sundhedsprojektet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sundhedsprojektet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sundhedsprojektet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Sundhedsprojektet - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Sundhedsprojektet. Sundhedsprojekt. Projektansøgning 2006 udarbejdet i samarbejde med CVU 2.8mio. fra Familieministeriets pulje til kvalitetsudvikling. Formål. At styrke personalets bevidsthed om deres betydning ifht. sund- hedsfremme

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sundhedsprojektet' - karena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sundhedsprojekt
Sundhedsprojekt
 • Projektansøgning 2006

udarbejdet i samarbejde

med CVU

2.8mio. fra Familieministeriets

pulje til kvalitetsudvikling

form l
Formål
 • At styrke personalets bevidsthedom deres betydning ifht. sund-hedsfremme
 • At børnene herigennem får en skærpet bevidsthed omkring mad, måltider og bevægelse
 • At medarbejderne får kendskab til:
 • metoder til analyse af egen praksis
 • kan igangsætte sundhedsfremmende voksenstyrede aktiviteter
 • viden om den fysiske indretnings betydning for børns sundhed
 • anerkendende og understøttende tilgang til børnene
organisering
Organisering
 • Projektkoordintor: 18½ time ugentlig i 2 år

Hanne Larsen: Pædagogisk udviklingskonsulent i Rudersdal kommune

 • Nedsættelse af styregruppe (dec-jan)
 • Nedsættelse af projektarbejdsgruppe(jan-febr)
 • Nye områdeinstitutionsledere og

daglige ledere af husene

 • Projektorganisering på tværs af Huse

- første rigtige store opgave for de nye områder

fase 1 forunders gelse august 2007 december 2007
Fase 1: ForundersøgelseAugust 2007- december 2007

Afdækning af god sundheds

praksis i dagtilbud

Projekthåndbog

1. del: Def. af centrale teoretiske begreber (sundhed,

sundhedsfremme, mad, måltider og bevægelse)

2. del: Handleplan og beskrivelse af hvordan de enkelte

elementer i udv.projektet hænger sammen

3. del: Inspirationsmateriale og værktøjskasse

projekth ndbog
Projekthåndbog
 • Indhold
 • Projektets organisering
 • Sundhedsbegreber
 • Inspirationsmateriale (mad-måltider og bevægelse
 • Værktøjskassen
fase 2 opstart april 2008 juli 2008
Fase 2. OpstartApril 2008 – juli 2008

Kick-off (medarbejdere i dagtilbud)

Intro:

- lederteams i områder

- medarbejdere i huse

Indhold:

 • Definition af sundhedsforståelser
 • Områdets beslutter tema for deres sundhedsudviklingsprojekt
 • Mål og delmål for projektet udarbejdes
 • Handleplan – metoder – succeskriterier- plan for løbende dokumentation
 • Overvejelser over hvordan projektet kobler sig til virksomheds og lære-plansarbejdet i det enkelte hus

N.B. 1. juli 2008 Projektplan udarbejdet og fremsendt til: Projektkoordinator: hla@rudersdal.dk

proceskonsulenter
Proceskonsulenter

Klippekort

- et klip kan konverteres til:

 • Sundhedsfaglig ekspertise
 • Projektledelses-bistand
 • Hjælp til tovholder funktionen

Målet er løbende i gennem hele forløbet at kunne

understøtte projektledelsen i områderne

cvu konsulenter kontakter institutioner
CVU-konsulenter kontakter institutioner
 • Præsentation af områdets konsulent
 • Brev og opfølgende telefonsamtale i denne uge
 • Aftale indgås om Kick-off med projektledelsen i det enkelte område
sundhedsambassad rer
Sundhedsambassadører
 • Hvert område sine ambassadører
 • Undervisning lokalt - i det nye Idrætscenter
 • Netværksdannelse (Efter udd.forløb faglig refleksions – kvartalsvise møder?)

Tænke forankring ind fra start

 • Mål:

At få viden og kompetence indenfor sundhedsfremme

(metoder, inspiration, mad, måltider, bevægelse, lokale tilbud som: Naturskolen, Kulturkonsulenter, landskabsarkitekter - tænke sammenhænge)

 • Minimum 2-3 ambassadører i hvert område

Se mere: http://boernesundhed.rudersdal.dk

kommunikationsstrategi
Kommunikationsstrategi
 • Internetportal
 • Aktivitetskalender
 • Det sker i dit område…..
 • Undervisningsmateriale
 • Håndbog
 • Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbreve ved at indtaste din private

e-mailadresse:http://boernesundhed.rudersdal.dk

evaluering og formidling
Evaluering og formidling
 • Udarbejdelse af metode/inspirationshæfte
 • Evaluering ifht. opstillede mål

Metode: Fokusgruppeinterviews

Desuden er Rudersdals sundhedsprojekt udpeget af

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og evalueres eksternt

information om
Information om

http://boernesundhed.rudersdal.dk

Eller kontakt projektkoordinator

Hanna Larsen hla@rudersdal.dk