t ln tekutiny n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tělní tekutiny PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tělní tekutiny

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Tělní tekutiny - PowerPoint PPT Presentation


 • 222 Views
 • Uploaded on

Tělní tekutiny. VY-32-INOVACE-BIO-315. AUTOR: Ing . Helena Zapletalová. ANOTACE : Tento DUM je určen žákům 3. a 4. ročníku gymnázia pro předmět biologie a seminář z biologie . KLÍČOVÁ SLOVA:krev, míza, tkáňový mok, erytrocyty, leukocyty, trombocyty. Tělní tekutiny.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tělní tekutiny' - karena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
t ln tekutiny

Tělní tekutiny

VY-32-INOVACE-BIO-315

AUTOR: Ing. Helena Zapletalová

ANOTACE: Tento DUM je určen žákům 3. a 4. ročníku gymnázia pro předmět biologie a seminář z biologie

KLÍČOVÁ SLOVA:krev, míza, tkáňový mok, erytrocyty, leukocyty, trombocyty

t ln tekutiny1
Tělní tekutiny
 • dospělý - až 66 % hmotnosti těla
 • novorozenec - až 80 % hmotnosti těla 
 • člověk (70 kg): 42 l tělních tekutin, z toho
 • 28 l nitrobuněčná tekutina (40 % hmotnosti),
 • 14 l mimobuněčná tekutina (20 % hmotnosti)
funkce t ln ch tekutin
Funkce tělních tekutin
 • zabezpečují látkovou přeměnu v těle
 • spojení mezi organismem a jeho zevním prostředím:
 • rozvádí živiny, kyslík
 • odvádí nepotřebné, škodlivé odpadní látky
 • vytváří vnitřní prostředí organismu – udržují jeho stálost = homeostáza
 • obranná: zajištění imunity, krevní srážlivosti 
 • termoregulační: rozvádění tepla z metabolicky aktivních orgánů do periferie těla
rozd len t ln ch tekutin
Rozdělení tělních tekutin
 • 1. MIMOBUNĚČNÁ (EXTRACELULÁRNÍ)
 • - obsahuje Na+, Cl-, Ca2+, HCO3-, glukóza, mastné kyseliny, O2, CO2
 • cévní: krev,lymfa
 • mimocévní:
  • relativně stálý objem: tkáňový mok, endolymfa, perilymfa, mozkomíšní mok, komorová voda
  • nestálý objem: moč, pot, trávicí šťávy…
slide5

2. NITROBUNĚČNÁ (INTRACELULÁRNÍ)

 • - velké množství K+, Mg2+, PO43-
slide7
Krev
 • celkový objem: 4,5-5,5 l
 • krevní plazma (55 %) 
 • krevní částice (45 %): erytrocyty (červené krvinky), leukocyty (bílé krvinky), trombocyty (krevní destičky) 
 • pH krve: 7,4 (7,35-7,45) 
 • ztráta krve 500-800 ml → bez následků, obnova během několika hodin, z tkáňového moku a sleziny 
 • ztráta >1,5 l krve → ohrožení života 
 • denně se obnovuje asi 50 ml krve, 18 l za rok
krevn plazma
Krevní plazma
 • tekutá složka – průhledná, nažloutlá
 • za fyziologických podmínek stálé složení:
 • 91% vody + 1% anorg. látek + 8% org. látek
 • anorganické látky:
 • chlorid sodný, hydrogenuhličitan sodný
 • udržují stálý osmotický tlak, stálé pH
 • fyziologický roztok – 0,9% r. chloridu sodného
krevn plazma1
Krevní plazma
 • organické látky:
 • bílkoviny:
 • nejvíce asi 7% (albuminy, globuliny, fibrinogen, protrombin)
 • význam při transportu látek, některé chrání před infekcí, zpětné vstřebávání vody
 • glukóza:
 • koncentrace glůkozy = glykemie – 80 – 120 mg/100 cm3
 • po jídle vyšší hodnoty, nejdůležitější zdroj energie
pevn slo ka krve
Pevná složka krve
 • Červené krvinky - erytrocyty:
 • bezjaderné, vznik z kmenových buněk
 • pružné, při průchodu kapilárami se mohou deformovat
 • množství: 5,5 milionů v 1mm3
 • tvoří se a dozrávají v červené kostní dřeni, životnost 120dní
 • zanikají ve slezině:
erytrocyty
Erytrocyty
 • z hemoglobinu se vytváří žlučové barvivo bilirubin, železo opětovné využití
 • železo nutné doplnit v potravě
 • (10-15mg; v těhotenství a dospívání –více)
 • funkce erytrocytů:
 • přenos kyslíku z plic do tkání a kysličníku uhličitého z tkání do plic
erytrocyty1
Erytrocyty
 • složky Erytrocytů:
 • červené barvivo: hemoglobin
 • hemoglobin: složka HEM – dvojmocné Fe, bílkovinná složka – GLOBIN
 • hemoglobin + O2 = oxyhemoglobin
 • hemoglobin + CO2 = karbaminohemoglobin
 • hemoglobin + CO = karboxyhemoglobin – mnohem pevnější, vyřazena výměna plynů
erytrocyty2
Erytrocyty
 • erytropoéza = tvorba červených krvinek
  • v červené kostní dřeni 
  • Fe nutné pro tvorbu 
 • hematokrit = poměr mezi objemem erytrocytů a plazmy
  • ženy 41 : 59 % 
  • muži 46 : 54 %
erytrocyty3
Erytrocyty
 • sedimentace = rychlost klesání krevních částic
  • závisí na bílkovinách krevní plazmy (rozmnožení globulinů a fibrinogen zrychluje sedimentaci) 
  • dále závisí na obsahu tuků v plazmě, na pH 
  • zvyšuje se při infekčních a zánětlivých onemocněních
  • ženy 4-7 mm/hod., muži 1-3 mm/hod.
erytrocyty4
Erytrocyty
 • hemolýza = rozpad červených krvinek
  • rozrušování povrchu erytrocytů, vystupování Hb
  • způsobeno:
   • hypotonickým prostředím
   • fyzikálními vlivy (teplota, silné třesení)
   • chemickými látkami (tuková rozpouštědla)
   • jedy (bakterií, hadů, pavouků)
leukocyty
Leukocyty
 • jsou bezbarvé, mají jádro, nepravidelný proměnlivý tvar
 • nacházejí se v krvi, tkáňovém moku, míze, některé tkáně
 • délka života různá(hodiny x stovky dnů)
 • množství: 4000 – 10000 v 1mm3
 • významně se uplatňují při obraně organismu
leukocyty1
Leukocyty
 • jejich počet kolísá:
 • více po jídle, při tělesné námaze, vlivem operačního zásahu, v těhotenství, při infekčních onemocněních, krvácení, otravách, při některých nádorech
 • není rozdíl u mužů a žen, děti více než dospělí(1/2)
 • schopné diapedézy a fagocytozy
slide19

diapedéza

fagocytóza

leukocyty2
Leukocyty
 • granulocyty: barvitelná zrníčka v cytoplazmě, členité jádro, většinou schopné fagocytózy, obsahují enzymy 

(dělení dle barvení zrn v cytoplazmě) 

 • neutrofilní (fialová): 64 %schopnost měnit svůj tvar, prostupovat cévní stěnou (diapedéza), chemotaxezmnožené při zánětech 1. obranná linie těla proti bakteriím
leukocyty3
Leukocyty
 • eosinofilní (červená): 1-3 %zmnožené při parazitárních onemocněních 
 • bazofilní (modrá): 0-1 %aktivace imunokompetentních buněkprodukují protisrážlivé a vasodilatační látky
leukocyty4
Leukocyty
 • agranulocyty-neobsahují barvitelná zrna
 • monocyty- 5%
 • - největší leukocyty s ledvinovým jádrem
 • - uvolňují se z endotelových výstelek (sleziny, jater, mízních uzlin, kostní dřeně)
 • - cirkulují jako nezralé krevní buňky, dostávají se do tkání, kde fagocytují = volné nebo fixované makrofágy
 • - vyskytují se všude, kde hrozí infekce (plíce, okolí trávicí trubice atd.)
 • Nespecifická imunita
leukocyty5
Leukocyty
 • B-lymfocyty:

dozrávají v kostní dřenitvorba protilátek (humorální imunita)rozpoznání antigenu na základě struktury makromolekulproliferace (namnožení buněk)paměťové buňky (uplatňují se při opakované infekci)

leukocyty6
Leukocyty
 • T-lymfocyty

buněčná imunita – netvoří protilátky, ale přímo likvidují cizorodé buňky

(problém při transplantacích)diferenciace (několik typů)

trombocyty
Trombocyty
 • v 1mm3 - 200 000-300 000
 • - tělíska nepravidelného tvaru
 • - vznikají v kostní dřeni odškrcováním cytoplazmy obrovských buněk - megakaryocytů
 • - nemají jádro
 • - žijí jen několik dní
 • - uplatňují se při zástavě krvácení
proces sr en krve
Proces srážení krve
 • 1. Při poranění cévy se na vzduchu rozpadají červené krevní destičky, které uvolňují enzym trombokinázu. Ten za přítomnosti vápenatých iontů přeměňuje protrombin (v krevní plazmě) na trombin
 • 2. Působením trombinu se v krevní plazmě rozpustná bílkovina fibrinogen mění na nerozpustný fibrin
slide29

3. Fibrin vytvoří síť vláken, do které se zachytí krvinky. Vznikne krevní koláč, poraněná céva se uzavře.

 • 4. Koláč vytlačí krevní sérum(= krevní plazma bez fibrinogenu)
 • 5. Po uzavření poraněné cévy působí protisrážlivé faktory. Pokud nepůsobí, vznikají trombózy (=sražená krev v cévách). Ty mohou být zaneseny na jiné místo - ucpe cévu zásobující krví některý orgán - dochází k embolii
vysv tlete tyto pojmy
Vysvětlete tyto pojmy
 • homeostáza………………………..
 • hematokrit…………………………..
 • sedimentace ………………………..
 • hemoglobin ………………………..
 • nespecifická imunita …………………………………
 • embólie ………………………………………………
 • trombóza …………………………………………
 • buněčná imunita …………………………………………
 • humorální imunita ………………………………………..
 • glykemie …………………………………………………
dopl te informace o krvi
Doplňte informace o krvi
 • celkový objem: ……l
 • krevní plazma ……%
 • krevní částice (….%): erytrocyty(………..), leukocyty(…………), trombocyty(………..)
 • pH krve:……
 • ztráta krve ………ml → bez následků, obnova během několika hodin, z tkáňového moku a sleziny 
 • ztráta >…….. l krve → ohrožení života 
 • denně se obnovuje asi …….. ml krve, …..l za rok
pou it zdroje
POUŽITÉ ZDROJE:

RNDR. JAN JELÍNEK, RNDr. Vladimír Zicháček. Biologie pro gymnázia. 2011. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2011. ISBN 978-80-7182-213-4.

HANČLOVÁ, Hana. Biologie v kostce. Fragment, 1999. ISBN 80-7200-059-4.

Http://www.biomach.cz/biologie-cloveka/telni-tekutiny [online]. [cit. 2013-10-22].

Http://atraktivnibiologie.upol.cz/docs/pdf/KREV.pdf. [online]. [cit. 2013-10-22].

Http://www.biologiecloveka.estranky.cz/clanky/telni-tekutiny-a-krev.html. [online]. [cit. 2013-10-22].

www.glassschool.cz