 $aPraha :$bEconomia, $c1991-

 4. Postup při přidávání konspektu do záznamu v systému Aleph • Vložit nové pole – 072 7 $a $x $2Konspekt • Využívá se tzv. virtuálních rejstříků, které se v Alephu vyvolají stisknutím kláves CTRL + F3 • Propojení do rejstříku věcných autorit

 5. Využití virtuálních rejstříků pro vkládání MDT • Systém Aleph umožňuje využívat virtuálních rejstříků – zrychlení a zefektivnění práce katalogizátorů a snížení chybovosti • V poli 650 07 $a předmětové heslo • termín přepíšeme do pole 080 $a (nebo překopírujeme pomocí kláves CTRL+ C a CTRL+V) • pomocí kláves CTRL+F3 se propojíme do virtuálního rejstříku

 6. přetáhneme danou notaci MDT do záznamu • umažeme přebývající podpole u (kde se objeví slovní výraz, který jsme napsali do pole 080 na počátku tvorby MDT

 7. umažeme podpole u

 8. Další nebo následný vydavatel • Pole 260 v MARC21 umožňuje zapisovat a následně vyhledávat více vydavatelů • V UNIMARC další vydavatel byl pouze v poznámce a nebyl vyhledatelný • Možnost využít • 260 ## $aLukavec :$bOsvětová beseda,1981- • 260 #3$31991- $aLukavec :$Obecní úřad • První údaj o vydavateli se uzavírá teprve s ukončením vydáváním seriálu

 9. Sloučení seriálů • Jak nejlépe zapsat v poli 785 sloučené seriály? • Sloučením seriálů Týdeník Kroměřížska a HIT Kroměřížska vznikl seriál HIT Týdeník Kroměřížska

 10. Jak toto řeší Manuál MARC21 • V manuálu MARC21 je u v poli 785 u druhého indikátoru hodnota „7“ napsáno: Sloučením s.. vznikl… • Příklad: • 245 10 $aCorrectional services in Canada. • 580 ## $aSloučeno s: Services correctionnels • au Canada. ISSN 0711-6810 a vznikl Adult correctional services in Canada. ISSN 0715-2973 • 785 17 $tServices correctionnels au Canada. $x0711-6810 • 785 17 $tAdult correctional services in Canada. $x0715-2973 • [Poznámka se generuje z pole 580] • (pole 785 je opakovatelné)

 11. Takže by mělo být: • 245 00 $aTýdeník Kroměřížska • 580 ## $aSloučeno s: HIT Kroměřížska vznikl HIT Týdeník Kroměřížska • 785 17 $tHIT Kroměřížska • 785 17 $tHIT Týdeník Kroměřížska

 12. Návrh VK Olomouc • 245 00 $aTýdeník Kroměřížska • 580 $a Sloučením: Týdeník Kroměřížska s: HIT Kroměřížska vznikl: HIT Týdeník Kroměřížska • 785 17 $t HIT Týdeník Kroměřížska

 13. V novém záznamu dle manuálu MARC21 • 245 00 $aHIT týdeník Kroměřížska • 580 $a Vznikl sloučením: Týdeník Kroměřížska s: HIT Kroměřížska • 78014 $t Týdeník Kroměřížska • 78014 $t HIT Kroměřížska

 14. Děkuji za pozornost Mgr. Ludmila Hercová Odd. periodik (Novodobé fondy a služby – Odbor služeb) E-mail: ludmila.hercova@nkp.cz Tel: 221 663 317