qp100ex n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
QP100Ex

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

QP100Ex - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

QP100Ex. April 2012. Agenda. Introduksjon/bakgrunn QP100Ex - produktgjennomgang Dosimetri vs. overvåking av personlig lydeksponering Erfaringer Oppsummering. Introduksjon/ bakgrunn. Hvem er vi?. Nacre AS ble etablert som en knoppskytningsbedrift fra SINTEF i 2000.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'QP100Ex' - karena


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
qp100ex

QP100Ex

April 2012

agenda
Agenda
 • Introduksjon/bakgrunn
 • QP100Ex - produktgjennomgang
 • Dosimetri vs. overvåking av personlig lydeksponering
 • Erfaringer
 • Oppsummering
hvem er vi
Hvem er vi?
 • Nacre AS ble etablert som en knoppskytningsbedrift fra SINTEF i 2000.
  • 50% av R&D avdelingen er tidligere SINTEF ansatte eller forskere.
  • Pågående forskningsprosjekt i samarbeid med Statoil og SINTEF.
 • Nacre ble solgt til Sperian Protection i 2007.
 • Sperian ble solgt til Honeywell (~130.000 ansatte) i 2010, som nå er verdens største leverandør av verneutstyr.
bakgrunn
Bakgrunn
 • QUIETPRO ble lansert i 2005 for det militære markedet – ca 63 000 enheter solgt globalt.
 • Rettet fokus mot industrimarkedet for ca 3 år siden.
 • QP100Ex er utviklet i samarbeid med Statoil.
 • QUIETPRO Industrial (QPi) brukes per i dag på samtlige av Statoils installasjoner i Nordsjøen.
 • QP100Ex er en videreutvikling av QPi og tilpasset olje- og gassmarkedet.
desibelskala

83 dB

Om lydenergien fordobles

86 dB

øker lydnivået kun med 3 dB

89 dB

Små økninger i desibelnivå

92 dB

representerer enorme økninger i

støynivå og fare

Desibelskala
 • Desibelskalaen er en logaritmisk skala, ikke lineær:
st ybetinget h rselstap
Støybetinget hørselstap

Støybetinget hørselstap er den mest vanlige permanente og forebyggende industriskaden i verden

~ Verdens Helseorganisasjon

slide10

QP100Ex

Produktgjennomgang

qp100ex1
QP100Ex

QP100Ex er et Ex sertifisert hørselsvern og kommunikasjonsutstyr med talestyrt menysystem og integrert funksjon for måling av personlig støyeksponering.

fordeler
Fordeler
 • Varsler dersom ikke tilstrekkelig beskyttelse ved oppstart er oppnådd.
 • Sikrer situasjonsbevissthet og kommunikasjon i støyfulle omgivelser.
 • Sørger for kontinuerlig overvåking av personlig lydeksponering og varsler bruker når maksimal forsvarlige eksponering er oppnådd.
 • ’I-øret løsning’ kommer ikke i konflikt med briller, hjelm, vernemasker og annen bekledning.
funksjonen
Funksjonen

Prinsippet

Lyd fanges opp av mikrofonene og signalbehandles av elektronikken. Kontrollenheten optimaliserer lydkildene og sender disse til høyttaleren.

 • Ytre mikrofon: Tar opp omgivelseslyd som presenteres under skadelig nivå i øret ved hjelp av elektronikken.
 • Indre mikrofon: Tar opp stemmen fra brukeren gjennom vevet i halsen via trommehinnen. Stemmen signalbehandles og sendes ut via radio.
 • Høyttaler: Presenterer øret for en optimal blanding av omgivelseslyder og radiokommunikasjon under skadelig nivå. Benyttes også for behandling av motlyd.
beskyttelse
Beskyttelse
 • Støybeskyttelsen starter automatisk når lydnivå forbigår 85 dBA. I stille omgivelser oppleves det som å gå uten hørselvern.
 • Impulslyd dempes til et ikke-skadelig nivå så raskt at man kan høre ekkoet etter et smell. Forsikrer derved situasjonsbevissthet.
 • Integrert observasjon av personlig støyeksponering sørger for at bruker automatisk får beskjed når daglig dose er oppnådd.

Level

Level

Time

et enkelt prinsipp avansert elektronikk
Et enkelt prinsipp – Avansert elektronikk
 • Støydempning:
 • Ubeskyttet øre (rød)
 • Passiv støydempning
 • (gul)
 • Passiv og aktiv støydempning/
 • motlyd (grønn)
qp100ex2
QP100Ex
 • Lader konnektor
 • Kun Li-Ion batteri

PTT knapp

 • Meny
 • Entre menysystem
 • Kjøre igjennom menysystemet

Volum knapper

 • Port 1 (èn kanal)
 • 12 pins
 • Headsett port
 • 16 pins
 • Confirm/Bekreft
 • Av/På
 • Meny funksjon
qp100ex led
QP100Ex LED
 • Indikatorlys
 • Gul blinkende:
  • Pågående tettekontroll
 • Dobbel Grønn blinkende:
  • Aktivitet fullført
  • Bekrefter menyvalg
 • Rød blinkende:
  • Tettekontroll feilet
  • Overgått tillatt lydeksponeringsnivå
 • Kontinuerlig rød:
  • Veldig lavt batteri
  • Automatisk avslåing
  • Hardware feil

LED – Light Emiting Diodes

slide19

Dosimetri

vs.

Overvåking av personlig

lydeksponering

hva er dose
Hva er dose?
 • Hva er dose (med utgangspunkt i europeisk norm)?
  • Representerer et samlet energimål, LEq = Lydeffekt x tid
  • Den samlede energien en er utsatt for over tid.
  • Enten man jobbe i 8 eller 12 timer er det det samme effektmål som gjelder (i EU).
   • 85dBA/8h
   • 83dBA/12h

(Statoil har valgt å operere med 80dBA/12h som maks dose)

  • 3dBA økning = en dobling i energi  halvering av tiden
  • Når man har nådd sin dagsdose skal man ha en ordentlig god hvileperiode (8t >?) før neste dag i støy.
tradisjonell dosimetri
Tradisjonell dosimetri
 • Hvordan måles dose konvensjonelt?
  • Man måler omgivelseslyden
  • Man estimerer beskyttelsesgraden (på klokkene, øreproppene osv)
  • Og kalkulerer en teoretisk oppnådd dose
tradisjonell dosimetri testing
Tradisjonell dosimetri testing

I praksis utføres forebyggende aktiviteter ETTER at hørselsskaden har oppstått.

Registreringen av hørselsnedsettelse en dokumentasjon på en hørselsskade etter den har oppstått.

Hvor lang tid tar det før en ansatt med hørselsskade får ytterligere trening?

“Best case scenario” pr “Hearing Conservation Amendment”

• Audiometric test •Retest •Notification

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Months

slide23

Hvordan måles lydeksponering med QUIETPRO?

  • Man måler direkte det lydtrykket som øret eksponeres for
  • Ingen usikkerhet i estimering av beskyttelsesgraden
  • Patentsøkt metode (det «glidende vindu»)
led indikatorer tiltak
LED indikatorer - tiltak
 • Potensielle tiltak ved Rød Blinkende LED lys eller talestyrt alarm.
  • Fjerne seg fra støyfullt miljø og utføre arbeid i stille omgivelser.
  • Rapportere hendelsen til overordnede.

Dose < 50%

50% < Dose < 95%

95% < Dose (talestyrt beskjed)

Kan tilpasse grensenivå til kundens behov/krav.

 • Dose overgått 100%:
  • Stemmebeskjed x 2
  • Ringende tone – bekreftelse nødvendig.
psem personal sound exposure monitoring
PSEM (Personal Sound Exposure Monitoring)
 • Å dele eller ikke dele ………..?
 • Når QUIETPRO er personlig:
  • System brukes kun av samme person.
  • QUIETPRO summerer lydeksponering i løpet av de foregående 16 timene (”glidende vindu”).
   • Data nedlastning er ikke nødvendig.
   • Daglig manuell ”restart” er ikke nødvendig.
   • Kontrollenhet kan slås av uten at dette påvirker PSEM.
 • Når QUIETPRO deles mellom flere personer:
  • PSEM må ”restartes” i starten av et nytt skift for å unngå at siste brukers lydeksponering videreføres til neste bruker.

Hold deg unna min!

Det er fint å dele!

felt data eksempel
Felt data - eksempel

Arbeider på helikopterdekk på oljeplattform

Blå:

Lyd i ørekanal

Rød: omgivelses-lyd

felt data eksempel1
Felt data - eksempel

Blå:

Støyiørekanal

Rød: Omgivelses-lyd

5dB forsterkning

Pga økt volum på omgivelseslyd

felt data eksempel2
Felt data - eksempel

Innkommende radio

Blå:

Støy i ørekanal

Rød: Omgivelses-lyd

felt data eksempel3
Felt data - eksempel

Blå:

Støyiørekanal

Rød: Omgivelses-lyd

≈15dB

felt data eksempel4
Felt data - eksempel

Blå:

Støy i ørekanal

Rød: Omgivelses-lyd

≈ 30dB

felt data eksempel5
Felt data - eksempel

Blå:

Støy i ørekanal

Rød: Omgivelses-lyd

≈ 80dBA

felt data eksempel6
Felt data - eksempel

Blå:

Støyiørekanal

Svart:

Akkumulertstøydose

slide34

Erfaringer

 • Pågående forskningsprosjekt med Statoil hvor 100 enheter blir testet på to pilotplattformer.
 • Utført tester på ulike installasjoner i Nordsjøen, både på helidekk, i maskinrom og kompressorområder – pilotutgave.
 • Positive erfaringer samt nyttige tilbakemeldinger om ønskede tilpasninger/videreutvikling.
slide35

Tilbakemeldinger/erfaringer

 • Utrolig god støydemping
 • Brukervennlig menysystem
 • Bruker får et personlig forhold til sin egen beskyttelse – trygg på at hørselen blir ivaretatt
 • Ledelsen får tilgang på et verktøy de aldri har hatt tidligere – gir mange nye muligheter
 • Egentrening og motivasjon gir best utnyttelse av produktet – opplæring viktig
slide36

Kommendetilpasninger

 • Kontinuerlig tilbakemeldinger fra kunder påvirker videre optimalisering av produktet
 • Spesialtilpasning til helidekk
 • System for organisering av kabler
 • Dataprogram for nedlastning av dosedata
 • Flere versjoner av QP100
utfordringene
Utfordringene
 • Støypåført hørselstap er den mest utbredte yrkesskaden i Europa.
 • Klokker resulterer ofte i lekkasje ved bruk av annet verneutstyr (briller, hjelm, maske)
 • Radiokommunikasjon medvirkende årsak til hørselsskader.
 • Lite forståelse rundt konsekvensene ved feil bruk av hørselsvern.
 • Ingen kontroll på hvor mye støy arbeidere blir utsatt for – tiltak iverksatt etter hørselsskade har oppstått.
qp100ex3
QP100Ex
 • QP100Ex sikrer minimum 20 dB demping ved godkjent automatisk tettekontroll.
 • QP100Ex gir klar og tydelig kommunikasjon i ulike typer støymiljø.
 • QP100Ex sørger for at bruker alltid beholder kontakten med sine omgivelser, og dermed er mindre utsatt for fare.
 • Opplæring i korrekt bruk av QP100Ex er essensielt for å oppnå optimal beskyttelse og lydkvalitet – best utnyttelse av produktet.
qp100ex4
QP100Ex
 • Sørger for kontinuerlig overvåking av hver brukers lydeksponering og lagrer dosedata for inntil 16 dg.
 • Umiddelbar varsling når brukeren nærmer seg maks dose, samt påminnelse ved overgått dose.
 • Gir mulighet for å sette i gang umiddelbare effektive tiltak for å unngå hørselsskade.
helt til slutt
Helt til slutt…
 • Hørseltap pga støyeksponering er 100% permanent, men også 100% forebyggende ved proaktive tiltak
 • Ta vare på hørselen din

- du er avhengig av den!