slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Johan Blomgren, övertandläkare johan.blomgren@vgregion.se Ulrica Dohnhammar, leg apotekare

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Johan Blomgren, övertandläkare johan.blomgren@vgregion.se Ulrica Dohnhammar, leg apotekare - PowerPoint PPT Presentation


 • 177 Views
 • Uploaded on

Antibiotikaanvändning inom tandvården - dags att införa Strama-arbete?. Johan Blomgren, övertandläkare johan.blomgren@vgregion.se Ulrica Dohnhammar, leg apotekare ulrica.dohnhammar@strama.se. Antibiotikaanvändning inom tandvården - dags att införa Strama-arbete?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Johan Blomgren, övertandläkare johan.blomgren@vgregion.se Ulrica Dohnhammar, leg apotekare' - karena


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Antibiotikaanvändning inom tandvården

- dags att införa Strama-arbete?

Johan Blomgren, övertandläkare

johan.blomgren@vgregion.se

Ulrica Dohnhammar, leg apotekare

ulrica.dohnhammar@strama.se

slide3

Antibiotikaanvändning inom tandvården

- dags att införa Strama-arbete?

Johan Blomgren, övertandläkare

johan.blomgren@vgregion.se

Ulrica Dohnhammar, leg apotekare

ulrica.dohnhammar@strama.se

strama lite historia
Strama – lite historia

Tidigt 1990-tal: Kraftig ökning av penicillinresistenta pneumokocker i Sverige!

 • Frivilligt nätverk bildades 1995
 • Lokala grupper etableras 1996
 • Finansiering via Dagmarmedel from. 2000
 • Egen post i statsbudgeten from. 2006
 • Nationellt samverkansorgan år 2007

Målsättning:

Bevara möjligheten att använda antibiotika vid bakteriella infektioner hos människor och djur.

styrelse
Vetenskapligt och administrativt stöd

Johan Struwe

Christer Norman

Cecilia Stålsby Lundborg

---

Gunilla Stridh, Ulrica Dohnhammar, Kristina Lundh, Helen Algelid

Referensgrupp med

medlemmar från lokala grupper,

representanter för andra specialistområden

Stramas organisation

STYRELSE

Ledningsgrupp

Referensgrupper

Svenska läkaresällskapets sektioner (genom sin representation i RAF)

Svenska Infektionsläkarföreningen, Föreningen för medicinsk mikrobiologi, Svensk förening för klinisk farmakologi, Svensk förening för allmänmedicin, Svensk förening för otorinolaryngologi, Svenska barnläkarföreningen

Ordförande

Strama sluten vård

Mats Erntell

Strama öppen vård

Sigvard Mölstad

IVA-Strama

Håkan Hanberger

Omvärldsbevakning

Eva Melander

Analysgrupp antibiotikaförbrukning

Vårdhygien

Barbro Isaksson

Lokala Strama -grupper

Repr. för lokala grupper

Ann Söderström

stramas uppdrag
Stramas uppdrag
 • Utifrån analyser ta initiativ till åtgärder som i första hand rör människors hälsa
 • Identifiera kunskapsluckor och arbeta för att studier genomförs
 • Sammanställa och aktivt återföra kunskap
 • Påverka attityder och beteenden
 • Verka för att handlingsprogram tas fram på regional och lokal nivå
 • Delta i internationellt samarbete

www.strama.se

antibiotika risk eller nytta
Antibiotika – risk eller nytta?
 • Billigt mirakelmedel! Men ansvaret är stort…
 • Antibiotika är en hjälp för immunförsvaret
 • Biverkningar – C. difficile
 • Förändrar patientens egen flora
 • Globala effekter – varje dos bidrar
 • Kan sabotera möjligheten att hjälpa patienten när det verkligen behövs
 • Antibiotika är en ändlig resurs!
slide8

Tandläkares antibiotikaförskrivning i öppenvård 2000 – 2006, definierade dygnsdoser/1000 invånare och dag

Källa: Apoteket AB

slide10

Tandläkares antibiotikaförskrivning i öppenvård 2006, definierade dygnsdoser/1000 invånare och dag

Källa: Apoteket AB

slide11

Antibiotikaförskrivning och protetik – finns det något samband?

Källor: Apoteket AB och Försäkringskassan

slide12

”Tandhygienisten borde ha behandlat hjärtpatienten profylaktiskt. ”

Tandläkartidningen 2006;98(5)

slide13

antibiotikabehandling

av dentala infektioner

PcV 1g x 3 i 10 dagar

(Vid pc-allergi: klindamycin 150mg x 3)

slide14

Dosering

T>MIC vid MIC=0.03 mg/L

T>MIC vid MIC=0.5 mg/L

1g x 2

25%

8%

2g x 2

29%

13%

1g x 3

38%

13%

2gx 3

44%

19%

1gx 4

50%

17%

antibiotikabehandling

av dentala infektioner

slide16

Dalarna, Halland, Jämtland,

Jönköping, Kronoberg, Uppland,

Värmland, Västernorrland,

Västra Götaland,

(Örebro, Västmanland)

2008

slide17

antibiotikaprofylax

Nyttan med ab-profylax ej visad

Biverkningar

Resistensutveckling (selektion)

slide18

Dialys

Titanimplantat

Kortison

antibiotikaprofylax

Endokarditrisk

Strålbehandlad

CVK

Splenektomerad

Blodsjukdom

SLE

HIV

Immunosupprimerad

Höftled

Pace-maker

Knäled

By-pass

Diabetes

Hjärtklaffsopererad

Cancer

IgA-brist

Cytostatika

Stent

Spikar och skruvar

Hjärtinfarkt

Shunt

Transplanterad

Bisfosfonatbehandling

slide19

Dialys

Titanimplantat

Kortison

antibiotikaprofylax

Endokarditrisk

Strålbehandlad

CVK

Splenektomerad

Blodsjukdom

SLE

HIV

Immunosupprimerad

Höftled

Pace-maker

Knäled

By-pass

Diabetes

Hjärtklaffsopererad

Cancer

IgA-brist

Cytostatika

Stent

Spikar och skruvar

Hjärtinfarkt

Shunt

Transplanterad

Bisfosfonatbehandling

slide21

endokarditprofylax

• Hjärtklaffsprotes, hjärtklaffskirurgi

• Bakteriell endokardit i anamnesen

• Svår hjärtklaffssjukdom

slide22

antibiotikaprofylax

• amoxicillin 2g 1 tim före beh

vid pc-allergi:

• klindamycin 600mg 1 tim före beh

slide23

Dialys

Titanimplantat

Kortison

antibiotikaprofylax

Endokarditrisk

Strålbehandlad

CVK

Splenektomerad

Blodsjukdom

SLE

HIV

Immunosupprimerad

Höftled

Pace-maker

Knäled

By-pass

Diabetes

Hjärtklaffsopererad

Cancer

IgA-brist

Cytostatika

Stent

Spikar och skruvar

Hjärtinfarkt

Shunt

Transplanterad

Bisfosfonatbehandling

slide24

Dialys

Titanimplantat

Kortison

antibiotikaprofylax

Endokarditrisk

CVK

Splenektomerad

Strålbehandlad

SLE

HIV

Immunosupprimerad

Höftled

Pace-maker

Knäled

By-pass

Diabetes

Hjärtklaffsopererad

Cancer

IgA-brist

Cytostatika

Stent

Spikar och skruvar

Hjärtinfarkt

Shunt

Transplanterad

Bisfosfonatbehandling

slide25

Dialys

Titanimplantat

Kortison

antibiotikaprofylax

Endokarditrisk

Strålbehandlad

CVK

Splenektomerad

Blodsjukdom

SLE

HIV

Immunosupprimerad

Immunosupprimerad

Höftled

Pace-maker

Knäled

By-pass

Diabetes

Hjärtklaffsopererad

Cancer

IgA-brist

Cytostatika

Stent

Spikar och skruvar

Hjärtinfarkt

Shunt

Transplanterad

Bisfosfonatbehandling

slide26

Dialys

Titanimplantat

Kortison

antibiotikaprofylax

Endokarditrisk

Strålbehandlad

CVK

Splenektomerad

Blodsjukdom

SLE

HIV

Immunosupprimerad

Fixturoperation

Höftled

Pace-maker

Knäled

By-pass

Diabetes

Hjärtklaffsopererad

Cancer

IgA-brist

Cytostatika

Stent

Spikar och skruvar

Hjärtinfarkt

Shunt

Transplanterad

Bisfosfonatbehandling

slide27

Dialys

Titanimplantat

Kortison

antibiotikaprofylax

Endokarditrisk

Strålbehandlad

CVK

Splenektomerad

Blodsjukdom

SLE

HIV

Immunosupprimerad

Ledprotes

Höftled

Pace-maker

Knäled

By-pass

Diabetes

Hjärtklaffsopererad

Cancer

IgA-brist

Cytostatika

Stent

Spikar och skruvar

Hjärtinfarkt

Shunt

Transplanterad

Bisfosfonatbehandling

slide28

”Tandextraktion ledde till allvarlig sepsis med Lactococcus.”

Blomgren J, Hagberg L. Tandläkartidningen 2007;99:48-49

slide29

Antibiotikaanvändning inom tandvården.

Nu behövs Strama-arbete!

Johan Blomgren, övertandläkare

johan.blomgren@vgregion.se

Ulrica Dohnhammar, leg apotekare

ulrica.dohnhammar@strama.se

slide30

Antibiotikaanvändning inom tandvården.

Nu behövs Strama-arbete!

Johan Blomgren, Göteborg

Gunnar Dahlén, Göteborg

Anders Heimdahl, Stockholm

Ylva-Britt Wahlin, Umeå

Mikael Zimmerman, Stockholm

ad