Inwestycja w przysz o
Download
1 / 22

Inwestycja w przyszłość - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Inwestycja w przyszłość. Prezentacja na III Kongres Polskich Banków Spółdzielczych. SEB TFI S.A.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Inwestycja w przyszłość' - karik


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Inwestycja w przysz o

Inwestycja w przyszłość

Prezentacja na III Kongres

Polskich Banków Spółdzielczych


Seb tfi s a
SEB TFI S.A.

SEB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.jest wyspecjalizowaną instytucją finansową zajmującą się zarządzaniem powierzonymi środkami finansowymi zarówno klientów indywidualnych, jak i instytucji.

Zezwolenie KPWiG: 30 stycznia 1998

Rozpoczęcie sprzedaży Funduszy: 01 czerwca 1998

Akcjonariusz: 100% Skandinaviska Enskilda Banken AB

Kapitał zakładowy: 38,4 mln PLN

Podstawa działalności: Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych z dnia 27.05.2004

Organ nadzoru: Komisja Papierów Wartościowych i Giełd


Szwedzka grupa kapita owa
Szwedzka grupa kapitałowa

Akcjonariuszem Towarzystwa jest Skandinaviska Enskilda Banken - jedna z największych grup finansowych w Europie.

SEB Group:

 • prowadzi działalność w 20 krajach świata

 • zarządza aktywami przekraczającymi 200 mld USD

 • oferuje ponad 100 funduszy inwestycyjnych

 • magazyn Euromoney kilkakrotnie przyznawał SEB prestiżową nagrodę „Best Bank in Sweden” uznając ponadto, iż jest to najbardziej dynamiczna instytucja w Skandynawii.


SEB to połączenie tradycji i nowoczesności

Jesteśmy częścią międzynarodowej grupy finansowej SEB, która powstała w procesie fuzji i przekształceń w sektorze bankowym na przestrzeni ponad 100 lat.

Stockholms Enskilda Bank powstał w 1856 roku. W przeciągu XX stulecia SEB umocniło się na pozycji czołowego banku, którego działalność obejmuje bankowość detaliczną, asset management oraz działalność ubezpieczeniową.

Stockholms Enskilda Bank został założony w 1856 roku przez Andre Oscar Wallenberga. Po nim władzę w banku przejeli jego synowie Marcus i Knut Agathon, którzy zostali uwiecznieni na zdjęciu.Stojący mężczyźni to synowie Marcusa.

Dzisiejsze SEB zostało ukształtowane w 1972 roku poprzez połączenia dwóch wiodących szwedzkich banków – Stockholms Enskilda Bank i Skandinaviska Banken.


Bezpiecze stwo
Bezpieczeństwo

Fundusz inwestycyjny to „instytucja zaufania publicznego”. Oznacza to, że jego działalność jest ściśle regulowana przepisami prawa i kontrolowana przez instytucje, takie jak:

 • Komisja Papierów Wartościowych i Giełd,

 • Bank Depozytariusz, którym dla funduszy SEB 1, SEB 2, SEB 3, SEB 4 i SEB 5 jest Citibank Handlowy wWarszawie S.A. odpowiadający za bezpieczne przechowywanie aktywów Funduszu, zaś dla SEB 6 - Bank BPH SA

 • Pricewaterhouse Coopers Sp. z o.o.zajmujący się dwa razy w roku szczegółowym badaniem sprawozdań finansowych funduszy SEB oraz raz w roku badaniem sprawozdań Towarzystwa.


Seb tfi nagrody i wyr nienia

14 kwietnia 2003 r. SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych FIO

został uhonorowany Medalem Europejskim dla usług. Nagroda przyznawana jest wspólnie przez Komitet Integracji Europejskiej i Business Centre Club.

SEB TFI - nagrody i wyróżnienia

18 kwietnia 2005 r. SEB 5 Obligacji Skarbowych FIO

został uhonorowany Medalem Europejskim dla usług. Nagroda przyznawana jest wspólnie przez Komitet Integracji Europejskiej i Business Centre Club.

Medal Europejski to niekomercyjne, ogólnopolskie przedsięwzięcie promujące ideę integracji europejskiej w środowisku przedsiębiorców. Medal Europejski wyróżnia wyroby i usługi, które swoim standardem nie odbiegają od poziomu europejskiego


Seb tfi nagrody i wyr nienia1

23 kwietnia 2004 r. SEB 1 Zrównoważonego Wzrostu FIO

został uhonorowany Medalem Europejskim dla usług. Nagroda przyznawana jest wspólnie przez Komitet Integracji Europejskiej i Business Centre Club.

SEB TFI - nagrody i wyróżnienia

Medal Europejski to niekomercyjne, ogólnopolskie przedsięwzięcie promujące ideę integracji europejskiej w środowisku przedsiębiorców. Medal Europejski wyróżnia wyroby i usługi, które swoim standardem nie odbiegają od poziomu europejskiego


Seb tfi nagrody i wyr nienia2

Wojciech Rostworowski zarządzający funduszem

SEB 1 Zrównoważonego Wzrostu FIO

zajął III miejsce w rankingu Pulsu Biznesu najlepiej zarządzanych funduszy zrównoważonych w 2003 roku

SEB TFI - nagrody i wyróżnienia


Seb tfi nagrody i wyr nienia3

23 stycznia 2002 r.

Wojtek Białek Analitykiem Roku 2001

Gazeta Giełdy Parkiet nagrodziła naszego analityka tytułem najlepszego analityka roku 2001. Nagrodę przyznano w ramach ósmej edycji konkursu „Byki i Niedźwiedzie” organizowanego przez Parkiet.

SEB TFI - nagrody i wyróżnienia

Piękni trzydziestoletni - ranking analityków(Parkiet, 30.05.2003)

Wojtek Białek został niekwestionowanym zwycięzcą I edycji rankingu analityków w kategorii analityków rynku akcji.

Ranking "Piękni Trzydziestoletni" przygotowała Gazeta Giełdy Parkiet, na podstawie głosów firm zarządzających aktywami OFE i funduszy inwestycyjnych. Ranking wyróżnił analityków w czterech kategoriach: branża TMT, banki, spółki przemysłowe i rynek akcji.


Najlepszy Partner w Biznesie

SEB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zostało uhonorowane statuetką Najlepszy Partner w Biznesie w kategorii „Najlepsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych”. Nagroda ta jest wyróżnieniem miesięcznika Home & Market. Statuetka Najlepszy Partner w Biznesie przyznawana jest od czterech lat. Redakcja Home & Market ponownie wyróżniła firmy, które są najlepiej oceniane i postrzegane na rynku. Zgodnie z opiniami, ankietowanych przez miesięcznik największych przedsiębiorstw prywatnych, nagrodzone firmy odznaczają się m.in. rzetelnością we współpracy, innowacyjnością oraz bogatą ofertą produktową i usługową.

listopad 2004


Seb 1 zr wnowa onego wzrostu fundusz inwestycyjny otwarty
SEB 1 - Zrównoważonego WzrostuFundusz Inwestycyjny Otwarty

Do 70% aktywów inwestowane jest w akcje spółek giełdowych, a pozostała część w bezpieczne papiery wartościowe. Dzięki takiej strukturze portfela fundusz umożliwia w dłuższym, kilkuletnim okresie przyrost wartości znacznie ponad poziom inflacji. Inwestycje w akcje generują zyski w okresie wzrostów na giełdzie, podczas gdy bezpieczne papiery wartościowe równoważą okresowe wahania cen.

Celem funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz realizuje ten cel inwestując powierzone środki w akcje i inne instrumenty o zbliżonym poziomie ryzyka oraz dłużne papiery wartościowe. Udział poszczególnych typów lokat w portfelu funduszu jest zależny od koniunktury na rynku i zmienia się w taki sposób, by zapewnić możliwie wysoką długoterminową stopę zwrotu przy ograniczonym ryzyku.

Podstawowe informacje:

Rozpoczęcie działalności: 1.06.1998r.

Początkowa wartość jednostki: 100,00 zł

Podział aktywów: do 70% akcje albo dłużne papiery wartościowe

Zarządzający: Wojciech Rostworowski - doradca inwestycyjny, licencja nr 43

Minimalna wpłata:

Pierwsza: 100 zł

następna: 50 zł

Modelowy skład portfela

Bony skarbowe i inne papiery

Obligacje

Akcje


Seb 2 obligacji i bon w skarbowych fundusz inwestycyjny otwarty

Obligacje

SEB 2 - Obligacji i Bonów Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe, takie jak obligacje i bony skarbowe charakteryzujące się największym bezpieczeństwem. Pozwala to na systematyczny i stabilny wzrost powierzonego kapitału.

Celem funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz dąży do realizacji powyższego celu poprzez inwestowanie środków w dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty o wysokiej wiarygodności kredytowej, w szczególności emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski.

Podstawowe informacje:

Rozpoczęcie działalności: 1.06.1998r.

Początkowa wartość jednostki: 100,00 zł

Podział aktywów: obligacje i bony skarbowe

Zarządzający: Piotr Zagała - doradca inwestycyjny, licencja nr 142

Minimalna wpłata:

Pierwsza: 100 zł

następna: 50 zł

Modelowy skład portfela

Bony skarbowe


Seb 3 akcji fundusz inwestycyjny otwarty
SEB 3 - Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Fundusz inwestuje przede wszystkim w akcje spółek giełdowych, co daje możliwość wysokich zysków w długim okresie czasu. Ryzyko inwestycyjne jest wyższe, niż w pozostałych funduszach, co przejawia się w krótkoterminowych wahaniach wartości jednostek uczestnictwa.

Celem funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz realizuje ten cel inwestując powierzone środki głównie w akcje i inne instrumenty o zbliżonym ryzyku. W zależności od koniunktury na rynku i oceny ryzyka inwestycyjnego związanego z lokatami w akcje, pewną część środków fundusz może lokować w papiery dłużne.

Podstawowe informacje:

Rozpoczęcie działalności: 1.06.1998r.

Początkowa wartość jednostki: 100,00 zł

Podział aktywów: do 100% akcje, pozostałe:obligacje i bony skarbowe

Zarządzający: Piotr Sieradzan - doradca inwestycyjny, licencja nr 208

Minimalna wpłata:

Pierwsza: 100 zł

następna: 50 zł

Modelowy skład portfela

Obligacje

Bony skarbowe

Akcje


Seb 4 stabilnego wzrostu fundusz inwestycyjny otwarty
SEB 4 - Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Minimum 60% aktywów lokowane jest w bezpieczne i zyskowne papiery dłużne, takie jak obligacje i bony skarbowe, a pozostała część aktywów w akcje renomowanych spółek giełdowych. Taki skład portfela zapewnia bezpieczeństwo lokaty, a jednocześnie systematyczny zysk powyżej inflacji.

Celem funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz realizuje swój cel poprzez inwestowanie środków wpłaconych przez Uczestników Funduszu w głównej mierze w dłużne papiery wartościowe, a także w akcje i inne papiery wartościowe o zbliżonym poziomie ryzyka, w proporcji określonej na podstawie oceny sytuacji rynkowej.

Podstawowe informacje:

Rozpoczęcie działalności: 1.09.1999r.

Początkowa wartość jednostki: 100,00 zł

Podział aktywów: min. 60% - obligacje i bony skarbowe, pozostałe akcje

Zarządzający: Wojciech Rostworowski - doradca inwestycyjny, licencja nr 43

Minimalna wpłata:

Pierwsza: 100 zł

następna: 50 zł

Modelowy skład portfela

Obligacje

Bony skarbowe

Akcje


Seb 5 obligacji skarbowych fundusz inwestycyjny otwarty
SEB 5 - Obligacji SkarbowychFundusz Inwestycyjny Otwarty

Fundusz ten powstał jako uzupełnienie i uatrakcyjnienie oferty dla klientów dbających o wysoki poziom bezpieczeństwa inwestycji. SEB 5 jest szczególnie polecany jako alternatywa dla lokat bankowych.

Celem funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz inwestuje minimum 60% powierzonych środków w obligacje skarbowe państw OECD. Dzięki tak skonstruowanemu portfelowi Fundusz może uzyskać atrakcyjną stopę zwrotu szczególnie w okresach obniżek stóp procentowych.

Modelowy skład portfela

Podstawowe informacje:

Rozpoczęcie działalności: 10.01.2001r.

Początkowa wartość jednostki: 100,00 zł

Podział aktywów: min 60% - obligacje skarbowe państw OECD

Zarządzający: Piotr Zagała - doradca inwestycyjny, licencja nr 142

Minimalna wpłata:

Pierwsza: 500 zł

następna: 100 zł

Lokaty krótkoterninowe

10%

Bony skarbowe

10%

Obligacje długoterminowe 5-10 letnie

50%

Obligacje średnioterminowe 2-5 letnie

30%


SEB 6 – Euro Lokata

Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Polityka lokacyjna Funduszu opiera się na inwestowaniu w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez podmioty o wysokiej wiarygodności kredytowej, w szczególności przez organizacje międzynarodowe, bądź przez państwa lub rządy państw należących do OECD. Fundusz może lokować do 100% wartości swoich Aktywów w powyższe papiery wartościowe.

Podstawowe informacje:

Rozpoczęcie działalności: 09.07.2004r.

Początkowa wartość jednostki: 100,00 zł

Podział aktywów: min 70% - lokaty

denominowane w Euro

Zarządzający: Piotr Zagała - doradca inwestycyjny, licencja nr 142

Minimalna wpłata:

Pierwsza: 500 zł (250 Euro)

następna: 200 zł (100 Euro)

Modelowy skład portfela

Lokaty

denominowane

w EURO

Lokaty

krótkoterminoweUdzia w rynku lipiec 2005
Udział w rynku Lipiec 2005


Korzy ci dla sektora bank w sp dzielczych
Korzyści dla sektora banków spółdzielczych

 • Wymierne korzyści finansowe

 • Możliwości opracowania i wprowadzenia produktów dedykowanych dla Klientów banków

 • Rozszerzenie oferty banków przez wprowadzenie nowych produktów

 • Umocnienie relacji z obecnymi Klientami

 • Pozyskanie nowych Klientów poszukujących alternatywnych form oszczędzania


Korzy ci dla sektora bank w sp dzielczych1
Korzyści dla sektora banków spółdzielczych

 • Zwiększenie poziomu satysfakcji obecnych Klientów poprzez wprowadzenie produktów inwestycyjnych

 • Wspieranie akcji promocyjno-marketingowych

 • Profesjonalne szkolenia dla pracowników banków

 • Wymiana doświadczeń


Kontakt
Kontakt

Ul. Szturmowa 2A

02-678 Warszawa

Tel.: 022 607 24 76

(22) 607 24 90, e-mail: [email protected]

Michał Jagosz -

Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu

Anna Sobolewska -

Z-ca dyrektora ds. Sprzedaży

(22) 607 24 93, e-mail: [email protected]


ad